P D C OMP,P eter Demkanin, Martinská 3 4,
821 05 B rat islav a 2
I Č O 40 701 816
I Č D PH : S K1 0 2 5 7 7 3 6 7 2
t e l . 0903 910355, e - ma i l : [email protected]
CENNÍK
platný od mája 2014 do vydania nového cenníka,
doplnený o nové senzory označené ako novinka v auguste 2014
Integrovaný školský merací, modelovací a riadiaci
systém COACH
Cena bez
DPH
Cena s DPH
Súpravy komplet pre základné školy
Školské vzdelávacie prostredie na základe softvéru Coach 6 spolu s
inštruktážnymi aktivitami optimalizovanými pre použitie pri vyučovaní
C6SK/ENBioCh biológie a chémie na ZŠ. Licencia pre učiteľov chémie a biológie
jednej školy.
ZŠ
€ 730,00
€ 876,00
Školské vzdelávacie prostredie na základe softvéru Coach 6 spolu s
inštruktážnymi aktivitami optimalizovanými pre použitie pri vyučovaní
C6SK/ENFyzZŠ fyziky na ZŠ. Licencia pre učiteľov fyziky jednej školy.
€ 730,00
€ 876,00
€ 940,00
€ 1 128,00
€ 940,00
€ 1 128,00
€ 1 420,00
€ 1 704,00
Interfejs včítane senzora teploty, senzora osvetlenia, senzora napätia,
InterfejsKomplet 4 ks káblikov pre senzory a zabudovaného mikrofónu. Súčasťou je
BioChZŠ
SD karta a aktivitami pre vyučovanie chémie a biológie na ZŠ.
Interfejs včítane senzora teploty, senzora osvetlenia, senzora napätia,
InterfejsKomplet 4 ks káblikov pre senzory a zabudovaného mikrofónu. Súčasťou je
FyzZŠ
SD karta a aktivitami pre vyučovanie fyziky na ZŠ.
Prenosný
školský
záznamník dát
pre senzory Data logger
komplet
Prenosný školský záznamník dát (Data logger). Záznamník je
kompatibilný so sadami senzorov SETdemo, SETBio, SETCh,
SETFyz pre fyziku, biológiu a chémiu. Má zabudovaný mikrofón a
integrovaný systém ovládania v slovenskom jazyku na spracovanie
nameraných veličín senzorov zo posmenutých sýd senzorok, ako ja z
ďalších senzorov, v tabuľkách a grafoch bez nutnosti použitia
počítača. Súčasťou dodávky záznamníka sú 3 ks rôznych senzorov
na meranie teploty, svetla a napätia a 3ks spojovacie kábliky, ako aj
inštruktážne a ukážkové aktivity pre učiteľov a žiakov v digitálnej
forme. Sledované a merané veličiny je možné zobrazovať a
spracovávať priamo v záznamníku dát a tiež ich je možné archivovať
po pripojení záznamníka k počítaču a ďalej s nimi pracovať.
SETdemo
SETBio
Súprava senzorov pre učiteľa, 2ks senzor teploty, 1 ks senzor
osvetlenia, 2 ks senzor napätia, 2 ks senzor prúdu, 1 ks senzor
vzdialenosti, 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 3 ks senzor sily, 1 ks
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 3 ks senzor teploty
(termočlánok), 3 ks senzor vlhkosti, 1 ks senzor magnetického poľa,
1 ks optická brána, 1 ks senzor rádioaktívneho žiarenia, 1 ks senzor
zvuku. Súčasťou je manuál a návrh aktivít pre použitie v škole.
Súprava senzorov pre biológiu ZŠ. V balení 1 ks pH senzor, 1 ks
senzor CO2 (0..5000ppm), 1 ks senzor O2 vo vzduchu (0..100%), 1 x
senzor rádioaktívneho žiarenia, 1 x senzor zvuku, 1 x sada káblikov
(4ks).
€ 1 440,00
€ 1 728,00
€ 1 420,00
€ 1 704,00
€ 1 290,00
€ 1 548,00
€ 1 370,00
€ 1 644,00
SETFyz
Súprava senzorov pre chémiu ZŠ, 1 x senzor vlhkosti, 1x senzor
slanosti kvapaliny (0..35), 1x ORP senzor, 1x senzor O2 vo vode
(0..15mg/l). Súčasťou je manuál a návrh aktivít pre použitie v škole.
Súprava senzorov pre fyziku, 1 ks senzor teploty, 1 ks senzor
osvetlenia, 1 ks senzor napätia, 1 ks senzor prúdu, 1 ks senzor
vzdialenosti , 1 ks senzor zrýchlenia trojosový, 1 ks senzor sily, 1 ks
barometrický senzor, 1 ks senzor tlaku plynu, 1 ks optická brána, 1
ks senzor zvuku. Súčasťou je manuál a návrh aktivít pre použitie v
škole.
