T.C.
ERGENE KAYMAKAMLIĞI
Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Gün
10/A
(1)
08:30
09:10
REHB
Ö.GİRGİN
(2)
09:20
10:00
BİY
B.GÖNÜL
PAZARTESİ
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
10:10
11:00
11:50
13:15
14:05
10:50
11:40
12:30
13:55
14:45
BİY
Y.DİL
Y.DİL
T.EDEB
T.EDEB
B.GÖNÜL A.GÜNARS A.GÜNARS S.KORKMA S.KORKMA
10/B
REHB
G.Altın
MATGEO
G.Altın
MATGEO
G.Altın
Sınıf
10/C
REHB
FİZİK
FİZİK
D.ÖZBEK A.KARAGÜ A.KARAGÜ
10/D
REHB
F.ÖZDAL
BİLOFİ
K.YILMAZ
KİMYA
N.KAYA
BİLOFİ
MUH.1
MUH.1
BİL.KL
K.YILMAZ M.DEMİRO M.DEMİRO K.YILMAZ
KİMYA
N.KAYA
REHB
BİOFİS
M.DEMİRB K.YILMAZ
T.EDEB
F.ÖZDAL
10/F
REHB
B.GÖNÜL
KİMYA
N.KAYA
KİMYA
N.KAYA
11/A
REHB
G.ALTIN
S.DAN
G.ALTIN
11/B
REHB
K.YILMAZ
T.EDEB
A.ÇELİK
T.EDEB
F.ÖZDAL
MATGEO
G.Altın
S.TAR
S.TAR
T.CİNK
T.CİNK
D.YORULM D.YORULM D.YORULM D.YORULM
T.EDEB
A.ÇELİK
BEDEN
D.ÖZBEK
BEDEN
D.ÖZBEK
REHB
S.COĞR
D.YORULM Ö.GİRGİN
S.COĞR
Ö.GİRGİN
S.DAN
G.ALTIN
11/D
REHB
D.ERİGÜÇ
BEDEN
D.ÖZBEK
SÇ.COĞ
Ö.GİRGİN
SÇ.COĞ
Ö.GİRGİN
11/E
REHB
LOJSA
LOJSA
B.ERGÜL M.DEMİRB M.DEMİRB
T.EDEB
A.ÇELİK
T.EDEB
A.ÇELİK
SÇ.SOS
E.CAN
DİN.KÜ
K.AK
BEDEN
D.ÖZBEK
11/F
REHB
G.ATAMAN
FEL
E.CAN
12/A
REHB
F.BALNAK
SÇ.COĞ
Z.ALKAN
12/B
REHB
MA.MUH
MA.MUH
M.DEMİRO M.DEMİRO M.DEMİRO
12/D
REHB
E.CAN
MATGEO
G.Altın
T.EDEB
T.EDEB
COĞRFY
S.KORKMA S.KORKMA Ö.GİRGİN
11/C
REHB
A.ÇELİK
SÇ.HZ.
Z.ALKAN
9/AAL
FEL
E.CAN
S.DAN
G.ALTIN
COĞRFY
Ö.GİRGİN
T.EDEB
A.ÇELİK
T.EDEB
A.ÇELİK
BİLMUH
K.YILMAZ
S.DAN
G.ALTIN
GÜMRK
GÜMRK
M.DEMİRB M.DEMİRB
T.EDEB
A.ÇELİK
SÇ.KMY
N.KAYA
SÇ.KMY
N.KAYA
GÖRSEL
N.KAYA
BEDEN
B.GÖNÜL
BEDEN
B.GÖNÜL
T.EDEB
T.EDEB
F.BALNAK F.BALNAK
SÇ.MTM
SÇ.MTM
SÇ.ÇAĞ
G.ATAMAN G.ATAMAN B.ERGÜL
SÇ.ÇAĞ
B.ERGÜL
DİN.KÜ
K.AK
T.EDEB
T.EDEB
F.BALNAK F.BALNAK
SÇ.COĞ
Z.ALKAN
SÇ.ÇTD
B.ERGÜL
SÇ.COĞ
Z.ALKAN
DEP.YÖ
DEP.YÖ
M.DEMİRB M.DEMİRB
SÇ.BİL
SÇ.BİL
S.TAR
S.TAR
Ü.BACAKS Ü.BACAKS D.YORULM D.YORULM
SÇ.COĞ
SÇ.GEO
SÇ.GEO
Z.ALKAN G.ATAMAN G.ATAMAN
DİN.KÜ
K.AK
BİLMUH
K.YILMAZ
DİN.KÜ
K.AK
TR.İLK
G.Altın
BEDEN
BEDEN
Ü.BACAKS Ü.BACAKS
SÇ.ÇTD
B.ERGÜL
REHB
N.KAYA
GÖRSEL
B.ERGÜL
TR.İLK
B.ERGÜL
REHB
K.AK
SÇ.HZ.
