Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad o prodaji nepokretnosti u Novom Sadu
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO Novi Sad, PIB 107929552, MB 20898828,
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad objavljuje
OGLAS (BROJ 202-12-3) O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNE LICITACIJE
PREDMET PRODAJE
POČETNA CENA - GARANTNI IZNOS
31
Poslovni prostor br. 5/2 u prizemlju površine 58
i poslovni prostor br. 5/1 (radionica za izradu
kolača)u visokom prizemlju površine 215,00m2 u
zgradi br. 1 izgrađenoj na kp. br. 5384 upisan u LN
36 K.O. Leskovac
Poslovni prostor u prizemlju zgrade br. 1, posen
NOVI BEČEJ,
PP br.2, izgrađene na kp. br. 5591 upisan u
Sonje Marinković 1-3 deo
LN 9165 K.O. Novi Bečej
NOVI SAD,
Poslovni prostor u prizemlju zgrade br. 1, posebni
Bulevar Slobodana deo br. 2, izgrađene na kp. br. 7770/30 upisan u
Jovanovića 15**
LN 300 K.O. Novi Sad I
Poslovni prostor broj 3 u prizemlju i poslovni prosNOVI SAD,
broj 6, na I spratu zgrade br. 1 izgrađene na
Dimitrija Tucovića 1 tor
kp. br. 903/2 upisane u LN 8732 K.O. Novi Sad II
32
NOVI SAD,
Kralja Aleksandra 12c
1. Stanovi i garaže, Stražilovska 4/4a:
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Adresa
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 1/I, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 2/I, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 3
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 3/I, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 11
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 5/II, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 6/II, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 5
NOVI SAD, Stražilovska 4,
STAN BROJ 8/III, ULAZ BR. 1
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 4
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 1/I, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovksa 4, garaža br. 10
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 3/I, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 6
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 6/II, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 7
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 7/III, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 12
NOVI SAD, Stražilovska 4a,
STAN BROJ 13/V, ULAZ BR. 2
NOVI SAD, Stražilovska 4, garaža br. 9
Početna proda- Garantni iznos RSD
jna cena RSD
Opis
Površina
Stan broj 1, četvorosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 2, trosoban, 1sprat,
sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 3, petosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 5, trosoban, 2.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 6, petosoban, 2.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 8, trosoban, 3.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 1, četvorosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 3, petosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 6, petosoban, 1.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 7, četvorosoban, 3.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
Stan broj 13, četvorosoban, 5.
Sprat, sa ostavom
Garaža u suterenu
104,76
15.950.172,00
797.508,60
14,73
1.592.056,20
79,602.81
89,39
13,785,506.00
689,275.30
14,25
1.592.056,20
79,602.81
134,10
20.469.294,00
1.023.464,70
18,20
1.933.211,10
96,660.56
90,85
13.646.196,00
682,309.80
14,42
1.592.056,20
79,602.81
135,87
23.312.251,50
1.165.612,58
29,22
3.411.549,00
170.577,45
91,41
14.214.787,50
710.739,38
14,53
1.592.056,20
79.602,81
104,83
16,064,102.00
803.205,10
17,28
1.933.211,10
96,660.56
133,90
22.743.660,00
1.137.183,00
18,13
1.933.211,10
96,660.56
133,90
20.469.294,00
1.023.464,70
18,05
1.933.211,10
96,660.56
107,86
18.194.928,00
909.746,40
17,72
1.933.211,10
96,660.56
105,44
15,950,172.00
797.508,60
17,29
1.933.211,10
96,660.56
Predmet prodaje je stan sa garažom, s tim da zainteresovano lice koje upućuje ponudu može dostaviti
izjavu kojom iskazuje nameru za kupovinu stana bez garaže.
Garaža ne može biti samostalan predmet prodaje po Ovom oglasu.
2.Ostali stanovi i garaže:
RB
12
13
14
15
16
17
Adresa
Opis
Stan br. 3 na I spratu površine 50 m2,
u stambenoj zgradi, koji je upisan kao
poseban deo zgrade br.1, za kolektivno
NOVI SAD,
stanovanje (koja ima odobrenje za gradnju,
Danila Kiša 9
a nema odobrenje za upotrebu) izgrađenoj
na kp. br. 1038/2, upisan u LN 9805 K.O.
