Tehnički list: SP 260
10.11.11.
T 021-03s
SP 260
Mineralni zaglađeni završni fasadni nanos
Opis proizvoda
SP 260 je fabrički pripremljeni miniralni tannkoslojni završni fasadni malter zaglađene strukture.
Granulacija:
1,5 mm
Materialnummer: 246699
EAN:
8606105251174
2,0 mm
239331
8606105251167
Rok upotrebe i skladištenje:
12 meseci na paletama na suvom u originalnom
pakovanju.
Pakovanje:
Vreća: 25 kg
Paleta: 1200 kg
Priprema
Materijal (25 kg) sipati u ca. 6,8 l vode i mešati
dok se materijal ne homogenizuje. Nakon 15 min
još jednom promešati. Sveže nanesen malter
štititi od uticaja mraza i brzog sušenja.
Upotreba
Materijal naneti na podlogu u debljini granulacije i
obrađivati ga plastičnom gletericom. Nanesene
površine povezivati dok je materijal svež.
Strukturirane površine ne obrađivati. Nakon
sušenja završnog fasadnog nanosa naneti Knauf
silikonsku egalizacionu boju.
Izvođenje
Podloga
Podloga mora biti nosiva, suva i ravna. Vrata i
prozore zaštititi folijom. Pri jakom suncu fasadu
zaštititi fasadnim zavesama. Podlogu grundirati sa
Knauf Putzgrund-Fassade i ostaviti 24 h da se
osuši.
Potrošnja
Napomena
Opis
Granulacija
SP 260
SP 260
1,5 mm
2,0 mm
Debljina
nanošenja
1,5 mm
2,0 mm
Potrošnja
kg/m²
≈ 2,3
≈ 2,9
Izdašnost
m²/vreća
≈ 11,0
≈ 8,6
Zadržavamo pravo izmene podataka u tehničkim listovima. Važeće je poslednje izdanje tehničkog lista. Podaci o potrošnji,
količinama i načinu rada su iskustveni, tako da u praksi može doći do izvesnih odstupanja.
Proizvođač: Knauf Zemun d.o.o,
Batajnički drum 16 b,
11080 Zemun, Srbija, www.knauf.rs
Prilikom upotrebe temperatura materijala, vazduha
i podloge treba da bude između +5 i +25 ºC.
Obrađene površine štititi od direktnog uticaja
sunca, kiše i drugih nepogodnih vremenskih
uticaja.
Download

SP 260 zbirni