K.AK
SÇ.HZ.
K.AK
T.EDEB
SÇ.FZK
SÇ.FZK
Y.DİL
F.BALNAK A.KARAGÜ A.KARAGÜ F.ÖZDAL
BİY
B.GÖNÜL
BİY
B.GÖNÜL
İNG
İNG
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
DİN.KÜ
K.AK
REHB
İNG
İNG
BİY
MES.GE
S.KORKMA B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ A.KARAGÜ M.DEMİRO
GÖRSEL
F.ÖZDAL
9/BAL
REHB
MATGEO
A.KARAGÜ E.KESER
BİY
FİZİK
FİZİK
B.GÖNÜL A.KARAGÜ A.KARAGÜ
MATGEO
E.KESER
İNG
İNG
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
REHB
DİL.AN
DİL.AN
MATGEO
E.KESER S.KORKMA S.KORKMA E.KESER
MATGEO
E.KESER
BEDEN
D.ÖZBEK
MATGEO
E.KESER
Y.DİL
F.ÖZDAL
9/AMP
9/BMP
DİN.KÜ
K.AK
SÇ.HZ.
Z.ALKAN
12/E
12/F
(9)
15:45
16:25
T.HAK.
MES.Bİ
İLTEK
İLTEK
ET.OKU
ET.OKU
HAL.İL
HAL.İL
D.ERİGÜÇ K.YILMAZ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ
10/E
12/C
(8)
14:55
15:35
MATGEO
E.KESER
BEDEN
MES.GE
D.ÖZBEK M.DEMİRO
(10)
16:35
17:15
T.C.
ERGENE KAYMAKAMLIĞI
Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Gün
10/A
(1)
08:30
09:10
COĞRFY
Ö.GİRGİN
(2)
09:20
10:00
COĞRFY
Ö.GİRGİN
(3)
10:10
10:50
MATGEO
G.Altın
10/B
BİL.KL
K.YILMAZ
BİL.KL
K.YILMAZ
T.EDEB
F.ÖZDAL
Sınıf
10/C
TARİH
TARİH
BEDEN
D.YORULM D.YORULM D.ÖZBEK
SALI
(4)
(5)
(6)
(7)
11:00
11:50
13:15
14:05
11:40
12:30
13:55
14:45
MATGEO
T.EDEB
SÇ.BK
SÇ.BK
G.Altın
S.KORKMA Ü.BACAKS Ü.BACAKS
MUH.1
MATGEO
M.DEMİRO
G.Altın
BEDEN
D.ÖZBEK
COĞRFY
Ö.GİRGİN
COĞRFY
Ö.GİRGİN
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
KİMYA
N.KAYA
KİMYA
N.KAYA
BİY
B.GÖNÜL
DİN.KÜ
K.AK
10/E
MATGEO
G.Altın
MATGEO
G.Altın
COĞRFY
Ö.GİRGİN
COĞRFY
Ö.GİRGİN
BİL.KL
K.YILMAZ
BİOFİS
K.YILMAZ
10/F
BİY
B.GÖNÜL
BİY
TARİH
TARİH
FİZİK
FİZİK
B.GÖNÜL D.YORULM D.YORULM A.KARAGÜ A.KARAGÜ
S.MAT
S.MAT
G.ATAMAN G.ATAMAN
11/B
MUH.2
MUH.2
BİLMUH
M.DEMİRO M.DEMİRO K.YILMAZ
11/C
DİL.AN
G.ALTIN
DİL.AN
G.ALTIN
FEL
E.CAN
S.DAN
G.ALTIN
FEL
E.CAN
DİL.AN
G.ALTIN
DİL.AN
G.ALTIN
BİLMUH
ÇLŞHY
ÇLŞHY
K.YILMAZ M.DEMİRO M.DEMİRO
S.DAN
G.ALTIN
T.EDEB
A.ÇELİK
ET.KON
ET.KON
D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ
