Kapesní elektronický komunikátor
Naším záměrem je vytvořit jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku pro alternativní a augmentativní
komunikaci (AAK), kterou by používali lidé s postižením bez schopnosti komunikovat standardním způsoby (verbálně,
psaním, znakováním).
V současné době se mluvící komunikační tabulky používají buď jako specializované, jednoúčelové zařízení (např.
komunikátory řady GoTalk) a nebo jako elektronické tabulky na počítačích či tabletech (především na tabletech iPad). V
současné době jsou pro iPad k dispozici 3 aplikace v české jazykové mutaci: Klábosil (původní český produkt – zdarma),
GoTalk Now (USA – plná verze za 69,99 €) a GridPlayer (GB – přehrávač zdarma - konstruktér tabulek Grid2 od 9.990,KČ), ale žádná z nich není vhodná pro využití v chytrých mobilech a pro různé platformy operačních systémů.
Vývoj aplikace:
Při vytváření této aplikace budeme vycházet jednak z našich bohatých zkušeností při tvorbě podobných programů (Altík,
Altíkovy úkoly, Altíkův slovník...), z teoretických pravidel alternativní komunikace a dále ze zavedených standardů v
oblasti komunikátorů, které jsou dobře patrné v aplikaci GoTalk Now (např.: http://www.i-sen.cz/2012/07/go-talk.html). Při
samotném vývoji i ověřování aplikace budeme spolupracovat s dalšími odborníky na AAK především z těchto institucí:
- SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK v Praze (http://www.alternativnikomunikace.cz),
- Speciální ZŠ Poděbrady (http://www.spec-skola.cz/),
- komunita iSen (http://www.i-sen.cz)
- Základní a praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna (http://www.skolygp.cz),
všechny tyto instituce mají bohaté praktické i teoretické zkušenosti v problematice AAK.
Při vlastním vývoji aplikace – především pro iOS – budeme spolupracovat s vývojářskou dílnou Ragtime
(http://www.playragtime.com/). Všechny námi oslovené organizace se spoluprací na projektu souhlasily.
Výsledkem vývoje bude univerzálně použitelná aplikace, která umožní komunikovat alespoň na základní úrovni i velmi
těžce postiženým lidem (autistům, lidem s DMO, lidem s afázií a mnoha dalším skupinám postižení). Tato mobilní
aplikace může nahradit jednoúčelové kapesní komunikátory (GoTalk Pocket, Lingo, ListenToMe atp.)
Popis navrhované hlavní obrazovky aplikace:
Při spuštění aplikace předpokládáme krátkou animaci loga Nadace Vodafone.
− logo Nadace Vodafone / Název aplikace / logo o.s. PETIT.
− větný řádek (prostor pro skládání jednoduché věty – cca 5 slov).
− vlastní komunikační mřížka (pro 1 / 4 / 6 obrázků).
− navigační tlačítka (vlevo / domů / vpravo).
− informační lišta navigace definující aktuální pozici v řadě tabulek.
Poznámky k výběru obrázku:
Uživatel bude komunikovat výběrem konkrétního obrázku zobrazeného v aktuální mřížce. V
případě volby „skládání věty“ se budou obrázky nejdříve skládat do větného řádku, který
bude možné jeho výběrem přečíst nebo vymazat, včetně vymazání naposledy umístěného
obrázku. Vzkazy pod obrázky se budou číst hlasovou syntézou (bude-li k dispozici) a nebo
se přehraje předem namluvený zvukový záznam. Komunikační mřížky navrhujeme pro 1 /
4 / 6 obrázků, aby bylo možné tabulku přizpůsobit motorickým i mentálním schopnostem
konkrétního uživatele i úrovni jeho slovní zásoby.
Poznámky k navigaci:
Jednotlivé mřížky (obrázky) budou začleněny do tématických skupin, ve kterých bude
možno listovat pomocí navigačních tlačítek vlevo / vpravo. Po zvolení konkrétní tématické
skupiny budou k dispozici všechny obrázky (mřížky), které zvolená skupina aktuálně
obsahuje. Po těchto obrázcích (mřížkách) se bude možné pohybovat opět pomocí
navigačních tlačítek vlevo / vpravo. Tlačítko „domů“ způsobí návrat do výběru tématických
skupin. Pozici v řadě mřížek (obrázků) nebo tématických skupin bude možné kontrolovat na
informační liště navigace.
Jednotlivé tématické skupiny budou barevně odlišené, takže uživatel i při prohlížení obrázků
(mřížek) bude vědět, ve které tématické skupině se aktuálně nachází.