001
006p
008
009
Interfejsy - meracie panely - data loggery
VinciLab
CoachLabII+ interfejs
€Lab interfejs
€Sense interfejs
€ 460,00
€ 355,00
€ 115,00
€ 125,00
€ 552,00
€ 426,00
€ 138,00
€ 150,00
ML01
010
MoLab data logger včítane senzora teploty (ML11s), senzora
osvetlenia (ML14s), senzora napätia (ML17f), 4 ks káblikov pre
senzory(ML10sc) a zabudovaného mikrofónu.
€Poloha - USB senzor vzdialenosti (0,2..6..12m)
€ 370,00
€ 105,00
€ 444,00
€ 126,00
C6SK/EN
C6Lite
Softvér
Softvér Coach 6SK/EN (multilicencia pre školu)
Coach 6 SK/EN Lite (funkčná demo verzia)
€ 300,00
€ 0,00
€ 360,00
€ 0,00
€ 18,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 240,00
€ 21,60
€ 144,00
€ 144,00
€ 108,00
€ 144,00
€ 180,00
€ 288,00
€ 150,00
€ 180,00
SETCh
BTsc4
BT10i
BT11i
BT21i
BT27i
BT29i
BT34i
BT82i
Senzory s koncovkou IEEE (senzory sú použiteľné pre VinciLab,
CoachLabII+, €Lab, ULAB a ďalšie podobné interfejsy). K senzorom
sa používa univerzálny kábel BTsc. Senzory určené pre MoLab sú v
samostatnej časti cenníka nižšie.
Kábel BT-IEEE1394, balenie 4 kusy, vhodné pre pripojenie senzorov
BT k interfejsu.
Senzor nízkeho zrýchlenia (-5g..5g)
Senzor vysokého zrýchlenia (-25..25g)
Senzor prúdu (-5..5A)
Senzor vodivosti kvapaliny (0..200; 0..2000; 0..20000 mikroS)
Kolorimeter (spektrofotometer)
Senzor kyslíka vo vode (0..15mg/l) včítane príslušenstva
Spirometer (na meranie kapacity pľúc) včítane bakteriálneho filtra a
10 náustkov
013
0135
0141
0142
0143
016
017
0210
0212
0221
0222
023
024
025
027
030
031
0313
032
0341
03581
0361
0364
0375
0376
0377
0378
0382
0385
0387
0388
0389
0391 NH4
039NH4m
0391Ca
039Cam
0391Cl
0391NO3
039NO3m
0511
0513
0515
0628
0660
0661
0662
0662kvapka
0663
0664
0665
Senzory s koncovkou BT (senzory sú použiteľné pre CoachLabII+,
€Lab, ULAB a ďalšie podobné interfejsy. Senzory určené pre MoLab
sú v samostatnej časti cenníka nižšie.
Senzor uhlu pootočenia - polohy (0..240)
Senzor teploty (-20..110, -200..1300) termočlánok
Senzor osvetlenia (0..10lx)
Senzor osvetlenia (0..200lx)
Senzor osvetlenia (0..150klx)
Senzor teploty(-18..110)
Senzor zvuku (-45..45Pa)
Diferenčný senzor napätia (-10..10V)
Diferenčný senzor napätia (-500..500mV)
Senzor prúdu (-5..5A) - nahradený senzorom BT21i
Senzor prúdu (-500..500mA)
Senzor tlaku plynu(0..700kPa)
Senzor magnetickej indukcie (-100..500mT,-10..50mT)
Senzor relatívnej vlhkosti (0..100%)
Senzor tepu srdca (s klipsou na ucho)
pH zosiľňovač(bez elektródy)
pH elektróda (potrebný zosiľňovač 030)
ORP senzor (-450..1100 mV)
Barometrický senzor (0..1100 mbar)
Senzor tlaku plynu (0..210 kPa)
Kolorimeter (spektrofotometer) - nahradený senzorom BT29i
Senzor náboja .5..5; -20..20; -100..100 nC
Senzor sily - platňa
Záťažový monitor srdca
Senzor rozpusteného kyslíka - nahradený senzorom BT34i
Senzor krvného tlaku
Spirometer (na meranie kapacity pľúc) - nahradený senzorom BT82i
Senzor vodivosti kvapaliny - nahradený senzorom BT27i
Senzor malého zrýchlenia (-5g..5g) - nahradený senzorom BT10i
Senzor prúdenia (0..4m/s)
UvA senzor (senzor ultrafialového žiarenia)
UvB senzor (senzor ultrafialového žiarenia)
NH4+ senzor
NH4+ výmenný modul
Ca2+ senzor
Ca2+ výmenný modul
Cl- senzor
NO3 senzor
NO3 výmenný modul
Senzor teploty (-20..125)
Senzor svetla (0,1..10W/m2)
Senzor napätia (-10..10V)
EKG senzor
CO2 vo vzduchu senzor (0..100000 ppm)
CO2 vo vzduchu senzor (0..5000 ppm)
Meracia kladka - optická brána s kladkou
Počítadlo kvapiek k senzoru 0662
Senzor sily (-5..5, -50..50N)
Ultrazvukový senzor vzdialenosti (0,2..6m)
Senzor kyslíka vo vzduchu (0..100%)
€ 80,00
€ 95,00
na telefón
€ 67,50
€ 52,50
€ 60,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 96,00