GÖRSEL
A.ÇELİK
S.TAR
S.TAR
D.YORULM D.YORULM
DİN.KÜ
K.AK
Y.DİL
Y.DİL
A.GÜNARS A.GÜNARS
11/E
T.CİNK
B.ERGÜL
T.CİNK
GÜMRK
TAŞMOD TAŞMOD
BEL
BEL
B.ERGÜL M.DEMİRB M.DEMİRB M.DEMİRB M.DEMİRB M.DEMİRB
11/F
BEDEN
D.ÖZBEK
BEDEN
D.ÖZBEK
SÇ.BİY
B.GÖNÜL
SÇ.BİY
T.CİNK
T.CİNK
SÇ.COĞ
B.GÖNÜL D.YORULM D.YORULM Ö.GİRGİN
12/A
DİL.AN
A.ÇELİK
DİL.AN
A.ÇELİK
Y.DİL
B.ERGÜL
Y.DİL
B.ERGÜL
S.DAN
G.ALTIN
12/B
DİL.AN
DİL.AN
SÇ.COĞ
S.KORKMA S.KORKMA Z.ALKAN
SÇ.COĞ
Z.ALKAN
12/C
T.EDEB
T.EDEB
F.BALNAK F.BALNAK
SÇ.COĞ
Ö.GİRGİN
SÇ.TED
S.MAT
S.MAT
F.BALNAK G.ATAMAN G.ATAMAN
SÇ.SOS
E.CAN
SÇ.GRİ
SÇ.ÇAĞ
G.ATAMAN B.ERGÜL
DİN.KÜ
K.AK
SÇ.SOS
E.CAN
T.EDEB
F.BALNAK
SÇ.ÇAĞ
B.ERGÜL
TR.İLK
G.Altın
T.EDEB
F.BALNAK
TR.İLK
B.ERGÜL
SÇ.MAN
E.CAN
SÇ.MAN
E.CAN
DİL.AN
DİL.AN
S.KORKMA S.KORKMA
SÇ.KMA
N.KAYA
SÇ.KMA
N.KAYA
T.EDEB
T.EDEB
SÇ.GEO
F.BALNAK F.BALNAK G.ATAMAN
SÇ.COĞ
Z.ALKAN
SÇ.COĞ
Z.ALKAN
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
KİMYA
N.KAYA
SAĞLIK
F.ÖZDAL
SÇ.DİB
K.AK
SÇ.DİB
K.AK
12/E
12/F
9/AAL
İNG
İNG
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
9/AMP
COĞRFY
Z.ALKAN
COĞRFY
Z.ALKAN
9/BAL
SÇ.HZ.
K.AK
SÇ.HZ.
K.AK
9/BMP
GÖRSEL
F.ÖZDAL
T.EDEB
F.ÖZDAL
KİMYA
N.KAYA
İNG
İNG
MES.GE
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ M.DEMİRO
BİY
B.GÖNÜL
SAĞLIK
F.ÖZDAL
İNG
İNG
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
T.EDEB
F.ÖZDAL
SAĞLIK
F.ÖZDAL
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
MES.GE
M.DEMİRO
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
KİMYA
N.KAYA
KİMYA
N.KAYA
SAĞLIK
F.ÖZDAL
T.EDEB
F.ÖZDAL
BİOFİS
DEP.YÖ
T.LOJİ
K.YILMAZ M.DEMİRB M.DEMİRB
KİŞAİ
KİŞAİ
HLKİF
D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ
12/D
ORGET
ORGET
D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ
BİY
B.GÖNÜL
11/D
S.DAN
A.ÇELİK
T.EDEB
A.ÇELİK
T.EDEB
A.ÇELİK
(9)
15:45
16:25
MATGEO
FİZİK
FİZİK
BİY
G.Altın
A.KARAGÜ A.KARAGÜ B.GÖNÜL
10/D
11/A
(8)
14:55
15:35
(10)
16:35
17:15
T.C.
