Temeljem članka 10. Pravila o izboru organa općinskih, gradskih i županijskih organizacija
SDP-a, Izborna komisija Gradske organizacije SDP-a Poreč je dana 24.10.2013. donijela
ODLUKU
o objavi popisa članova koji su iskazali namjeru za kandidiranje
I.
Temeljem iskazane namjere za kandidiranje za predsjednika/cu SDP-a, kao i za članove/ice
organa SDP-a (na obrascu SDP – KD.02 GO) utvrđuje se slijedeći popis kandidata:
Kandidatura za predsjednika gradske organizacije:
1.
Marijan Filipović
2.
Darko Saftić
Kandidatura za potredsjednika gradske organizacije:
1.
Darko Saftić
2.
Zlatko Šehanović
Kandidatura za člana gradskog odbora:
1.
Zoran Becht
2.
Zoran Bračić
3.
Mirko Buić
4.
Branko Čizmić
5.
Roland Fable
6.
Marijan Filipović
7.
Diego Fuchs
8.
Avdo Iskrić
9.
Dragan Kepčija
10.
Aleksandar Kovač
11.
Miroslav Majić
12.
Alen Popović
13.
Darko Požarić
14.
Fani Radovan
15.
Darko Saftić
16.
Draga Sahačić
17.
Miro Sošić
18.
Zlatko Šehanović
19.
Vesna Veselinović
II.
Kandidati iz točke I. dužni su prikupiti potpise potrebne da bi kandidatura bila valjana. Potpisi
se prikupljaju na obrascu SDP – KD.06 PPK. Potreban broj prikupljenih potpisa podrške
kandidaturi treba predati Komisiji u roku od 7 dana, a najkasnije do:
31.11.2013. do 24:00 sata za Predsjednika/cu i članove/ice organa SDP-a
Ako se kandidat kandidira za više dužnosti, ima pravo prikupljati potpise samo za jednu
navedenu dužnost. Takva kandidatura smatrat će se valjanom i za ostale dužnosti za koje je
potrebno prikupiti manji broj potpisa.
Komisija će izvršiti provjeru prikupljenih potpisa te ima li član koji je iskazao namjeru
kandidiranja nepodmirenih obveza u vezi članarine. O tome će obavijestiti člana i odrediti rok
od 3 dana u kojem je član dužan podmiriti obveze i o tome dostaviti dokaz Komisiji.
III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ondina Labinjan
Predsjednica Izborne komisije
Broj: 1-5/13
Poreč, 24. listopad 2013.
Download

Odluka Izborne komisije o objavi popisa članova koji su