ЛИСТА И ОПИС АТ
У табели је приказана листа и опис функције појединих асистивних технологија.
Потребно је да се приказана асистивна технологија пажљиво проуч и упореди са
актуелним потребама ученика и наставника.
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
1.
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
“SET ZA UČITELJICU”
Set pomagala niske asistivne tehnologije koji se koristi za rad, sadrži
sledećih 12 sredstava(označiti potreban broj kompleta, ne pojedinačnih
predmeta)
“Grips” - različite vrste držača za olovke,
koji pomažu da olovka ne klizi iz ruke.
Postavlja se na olovku, tako da odgovara
učeniku. Smanjuje umor pri držanju i pisanju,
a namenjena je učenicima
sa narušenom finom motorikom.
“Ergonomic Pen”s - ergonomske olovke za
osobe koje imaju teškoče u pisanju zbog
narušene motorike
Linijatura: čvrsta oprema koja pomaže učeniku
da piše u ravnim linijama (sa podupiračem i graničnicima)
Četvorodelni EYE LIGHTER set : duge, providne
plastične trake u boji (zelene, žute, ružičaste i plave), koje pomažu
fokusiranje na tekst i pospešuju koncentraciju
Vizuelni i/ili auditivni časovnik: vizuelno prati i
pokazuje protok vremena od početka časa i pomaže u vremenskoj
organizaciji i praćenju nastave.
Digitron sa velikim tasterima za decu sa oštećenjem
vida i decu sa telesnim smetnjama
Različite vrste lupa
Power Bar Magnifier Clear
Rucna lupa - uvelicava dva puta štampani tekst
7X-Compact LED Lighted Handheld Magnifier - kompaktna rucna lupa
sa led osvetljenjem uvelicava do 7 puta lupa je otporna na fizicka
ostecenja (grebanje)
Free neck magnifier - lupa koja se postavlja oko vrata i ruke ostaju
slobodne. Odgovara ucenicima sa ostećenjem vida
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
Album sa fotografijama ili sličicama i govornim
porukama koji je namenjen komunikaciji sa decom
sa autizmom ili decom sa teškoćama u komunikaciji (govorno jezičke
teškoće).
Set krupnih crnih magnetnih slova i brojeva koji se mogu postavljati na
različite metalne površine, pogodne su za učenike sa oštećenjem vida
(zbog veličine i kontrasta)i učenike sa teškoćama u učenju
Komunikacijska fascikla – fascikla sa graničnicima u koju se postavljaju
prethodno odštampani papiri sa sličicama odgovarajuće veličine.
Višenamenska je jer se sličice mogu menjati. Koristi se za komunikaciju sa
decom sa autizmom, sa decom sa nerazvijenim govorom.
2.
INTERAKTIVNA TABLA
Pametna tabla ili interaktivna tabla je digitalna
tabla osetljiva na dodir Koristi se povezana sa
računarom i omogućava upravljanje svim
sadržajima putem dodira. Pogodna je za rad sa
svim grupama učenika, u oblastima :
Physical and mobility Auditory support Social and communication
support
support
STO za učenike koji koriste kolica. Može se podesti visine i nagib radne
ploče. Ima graničnik koji sprečava da se otkotrljaju predmeti.
Visual support
3.
4.
PRILAGODLJIVA TAPACIRANA DEČJA STOLICA sa podrškom za
glavu, ramena, bokove, kolena… Stolica omogućava fiksiranje
pojedinog dela tela zavisno od potreba korisnika. Može se podešavati
visina sedišta i nagib.
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
KOLOR TASTATURA (Color Qwerty) –
tastatura sa većim tasterima različitih
boja. Svaka boja se koristi za određenu
grupu tastera, napr. Tamnije plava za
suglasnike, svetlije plava za samoglasnike,
narandžasta za znakove interpunkcije. Sa graničnikom… Tastatura je
namenjena osobama sa intelektualnim teškoćama i osobama sa
telesnim smetnjama.
KEYS-U-SEE LARGE PRINT KEYBOARD
- Black on Yellow Uppercase USB (UK
English Layout)
QWERTY tastatura sa većim tasterima u
žuto/crnoj boji namenjena je osobama sa
oštećenjem vida, zbog velikog kontrasta.
GORLO&TODT TASTATURA –uređaj čini crna
tastatura sa velikim tasterima na kojima su belom
bojom utisnuta slova, brojevi i sve ostale oznake koje se
nalaze na standardnim tastaturama. Ova tastatura
namenjena je osobama sa oštećenjem vida.
BIG KEYS LX – je tastatura sa izrazito
velikim tasterima i posebno odvojenim
funkcijskim tasterima. Odgovara osobama
sa oštećenjem vida i intelektualnim
teškoćama. Posebno se koristi u početnim koracima rada na računaru
za decu sa intelektualnim smetnjama u nižim razredima osnovne škole.