ERGENE KAYMAKAMLIĞI
Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Gün
Sınıf
10/A
10/B
10/C
(1)
(2)
(3)
08:30
09:20
10:10
09:10
10:00
10:50
TARİH
TARİH
MATGEO
D.YORULM D.YORULM
G.Altın
BİLOFİ
K.YILMAZ
CARŞAMBA
(4)
(5)
(6)
(7)
11:00
11:50
13:15
14:05
11:40
12:30
13:55
14:45
MATGEO
FİZİK
FİZİK
GÖRSEL
G.Altın
A.KARAGÜ A.KARAGÜ F.BALNAK
BİLOFİ
MUH.1
MUH.1
DİL.AN
DİL.AN
K.YILMAZ M.DEMİRO M.DEMİRO F.BALNAK F.BALNAK
T.EDEB
F.ÖZDAL
(8)
14:55
15:35
T.EDEB
F.ÖZDAL
SÇ.GRS
SÇ.GRS
MATGEO MATGEO
SÇ.SNT
SÇ.SNT
T.EDEB
B.ERDOĞD B.ERDOĞD B.ERDOĞD B.ERDOĞD D.YORULM D.YORULM S.KORKMA
10/D
MATGEO
E.KESER
MATGEO
TARİH
TARİH
T.EDEB
E.KESER D.YORULM D.YORULM F.ÖZDAL
T.EDEB
F.ÖZDAL
10/E
MATGEO
G.Altın
MATGEO
G.Altın
BEDEN
TARİH
TARİH
D.ÖZBEK D.YORULM D.YORULM
10/F
DİL.AN
DİL.AN
Y.DİL
Y.DİL
T.EDEB
MATGEO
F.BALNAK F.BALNAK A.GÜNARS A.GÜNARS S.KORKMA
G.Altın
MATGEO
G.Altın
11/A
S.COĞR
Ö.GİRGİN
11/B
MUH.2
MUH.2
BİLMUH
M.DEMİRO M.DEMİRO K.YILMAZ
DİL.AN
DİL.AN
F.BALNAK F.BALNAK
S.COĞR
SÇ.GEO
SÇ.GEO
Ö.GİRGİN G.ATAMAN G.ATAMAN
BEDEN
D.ÖZBEK
FİZİK
FİZİK
A.KARAGÜ A.KARAGÜ
GÖRSEL
G.ALTIN
SÇ.SOS
E.CAN
SÇ.SOS
E.CAN
BİLMUH
K.YILMAZ
BİLMUH
K.YILMAZ
S.DAN
G.ALTIN
S.DAN
G.ALTIN
11/C
BEDEN
D.ÖZBEK
BEDEN
D.ÖZBEK
S.COĞR
Ö.GİRGİN
S.COĞR
Ö.GİRGİN
T.EDEB
A.ÇELİK
11/D
DİL.AN
G.ALTIN
DİL.AN
G.ALTIN
FEL
E.CAN
FEL
E.CAN
DİN.KÜ
K.AK
SÇ.BED
SÇ.BED
Ü.BACAKS Ü.BACAKS
T.EDEB
A.ÇELİK
11/E
BEDEN
BEDEN
Ü.BACAKS Ü.BACAKS
T.EDEB
A.ÇELİK
DİN.KÜ
K.AK
11/F
S.MAT
S.MAT
G.ATAMAN G.ATAMAN
SÇ.DİL
G.ALTIN
SÇ.DİL
G.ALTIN
GÖRSEL
SÇ.GMT
SÇ.GMT
G.Altın
G.ATAMAN G.ATAMAN
SÇ.ÇAĞ
B.ERGÜL
SÇ.ÇAĞ
B.ERGÜL
12/A
MUH
SÇ.COĞ
M.DEMİRO Ö.GİRGİN
T.EDEB
A.ÇELİK
SÇ.DİL
A.ÇELİK
SÇ.DİL
A.ÇELİK
DİN.KÜ
K.AK
S.COĞR
Z.ALKAN
S.COĞR
Z.ALKAN
GÖRSEL
B.ERGÜL
SÇ.ÇTD
B.ERGÜL
SÇ.ÇTD
DİL.AN
DİL.AN
SÇ.GEO
