Parafia Bolton organizuje pielgrzymkę do Meksyku 16-27 luty 2015. Koszt około
Ł1,500. Zainteresowanych proszę o kontakt i prześlemy szczegóły tel.07748282020 .
Natomiast, Ks. Piotr Froelich, organizuje pielgrzymkę do Fatimy 15-22.04.2015/8
dni/ Koszt Ł650. Tel. 0758 341 42 36. Program szczegółowy jest także na tablicy
ogłoszeń.
Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii
serdecznie zapraszamy i prosimy o wypełnienie przygotowanego
formularza i zwrócenie go duszpasterzowi.
30.11.2014 o g.13.00 odbędzie się Walne Zebranie
Stowarzyszenia Żywego Różańca w POK-u.
Modlitwy na cmentarzach
Sobota 01.11.2014, modlitwy za zmarłych na następujących cmentarzach:
g.11.00 – Scholemoor
g.12.00- West Bowling
g.14.00- Bingley
g.15.00- Nab Wood
Niedziela 02.11.2014 g.15.00 modlitwy na cmentarzu NORTH BIERLEY.
Podczas nabożeństwa, przy poszczególnych stacjach, będą odczytane imiona
i nazwiska naszych zmarłych Parafian, którzy zmarli w ciągu ostatnich 10
lat.
Niedziela 09.11.2014, po Mszy świętej o g.14.30, modlitwy na cmentarzu w
Halifax.
Uwaga! Po zakończonych modlitwach odbędzie się poświęcenie nowych
nagrobków. W Sali św. Brata Alberta można zaopatrzyć się w kopertę
wspominkową. Są one również wyłożone na stoliku obok biuletynów..
Modlitwy za zmarłych WYPOMINKI , będą czytane przez cały miesiąc
listopad na pół godziny przed Mszą niedzielną: w sobotę o g.17.30 i w
niedzielę o g.9.30 oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku
codziennie po Mszy o g.10.30.W intencji zmarłych wypominanych będą
ofiarowane także Msze święte. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Duszpasterz: Ks. Proboszcz Wiesław Duracz 29 Edmund Street ,
Bradford BD5 OBH tel. 01274-720 848 mobile: 077 48 28 20 20
e-mail:[email protected]
www.parafiabradford.co.uk
Ks.Wikariusz Zbigniew Zybała tel. 079 028 865 32.
e-mail: [email protected]
POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
POLISH ROMAN CATHOLIC COMMUNITY PCM
Charity No 1119423
B I U L E T YN
26 października 2014
30 Niedziela Zwykła
Bradford
Nr.43
Czytanie z Księgi Wyjścia 22,20-26
PSALM: Miłuję Ciebie, Panie mocy moja
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 1,5-10
Ewangelia według św. Mateusza 22,34-40
LITURGIA
TYGODNIA
Poniedziałek 10.00
10.30 Za zmarłych wypominanych w wypominkach
Wtorek
+ Leonia Stępień od Eugenii Jurasz
10.00
/Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia/
Środa
10.00
10.30
Czwartek
NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ !
NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ !
Piątek
10.00
POK
11.30 W intencji chorych Parafian
Sobota
+ Henryk Malicki w 27 rocznicę śmierci od dzieci z
08.00
rodzinami
NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE - Wszystkich Świętych A
Sobota
18.00 + Stefania Karaś od rodziny
Niedziela
+ Janina i Karol Puć i wszyscy zmarli z rodzin
10.00
wymienieni w wypominkach
11.15 Za żywych i zmarłych Członków Żywego Różańca
Następne spotkanie z wszystkimi ministrantami
i kandydatami na
ministrantów, odbędzie się w dzisiaj po drugiej Mszy św. w kościele.
Dzisiaj druga taca będzie przeznaczona dla potrzeb Papieskiego Dzieła
Misyjnego. Bóg zapłać za ofiary.
W Sali Brata Alberta można zakupić znicze, kartki imieninowe i urodzinowe,
piękne kalendarze katolickie „Polskie Madonny” oraz dla dzieci na rok 2015.
Lektorzy - Sobota 01.11.2014 g.18.00 –
Niedziela 02.11.2014 g. 10.00 g.11.15 -
J. Nowicki
K. Musztafa
Różaniec
Dyżur przedstawiciela PRD Sali św. Brata Alberta, sobota
i niedziela 01-02.11.2014 – J.J. Nowiccy
OFIARY
Na potrzeby parafii – S.Weteranów £300; H. Sroka £30;K.M Musztafa
£10.Na kwiaty – H. Sroka £10.