INTELLIKEYS TASTATURA – tastatura većeg
formata sa promenljivim sadržajem. Sadržaj ove
tastature je odštampan na papiru preko koga je
postavljena plastična rešetka sa graničnicima koji
definišu polja pojedinačnih tastera.Tastatura je
prilagođjena, ravna i osetljiva na dodir. Za razliku od standardnih
tastatura sa fiksnim rasporedom tastera, konfiguracijom IntelliKeys
mogu se lako menjati različiti slojevi. Takodje uz ovu tastaturu idu i
(graničnici) keygardovi sa rasporedom za qwerty tastere i sa
rasporedom za slike ili nešto slično. Promenom sadržaja (umesto slova i
brojeva to mogu biti crteži) menja se funkcija tastature. Uobičajeno se
postavlja pod određenim uglom u odnosu na radnu površinu.
Namenjena je osobama sa telesnim smetnjama, osobama sa autizmom
osobama sa teškoćama u govoru I jeziku.
POINT IT
- wireless tastaura sa 5 tastera
LOGITECH TRACKMAN MARBLE MOUSE je miš
manjih dimenzija, sa širokim delom za dlan. Mogu da
ga koriste levoruke i desnoruke osobe. Kugla koja se
nalazi na sredini miša omogućava jednostavno kretanje
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
12.
13.
14.
15.
16.
17.
– napred / nazad, levo/ desno. Odgovara učenicima nižih razreda koji
imaju motoričke smetnje.
EVOLUENT 4 LEFT-HANDED je miš dizajniran za
levoruke osobe, postavljen je vertikalno, što smanjuje
napetost šake.
TRACKER PRO – kamera koja se instalira na
kompjuter I služi da se kurzorom miša upravlja
pokretima glave. Namenjena je osobama sa
motornim smetnjama
GOTALK 32 express (sa tasterima, ispravljаčem
za struju i pratećim softverom)
Robustan komunikator sa promenljivim
sadržajima i mogućnošću snimanja govora.
Sačinjen je od rešetkastih graničnika ispod kojih
se postavlja papir sa odštampanim sličicama. Svakoj sličici je moguće
pridodati izgovorenu reč. Na taj način osobe koje imaju govorne smetnje
mogu da komuniciraju. Papiri sa sličicama se mogu menjati, kao i
odgovrajauće govorne poruke. Pritiskom na različite tastere mogu se
sklapati kompletne rečenice (ovo povezivanje je moguće samo na
modelu Go Talk Express 32).
GOTALK POCKET (sa tasterima,
ispravljаčem za struju i pretecim
softverom)
robustan komunikator sa promenljivim
sadržajima I mogućnošću snimanja
govora. Sačinjen je od određenog broja
graničnika ispod kojih se postavlja papir sa odštampanim sličicama.
Svakoj sličici je moguće pridodati izgovorenu reč. Na taj način osobe
koje imaju govorne smetnje mogu da komuniciraju.Papiri sa sličicama
se mogu menjati, kao I odgovrajauće govorne poruke.
GOTALK 4+ (sa tasterima, ispravljаčem za struju i
pretecim softverom)
robustan komunikator sa promenljivim sadržajima I
mogućnošću snimanja govora(sa uvecanim poljimau
odnosu na ostale mode ). Sačinjen je od određenog broja
graničnika ispod kojih se postavlja papir sa odštampanim sličicama.
Svakoj sličici je moguće pridodati izgovorenu reč. Na taj način osobe
koje imaju govorne smetnje mogu da komuniciraju.Papiri sa sličicama
se mogu menjati, kao I odgovrajauće govorne poruke.
GOTALK 9+
(sa tasterima, ispravljаčem za struju i pretecim softverom)
robustan komunikator sa promenljivim sadržajima I
mogućnošću snimanja govora. Sačinjen je od određenog
broja graničnika ispod kojih se postavlja papir sa
odštampanim sličicama. Svakoj sličici je moguće pridodati izgovorenu
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
reč. Na taj način osobe koje imaju govorne smetnje mogu da
komuniciraju.Papiri sa sličicama se mogu menjati, kao I odgovrajauće
govorne poruke.
TRACKBALL miš –ovaj uređaj je većih dimenzija nego
standardi kompjuterski miš. Sadrži dva funkcijska
tastera – levi I desni klik I kuglu koja svojom veličinom
odgovara šaci odrasle osobe I služi za kretanje kurzora
po ekranu. Namenjen je osobama sa telesnim
smetnjama.
MOUSE BUTTON BOX - kutija sa velikim tasterima
koji imaju funkcije gore, dole, levo, desno, desni i levi
klik misa. Povezuje se sa racunarom preko USB
porta. Koristi se umesto klasicnog misa i namenjena
je osobama sa motornim smetnjama.
BOARDMAKER–softver koji se koristi za izradu
sličica koje su potrebne u radu sa decom sa
različitim vrstama oštećenja.
