Download

Vektorski autoregresioni model (VAR model): osnove Uvod