Strana
11
CENOVNIK MATERIJALA
KOVANO GVOŽĐE
CENOVNIK MATERIJALA VAŽI OD 20.01.2012 I PRIMENJUJE SE DO ZVANIČNE PROMENE CENE MATERIJALA ILI KURSA EURA
CENE SU IZRAŽENE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-OM
Glatki firiket
ART FIRIKET
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
12 x 12
1,13
118
14 x 14
1,53
156
16 x 16
2,01
216
20 x 20
3,14
318
25 x 25
4,90
499
30 x 30
7,06
735
40 x 40
12,56
1499
CENA Valjanja
(RSD/m)
Grifovani firiket
ART FIRIKET-G
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
CENA Valjanja
(RSD/m)
12 x 12
1,13
123
26
14 x 14
1,53
176
36
16 x 16
2,01
256
49
20 x 20
3,14
78.5
25 x 25
4,90
374
623
30 x 30
7,06
813
179
40 x 40
12,56
1779
335
125
Grifovani firiket sa crtom
ART FIRIKET-GL
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
CENA Valjanja
(RSD/m)
12 x 12
1,13
168
52
14 x 14
1,53
234
72
16 x 16
2,01
317
98
20 x 20
3,14
405
158
25 x 25
4,90
774
178
30 x 30
7,06
959
310
40 x 40
12,56
1999
518
Upredeni firiket
ART FIRIKET-U
MATERIJAL
12 x 12
14 x 14
16 x 16
20 x 20
25 x 25
30 x 30
40 x 40
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
CENA Uvijanja
(RSD/m)
1,13
1,53
2,01
171
237
322
53
88
115
3,14
4,90
7,06
12,56
480
748
990
2410
168
232
218
718
Materijal grifovani
ART FI ČELIK
MATERIJAL
12
14
16
20
25
TEŽINA
Kg/m
0,88
1,2
1,57
2,46
3,85
CENA
(RSD/m)
186
232
285
313
415
CENA Valjanja
(RSD/m)
36
46
59
78
115
Strana
12
CENOVNIK MATERIJALA
KOVANO GVOŽĐE
CENOVNIK MATERIJALA VAŽI OD 20.01.2012. I PRIMENJUJE SE DO ZVANIČNE PROMENE CENE MATERIJALA ILI KURSA EURA
CENE SU IZRAŽENE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-OM
ART KUTIJA-G
Gravirano
CENA
(RSD/m)
CENA Valjanja
(RSD/m)
129
30
0,92
165
38
1,25
175
25x25x2
1,37
226
39
44
43
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
16x16x1.5
0,72
18x18x2
20x20x2
30x30x2
2,04
258
30x30x2.5
1.68
315
53
40x40x2
2.04
354
43
40x40x2.5
1.97
409
40x40x3
2.42
468
53
43
50x50x2.5
2.31
532
75
50x50x3
2.82
601
75
30x20x2
2.31
202
38
40x20x2.5
2.82
251
40x30x2.5
2.94
281
45
50
50x30x3
3.6
391
72
60x40x3
4.20
525
91
80x40x4
6.78
771
100
Kutija grifovana
ART FLAH
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
12 x 6
0,56
72
12 x 8
0,75
99
14 x 6
0,66
74
14 x 8
0,88
97
16 x 6
0,75
82
16 x 8
1,05
109
20 x 5
0,79
79
20 x 6
0,94
104
20 x 8
1,26
122
20 x 10
1,57
149
25 x 5
0,98
98
25 x 6
1,18
121
25 x 8
1,57
162
30 x 5
1,18
118
30 x 6
1,41
148
30 x 8
1,88
187
30 x 10
2,36
238
35 x 5
1,37
151
35 x 6
1,65
180
40 x 5
1,57
159
40 x 6
1,88
201
40 x 8
2,51
249
40 x 10
3,14
321
50 x 6
2,36
251
50 x 8
3,14
329
50 x 10
3,93
429
Glatki flah
Strana
13
CENOVNIK MATERIJALA
KOVANO GVOŽĐE
CENOVNIK ELEMENATA VAŽI OD 20.01.2012. I PRIMENJUJE SE DO ZVANIČNE PROMENE CENE MATERIJALA ILI KURSA EURA.