JELLY BEAN TWIST prečnika 6.35 cm + swich
Prekidač koji pri pritisku emituje zvučni signal, sa
četiri izmenljive površine u različitim bojama.
Namenjen je deci sa motoričkim smetnjama
BIG RED TWIST prečnika 12.7 cm + swich
(Robustan prekidač većeg prečnika koji pri pritisku emituje
zvučni signal, sa četiri izmenljive površine u različitim
bojama. Namenjen je deci sa vizuelnim, kognitivnim i
psihičkim smetnjama)
MOUSE BUTTON BOX
(Kutija sa velikim tasterima koji imaju funkcije gore,
dole, levo, desno, desni i levi klik miša. Povezuje se sa
računarom preko USB porta. Koristi se umesto
klasičnog miša i namenjena je osobama sa motornim
smetnjama)
ERGO REST STANDARD – podupirač za ruke
(Podesivi podupirači za ručni zglob, podlakticu i
lakat. Montiraju se na sto na kome je računar i
namenjeni su osobama sa motornim smetnjama)
JAWS software omogućava slepim i slabovidim
osobama da ravnopravno sa videćima koriste većinu
aplikacija na računaru. JAWS prati
aktivnosti korisnika na računaru (pritisnute tastere i
komande) i čita sadržaj ekrana.
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
AN READER softver za sintetizaciju govora na srpskom
(TTS – text to speech) Sistem za sintezu govora na osnovu
teksta sa ugrađenim elementima prirodne intonacije i važi
za najbolji sintetizator na teritoriji cele bivše Jugoslavije.
Postoje verzije za srpski, hrvatski i makedonski jezik sa
dva govornika na raspolaganju (muški i ženski), a ugrađeni elementi
intonacije (akcentuacija) značajno doprinose razumljivosti generisanog
govora. Za slepe, slabovide i korisnike sa teškoćama u čitanju.
TILT SWITCH je prekidač koji radi na promenu
položaja, npr. glave korisnika
INCLUSIVE MULTISWITCH 2 je intiligentan switch
interfejs koji automatski detektuje program koji su
učitava i podešava switcheve za korisnike.
SEND 6 je jedinstveni switch interfejs koji
omogućava bežični pristup do 6 povezanih
tastera. Uz bežičnu vezu sa računarom, idealan
je za korisnike koje koriste kolica a koji koriste
softver za čije korišćenje su potrebni switch-evi, ili za bilo koga ko nije u
mogućnosti da dok radi bude neposredno uz računar.
EASY STAND
Stajalica – mehaničkia konstrukcija
koja je namenjena za postavljanje
osobe iz sedećeg u vertikalni položaj ili
ležeći položaj. Izuzetno je značajan za
osobe koje stalno koriste kolica zbog
mogućnosti vertikalizacije ili odmora tokom radnih
aktivnosti.
INTEGRA MOUSE + (wireless)
Emulator miša - upravljanje ustima (udah izdah)
Za osobe sa kvadriplegijom ili nemogućnošću voljne
motorike
IMPULSE SWITCH
Bežični pristup računaru preko bilo koje mišične
aktivnosti
Sa kompletom rezervnh elektroda.
BRAJEVA PISAĆA MAŠINA
Pored učenja Brajevog pisma stimuliše razvoj
taktiliteta kod slepih učenika
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
34.
35.
36.
37.
38.
39.
BRAJEV ŠTAMPAČ (EMBOSER)
BIERLEY miš sa lupom
Kolor miš skenira tekst i prebacuje ga u kontarstni beli
tekst na crnoj pozadini na ekranu računara ili TV
aparatu. Može da snimi “zamrzne” sliku ili promeni
kontrast: pogodan za osobe sa makularnom degeneracijom oka i
preosetljivošću na svetlo:
Beli štap sa sonarom (ultrazvuk) ULTRA CANE
Colorino – uređaj za prepoznavanje boja (za slepe)
Olympus DIKTAFON digitalni LS 11 PCM
TOUCH SCREEN MONITOR 22”.
Za sve učenike sa intelektualnim teškoćama
40.
HODALICA
41.
42.
43.
44.
STRUNJAČA
LAZY BAG
INDUKTIVNA PETLJA Uređaj koji omogućava čist zvuk na
posebnom kanalu za korisnike slušnih aparata. Instalira se
(uzida) u prostoriji. Cena sklopa zavsisi od obima
prostorije.
FM SISTEM (za komunikaciju sa učenicima sa
slušnim aparatom ili kohlearnim implantom)
Sistem za 6 osoba
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
OŠ:
Mesto :
LISTA I OPIS AT
45. MONTESORI OSNOVNI PAKET
POTREBAN
Broj
BROJ
učenika koji bi
(upisati)
koristio
određeno
pomagalo
(AT)
Download

Spisak At tehnologije