Školska 2014/2015 (I semestar)
Studijski program: BRODOMAŠINSTVO - Kotor (sala B1)
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
Tehnologija i obrada
materijala
Vježbe , mr Vukašin Zogović
Tehnologija i obrada
materijala
Prof. dr Milan Vukčević
Tehnologija i obrada
materijala
Prof. dr Milan Vukčević
Matematika
Prof. dr Nikola Mihaljević
Predavanja
Matematika
Prof. dr Nikola Mihaljević
Predavanja
Matematika
Prof. dr Nikola Mihaljević
Predavanja
Engleski jezik I
Vježbe, grupa I
mr Zorica Grego
Engleski jezik I
Vježbe, grupa I
mr Zorica Grego
Matematika
Vježbe
mr Stevan Kordić
Matematika
Vježbe
mr Stevan Kordić
Tehnička mehanika
Predavanja
Prof. dr Goran Ćulafić
Tehnička mehanika
Predavanja
Prof. dr Goran Ćulafić
Tehnička mehanika
Predavanja
Prof. dr Goran Ćulafić
08,15
09,15
10,15
11,15
12,15
14.15
Tehnologija i obrada
materijala
Prof. dr Milan Vukčević
Pomorsko pravo
15.15
Doc. dr Bojana Lakićević
- Đuranović
16.15
Doc. dr Bojana Lakićević
- Đuranović
Pomorsko pravo
17.15
18.15
19.15
[RC] - Racunarski centar Fakulteta za pomorstvo Kotor
Tehnička mehanika
Vježbe
Prof. dr Goran Ćulafić
Tehnička mehanika
Vježbe
Prof. dr Goran Ćulafić
ČETVRTAK
PETAK
Inž. grafika u pomorstvu [RC]
Radmila Gagić
Vježbe grupa I
Inž. grafika u pomorstvu [RC]
Radmila Gagić
Vježbe grupa I
Sigurnost na moru, traganje
Inž. grafika u pomorstvu
i spasavanje, vježbe
Doc. dr Špiro Ivošević
Capt. Milan Sbutega, konkurs u toku
Predavanja
Sigurnost na moru, traganje
Inž. grafika u pomorstvu
i spasavanje
Doc. dr Špiro Ivošević
Prof. dr Branislav Ćorović
Predavanja
Inž. grafika u pomorstvu [RC]
Sigurnost na moru, traganje
i spasavanje
Radmila Gagić
Prof. dr Branislav Ćorović
Vježbe grupa II
Engleski jezik I
Vježbe, grupa II
Drago Đuranović
Engleski jezik I
Vježbe, grupa II
Drago Đuranović
Inž. grafika u pomorstvu [RC]
Radmila Gagić
Vježbe grupa II
Školska 2014/2015 (III semestar)
Studijski program: BRODOMAŠINSTVO - Kotor (sala B2)
08,15
09,15
10,15
11,15
12,15
14.15
15.15
16.15
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
Mašinski elementi
mr Draško Kovač
Vježbe
Mašinski elementi
mr Draško Kovač
Vježbe
Mašinski elementi
Prof. dr Radoš Bulatović
Predavanja
Mašinski elementi
Prof. dr Radoš Bulatović
Predavanja
Mašinski elementi
Prof. dr Radoš Bulatović
Predavanja
Brodski parni kotlovi
Vježbe I grupa
mr Draško Kovač
Brodski parni kotlovi
Vježbe II grupa
mr Draško Kovač
Brodski motori I
Prof. dr Danilo Nikolić
Predavanja
Brodski motori I
Prof. dr Danilo Nikolić
Predavanja
Brodski motori I
Prof. dr Danilo Nikolić
Predavanja
Brodske pomoćne mašine I
Prof. dr Lazo Vujović
Predavanja
Brodske pomoćne mašine I
Prof. dr Lazo Vujović
Predavanja
Brodske pomoćne mašine I
Prof. dr Lazo Vujović
Predavanja
Brodske pomoćne mašine I
mr Draško Kovač
Vježbe
Brodski električni uređaji
Vježbe
dr Tatjana Dlabač
Engleski jezik III
Brodski električni uređaji
Doc. dr Vladan Radulović
Predavanja
Brodski električni uređaji
Doc. dr Vladan Radulović
Predavanja
Brodski električni uređaji
Vježbe
mr Martin Ćalasan
Brodska automatika
Vježbe
mr Martin Ćalasan
Brodski motori I
Vježbe
mr Sead Cvrk, konkurs u toku
17.15
Brodski motori I
Vježbe
mr Sead Cvrk, konkurs u toku
18.15
19.15
PETAK
Vježbe
Drago Đuranović
Engleski jezik III
Vježbe
Drago Đuranović
Brodski parni kotlovi
Prof. dr Vladan Ivanović
Predavanja
Brodski parni kotlovi
Prof. dr Vladan Ivanović
Predavanja
Brodski parni kotlovi
Vježbe III grupa
mr Draško Kovač
Brodska automatika
Predavanja
dr Drago Šerović, konkurs u toku
Brodska automatika
Predavanja
dr Drago Šerović, konkurs u toku
Brodska automatika
Predavanja
dr Drago Šerović, konkurs u toku
Školska 2014/2015 (V semestar)
Studijski program: BRODOMAŠINSTVO - Kotor (sala B3)
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
08,15
09,15
Engleski jezik V [P1]
Dragan Đuranović
Engleski jezik V [P1]
Dragan Đuranović
Upravljanje brodskom posadom
10,15
Brodska prekrcajna
sredstva [P1], Vježbe
mr Maja Škurić
Brodska prekrcajna
sredstva [P1], Vježbe
mr Maja Škurić
Upravljanje brodskom posadom
11,15
12,15
Predavanja [P1]
Prof. dr Branislav Ćorović
Predavanja [P1]
Prof. dr Branislav Ćorović
Upravljanje brodskom posadom
Vježbe [P1]
mr Senka Šekularac Ivošević
Zaštita mora i životne sredine
14.15
Predavanja [P1]
Prof. dr Danilo Đurović
Zaštita mora i životne sredine
15.15
16.15
17.15
18.15
19.15
Predavanja [P1]
Prof. dr Danilo Đurović
PETAK
Sociopsihologija pomoraca
Predavanja [A]
Doc. dr Stevo Popović
Socijalna psihologija
pomoraca [A]
Doc. dr Stevo Popović
Brodska prekrcajna
sredstva [P1]
Prof. dr Milorad Burić
Brodska prekrcajna
sredstva [P1]
Prof. dr Milorad Burić
Brodarsko poslovanje
Vježbe [P1]
mr Senka Šekularac Ivošević
Brodarsko poslovanje
Vježbe [P1]
Doc. dr Mimo Drašković
Brodarsko poslovanje
Vježbe [P1]
Doc. dr Mimo Drašković
Download

ZS BM-KO - Fakultet za pomorstvo Kotor