CENE SU IZRAŽENE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-OM.
ART FLAH-GL
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
CENA Valjanja
(RSD/m)
12 x 6
0,56
12 x 8
0,75
14 x 6
0,66
14 x 8
0,88
16 x 6
0,75
16 x 8
1,05
20 x 5
0,79
20 x 6
0,94
20 x 8
1,26
20 x 10
1,57
25 x 5
0,98
147
45
25 x 6
1,18
174
50
25 x 8
1,57
184
57
30 x 5
1,18
181
46
30 x 6
1,41
212
57
30 x 8
1,88
271
71
30 x 10
2,36
327
71
35 x 5
1,37
209
53
35 x 6
1,65
273
53
40 x 5
1,57
231
61
40 x 6
1,88
261
61
40 x 8
2,51
328
67
40 x 10
3,14
414
73
50 x 6
2,36
334
73
50 x 8
3,14
399
73
50 x 10
3,93
518
Grifovani flah sa linijom
77
ART FLAH-G
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
CENA Valjanja
(RSD/m)
12 x 6
0,56
86
16
12 x 8
0,75
117
18
14 x 6
0,66
95
23
14 x 8
0,88
114
30
16 x 6
0,75
108
26
16 x 8
1,05
129
26
20 x 5
0,79
105
27
20 x 6
0,94
128
27
20 x 8
1,26
187
30
20 x 10
1,57
202
47
25 x 5
0,98
136
30
25 x 6
1,18
169
35
25 x 8
1,57
202
42
30 x 5
1,18
136
31
30 x 6
1,41
191
42
30 x 8
1,88
225
56
30 x 10
2,36
313
56
35 x 5
1,37
192
38
35 x 6
1,65
215
38
40 x 5
1,57
181
46
40 x 6
1,88
239
46
40 x 8
2,51
321
52
40 x 10
3,14
411
58
50 x 6
2,36
297
58
50 x 8
3,14
374
58
50 x 10
3,93
472
Grifovani flah
62
ART FLAH-G
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
CENA obostranog valjanja
(RSD/m)
12 x 6
0,56
94
26
12 x 8
0,75
125
28
14 x 6
0,66
103
33
14 x 8
0,88
122
36
16 x 6
0,75
116
36
16 x 8
1,05
135
36
20 x 5
0,79
123
37
20 x 6
0,94
136
37
20 x 8
1,26
195
30
20 x 10
1,57
210
57
25 x 5
0,98
144
40
25 x 6
1,18
176
45
25 x 8
1,57
210
52
30 x 5
1,18
144
41
30 x 6
1,41
199
52
30 x 8
1,88
233
66
30 x 10
2,36
332
66
35 x 5
1,37
200
48
35 x 6
1,65
223
48
40 x 5
1,57
189
56
40 x 6
1,88
247
56
40 x 8
2,51
329
62
40 x 10
3,14
427
68
50 x 6
2.36
305
68
50 x 8
3.14
382
68
50 x 10
3.93
480
68
Obostrano grifovani flah
Strana
14
CENOVNIK MATERIJALA
KOVANO GVOŽĐE
CENOVNIK MATERIJALA VAŽI OD 20.01.2012. I PRIMENJUJE SE DO ZVANIČNE PROMENE CENE MATERIJALA ILI KURSA EURA
CENE SU IZRAŽENE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-OM
ART RUKOHVAT-I
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
50 x 15
5,89
1191
40 x 10
3,14
718
CENA Valjanja
(RSD/m)
Rukohvat
CENA Valjanja
(RSD/m)
Rukohvat
CENA Valjanja
(RSD/m)
Flah za šelne
ART RUKOHVAT-K
MATERIJAL
50 x 25
TEŽINA
Kg/m
2,00
CENA
(RSD/m)
249
ART OBUJMICE
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA
(RSD/m)
12 x 3
0,29
45
15 x 3
0,36
68
Strana