Novi Sad II
Dupleks stan br. 28 površine 159,00m2 sa
NOVI SAD,
nusprostorijama u potkrovlju poslovne zgrade
Novaka Radonjića 55 br.1 izgrađene na kp. br. 4227/2 upisan u LN
8197 K.O.Novi Sad II
Jednoiposoban stan broj 9, u površini od
72m2, u potkrovlju stambeno-poslovne
NOVI SAD,
zgrade izgrađene na kp. br. 9571 upisan
Pašićeva 18
kao poseban deo zgrade br.2 u LN 16377
K.O. Novi Sad I
Dvosoban stan br. 2 upisan kao poseban
NOVI SAD,
zgrade br.1, površine 67 m2, u prizemRadnička 7 (dvoso- deo
lju kuće na kp. br. 857/1, upisan u LN 8520
ban stan)
K.O. Novi Sad II
Četvorosoban stan br. 1, upisan kao poseban
NOVI SAD,
deo zgrade br.1, površine 97 m2, sa holom i
Radnička 7
ostavom 39,71m2 (neuknjiženo),u prizemlju
(četvorosoban stan) kuće na kp. br. 857/1, upisan u LN 8520 K.O.
Novi Sad II
Garaža broj 3 u suterenu zgrade br. 1,
GORNjI MILANO2, površine 41,00m2, izgrađene na
VAC, Karađorđeva 5, ulaz
kp. br. 425/1 upisane u LN 350 K.O. Gornji
garaža
Milanovac
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Adresa
Površina
Početna prodajna
cena RSD
Garantni iznos
RSD
50.00
4,548,732.00
227,436.60
159.00
10,803,238.50
540,161.93
72.00
7,391,689.50
369,584.48
67.00
6,823,098.00
341.154,90
97.00
10,234,647.00
511,732.35
41.00
2,241,562.66
112,078.13
Opis
Površina
Poslovni
prostor,
br.posebnog
dela
26,
u
prizemlju
BEOGRAD,
izgrađene na kp. br. 2580 upisan u LN 250
142.00
Jovana Rajića 1-3 zgrade
K.O. Vračar
BEOGRAD,
Poslovni prostor u delu od 73/410, površine 73,00m2
Maršala Birjuzova u prizemlju, br. posebnog dela 18, zgrade izgrađene
73.00
3-5**
na kp. br. 2180 upisan u LN 1330 K.O. Stari grad
Poslovni
prostor
u
prizemlju
površine
BEOGRAD,
prostor na prvom spratu površine
Svetozara Markovića 225m2+poslovni
509,00
284m2, označen kao poseban deo br. 5 izgrađen
38-40
na kp br. 5091 upisan u LN 2922, K.O. Vračar
Poslovni prostor broj 2 u prizemlju zgrade br. 1,
VRŠAC,
broj posebnog dela 2, izgrađene na kp. br. 4554
160.00
Sterijina 20
upisan u LN 9840 K.O. Vršac
GORNjI MILANOPoslovni prostor br. 1, ulaz br.3, u prizemlju zgrade br. 1
VAC, Karađorđeva 5, površine 216,00m2, izgrađene na kp. br. 425/1 upisane
216.00
poslovni prostor
u LN 350 K.O. Gornji Milanovac
Poslovni
prostor
broj
2,
ulaz
br.
1
i
4,
u
suterenu
GORNjI MILANO- i prizemlju zgrade br. 1 površine 159,00m2,
VAC, Karađorđeva izgrađene na kp. br. 425/1 upisane u LN 350 K.O.
159.00
5, poslovni prostor** Gornji Milanovac
Poslovni prostor u ugovorenoj površini od 92,45m2
u prizemlju zgrade jedinice lokalne samouprave
ZEMUN,
br. 1 izgrađene na kp. br. 12578 upisan u LN 2754
92.45
Prvomajska 8
K.O. Zemun (objekat izgrađen bez odobrenja za
izgradnju). Površina zgrade je 6a 73m2
Poslovni prostor br. 1, ulaz 4. u prizemlju stamJAGODINA,
bene zgrade br. 1, upisan kao poseban deo br.1,
133.31
Teslina 4
izgrađene na kp. br. 3826/1 upisan u LN 2158
K.O. Jagodina
Poslovni prostor br. 2, ulaz zgrade br.4 u prizemlju
JAGODINA,
stambene zgrade br. 1 izgrađene na kp. br. 3826/1
77.81
Teslina 4, lokal 2
upisan u LN 2158 K.O. Jagodina
Poslovni prostor broj “A” (prodajni prostor, predprostor, wc, magacin) korisne površine 226m2,
KIKINDA,
građevinske površine 259m2, u prizemlju zgrade
226.00
Nemanjina 7-9
br. 1, koji je upisan kao poseban deo zgrade br.1,
izgrađene na kp. br. 6289 upisan u LN 4912 K.O.
