Dyana LED
Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED
diody a splňující normu ČSN EN 13201
Dokonalé včlenění do městské zástavby
Dyana byla zkonstruována tak, aby se během dne skvěle začlenila
do okolního prostředí a v noci poskytla velmi účinné osvětlení
Povrchová úprava
práškovou antracitovou
barvou s texturou
(Akzo 900)
Těleso z tlakově litého hliníku
Tvrzené krycí sklo
Silikonové těsnění
Horní část (kryt)
z vytlačovaného hliníku
Čep z litého hliníku
36 LED (3 000lm) nebo 60 LED (5 000lm)
Patentovaná optika
Výhody LED diod
Patentovaný technologický koncept
V souladu s normou ČSN EN 13201: Osvětlení pozemních komunikací
Zdokonalený systém kontroly světla pro maximální účinnost svítidla:
Dlouhá životnost
Životnost LED diod je více než 50.000 hodin. Pokud počítáme
průměrnou dobu nočního osvětlení, může to být až 12 let.
- podélná distribuce světla je usměrňována LED diodami a čočkami
Spolehlivost
LED Diody jsou mnohem více spolehlivé než obvyklé světelné zdroje.
- příčná distribuce světla je usměrňována řadou refelektorů
Redukce oslnění : ULOR = 0% jak pro montáž na výložník, tak pro montáž na vrchol sloupu.
Vícenásobné zapojení LED diod na samostatné okruhy znamená,
že distribuce světla není ovlivněna poruchou jednoho ze zapojení.
Vyvážená charakteristika pro uliční osvětlení
Lze vybrat ze dvou dostupných světelných charakteristik, úzká a široká,
v závislosti na šířce komunikace, která má být osvětlena.
Údržba
Je třeba méně frekfentovaná údržba, čímž se spoří náklady.
Čištění vyžaduje pouze krycí sklo.
Úspory energie
Díky použití LED diod má Dyana menší spotřebu elektrické energie
Vliv na životní prostředí
Dlouhá životnost LED diod prodlužuje intervaly pravidelné údržby
a výměny světelných zdrojů. To znamená významnou úsporu času
a finančních prostředků.
Nové možnosti osvětlování
Rozměry LED diod přímo ovlivňují konstrukci svítidel (tvar, design, čočky)
a umožňují vyrábět menší tělesa svítidel.
Možnosti aplikace
Komunikace
Okolí budov
Kruhové objezdy
Cyklostezky
Stezky pro chodce
Vlastnosti produktu
Zdroje
3 000lm = 36 LED Výkon = 45W max.
5 000lm = 60 LED Výkon = 75W max.
Životnost > 50 000 hodin
při teplotě okolí Ta = 25°C
a zachování až 80%
světelného toku.
Teplota chromatičnosti:
4200K; 3000K na vyžádání CRI > 75.
LED transformátor: 350mA.
Těleso LED svítidla je chlazeno
pomocí pasivního chladiče.
Kovový žebrovaný chladič odvádí
teplo generované LED diodami.
Stmívání na vyžádání.
Materiály/Povrchová
úprava
Těleso a čep: tlakově litý hliník,
povrchová úprava práškovou
antracitovou barvou s texturou
(Akzo 900).
Vrchní kryt: vytlačovaný hliník,
povrchová úprava práškovou
antracitovou barvou s texturou
(Akzo 900)
Krycí sklo: čiré, rovné, 5mm silné
tvrzené sklo
Těsnění: silikon
Instalace/Montáž
Optika je optimalizována pro
2 instalační výšky:
- 6m pro extenzivní (širokou)
distribuci světla
- 8m pro intenzivní (úzkou)
distribuci světla
K dispozici je i řada
jednoúčelových sloupů
a výložníků Satys, které
dodávají osobitý charakter
měststému prostředí
Instalace na výložník o Ø 60mm, naklonění = 0°
Instalace na dřík sloupu
o Ø 60mm, naklonění = 10°
Koncovka zajištěna 2 šrouby
a maticemi
Úzký profil: výška jen 110mm
Dodáváno kompletní v jedné
krabici, připravené k instalaci
Hmotnost: 12kg
Normy
Vyrobeno v souladu s normou
ČSN EN 60598-2-3 a ČSN EN 40.
Splňuje požadavky normy ČSN EN 13201 pro třídy
osvětlení S6 až S2
El. předmět Třídy ochrany II.
El. předmět Třídy ochrany I.