15
CENOVNIK MATERIJALA
CENOVNIK MATERIJALA VAŽI OD 20.01.2012. I PRIMENJUJE SE DO ZVANI ČNE PROMENE CENE MATERIJALA ILI KURSA EURA
CENE SU IZRAŽENE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-OM
A RT FS01
M ATER IJA L
TEŽ IN A
Kg /m
20 x 5
0,79
20 x 6
20 x 8
C EN A Savijan ja
(R SD /m )
C en a po 1m
139
222
0,94
141
239
1,26
189
346
20 x 10
1,57
235
339
25 x 5
0,98
147
250
25 x 6
1,18
177
301
25 x 8
1,57
235
399
30 x 5
1,18
177
301
30 x 6
1,41
211
359
30 x 8
1,88
282
479
35 x 5
1,37
205
348
35 x 6
1,65
247
420
40 x 5
1,57
235
375
40 x 6
1,88
282
450
S avijeni flah
A RT FS01
M ATER IJA L
TEŽ IN A
Kg /m
20 x 5
0,79
20 x 6
20 x 8
C EN A Savijan ja
(R SD /m )
C en a po 1m
169
252
0,94
171
269
1,26
219
376
20 x 10
1,57
265
369
25 x 5
0,98
177
280
25 x 6
1,18
207
331
25 x 8
1,57
265
429
30 x 5
1,18
207
331
30 x 6
1,41
241
211
30 x 8
1,88
312
389
35 x 5
1,37
235
378
35 x 6
1,65
277
450
40 x 5
1,57
265
405
40 x 6
1,88
312
480
S avijeni flah
A RT FS01
M ATER IJA L
TEŽ IN A
Kg /m
20 x 5
0,79
20 x 6
C EN A Savijan ja
(R SD /m )
C en a po 1m
139
222
0,94
141
239
20 x 8
1,26
189
346
20 x 10
1,57
235
339
25 x 5
0,98
147
250
25 x 6
1,18
177
301
25 x 8
1,57
235
399
30 x 5
1,18
177
301
30 x 6
1,41
211
359
30 x 8
1,88
282
479
35 x 5
1,37
205
348
35 x 6
1,65
247
420
40 x 5
1,57
235
375
40 x 6
1,88
282
450
S avijeni flah
Strana
16
CENOVNIK MATERIJALA
KOVANO GVOŽĐE
CENOVNIK MATERIJALA VAŽI OD 20.01.2012 I PRIMENJUJE SE DO ZVANIČNE PROMENE CENE MATERIJALA ILI KURSA EURA
CENE SU IZRAŽENE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-OM
ART FS03
MATERIJAL
TEŽINA
Kg/m
CENA Savijanja
(RSD/m)
20 x 5
0,79
400
20 x 6
0,94
400
20 x 8
1,26
400
20 x 10
1,57
400
25 x 5
0,98
450
25 x 6
1,18
450
25 x 8
1,57
450
30 x 5
1,18
450
30 x 6
1,41
500
30 x 8
1,88
500
30 x 10
2,36
500
35 x 5
1,37
600
35 x 6
1,65
600
40 x 5
1,57
600
40 x 6
1,88
550
Savijeni flah
Početak rukohvata
ART RU 04S
ART RU 03S
MATERIJAL DIMENZIJA
50X10
50X15
H 250
B 150
40X8
CENA
CENA (RSD) MATERIJAL DIMENZIJA
SAVIJANJA
350
595
350
682
350
506
50X15
H 250
B 150
40X10
CENA
CENA (RSD)
SAVIJANJA
350
917
350
707
ART RU01S
MATERIJAL DIMENZIJA CENA SAVIJANJA
50 x 15
H 360
40 x 10
B 180
550
550
CENA (RSD)
1450
990
ART RU 06S
ART RU 05S
Kutijasti
MATERIJAL DIMENZIJA
CENA
CENA (RSD) MATERIJAL DIMENZIJA
SAVIJANJA
30X30
50X20
H 255
B 60
400
630
20X20
H 250
B 150
CENA
CENA (RSD)
SAVIJANJA
1800
2680
1300
1860
Download

CENOVNIK MATERIJALA - FERO MONT Aranđelovac