REPERTOAR NA NU TEATAR KOMEDIJA
NOEMVRI 2012
03.11 SABOTA
20.00 AH, QUBOV MOJA
08.11 ^ETVRTOK
20.00 ZA SEKOGO IMA PO EDNA
17.11 SABOTA
20.00 ZA SEKOGO IMA PO EDNA
20.11 VTORNIK
20.00 AH, QUBOV MOJA
24.11 SABOTA
20.00 ZA SEKOGO IMA PO EDNA
26.11 PONEDELN.
20.00 AH, QUBOV MOJA
Skopje, 17.10.2012
Redovna cena na biletite:
280 denari
Cenata na organiziranite bileti iznesuva:
140 denari - za pretstava za deca
140 denari - za u~enici
195 denari - za rabotni organizacii,dokolku kupite najmalku20 bileti
Lice za kontakt:
466
Du{ica Stojanovska 075 290 464; 20 32 714;078 290
e-mail: <mailto:[email protected]> [email protected]
tel: 306 34 53; 306 33 88; 3065 325; faks: 306 18 70; 3065 325
E-mail: <mailto:[email protected]> [email protected]
<http://www.dramskiteatar.com.mk/> www.dramskiteatar.com.mk
Direktor
Jelena @ugi}
Download

REPERTOAR NA NU TEATAR KOMEDIJA