SOOP[TENIE
ZA ZAVERKA NA LETEN SEMESTAR VO U^EBNATA
2013/2014 godina ZA SITE REDOVNI STUDENTI SO
ZAPI[AN II,
IV, VI i VIII SEMESTAR NA
FAKULTETOT ZA ZEMJODELSKI NAUKI I
HRANA VO SOSTAV NA UKIM VO SKOPJE
1. ZAVERKATA NA LETNIOT SEMESTAR VO
U^EBNATA 2013-2014 godina ZA SITE REDOVNI
STUDENTI NA SITE STUDISKI PROGRAMI I
GODINI ]E SE VR[I:
OD 16.06.2014 godina (ponedelnik)
DO 23.06.2014 godina (ponedelnik)
- Pri zaverkata studentite potrebno e da gi obezbedat
site potpisi i uredno popolnet semestralen list so
administrativna marka (PP obrazec) od 50,00
denari.
- Zaverka posle predvideniot rok (vo period od
najmnogu 7 rabotni dena) }e se vr{i so nadomestok
od 10 Evra (vo denarska protivvrednost) uplateni na
`iro smetka na Fakultetot.
- Studentite koi od opravdani pri~ini zadocnile
pomalku od 30 dena od po~etokot na redovniot rok za
заверка, istoto mo`at da go napravat so
zadol`itelno podnesuvawe na barawe (barawe/molba
odobrena od prodekanot za nastava), potkrepeno so
soodvetna dokumentacija za opravdanoto otsustvo.
- Posle
predvideniot
rok,
studentite
nemo`at da zapi{at semestar.
1
PRI ZAVERKA NA SEMESTAROT, STUDENTITE
[email protected] DA PODIGNAT OD STUDENTSKI
PARLAMENT (soba br. 38 A):
- POTVRDA
NASTAVA
ZA
UPATUVAWE
NA
PRAKTI^NA
(доколку студентите не подигнале
документи при заверка на зимскиот и упис на летниот
семестар) ZA SITE REDOVNI STUDENTI NA FZNH
(30 dena prakti~na nastava, koja e zadol`itelna zakonska
obvrska i koja studentite treba da ja realiziraat najdocna
do 14.9.2014 godina, a bez koja studentite nemo`at da
zapi{at naredna u~ebna godina)
- SITE REDOVNI STUDENTI VO II, IV, VI i VIII semestar
[email protected] PODIGNUVAAT I POPOLNUVAAT
STUDENTSKA ANKETA ZA LETNIOT SEMESTAR VO
U^EBNATA 2013/2014 godina.
- STUDENTITE KOI ZAPI[UVAAT VIII SEMESTAR
[email protected] PODIGNUVAAT UPATSTVO I
FORMULARI ZA PRIJAVUVAWE NA DIPLOMSKI
TRUD (diplomskit trud se prijavuva koga studentite }e
osvojat minimum 200 EKTS krediti, a naslovite na temite
se objaveni na oglasnata tabla i veb stranata na FZNH).
N A P O M E N A:
СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА СИТЕ
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НЕ
ОБЕЗБЕДИЛЕ ЕДЕН ИЛИ ПОВЕЌЕ ПОТПИСИ, ЌЕ МОЖАТ ДА
ГО ЗАВЕРАТ СЕМЕСТАРОТ СО НАДОМЕСТОК ОД 19,98 Evrи
(vo denarska protivvrednost) ЗА СЕКОЈ НЕРЕАЛИЗИРАН
ПОТПИС,
УПЛАТЕНИ
НА
ЖИРО
СМЕТКАТА
НА
ФАКУЛТЕТОТ.
@IRO SMETKATA NA FAKULTETOT E:
FAKULTET ZA ZEMJODELSKI NAUKI I HRANASKOPJE, @.S. 160010454578810, so TREZORSKA SMETKA
100000000063095
i
POVIKUVA^KI
BROJ
723012,
PROGRAMA 41, NA^IN 2, SO NAZNAKA: ZA
ZAPI[UVAWE, PRIMA^: NARODNA BANKA NA RM.
СИТЕ ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ И УПЛАТНИЦИ СО
НАЗНАЧЕНА
ЖИРО
СМЕТКА
НА
ФАКУЛТЕТОТ
СТУДЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО
ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ.
2
Download

Soopstenie za zaverka na leten semestar na FZNH vo Skopje vo