IK10
IP66
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
20lux
15lux
10lux 5lux 2.5lux
1lux
0
15lux
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
10lux 5lux 2.5lux 1lux
-20
-20
-25
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
-25
-25
Dyana LED
s 60 LED diodami Intenzivní na 8m sloupu
-20
-15
-10
-5
0
5
10
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
15lux 10lux 5lux 1lux
0
15
20
25
Dyana LED
s 60 LED diodami Extenzivní na 8m sloupu
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
1lux
2.5lux
10lux 5lux
15lux
0
-20
-25
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
-25
-25
Dyana LED
s 36 LED diodami Intenzivní na 8m sloupu
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Dyana LED
s 36 LED diodami Extenzivní na 8m sloupu
Pokyny pro objednání
Popis
SAP Kód
MLE - verze s bočním vstupem (na výložník)
DYANA 36 LED CL2 MLE EXT
96256970
DYANA 36 LED CL2 MLE INT
96256971
DYANA 60 LED CL2 MLE EXT
96256972
DYANA 60 LED CL2 MLE INT
96256973
DYANA 36 LED CL1 MLE EXT
96256974
DYANA 36 LED CL1 MLE INT
96256975
DYANA 60 LED CL1 MLE EXT
96256976
DYANA 60 LED CL1 MLE INT
96256977
MTP - verze na vrchol (dřík) sloupu
590
510ø
666
110
Instalace na výložník Scx : 0,03m2
510ø
633
279
Instalace na vrchol sloupu Scx : 0,02m2
DYANA 36 LED CL2 MTP EXT
96257064
DYANA 36 LED CL2 MTP INT
96257065
DYANA 60 LED CL2 MTP EXT
96257066
DYANA 60 LED CL2 MTP INT
96257067
DYANA 36 LED CL1 MTP EXT
96257068
DYANA 36 LED CL1 MTP INT
96257069
DYANA 60 LED CL1 MTP EXT
96257070
DYANA 60 LED CL1 MTP INT
96257071
EXT - extenzivní (široká) distribuce světla, INT - intenzivní (úzká) distribuce světla, CL1 - El. předmět Třídy ochrany I., CL2 - El. předmět Třídy ochrany II.
Výkon, účinnost a pohodlí (P.E.C.)
pro lépe osvětlené prostředí
Dyana LED ztělesňuje dynamický P.E.C.
program společnosti Thorn, který je zárukou
vynikajících výsledků.
Výkon
Účinnost
Pohodlí
•Poskytuje maximální
vizuální efekt
•Elektronický LED transformátor
snižuje spotřebu elektrické
energie
•Dyana nabízí precizní
kontrolu distribuce světla
a neoslňující světlo pro
příjemnější městské prostředí
•Na výběr jsou 2 výkonově
odlišné verze 3000lm
a 5000lm a 2 druhy optiky
•Patentovaný optický systém
zlepšuje distribuci světla
a snižuje oslnění
•Dyana LED poskytuje účinné
osvětlení v souladu s požadavky
normy ČSN EN 13201, splňuje
požadavky tříd osvětlení od
S6 do S2 (10 lx)
•Díky kombinaci čoček
a reflektorů Dyana optimalizuje
světelný tok z LED diod a přímo
ho směřuje na komunikaci
•Instalace je stejná jako
u výbojkového svítidla Dyana
•Recyklovatené hliníkové těleso,
které splňuje požadavky
směrnice RoHs
•Integrovaný LED modul
s životností > 50.000 hodin
•Vyhovuje široké řadě aplikací
a všem uživatelům; motorová
vozidla (pro nízké povolené
rychlosti), pomalu se pohybující
vozidla, cyklisté i chodci
•Dokonalé začlenění ve dne
i v noci
•Nabízíme i sloupy a konzoly
•Není potřeba častá údržba
Lighting people and places
Kontaktní údaje:
Thorn Lighting CS spol. s.r.o.
Na Březince 6/930 150 00 Praha 5
Tel.: +420 224 315 252
Fax: +420 233 326 313
[email protected]
Thorn Lighting CS spol. s.r.o.
Pellicova 33 602 00 Brno
Tel.: +420 543 213 190
Fax: +420 543 212 661
[email protected]
Thorn Lighting CS spol. s.r.o.
Zámostní 1240/41 710 00 Ostrava
Tel.: +420 596 630 758
Fax: +420 596 630 771
[email protected]
www.thornlighting.cz
Společnost Thorn Lighting Limited neustále vyvíjí a vylepšuje své produkty. Veškeré popisy, ilustrace, výkresy a specifikace
v této publikaci představují pouze všeobecné údaje a nejsou součástí žádné smlouvy. Společnost si vyhrazuje právo měnit
specifikace bez předchozího upozornění či veřejného prohlášení. Veškeré zboží dodávané společností je dodáváno v souladu
se všeobecnými prodejními podmínkami společnosti, jejich kopie je k dispozici na vyžádání. Vytištěno na papíru Luxo Light.
Publikace č. 484 (CZ) Vytištěno v Anglii 04/10
SAP code: 96504211
www.pefc.org
Download

Dyana LED - Thorn Lighting