B.ERGÜL S.KORKMA S.KORKMA G.ATAMAN
SÇ.COĞ
Ö.GİRGİN
12/B
12/C
Y.DİL
Y.DİL
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
12/D
12/E
12/F
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
COĞRFY
Z.ALKAN
COĞRFY
Z.ALKAN
TARİH
B.ERGÜL
TARİH
B.ERGÜL
9/AMP
FİZİK
FİZİK
BEDEN
A.KARAGÜ A.KARAGÜ D.ÖZBEK
BEDEN
D.ÖZBEK
SÇ.DEM
E.CAN
DİN.KÜ
K.AK
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
9/BAL
DİL.AN
DİL.AN
COĞRFY
S.KORKMA S.KORKMA Z.ALKAN
COĞRFY
Z.ALKAN
9/BMP
İNG
İNG
BİY
BİY
MATGEO
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ A.KARAGÜ A.KARAGÜ E.KESER
9/AAL
SÇ.ETK
E.CAN
SÇ.ETK
E.CAN
SÇ.DEM
İNG
İNG
Ö.GİRGİN B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
MATGEO
E.KESER
DİN.KÜ
K.AK
DİN.KÜ
K.AK
SÇ.DEM
Ö.GİRGİN
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
T.C.
ERGENE KAYMAKAMLIĞI
Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Gün
Sınıf
10/A
(1)
08:30
09:10
BİY
B.GÖNÜL
(2)
09:20
10:00
MATGEO
G.Altın
(3)
10:10
10:50
MATGEO
G.Altın
(4)
11:00
11:40
BEDEN
D.ÖZBEK
KİMYA
N.KAYA
KİMYA
N.KAYA
PERŞEMBE
(5)
(6)
11:50
13:15
12:30
13:55
BEDEN
SÇ.HZ.
D.ÖZBEK Z.ALKAN
10/B
MUH.1
MUH.1
M.DEMİRO M.DEMİRO
10/C
DİL.AN
DİL.AN
GÖRSEL
Y.DİL
Y.DİL
MATGEO MATGEO
F.BALNAK F.BALNAK G.ATAMAN A.GÜNARS A.GÜNARS B.ERDOĞD B.ERDOĞD
10/D
Y.DİL
N.HAFIZO
Y.DİL
N.HAFIZO
MES.Bİ
K.YILMAZ
MES.Bİ
HAL.İL
İLTEK
BİY
K.YILMAZ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ B.GÖNÜL
10/E
BİL.KL
K.YILMAZ
BİL.KL
K.YILMAZ
BİY
B.GÖNÜL
BİY
B.GÖNÜL
KİMYA
N.KAYA
KİMYA
N.KAYA
10/F
DİN.KÜ
K.AK
SÇ.DİB
Z.ALKAN
SÇ.DİB
Z.ALKAN
SÇ.BED
G.Altın
SÇ.BED
G.Altın
MATGEO
G.Altın
MATGEO
G.Altın
SÇ.TED
A.ÇELİK
Y.DİL
Z.ALKAN
Y.DİL
Z.ALKAN
BEDEN
D.ÖZBEK
BEDEN
D.ÖZBEK
S.DAN
G.ALTIN
FEL
E.CAN
FEL
E.CAN
11/A
S.MAT
S.MAT
G.ATAMAN G.ATAMAN
Y.DİL
N.HAFIZO
(7)
14:05
14:45
SÇ.HZ.
