REPERTOAR NA NU DRAMSKI TEATAR SKOPJE - FEVRUARI 2012
01.02 SREDA
20.00 GREV ILI [PRICER
02.02 ^ETVRTOK
03.02 PETOK
20.00 KAKO DA JA UBIE[ SOPRUGATA I
ZO[TO
04.02 SABOTA
20.00 STEND AP KOMEDIJAKOMEDIJA- Vesna
Petru{evska Bejbi
07.02
07.02 VTORNIK 20.00 OLOVO NA PERNICA
08.02
08.02 SREDA
20.00 HAMLET
09.02
09.02 ^ETVRTOK 20.00 DEMONOT OD DEBAR MAALO
10.02 PETOK
20.00 KRVTA NE E VODA
11.02
11.02 SABOTA
20.00 GREV
GREV ILI [PRICER
13.02
13.02 PONED.
20.00 "2012 - POSLEDNITE MAKEDONCI"
15.02
15.02 SREDA
20.00 KAKO DA JA UBIE[ SOPRUGATA I
ZO[TO
16.02
16.02 ^ETVRTOK 20.00 HAMLET
17.02 PETOK
20.00 UMRI MA[KI
18.02
18.02 SABOTA
20.00 GREV ILI [PRICER
20.02
20.02 PONED.
20.00 STEND AP KOMEDIJAKOMEDIJA- Vesna
Petru{evska Bejbi
21.02
21.02 VTORNIK 20.00 OLOVO NA PERNICA
23.02
23.02 ^ETVRTOK 20.00 DEMONOT OD DEBARMAALO
24.02 PETOK
20.00 KRVTA NE E VODA
25.02
25.02 SABOTA
20.00 GREV ILI [PRICER
28.02
28.02 VTORNIK 20.00 GENOCID 21
29.02
29.02 SREDA
20.00 HAMLET
Skopje, 23.
23.01.2012
01.2012
Redovna cena na biletite: 250 denari
Cenata na organiziranite bileti iznesuva:
120 denari - za pretstava za deca
150 denari - za u~enici
190 denari - za rabotni organizacii-DOKOLKU KUPITE NAJMALKU 20
BILETI
Lice za kontakt: Du{ica Stojanovska 075 290 464;
464 20 32 714;
Mihajlo Nastovski - 075 290 463
e-mail: [email protected]
tel: 306 34 53;
53 306 33 88;
88 3065 325;
325 faks:
faks 306 18 70;
70 3065 325
E-mail: [email protected]
www.dramskiteatar.com.mk
Umetni~ki rakovoditel
Zoran Qutkov
Download

REPERTOAR NA NU DRAMSKI TEATAR SKOPJE