Ofiary na prace remontowe w POK-u i ogrodzie: A. Padalec-Caffrey
£40; I. Grabowska £10;M.K. Musztafa £30; K. Klita £50;
Taca dla parafii – 19.10.2014 - £429.44 Gift Aid 21.09.2014 - £90.87
Jeżeli ktoś z Parafian pragnie złożyć ofiarę czekiem/na dowolny cel
parafialny/, prosimy go wypisać na –P.C.M. BRADFORD.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za
złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.
*** OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE ***
W związku z potrzebą przeprowadzenia małych remontów w POK-u, jak zmianą
dywanów, zakupem naczyń, zakupem nowych krzewów wokół kościoła , wydatkami
związanymi z przepisaniem Klubu dla parafii. Zachęcam wszystkich Parafian do
złożenia dowolnej ofiary na ten cel wpisując się na imienną listę, która znajduje
się w Sali św. Brata Alberta lub u księży. Budynki te służą zarówno starszym
jak i nowym parafianom i będziemy się cieszyć, gdy wszyscy w jakiś sposób będą
mieli udział w utrzymaniu tych obiektów i trosce o ich estetyczny wygląd, co jest
także wyrazem naszej wiary. Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary.
1. Przeżywamy dziś rocznicę poświęcenia naszego kościoła, czyli dnia, w którym
ten budynek został przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego. To święto naszej
wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni. To jej obrazem jest nasz kościół
parafialny. W języku polskim mamy jedno słowo na określenie budynku, w
którym gromadzi się wspólnota, jak i na określenie samej tej wspólnoty, którą
tworzą osoby gromadzące się w tej świątyni. Jest to Kościół. Obrzęd poświęcenia
ołtarza i kościoła tak określa tę wspólną zależność: „Jako widzialna budowla,
dom ten jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i
obrazem Kościoła przebywającego w niebie”. Zechciejmy zatem dziękować
Bogu za dar zarówno miejsca, gdzie możemy się gromadzić, jak też przede
wszystkim za to, że możemy być częścią Jego rodziny, przynależeć do
Mistycznego Ciała Chrystusa.
2. Przed nami pierwsze dni listopada i związane z nimi uroczystość Wszystkich
Świętych, którą będziemy przeżywali 2 listopada, oraz 3 wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych
bliskich, a także innych, które widzimy, że są zaniedbane lub opuszczone. Dbanie
o miejsce spoczynku naszych zmarłych jest jedynym z uczynków miłosierdzia,
gdyż – jak wierzymy – w zmartwychwstaniu będzie uczestniczyć nie tylko nasza
dusza, lecz również ciało. Słowa te wypowiadamy za każdym razem, gdy
odmawiamy wyznanie wiary. Mówimy wtedy: „wierzę… w ciała
zmartwychwstanie”. Niech więc troska o groby naszych bliskich będzie wyrazem
właśnie tej wiary. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada
duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne
nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie
pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie
modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
3. W liturgii w tym tygodniu, dokładnie we wtorek, 28 października, będziemy
przeżywać jeszcze święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
W Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ,weszła w życie
nowa ustawa dotycząca kombatantów i osób będących ofiarami represji wojennych.
Mogą oni korzystać z usług ulgowych na terenie Polski. Należy wypełnić druk z
poświadczeniem dokumentacji. Formularze, te są w moim posiadaniu - Roma
Pizoń tel.01274 596758.
Środa - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE
Piątek - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE
W Sali św. Brata Alberta, w każdą sobotę i niedzielę można nabyć tygodnik
katolicki „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.50.
22 i 23.11.2014 w Bury
odbędzie się koncert charytatywny. Gwiazdą koncertu jest Izabela SkrybantDziewiątkowska z zespołem „Tercet Egzotyczny”. Całkowity dochód przeznaczony jest
dla Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu. Organizujemy wyjazd z
Bradford w sobotę 22.11.2014 bilety do nabycia u R. Pizoń tel.01274-596758. W cenie
Ł20 + autokar Ł15. Info. www.klub-bury.co.uk
”Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby
od grzechów byli uwolnieni”
2 Mach 12,45.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności 14.10.2014
Ś.P. JADWIGA KOWALKOWSKI L.89; oraz 18.10.2014 Ś.P. ADAM TABISZ
Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu w naszych osobistych modlitwach.
Download

Dell PowerEdge T420 Instrukcja uruchomienia