Z.ALKAN
Y.DİL
TARİH
TARİH
N.HAFIZO D.YORULM D.YORULM
11/B
DİL.AN
G.ALTIN
DİL.AN
G.ALTIN
MUH.2
MUH.2
M.DEMİRO M.DEMİRO
11/C
SÇ.SOS
E.CAN
SÇ.SOS
E.CAN
S.TAR
S.TAR
T.CİNK
T.CİNK
D.YORULM D.YORULM D.YORULM D.YORULM
11/D
ORGET
ORGET
HLKİF
HLKİF
D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ
11/E
TAŞMOD TAŞMOD
M.DEMİRB M.DEMİRB
S.DAN
G.ALTIN
S.DAN
G.ALTIN
SÇ.FZK
SÇ.FZK
A.KARAGÜ A.KARAGÜ
T.CİNK
B.ERGÜL
(8)
14:55
15:35
T.CİNK
B.ERGÜL
BİY
B.GÖNÜL
T.LOJİ
T.LOJİ
M.DEMİRB M.DEMİRB
SÇ.TED
A.ÇELİK
KİHİ
D.ERİGÜÇ
BEL
MUH
MUH
M.DEMİRB M.DEMİRO M.DEMİRO
11/F
SÇ.KMY
N.KAYA
SÇ.KMY
N.KAYA
SÇ.SOS
E.CAN
S.MAT
S.MAT
G.ATAMAN G.ATAMAN
12/A
SÇ.ÇAĞ
B.ERGÜL
SÇ.ÇAĞ
B.ERGÜL
SÇ.MAN
E.CAN
SÇ.MAN
E.CAN
T.EDEB
F.BALNAK
DİL.AN
A.ÇELİK
DİL.AN
A.ÇELİK
T.EDEB
F.BALNAK
S.DAN
A.ÇELİK
S.DAN
A.ÇELİK
REHB
Z.ALKAN
DİN.KÜ
K.AK
DEPAR
DEPAR
DİL.AN
DİL.AN
T.EDEB
M.DEMİRB M.DEMİRB S.KORKMA S.KORKMA S.KORKMA
12/B
12/C
12/D
12/E
12/F
9/AAL
9/AMP
9/BAL
9/BMP
BEDEN
BEDEN
D.YORULM D.YORULM
BEDEN
D.ÖZBEK
DİN.KÜ
K.AK
BEDEN
DİL.AN
DİL.AN
ALMN
ALMN
D.ÖZBEK S.KORKMA S.KORKMA B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
DİL.AN
DİL.AN
T.EDEB
S.KORKMA S.KORKMA F.ÖZDAL
T.EDEB
F.ÖZDAL
S.MAT
S.MAT
G.ATAMAN G.ATAMAN
T.EDEB
F.ÖZDAL
İNG
İNG
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
T.EDEB
F.ÖZDAL
T.EDEB
F.ÖZDAL
T.EDEB
F.ÖZDAL
BİY
BİY
TARİH
A.KARAGÜ A.KARAGÜ B.ERGÜL
TARİH
B.ERGÜL
ALMN
ALMN
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
BİY
B.GÖNÜL
BİY
B.GÖNÜL
TARİH
B.ERGÜL
T.EDEB
F.ÖZDAL
T.EDEB
F.ÖZDAL
TARİH
B.ERGÜL
KİMYA
N.KAYA
KİMYA
N.KAYA
FİZİK
FİZİK
A.KARAGÜ A.KARAGÜ
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
T.C.
ERGENE KAYMAKAMLIĞI
Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Gün
CUMA
(4)
(5)
(6)
(7)
11:00
11:50
13:15
14:05
11:40
12:30
13:55
14:45
SÇ.GRS
SÇ.GRS
DİL.AN
DİL.AN
B.ERDOĞD B.ERDOĞD F.BALNAK F.BALNAK
10/A
(1)
08:30
09:10
DİN.KÜ
K.AK
(2)
09:20
10:00
KİMYA
N.KAYA
(3)
10:10
10:50
KİMYA
N.KAYA
10/B
MATGEO
G.Altın
MATGEO
G.Altın
BEDEN
D.ÖZBEK
BEDEN
D.ÖZBEK
COĞRFY
Ö.GİRGİN
10/C
MATGEO MATGEO
BİY
B.ERDOĞD B.ERDOĞD B.GÖNÜL
BİY
B.GÖNÜL
DİN.KÜ
K.AK
10/D
DİL.AN