Kikinda (LN 3899 K.O. Kikinda u rešenju)
29
30
33
34
35
36
Početna prodajna
cena RSD
Garantni iznos
RSD
23,880,843.00
1,194,042.15
22,743,660.00
1,137,183.00
102,346,470.0
5,117,323.50
18,194,928.00
909,746.40
11,809,208.00
590,460.40
8,692,889.34
434,644.47
10,234,647.00
511,732.35
11,371,830.00
568,591.50
6,823,098.00
341,154.90
22,743,660.00
1,137,183.00
Poslovni prostor u PC “Pariski magazin” u površini
od 316,00m2, u potkrovlju zgrade br. 1, br. posebnog dela 65, izgrađene na kp. br. 238/2, upisan u
LN 3636 K.O. Novi Sad II
Poslovni prostor br. 1 u prizemlju, površine
NOVI SAD,
76,50m2 (Pr45,90m2+Su30,60m2), u stambeno
Radnička 28
poslovnoj zgradi izgrađenoj na kp. br. 741/4
upisane u LN 8176 K.O. Novi Sad II
Poslovni prostor br.Abb u prizemlju stambene
SVILAJNAC,
Stevana Sinđelića 7 zgrade br. 1 izgrađene na kp. br. 791 upisane u LN
8962 K.O. Svilajnac
SUBOTICA,
Poslovni prostor br.1, korisne površine 417m2,
Trg cara Jovana
upisan kao posebni deo zgrade br.1, izgrađen na
Nenada 2
kp. br. 3773 upisan u LN 13015 K.O. Stari Grad
Poslovni prostor u prizemlju zgrade br. 1, br.
ŠABAC,
dela 1, izgrađen na kp. br. 4765/1
Stojana Novakovića 17 posebnog
upisan u LN 420 K.O. Šabac
273.00
15,920,562.00
796,028.10
136.00
6,823,098.00
341,154.90
132.00
13,646,196.00
682,309.80
467.00
34,115,490.00
1,705,774.50
316.00
25,018,026.00
1,250,901.30
76.50
5,117,323.50
255,866.18
126.00
7,960,281.00
398,014.05
417.00
29,566,758.00
1,478,337.90
117,00
12,509,013.00
625,450.65
**Napomena: objekti izdati u zakup
4. Kuće:
RB
37
3. Poslovni prostori:
RB
28
LESKOVAC,
Vojvode Mišića 2**
Adresa
BUKOVAC,
Karađorđeva
56
Opis
Površina
Početna prodajna cena RSD
Garantni
iznos RSD
Nepokretnost upisana u LN br.1637 K.O.Bukovac, i
to: 7 objekata-porodična stambena zgrada površine
234m2, garaža površine 53m2, i pet pomoćnih objekata, pomoćna zgrada površine 186m2, pomoćna zgrada
površine 23m2, pomoćna zgrada površine 36m2,
pomoćna zgrada površine 18m2, pomoćna zgrada
površine 35m2, zemljište uz zgradu-objekat površine
500m2 i njiva 3. klase površine 295m2, na kp. br. 540
površine 13a 80m2; i 2 objekta - dve zgrade za koje
nije poznata namena i koje su izgrađene bez odobrenja
za gradnju površine 363m2 i 32m2, i njiva 3. klase
površine 12a 03m2, na kp. br. 541 površine 15a 98m2;
njiva 3.klase površine 15a 18m2, kp. 542 upisana u LN
1529 K.O. Bukovac (iz rešenja, LN 2053)
4,496.00
13,987,350.90
699,367.55
GARANTNI IZNOS
Garatni iznos utvrđuje se u visini 5% početne cene odnosno u novčanom iznosu u dinarima.
PRAVO KUPOVINE
Pravo kupovine po ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju svojinskopravni odnosi.
INFORMACIJE O NEPOKRETNOSTI
Zainteresovana lica mogu da dogovore obilazak, izvrše uvid u dokumentaciju i dobiju sve informacije u vezi sa nepokretnosti uz prethodni
kontakt na telefone: 021/454 334, 064/882 1082, 064/882 1350, ili na e-mail adresu: [email protected], prema terminskom planu
objavljenom na internet stranici Fonda.
Imovina se prodaje u viđenom stanju.
