DeltAll: GENERAL SPECIFICATIONS
QR
Pipe
Unidelta produces the PEX-AL-PEX DeltAll multi-layer pipe. The pipe comprises 5 layers: an internal layer of PEX crosslinked polyethylene, a layer of
glue, one of aluminium StarK, another of glue and an external layer also of crosslinked polyethylene.
Quick Reference 2400
Cert. n° 127
UNI EN ISO 9001:2008
DeltALL - špecifikácia
Rúry
UNIDELTA je výrobcom viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX pod značkou DeltAll. Rúra pozostáva z 5 vrstiev: z vnútornej vrstvy vyrobenej z PEX
pretkávaného polyetylénu, vrstvy lepidla, vrstvy hliníka „Stark“, ďalšej vrstvy lepidla a vonkajšej vrstvy taktiež z pretkávaného polyetylénu.
MULTILAYER PIPES, PRESS FITTINGS, MANIFOLDS AND TOOLS
DeltAll combines the advantages of plastic with those of metal and
guarantees: great flexibility that makes it safe and easy to fold the pipe;
excellent resistance to acids and bases; high acoustic insulation coefficient; absolute non-toxicity that makes it hygienically and toxicologically
suited to transportation of liquid food and drinking water; high capacity
with minimal pressure drop; resistance to ageing, abrasion, high temperatures and pressure; impermeability to oxygen.
On the basis of the classification proposed by the UNI 10954-1 regulation, the DeltAll pipe comes under class 1, which results as being the
best. Pipes belonging to class 1, in fact, can also be used for the applications of classes 2 and 3.
VIACVRSTVOVÉ RÚRY, FITINGY, ROZDEĽOVAČE A PRÍSLUŠENSTVO
DeltAll Technical Features
Maximum temperature
Maximum pressure
Heat conductivity
Thermal dilation coefficient
Internal roughness
95°C
10 bar
0,43 W/m·K
DELT ALL
0,026 mm/m·K
0,007 mm
Minimum radius of curvature by hand
5 x De
Minimum radius of curvature with tool
3,5 ÷ 4,5 x De
S I S T E M A
DeltAll is also available in the insulated version (DeltAll-Iso) in compliance with the provisions of Law 10/91 and subsequent updates. The lining is
made of Class 1 self-extinguishing expanded polyethylene and is finished with an external extruded film which gives the pipe further mechanical
protection. The DeltAll Iso pre-insulated pipe is a light blue or red colour for domestic water and heating use and a green colour for air-conditioning and refrigeration.
U N I D E L T A
DeltAll garantuje kombináciu výhod plastu a kovu: skvelú pružnosť
zabezpečujúcu bezpečné a jednoduché ohýbanie rúry; skvelú odolnosť
voči kyselinám; vysoký koeficient akustickej izolácie; absolútnu netoxicitu; ktorá rúrku robí hygienicky a toxikologicky vhodnou pre prepravu
pitnej vody a tekutej stravy; vysoký výkon s minimálnym poklesom tlaku;
odolnosť voči starnutiu, opotrebovaniu, vysokej teplote a tlaku; neprepúšťa
vzduch.
Podľa rozdelenia na základe nariadení UNI 10954-1 sa rúry DeltAll
zaraďujú do skupiny 1, skupiny s najlepšími vlastnosťami, z toho dôvodu
sú taktiež vhodné pre využitia v skupinách 2 a 3.
Rúry DeltAll sú vhodné na využitie v teplotách rozsahu -30°C až +95°C
Tepelná vodivosť
95°C
10 bar
0,43 W/m·K
Tepelná rozťažnosť
0,026 mm/m·K
Vnútorná nerovnosť
0,007 mm
Minimálny rádius zakrivenia rukou
Minimálny rádius zakrivenia náradím
5 x De
3,5 ÷ 4,5 x De
UNIDELTA SpA
RUSSIA
UKRAINE
Via Capparola Sotto, 4 - 25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 878011 - Fax Export+39 0365 878090 - Fax Italia +39 0365 878080
www.unidelta.com - e-mail: [email protected]
Profil TH
Profil H
S I S T E M A
MultiProfile
Quality certifications
DELT ALL
Profile U
QUICK REFERENCE QR2400_R6 ING_SLOV
Profile H
U N I D E L T A
UNIDELTA vyrába tiež fitingy s tlakovými koncovkami pod označením DeltAll MP (DeltAll MultiProfile).
Viacprofilové fitingy boli navrhnuté a vytvorené pre použitie so všetkými existujúcimi profilmi (rôzne typy klieští). DeltAll MP je certifikovaný na pitnú
vodu. Telo fitingov je tvorené z CR antidezinfekčnou mosadznou zliatinou. Použitie tesnenia dvoma O-krúžkami garantuje lepšie tesnenie. Použitie
pílovitého profilu na vonkajších spojkách garantuje absolútnu trvácnosť lisovaného spoja. DeltAll MP umožňuje skontrolovať správnu pozíciu trubky
vo fitingu vďaka modrým plastovým otvorom na púzdre.
Maximálna pracovná teplota fitingov DeltAll MP je 120°C pri maximálnom tlaku 10 barov.
Uff. Marketing Unidelta QR 2400 R6 ING_SLOV 09/10
U N I D E L T A
Profile TH
S I S T E M A
DELT ALL
MultiProfile
Maximálny tlak
FITINGY
Unidelta produces DeltAll MultiProfile (DeltAll MP) fittings with press ends.
The innovative multiprofile fitting was devised and created for use with all existing profile (see table 4). DeltAll MP is certified for the transportation of
drinking water. The body of the fitting is made with a CR anti-dezincification brass alloy. The presence of two o-rings guarantees greater wet seal
safety. The working of the sawtooth profile of the outlet connector guarantees absolute resistance to disengagement. DeltAll MP allows you to check
correct positioning of the pipe in the fitting, thanks to the blue plastic window on the sleeve.
DeltAll MP’s maximum operating temperature is 120°C in continuous operation for a maximum operating pressure of 10 bar.
GERMANY
Maximálna teplota
DeltAll sa dodáva taktiež vo verzii s izoláciou pod značkou DeltAll - Iso (v súlade s nariadeniami 10/91 a neskoršími aktualizáciami). Základ je tvorený
triedou 1 samozhášajúcemu expandujúcemu polyetylénu a zakončené vonkajšou vrstvou, ktorý dáva rúrke ďalšiu mechanickú ochranu.
DeltAll - Iso je bledomodrej alebo červenej farby pre vodu alebo kúrenie a zelenej farby je určená pre klimatizácie a chladenie.
Fittings
FRANCE
DeltAll – technické parametre
Profil U
Certifikát kvality
FRANCE
GERMANY
RUSSIA
UKRAINE
DeltAll-MultiProfile: Brass press fittings - Lisovacie fitingy
DeltAll: Multilayer pipe PEX AL PEX - Viacvrstvové rúry PEX AL PEX
COD. 2400
De
(mm)
e
(mm)
14
2,0
16
2,0
Pallet A
Di
(mm)
Pallet B
De
(mm)
F
10
R100
R100
R200
R500
12
n°
(m)
n°
(m)
-
-
19
1900
19
9
5
COD. 4001
COD. 2400
1900
1800
2500
11
5
2
e
(mm)
16
2,0
Di
(mm)
F
(m)
12
B5
20
B5
10
50
3,0
26
B5
6
30
18
2,0
14
R100
-
-
11
1100
20
2,0
16
R100
13
1300
8
800
40
3,5
33
B4
9
36
26
3,0
20
R50
14
700
8
400
50
4,0
42
B4
7
28
32
3,0
26
R50
11
550
6
300
63
4,5
54
B4
4
DIM
PACK
20x16
40
26x16
30
14
16
18
20
2,0
2,0
2,0
2,0
10
12
14
16
S-iso
(mm)
6
6
6
*6
F
R50
Pallet A
n°
(m)
De
(mm)
14
700
14
e
(mm)
2,0
Di
(mm)
10
R50
R100
14
13
700
1300
16
R50
13
650
18
2,0
14
20
2,0
16
R50
-
-
20
2,0
16
10
R50
10
500
26
3,0
20
10
R25
R50
12
10
300
500
32
3,0
26
10
R25
10
250
PRE-INSULATED PIPE FOR DOMESTIC WATER
AND HEATING USE SUPPLIED IN ROLLS - BLUE
LIGHT COLOR
RÚRY S IZOLÁCIOU BLEDOMODREJ FARBY
SÚ URČENÉ NA VODU A KÚRENIE
DODÁVANÉ V KOTÚČOCH.
26
2,0
3,0
12
20
S-iso
(mm)
6
F
R50
Pallet A
n°
(m)
De
(mm)
14
700
16
R50
R100
14
13
700
1300
6
R50
13
650
10
R50
10
500
6
10
R25
R50
12
10
300
500
PRE-INSULATED PIPE FOR DOMESTIC WATER
AND HEATING USE SUPPLIED IN RED COLOR
ROLLS - RED COLOR
RÚRY S IZOLÁCIOU ČERVENEJ FARBY SÚ
URČENÉ NA VODU A KÚRENIE DODÁVANÉ
V KOTÚČOCH.
e
(mm)
2,0
Di
(mm)
12
S-iso
(mm)
10
F
R50
(m)
10
500
18
2,0
14
13
R50
-
-
20
2,0
16
13
R50
8
400
26
3,0
20
13
R25
10
250
32
3,0
26
13
R25
10
250
PRE-INSULATED PIPE FOR AIR-CONDITIONING
SUPPLIED IN ROLLS - GREEN COLOR
RÚRY S IZOLÁCIOU ZELENEJ FARBY SÚ
URČENÉ PRE KLIMATIZÁCIE A CHLADENIE
DODÁVANÉ V KOTÚČOCH.
30
COD. 4008
26x1”
25
32x1”
20
DIM
PACK
30
16x16
4
9
20x3/4”
25
20x20
4
50x40
REDUCING COUPLING - REDUKOVANÁ SPOJKA
26x3/4”
20
32x1
10
DIM
PACK
16x3/8”
50
16x1/2”
40
90° ELBOW WITH THREADED MALE TAKE OFF
90° KOLENO S VONKAJŠÍM ZÁVITOM
20x /2”
40
COD. 4009
20x /4”
35
26x3/4”
25
26x1”
20
32x1”
COD. 4016
DIM
16x /2”
25
4
20x /2”
30
15
20x3/4”
20
40x11/4”
14
26x3/4”
20
50x11/2”
-
32x1
10
DIM
PACK
16x /2”
40
20x1/2”
40
1
DIM
PACK
20x /4”
30
26x3/4”
20
16x16x1/2”
20
26x1”
15
32x1”
15
20x20x1/2”
16
20x20x3/4”
16
26x26x3/4”
10
40x1 /4”
10
50x1 /2”
8
COD. 4005
DIM
PACK
16x16x16
20
20x20x20
16
26x26x26
8
32x32x32
4
40x40x40
6
50x50x50
90° TEE - 90° T-KUS
5
1
1
COD. 4013
DIM
PACK
20x16x16
16
20x16x20
16
20x20x16
16
PACK
26x16x26
10
16x16
30
26x20x20
12
20x20
30
26x20x26
8
26x26
15
32x32
10
40x40
12
8
COD. 4019
90° REDUCING TEE
90° T-KUS REDUKOVANÝ
32x20x32
6
32x26x26
6
32x26x32
6
/4”x2x1/2”
10
1”x2x /2”
10
1
DIM
PACK
16 - 26 mm
20
COD. 4099
DIM
PACK
/4”x3x /2”
10
1”x3x1/2”
5
3
1
PACK
/4”x4x1/2”
8
1”x4x /2”
5
3
1
DIM
20x1/2”
15
20x3/4”
10
COD. 4035
BATTERY POWERED PRESS COMPLETE
WITH TH 16-20-26 JAWS AND PLASTIC
CASE
BATÉRIOU NAPÁJANÉ KLIEŠTE S
ČELUSŤAMI 16-20-26 V PLASTOVOM KUFRÍKU
PACK
16x1/2”
8
20x1/2”
8
26 mm
32 mm
HEAD FOR CALIBRATOR/COUNTERSINK
HLAVA KALIBRÁTORA
COD. 5046
DIM
DIM
16-20 mm
COD. 4098
26 mm
DIM
PACK
/4”x21/2”
6
1”x21/2”
6
3
EUROCONO
DIM
PACK
32 mm
SHEARS - NOŽNICE
JAWS TH FOR ELECTRIC AND BATTERY-POWERED PRESSES
ČELUSTE PRE ELEKTRICKÉ A BATÉRIOVE KLIEŠTE
COD. 5048
DIM
4 - 32 mm
COD. 5047
15
DIM
PACK
/4”x3x1/2”
4
1”x3x /2”
4
3
1
MANUAL PRESS
WITH STEEL METAL CASE
KLIEŠTE RUČNÉ
COD. 5052
EUROCONO
DIM
PACK
COD. 4098
16-32 mm
20 mm
10
DIM
PACK
/4”x4x1/2”
4
1”x4x1/2”
3
3
EUROCONO
DIM
PACK
1”x4x3/4”
FOUR-WAY MANIFOLD WITH CONTROL VALVE
ŠTVORCESTNÝ ROZDELOVAČ S VENTILOM
DIM
PACK
16 mm
1
20 mm
1
PIPE CUTTERS - REZAČ RÚR
DeltAll: Brass screw fittings
Mosadzné fitingy šróbovacie
COD. 4097
THREE-WAY MANIFOLD WITH CONTROL VALVE
TROJCESTNÝ ROZDELOVAČ S VENTILOM
DIM
DOUBLE WALL PLATE ELBOW FITTING
NÁSTENKA DVOJITÁ
20 mm
SIMPLE FOUR-WAY DISTRIBUTION MANIFOLD
ROZDELOVAČ JEDNODUCHÝ ŠTVORCESTNÝ
1”x3x3/4”
WALL PLATE ELBOW FITTING - NÁSTENKA
16 mm
16 mm
PACK
15
DIM
COD. 5041
COD. 5044
COD. 4098
16x1/2”
CALIBRATOR/COUNTERSINK BODY ONLY
TELO KALIBRÁTORA
COD. 5051
SIMPLE THREE-WAY DISTRIBUTION MANIFOLD
ROZDELOVAČ JEDNODUCHÝ TROJCESTNÝ
DIM
COD. 5050
ELECTRIC PRESS COMPLETE WITH TH
16-20-26 JAWS AND PLASTIC CASE
ELEKTRICKÉ KLIEŠTE S
ČELUSŤAMI 16-20-26 V PLASTOVOM KUFRÍKU
TWO-WAY MANIFOLD WITH CONTROL VALVE
DVOJCESTNÝ ROZDELOVAČ S VENTILOM
EXTENSION FOR TAP WITH ROSETTE
VRŠOK
COD. 4034
COD. 5040
SIMPLE TWO-WAY DISTRIBUTION MANIFOLD
ROZDELOVAČ JEDNODUCHÝ DVOJCESTNÝ
1”x2x3/4”
90° TEE WITH THREADED MALE TAKE OFF
90° T-KUS S VONKAJŠÍM ZÁVITOM
DIM
50x50
90° ELBOW - 90° KOLENO
TAP WITH ROSETTE
VENTIL STLAČNÝ
90° ELBOW WITH THREADED FEMALE TAKE OFF
90° KOLENO VNÚTORNÝM ZÁVITOM
COD. 4010
PACK
PACK
20x20
1
DIM
3
TAP WITH HANDLE
VENTIL S RUKOVÄŤOU
4
DIM
COD. 4099
COD. 4099
16x16
FEMALE ADAPTOR
PRECHOD S VNÚTORNÝM ZÁVITOM
COD. 4006
COD. 4015
PACK
3
Pallet A
n°
26x /4”
DIRECT FEMALE FITTING WITH ROTATING NUT
PRECHOD PRIAMY S PREVLEČNOU
MATICOU
90° TEE WITH THREADED FEMALE TAKE OFF
90° T-KUS S VNÚTORNÝM ZÁVITOM
20x1/2”
3
Di
(mm)
40
3
15
1
e
(mm)
20x3/4”
40
COD. 4004
De
(mm)
4
16x1/2”
MALE ADAPTOR
PRECHOD S VONKAJŠÍM ZÁVITOM
COD. 2580
40
PACK
PIPE FOR DOMESTIC WATER AND HEATING USE SUPPLIED IN LENGTH
RÚRY URČENÉ NA VODU A KÚRENIE DODÁVANÉ V DĹŽKACH
COD. 2560
20x1/2”
1
DIM
DeltAll-Iso: Pre-insulated multilayer pipe - Viacvrstvové rúry s izoláciou
COD. 2550
10
32x32x1”
1
PIPE FOR DOMESTIC WATER AND HEATING USE SUPPLIED IN COILS
RÚRY URČENÉ NA VODU A KÚRENIE DODÁVANÉ V KOTÚČOCH
40
5
COD. 4003
16
16x3/4”
9
50x32
3,0
12
50x50
COUPLING - SPOJKA
32x26
32
20x20x3/4”
1
40x40
20
26
40
10
32x20
75
16x /2”
32x32
20
15
16
20
26x20
B5
20x20x /2”
26x26
125
16
-
40
25
2,0
16x3/8”
20x20
(m)
20
20
16x16x1/2”
n°
1100
1000
1000
PACK
40
16x16
COD. 4014
DIM
PACK
PACK
26x26x3/4”
COD. 4002
Fascio
COD. 4007
DIM
DIM
DeltAll: Tools - Príslušenstvo
DeltAll: Manifolds - Rozdeľovače
6
TH JAWS FOR MANUAL PRESS
TH ČELUSTE PRE RUČNÉ KLIEŠTE
COD. 5045
DIM
14-32 mm
DIM
PACK
16x2x1/2”
50
EUROCONO
DIM
PACK
16x2x3/4”
-
20x2x /4”
50
3
SET OF CALIBRATORS AND COUNTERSINKS
14-32 mm
KALIBER 14-32
RACCORDO CON CALOTTA PER TUBO MULTISTRATO
ADAPTÉR
Download

DE LT AL L DE LT AL L