Ovládání aplikace:
V uživatelském režimu bude možnost aplikaci ovládat těmito způsoby:
− Dotykem na aktivní prvky.
− Spínači připojenými k mobilu přes speciální interface (bluetooth / USB atp.):
− Dvěma spínači (jedním spínačem se bude pohybovat po jednotlivých ovládacích prvcích a druhým
spínačem se bude výběr potvrzovat).
− Jedním spínačem se skenováním (pohyb po ovládacích prvcích je zařízen automaticky pohybujícím se
kurzorem – rychlost pohybu bude nastavitelná).
− Jedním spínačem s použitím krátkého a dlouhého stisku (krátký stisk způsobí přesun kurzoru, dlouhý stisk
způsobí výběr – doba krátkého a dlouhého stisku bude nastavitelná).
Alternativní ovládání pomocí spínačů je nutné pro osoby s narušenou motorikou, kdy jim jejich postižení znemožňuje
standardní ovládání dotykem (typicky: lidé s DMO)
Obrázkové sady:
Aplikace bude naplněna obrázky v několika grafických podobách (piktogram, symbol, obrázek, fotografie, text), které
budou začleněny do tématických skupin. Při přípravě komunikační tabulky pro konkrétního uživatele, bude mít obsluha
možnost v nastavení aplikace vybírat z uložených obrázků a také si do aplikace ukládat své vlastní obrázky (z galerie
obrázků, internetu atp.) a tak celou databázi obrázků přizpůsobit individuálním potřebám uživatele. Při výběru slov pro
aplikaci budeme vycházet z metodiky AAK (soubor slov vhodných pro AAK).
Platformy (operační systémy):
V první fázi bude aplikace vytvořena pro operační systémy iOS a Windows 8. V další fázi vytvoříme i variantu pro
Android. Upravenou verzi komunikátoru bude možné využít i na tabletech pro iOS, Windows i Android. Pro aplikaci bude
velmi vhodný i tablet iPad mini.
Jazykové mutace:
Předpokládáme překlad aplikace do slovenštiny. Dále v případě zájmu do polštiny, angličtiny a případně i dalších jazyků
(němčina, ruština...).
Doplňky:
− Pro alternativní ovládání pomocí spínačů lze využít zařízení, která jsou v prodeji i v České republice.
− Polohování telefonu je možné pomocí úchytů a držáků, které u nás nabízí několik firem.
− Pro ochranu telefonu před rozbitím, případně pro lepší držení přístroje lze dodat ochranné rámy z pěnového
materiálu různého provedení v různých barvách.
− Pro vybrané modely telefonů (např.: iPhone 5, Samsung Galaxy S3), jsme schopni vyrobit standardizované
plexisklové kryty s otvory umožňující vedení prstů při výběru obrázku i při navigaci.
Pro vytvoření funkční a kvalitní aplikace nabízíme tyto záruky:
− Využijeme naše dlouhodobé praktické (během 14. let jsme vyvinuli 18. stále používaných programů) i teoretické
zkušenosti (předkladatel projektu externě přednáší obor AAK na UP Olomouc).
− Naše existující programy (především Altík a Globální slabikář) zaměřené na stejnou problematiku i cílovou
skupinu jsou hojně používané a mají kladné hodnocení od uživatelů.
− Nabízíme spojení dvou kvalitních vývojářských skupin (Petit a Ragtime) s bohatými zkušenostmi
− Dlouhá historie o.s. PETIT (od roku 1999) v oblasti vývoje aplikací pro lidi s postižením a z toho vyplývající
rozsáhlá databáze organizací i rodin, kterým lze aplikaci nabídnout
Rozšíření aplikace mezi uživateli a její rozvoj lze podpořit:
− Zorganizováním workshopů v jednotlivých krajích u spřátelených, zainteresovaných a spolupracujících
organizací (SPC, Speciální školy, ÚSP atp.).
− Poradenstvím v o.s. PETIT.
− Prodejem (za symbolickou cenu) dalších obrázkových sad doplňujících základní databázi obrázků.
− Prodejem doplňků (šablon pro vedení prstů, držáků, rámů a prvků pro alternativní ovládání).
Na workshopu Lean Startup pořádaným Nadací Vodafone na podporu finálových projektů byla v hrubých rysech
nastíněna i možná spolupráce s občanským sdružením Purpura, s jehož projektem máme částečný průnik v cílové
skupině (vysoce funkční autisté) i v zaměření aplikace (podpora komunikace).
Další varianty kapesního komunikátoru (šablona pro 1 a pro 4 obrázky) na telefonech iPhone5 a
Samsung Galaxy S3:
Download

Kapesní elektronický komunikátor