Novi Beograd, Goce Delčeva br. 36
Tel: + 381 11 209 55 00, 209 55 01 i fax: 319 63 79
www.pravnifakultet.rs; [email protected]
[email protected]____________________
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU
ORGANIZUJE
SEMINAR ZA PRIPREMU POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA
Seminar će se održati počev od 22. februara 2013. godine. Traje tri meseca, sa
ukupnim fondom od 180 časova. Nastava će se odvijati petkom od 16.00 i subotom od 9.00
sati. Petkom će se održavati pet, a subotom deset časova, u prostorijama Pravnog
fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Novi Beograd, Goce Delčeva 36.
Predavači su: Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda, dr
Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandar Ivanović, sudija
Višeg suda u Beogradu, Mirjana Rašić (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji),
Ljubomir Popović (sudija Ustavnog suda Srbije u penziji), Miloš Milošević, advokat,
prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić, prof. dr Nataša Mrvić - Petrović, prof. dr Slađana
Jovanović, prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić, prof. dr Zoran Ivošević, prof. dr
Momčilo Grubač, prof. dr Dušan Kitić, prof. dr Bogoljub Milosavljević, prof. dr
Nebojša Šarkić, prof. dr Zlatko Stefanović, prof. dr Ilija Babić i drugi istaknuti
stručnjaci iz oblasti prava.
Sledeći Seminar održaće se počev od oktobra 2013. godine. Cena Seminara je
45.000 dinara (sa PDV-om), uz mogućnost plaćanja u tri jednake mesečne rate, a plaćanje
se vrši na račun Fakulteta: 160 – 322641 -19
Download

opširnije