AĆIMOVIĆ IGOR
ĐURIĆ IVANA
DRAGOSAVAC SLAVICA
JAKIĆ KSENIJA
Logo i dizajn sapuna i pakovanja “iShe”
/ Plakat za Rotari klub
Plakat “RE-USED”
Monografija :TAFIL MUSOVIĆ
Promo set za “Masel”
MLADENOVIĆ SVETLANA
MRVIĆ ILIĆ MILICA
NIKOLIĆ NINA
POPOVIĆ JOCIĆ MIRJANA
Klubski sto “NOT ORIDINARY“
Plakat za projekat:
“JELLYFISH Pozorište na otvorenom”
Hoklica stočić
Lampa i stolica “DISPLAY“
JANKOVIĆ VLADIMIR
JOVOVIĆ SANJA
KOVAČ VLADIMIR
MLADENOVIĆ DRAGICA
Ekskluzivna stolica
Majica “Badmington“
Vizuelni identitet centra za promociju
nauke RS/ Kauzalni prostori
Logotip i maskota “FIGHT FOR IT”
PARAČKI DANIJELA
PEREŽANIN VLADIMIR
PETRIČIĆ GORDAN
PETROVIĆ OLIVERA
Plakat “KST Maskenbal”
Plakat “Jelen 1. maj”
Vizuelni identitet “Balnak suši“
Kniga
“POKLONI SOFIJE I MILOJKA DUNIĆA”
PETROVIĆ SVETLANA
RANČIĆ LJUBICA
SOROGOV TIJANA
STANISAVLJEVIĆ DUŠAN
Knjige: “Strateški projekti” i
“Izveštaj društvene odgovornosti”
Tetrapak i šolja za projekat:
“Mleko 2013“
Činija
“Urbane minijature”
IMPRESS
STEFANOVIĆ SLOBODAN
TADIROVIĆ DRAGAN
Ženska torba i fascikla
Knjige: “Dela Đordja Ocica”
i “U dolini Malog Peka”
VARTABEDIJAN ANAMARIJA
Ilustracija rok poezije
“Umetnost je stvar slobode”
VUČKOVIĆ MILENA
Bukovsko vino / Knjiga “Finansijska tržišta
Evrope” / Plakat “Yahoo”
Sponzor:
Podrška:
20-30. MAJ 2013.
Download

Katalog učesnika izložbe Dizajn sekcije ULUPUDS