POTREBNI
DOKUMENTI
ZA Z A P I [ U V A W E na primenite kandidati na site
studiski programi na FAKULTETOT ZA ZEMJODELSKI
NAUKI I HRANA vo Skopje,
vo u~ebnata 2014/2015 godina
1. INDEKS i STUDENTSKA LEGITIMACIJA
- kandidatite
}e
gi
dobijat
Fotokopirnicata na FZNH - Skopje;
2. TRI FOTOGRAFII ( 2
BESPLATNO
vo
- 6 h 9 i 1 - 4 h 5 );
3. PRIJAVNI LISTOVI za zapi{uvawe so 50 denari t.m.;
4. POTVRDA za uplateni
750,00 denari - za informati~ki,
kulturni i sportski aktivnosti na studentite na
Univerzitetot "Sv.Kiril i Metodij" - Skopje so naznaka:
IKSA na UKIM, Fakultet za zemjodelski nauki i hrana Skopje na `iro smetka 160010368978818, Banka na prima~ot:
NBRM, so trezorska smetka 100000000063095, povikuvawe na
broj 723012, programa 41, na~in 1 .
5. POTVRDA za uplateni
1.850,00
6. POTVRDA za uplateni
100,00 denari so naznaka: za li~no
denari - za aktivnosti i
uslugi na studentite na Fakultetot za zemjodelski nauki i
hrana vo Skopje, so naznaka: AUS na FZNH, na `iro smetka
na
Fakultetot
za
zemjodelski
nauki
i
hrana
160010454578810, Banka na prima~ot: NBRM so trezorska
smetka 100000000063095, povikuvawe na broj 723019,
programa 41, na~in 1.
osiguruvawe na `iro smetka 370011100031098, Banka na
prima~ot EURO STANDARD BANKA, naziv na prima~ot
EURO LING OSIGURUVAWE - od Fakultetot za
zemjodelski nauki i hrana - Skopje. (plava uplatnica)
7. POTVRDA za uplateni
100,00
denari so naznaka: za
aktivnosti na STUDENTSKI PARLAMENT (SP)-Skopje
na
`iro
smetka
290100000024684,
dano~en
broj,
4030991179870, naziv na prima~ot SP na FZNH-Skopje,
Banka
na
prima~ot
TETEKS
BANKA-Skopje.
Zadol`itelno, na uplatnicata treba da stoi celo ime i
prezime i mati~en broj na studentot. (plava uplatnica);preporaka
8. Studentite vo [email protected] KVOTA se zapi{uvaat so
pla}awe na nadomestok za studirawe vo iznos od 200,00
Evra (vo denarska protivvrednost), vo dve ednakvi rati i
toa:
- pri zapi{uvaweto na zimskiot semester 100 Evra i
pri zapi{uvaweto na letniot semester 100 Evra.
Nadomestokot studentite go pla}aat vo tekot na celokupnoto
studirawe, odnosno za sekoja studiska godina poodelno, so
naznaka: nadomestok za studirawe na FZNH, na `iro smetka na
Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana-Skopje 160010454578810,
Banka na prima~ot: NBRM so trezorska smetka 100000000063095,
povikuvawe na broj 723012, programa 41, na~in 1.
9. REDOVNITE STUDENTI SO KOFINANSIRAWE i
VONREDNITE STUDENTI se zapi{uvaat so pla}awe
nadomestok za kofinansirawe na studiite vo iznos od 400
Evra (vo denarska protivvrednost) spored sredniot kurs na
NBRM, vo dve ednakvi rati i toa:
- pri zapi{uvaweto na zimskiot semester 200 Evra i
pri zapi{uvaweto na letniot semester 200 Evra.
Nadomestokot studentite go pla}aat vo tekot na celokupnoto
studirawe, odnosno za sekoja studiska godina poodelno, so
naznaka: nadomestok za kofinansirawe na studiite na FZNH, na
`iro smetka na Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana - Skopje
160010454578810, Banka na prima~ot NBRM so trezorska smetka
100000000063095, povikuvawe na broj 723012, programa 41, na~in 1.
10. Redovnite studenti na disperziranite studiski programi vo
[email protected] KVOTA se zapi{uvaat so pla}awe na
nadomestok za studirawe vo iznos od 100,00 Evra (vo
denarska protivvrednost), vo dve ednakvi rati i toa:
- pri zapi{uvaweto na zimskiot semester 50 Evra i pri
zapi{uvaweto na letniot semester 50 Evra.
Nadomestokot studentite go pla}aat vo tekot na celokupnoto
studirawe, odnosno za sekoja studiska godina poodelno, so
naznaka: nadomestok za studirawe na FZNH, na `iro smetka na
Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana - Skopje
160010454578810, Banka na prima~ot: NBRM so trezorska smetka
100000000063095, povikuvawe na broj 723012, programa 41, na~in 1.
KANDIDATITE ZAPI[UVAWETO TREBA DA GO
NAPRAVAT NA DEN 25.08.2014 i 26.08.2014
godina. PO OVOJ ROK, MESTATA NA
KANDIDATITE KOI NEMA DA SE ZAPI[AT, ]E
BIDAT OBJAVENI KAKO SLOBODNI MESTA ZA
KONKURSOT VO VTORIOT UPISEN ROK.
______________________________________________________________________
POTREBNITE
DOKUMENTI
ZA
ZAPI[UVAWE
NAVEDENI VO SOOP[TENIETO STUDENTITE ]E
[email protected] DA GI NABAVAT VO FOTOKOPIRNICA NA
VLEZOT NA FAKULTETOT.
Download

Potrebni dokumenti za zapisuvanje vo I upisen rok 2014