PRIJAVA
Prijava se podnosi na propisanom obrascu, u zatvorenoj koverti (na srpskom jeziku, a ako je na stranom jeziku mora biti prevedena i
overena od strane ovlašćenog sudskog prevodioca) na adresu: RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO NOVI
SAD, Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad sa naznakom:
„Oglas broj 202-12-3/2014 – nepokretnost redni broj___ (slovima:________) na adresi__________.“
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO NOVI SAD ne može snositi odgovornost ukoliko prijava ne sadrži
pravilnu identifikaciju nepokretnosti, i takva prijava će se smatrati neurednom. Neuredne prijave neće biti razmatrane.
Obrazac Prijave za učešće nalazi se na sajtu i može se preuzeti: www.rfapv.rs
Prijava za učešće na javnoj licitaciji sadrži:
1. za fizička lica: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja,
2. za preduzetnike i pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, poreski identifikacioni broj i sedište.
Uz prijavu se dostavlja:
1. d okaz o uplaćenom garantnom iznosu koji je određen u napred prikazanoj tabeli, na račun kod Banke Inteza broj 160-392615-05, svrha
plaćanja: „garantni iznos po oglasu broj 3“, poziv na broj: redni broj nekretnine iz oglasa – JMBG uplatioca (za fizičko lice), odnosno
PIB uplatioca (za pravna lica).
Dokaz mora biti overen od strane banke ili pošte u kojoj je uplaćen garantni iznos.
2. uredno ovlašćenje za zastupanje ukoliko prijavu podnosi lice koje nije zakonski zastupnik.
3. fotokopija lične karte za fizička lica, i
4. rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar ili izvod iz APR-a za pravna lica i preduzetnike,
5. u slučaju kupovine stanova i garaža, Stražilovska 4/4a u Novom Sadu, ukoliko zainteresovano lice nema nameru za kupovinu garaže
dostavlja se i potpisana izjava o nameri kupovine stana bez garaže.
Ako se uz prijavu ne dostavi potpuna dokumentacija ili se ne dostavi prijava u roku podnosilac prijave ne može steći status učesnika u javnoj licitaciji.
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE JE DO 15.05.2014. godine do 12 ČASOVA.
DAN ODRŽAVANjA JAVNE LICITACIJE
Javna licitacija će se održati na adresi Bulevar cara Lazara 7a u Novom Sadu prema terminskom planu objavljenom na internet stranici
Fonda. Terminski plan objaviće se 16.05.2014. godine.
U zavisnosti od broja pristiglih ponuda javna licitacija će se održavati više dana počev od dana 19.05.2014. godine.
OBAVEŠTENjE O JAVNOJ LICITACIJI
Postupak javne licitacije je javan i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.
OBAVEŠTENjA PODNOSIOCU PRIJAVE
I OBAVEŠTENjE:
Uplata novčanog iznosa odnosno garantnog iznosa predstavlja izjavu podnosioca prijave da je saglasan sa početnom cenom i da prihvata
početnu cenu kao kupoprodajnu cenu.
II OBAVEŠTENjE:
Uplata garantnog iznosa predstavlja izjavu podnosiocu prijave da:
1. da je saglasan da će garantni iznos biti vraćen u roku od 2 radna dana jedino učesniku javne licitacije koji nije proglašen kupcem kao i
podnosiocu prijave koji nije podneo potpunu prijavu;
2. da je saglasan sa gubitkom garantnog iznosa u sledećim slučajevima:
• ukoliko izostane sa javne licitacije;
• ukoliko se ne registruje za učešće na javnoj licitaciji čime stiče status učesnika javne licitacije;
• ukoliko se ne izjasni da prihvata početnu cenu podizanjem registracione kartice;
• u koliko podnosilac prijave koji je proglašen kupcem ne zaključi ugovor u roku od 15 dana od dana sprovođenja javne licitacije, i ne isplati
kupoprodajnu cenu u skladu sa ugovorenim uslovima;
• kao i u drugim slučajevima izuzev slučaja navedenim pod tačkom 1. ovog obaveštenja.
III OBAVEŠTENjE:
Podnosilac prijave koji je proglašen kupcem obavezan je da uplati kupoprodajnu cenu u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora.
IV OBAVEŠTENjE:
Kupac je obavezan na plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava i plaćanja troškova overe.
V OBAVEŠTENjE:
INFORMACIJE O NEPOKRETNOSTI KOJE SU U SVOJINI RAZVOJNOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO Novi
Sad OBJAVLjUJU SE NA INTERNET STRANICI: www.rfapv.rs
VI OBAVEŠTENjE:
Procedura za postupak prodaje imovine Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (javna licitacija) može se preuzeti
sa internet stranice www.rfapv.rs
Download

garantni iznos - Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine