KATALOG
1.Metalna kapija za groblje:
kvadratna kutija
STUB 100x100mm
vertikalna kutija
rama 40x40 mm
horizontalna kutija
rama 40x20 mm
vertikalna kutija
rama 40x40 mm
horizontalna kutija
rama 40x20 mm
šina L profil 40x40mm
prečke ograde
točak φ60
kvadratna kutija 16x16 mm
horizontalna kutija
rama 40x20 mm
1.Metalne ogrde za groblje:
horizontalna kutija
rama 40x20 mm
vertikalna kutija
rama 40x40 mm
vertikalna kutija
rama 40x40 mm
horizontalna kutija
rama 40x20 mm
prečke ograde
kvadratna kutija 16x16 mm
horizontalna kutija
rama 40x20 mm
3.Oglasne table sa štapom:
2130
hamburški luk 6/4
flah 23x3 mm
1000
štampa 2m2
HV 4M
2000x1000x2 mm
2000
2000
crna cev φ6/4
počevina
130x130x6 mm
4.Oglasna tabla:
2130
hamburški luk 6/4
flah 25x3 mm
1000
HV 4M
2000x1000x2 mm
2000
2000
crna cev φ6/4
počevina
150x150x6 mm
5.Signalni stubić:
2000
cev φ3˝
6.Metalna vrata:
štok žp profil 35 mm
ispuna:
HV 4M 0,8mm
šarka φ16-18
ram vrata žp profil 35 mm
srednja prečka ŽPT
brava
cilindar
ispuna:
HV 4M 0,8mm
7.Metalna vrata:
štok žp profil 35 mm
šarka φ16-18
ispuna: panel
brava
cilindar
ram vrata žp profil 35 mm
8.Metalna koš konstrukcija
ram kutija 40x40 mm
cev φ120x5 mm
1000
1800
cev ispunjena betonom
cev φ150x5 mm
700
zemlja
9.Metalni ram za košarkašku tablu:
kvadratna kutija 40x40 mm
1000
ploča 200x200x10
sa kontra pločom
1800
10.Metalne tribine:
sedišta: fosna 50 mm
kutija 80x80x5 mm
2000
2000
pločevina 200x200x6 mm
11.Pomoćni GO za fudbal - dim. 7,3m x 2,44m:
2440
kuke za mrežu: armatura φ6
1500
7300
-
stative: cev φ2x2
donje prečke: φ2x2
prečka: φ2/4x3 mm
kuke za mrežu: armatura φ6
ojačanje za mrežu: cev φ1
12.Golovi za mali fudbal:
cev φ2
cev φ2
700
1000
kuke za mrežu: armatura φ6
13.Podna metalna rešetka:
Materijal kvadratna kutija 40x40x3 mm
metalna kutija 40x40x3 mm
200
200
1000
200
200
200
1000
14.Podna metalna rešetka:
Materijal kvadratna kutija 30x30x3 mm
metalna kutija 30x30x3 mm
200
200
1000
200
200
200
1000
15.Podna metalna rešetka:
200
flah 25x5 mm
200
1000
200
200
200
1000
16.Podna metalna rešetka:
200
flah 40x5 mm
200
1000
200
200
200
1000
17.Metalna rešetka vrata:
štok kutija 30x30 mm
kutija 16x16 mm
18.Metalna rešetka prozor:
kutija 16x16 mm
19.Klizna kapija na sportskim terenima:
ram kutija 40x40 mm
armaturna mreža φ8
40x40 mm
40x40 mm
20.Metalni ormar za gasnu stanicu:
ventilacija
- ram kutija 30x30 mm
- obloženi cni lim 0,8 mm
staklo
21.Ograda mosta:
hamburški luk φ2
cev φ2
cev φ2
cev φ2
cev φ2
cev φ6/4
22.Metalna klupa sa drvenim naslonom i sedištem:
Materijal:
- cev φ1
- štrafna 80x50 mm
2000
23.Dvokrilna metalna rešetka:
štok kutija 30x30 mm
ram kutija 30x30 mm
GRIF žica 50x50 mm
24.Metalni kavez:
1000
GRIF žica
1000
kutija 30x30 mm
25.Postolje za bicikl za 5 mesta:
držač točkova
firiket 12x12 mm
kutija 40x20 mm
26.Metalna kanta sa postoljem za oretanje:
400
obruč kante
flah 40x3 mm
500
plastificirani lim silver
dim. kante 400x500 mm
600
kutija 30x30 mm
450
flah 40x3 mm
27.Metalni kalup za opseg:
cev φ3/4
kutija 100x40x3 mm
800
2200
Download

Каталог ЈН 1-14