€ 114,00
na telefón
€ 81,00
€ 63,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 96,00
€ 96,00
€ 95,00
€ 110,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 127,50
€ 60,00
€ 30,00
€ 135,00
€ 105,00
€ 120,00
€ 114,00
€ 132,00
€ 108,00
€ 96,00
€ 153,00
€ 72,00
€ 36,00
€ 162,00
€ 126,00
€ 144,00
€ 125,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 360,00
€ 180,00
€ 175,00
€ 210,00
€ 200,00
€ 135,00
€ 135,00
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 142,50
€ 290,00
€ 290,00
€ 55,00
€ 25,00
€ 145,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 240,00
€ 162,00
€ 162,00
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
na telefón
€ 24,00
€ 24,00
€ 24,00
€ 171,00
€ 348,00
€ 348,00
€ 66,00
€ 30,00
€ 174,00
€ 120,00
€ 180,00
0666
Senzor rádioaktívneho žiarenia alfa, beta, gamma
€ 180,00
€ 216,00
ML10sc
ML11s
ML14s
ML17f
ML20f
ML23f
ML26m
ML29s
ML32f
ML36s
ML39m
ML42m
ML45m
ML48m
ML51m
ML54f
ML54kvapka
ML57m
ML60m
ML63m
ML66m
ML69m
ML72m
ML75m
ML78f
ML84m
ML87s
ML90s
Senzory MoLab
Káblik pre senzor MoLab, 4 kusy (4ks sú v balení interfejsu, možno si
však objednať náhradné balenie 4 kusov)
Senzor teploty (-40..125) (1 kus je v balení interfejsu)
Senzor osvetlenia (1..65000 lx) (1 kus je v balení interfejsu)
Senzor napätia (-15..15V) (1kus je v balení interfejsu)
Senzor prúdu (-3..3A)
Senzor prúdu (-12,5..12,5mA)
Senzor vzdialenosti ultrazvukový (0,15..6m)
Senzor zrýchlenia 3-osový (-8..8g)
Senzor sily (-80..80N)
Barometrický senzor/senzor výšky (300..1100hPa)
Senzor tlaku plynu (-100..300kPa)
pH senzor
Senzor teploty termočlánok (-200..1200)
Senzor vlhkosti
Senzor magnetického poľa (0,1..0,3 T)
Meracia kladka - optická brána s kladkou
Počítadlo kvapiek k senzoru ML54f
Senzor vodivosti kvapaliny
Senzor CO2 (0..5000ppm)
Senzor O2 vo vzduchu (0..100%)
Senzor slanosti kvapaliny (0..35)
Senzor rádioaktívneho žiarenia
ORP senzor
Senzor O2 vo vode (0..15mg/l)
Senzor zvuku
Senzor EKG
Senzor srdečného tepu (obsahuje pás s vysielačom a prijímač)
Senzor rýchlosti prúdenia vzduchu (anemometer) (0,4 … 35 m/s)
€ 24,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 100,00
€ 25,00
€ 85,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 85,00
€ 220,00
€ 125,00
€ 85,00
€ 225,00
€ 85,00
€ 210,00
€ 70,00
€ 120,00
€ 125,00
€ 110,00
€ 28,80
€ 18,00
€ 24,00
€ 36,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 120,00
€ 30,00
€ 102,00
€ 36,00
€ 30,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 48,00
€ 54,00
€ 48,00
€ 30,00
€ 102,00
€ 264,00
€ 150,00
€ 102,00
€ 270,00
€ 102,00
€ 252,00
€ 84,00
€ 144,00
€ 150,00
€ 132,00
063
060
061
Počítačom ovládané zariadenia (použiteľné s CoachLabII+)
Ovládač zásuvky 230 V, 1150 W
Aparatúra na demonštráciu mechanickej rezonancie
Titrátor s krokovým motorčekom
€ 50,00
€ 105,00
€ 95,00
€ 60,00
€ 126,00
€ 114,00
0519
0520
0522
07662
0628ep
07661
0378FIL
0378FLOW
0378MP
Príslušenstvo
Adaptér na pripojenie senzorov s 4mm koncovkami na BT vstupy
Adaptér na pripojenie senzorov s BT koncovkou na 4mm vstupy
Predlžovací kábel BT-BT analógový 5m
Kábel na vzájomné prepojenie optických brán 0662
Elektródy k EKG senzoru 0628, 100 kusov
T-kus k senzorom CO2 a O2
Náhradný filter spirometra 10kusov
Náhradná hlavica spirometra
Náhradný náustok spirometra 30kusov
€ 23,00
€ 23,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 20,00
€ 4,50
na telefón
na telefón
na telefón
€ 27,60
€ 27,60
€ 12,00
€ 9,00
€ 24,00
€ 5,40
na telefón
na telefón
na telefón
Poznámky
Školenia, konzultácie, ukážkové vyučovacie hodiny dohodou.
Poštovné a balné pri objednávke nad 500 EUR zdarma.
Download

Cenník