RASPORED RADA LEKARA OPŠTE SLUŽBE RADNIM DANIMA ZA APRIL 2013. GODINE
OD 01.04.2013.DO 05.04.2013.
I SMENA
DR ĐOKOVIĆ VESNA
DR GAVRILOVIĆ JASMINA
DR MARKOVIĆ ŽELJKA
DR MIHAILOVIĆ GORDANA
DR BARAŠIN BRANKA
DR RAKIĆ VESNA
DR TUFEGDŽIĆ ALEKSANDAR
DR MILETIĆ MIRJANA
II SMENA
DR ŠARČEVIĆ MIRJANA
DR RAŠIĆ MILENA
DR JOVČIĆ NADA
DR MALEŠ NATALIJA
DR GAGIĆ OLIVERA
DR HRISTIĆ LJILJANA
DR PERIŠIĆ-MIHAJLOVIĆ ZORICA
0D 08.04.2013. -12.04.2013
I SMENA
DR ŠARČEVIĆ MIRJANA odmor 08.04.-22.04.2013
DR RAŠIĆ MILENA
DR JOVČIĆ NADA
DR MALEŠ NATALIJA
DR GAGIĆ OLIVERA
DR HRISTIĆ LJILJANA
DR PERIŠIĆ-MIHAJLOVIĆ ZORICA
II SMENA
DR ĐOKOVIĆ VESNA
DR GAVRILOVIĆ JASMINA
DR MARKOVIĆ ŽELJKA
DR MIHAILOVIĆ GORDANA
DR BARAŠIN BRANKA
DR RAKIĆ VESNA
DR TUFEGDŽIĆ ALEKSANDAR
DR MILETIĆ MIRJANA
OD 15.04.2013.-19.04.2013
I SMENA
DR ĐOKOVIĆ VESNA
DR GAVRILOVIĆ JASMINA
DR MARKOVIĆ ŽELJKA
DR MIHAILOVIĆ GORDANA
DR BARAŠIN BRANKA
DR RAKIĆ VESNA
DR TUFEGDŽIĆ ALEKSANDAR odmor 17.04.-07.05.
DR MILETIĆ MIRJANA
II SMENA
DR ŠARČEVIĆ MIRJANA odmor 08.04.-22.04.2013
DR RAŠIĆ MILENA odmor 15.04.-30.04.2013
DR JOVČIĆ NADA
DR MALEŠ NATALIJA
DR GAGIĆ OLIVERA
DR HRISTIĆ LJILJANA
DR PERIŠIĆ-MIHAJLOVIĆ ZORICA
OD 22.04.2013.-DO 26.04.2013.
I SMENA
DR ŠARČEVIĆ MIRJANA odmor 08.04.-22.04.2013
DR RAŠIĆ MILENA odmor 15.04.-30.04.2013
DR JOVČIĆ NADA
DR MALEŠ NATALIJA
DR GAGIĆ OLIVERA odmor 22.04.-07.05.2013
DR HRISTIĆ LJILJANA
DR PERIŠIĆ-MIHAJLOVIĆ ZORICA
II SMENA
DR ĐOKOVIĆ VESNA
DR GAVRILOVIĆ JASMINA
DR MARKOVIĆ ŽELJKA
DR MIHAILOVIĆ GORDANA
DR BARAŠIN BRANKA
DR RAKIĆ VESNA
DR TUFEGDŽIĆ ALEKSANDAR odmor 17.04.-07.05.
DR MILETIĆ MIRJANA
OD 29.04.2013-30.04.2013.
I SMENA
DR ĐOKOVIĆ VESNA
DR GAVRILOVIĆ JASMINA
DR MARKOVIĆ ŽELJKA
DR MIHAILOVIĆ GORDANA
DR BARAŠIN BRANKA
DR RAKIĆ VESNA
DR TUFEGDŽIĆ ALEKSANDAR odmor 17.04.-07.05.
DR MILETIĆ MIRJANA
II SMENA
DR ŠARČEVIĆ MIRJANA
DR RAŠIĆ MILENA odmor 15.04.-30.04.2013
DR JOVČIĆ NADA
DR MALEŠ NATALIJA
DR GAGIĆ OLIVERA odmor 22.04.-07.05.2013
DR HRISTIĆ LJILJANA
DR PERIŠIĆ-MIHAJLOVIĆ ZORICA
PRIM.DR SNEŽANA JANKOVIĆ SA PACIJENTIMA RADI OD 12 DO 15 H
Download

mesecni lekarski ras.. - Dom zdravlja Obrenovac