DİL.AN
F.BALNAK F.BALNAK
MATGEO
E.KESER
BEDEN
D.ÖZBEK
Sınıf
MATGEO
E.KESER
COĞRFY
Ö.GİRGİN
BİY
B.GÖNÜL
(8)
14:55
15:35
BİY
B.GÖNÜL
T.EDEB
T.EDEB
S.KORKMA S.KORKMA
BEDEN
D.ÖZBEK
COĞRFY
Ö.GİRGİN
COĞRFY
Ö.GİRGİN
10/E
T.EDEB
F.ÖZDAL
Y.DİL
N.HAFIZO
Y.DİL
FİZİK
FİZİK
BİY
DAĞITI
DAĞITI
N.HAFIZO A.KARAGÜ A.KARAGÜ B.GÖNÜL M.DEMİRB M.DEMİRB
10/F
BEDEN
D.ÖZBEK
BEDEN
D.ÖZBEK
MATGEO
G.Altın
MATGEO
G.Altın
11/A
S.DAN
G.ALTIN
S.DAN
G.ALTIN
S.COĞR
Ö.GİRGİN
S.COĞR
Ö.GİRGİN
11/B
SÇ.COĞ
Ö.GİRGİN
SÇ.COĞ
Ö.GİRGİN
T.EDEB
A.ÇELİK
Y.DİL
N.HAFIZO
11/C
GÖRSEL
N.KAYA
DİN.KÜ
K.AK
11/D
T.EDEB
A.ÇELİK
SÇ.TDB
K.AK
DİN.KÜ
K.AK
Y.DİL
T.CİNK
T.CİNK
N.HAFIZO Ü.BACAKS Ü.BACAKS
FEL
E.CAN
FEL
E.CAN
SÇ.BİK
G.ATAMAN
KİHİ
KİHİ
ORGET
ORGET
KİŞAİ
Y.DİL
Y.DİL
D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ D.ERİGÜÇ A.GÜNARS A.GÜNARS
11/E
FEL
E.CAN
FEL
E.CAN
11/F
T.EDEB
A.ÇELİK
T.EDEB
A.ÇELİK
12/A
SÇ.GRS
SÇ.GRS
S.KORKMA S.KORKMA
BİY
SÇ.BİL
SÇ.BİL
B.GÖNÜL B.ERDOĞD B.ERDOĞD
DİL.AN
G.ALTIN
DİL.AN
G.ALTIN
S.DAN
G.ALTIN
Y.DİL
Y.DİL
SÇ.GMT
A.GÜNARS A.GÜNARS G.ATAMAN
S.MAT
S.MAT
T.EDEB
T.EDEB
G.ATAMAN G.ATAMAN F.BALNAK F.BALNAK
Y.DİL
N.HAFIZO
Y.DİL
N.HAFIZO
DİL.AN
G.ALTIN
DİL.AN
G.ALTIN
TR.İLK
G.Altın
12/B
12/C
S.COĞR
Z.ALKAN
S.COĞR
Z.ALKAN
SÇ.MAN
E.CAN
SÇ.MAN
E.CAN
SÇ.TED
F.BALNAK
12/D
12/E
12/F
9/AAL
T.EDEB
T.EDEB
BÜROİŞ
BÜROİŞ
DEPAR
DEPAR
S.KORKMA S.KORKMA M.DEMİRB M.DEMİRB M.DEMİRB M.DEMİRB
SÇ.BİY
B.GÖNÜL
SÇ.BİY
S.MAT
S.MAT
B.GÖNÜL G.ATAMAN G.ATAMAN
FİZİK
FİZİK
T.EDEB
A.KARAGÜ A.KARAGÜ F.ÖZDAL
9/AMP
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
9/BAL
TARİH
B.ERGÜL
TARİH
B.ERGÜL
9/BMP
GÖRSEL
N.KAYA
İNG
İNG
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
TR.İLK
E.CAN
SÇ.KMA
N.KAYA
İNG
İNG
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ
MATGEO
E.KESER
T.EDEB
F.ÖZDAL
KİMYA
N.KAYA
KİMYA
N.KAYA
GÖRSEL
F.ÖZDAL
MATGEO
E.KESER
MATGEO
E.KESER
BEDEN
D.ÖZBEK
İNG
İNG
BİY
COĞRFY
B.ERİGÜÇ B.ERİGÜÇ A.KARAGÜ Z.ALKAN
COĞRFY
Z.ALKAN
SÇ.HZ.
Z.ALKAN
SÇ.HZ.
Z.ALKAN
SÇ.TDB
K.AK
MATGEO
E.KESER
BEDEN
D.ÖZBEK
(9)
15:45
16:25
(10)
16:35
17:15
Download

T.C. ERGENE KAYMAKAMLIĞI Velimeşe Çok Programlı Anadolu