Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
B
1 07-14/
2 07-14/
3 07-14/
4 07-14/
5 07-14/
6 07-14/
7 07-14/
8 07-14/
9 07-14/
10 07-14/
11 07-14/
12 07-14/
13 07-14/
14 07-14/
15 07-14/
16 07-14/
17 07-14/
18 07-14/
19 07-14/
20 07-14/
21 07-14/
22 07-14/
23 07-14/
24 07-14/
25 07-14/
26 07-14/
27 07-14/
28 07-14/
29 07-14/
C
3
26
37
24
1
41
14
57
4
20
40
46
2
43
18
50
51
42
64
33
25
28
27
56
48
21
8
5
67
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
D
AVRAMOVSKI OLIVER DAVID
POPOSKA MILAN SARA
MANESKI TOME MATEJ
ISAJLOVSKI ABED EL RAZAK HRISTIJAN
SOJANOVSKI ALEKSANDAR STOJAN
SIMONOVSKI ZORAN HRISTIJAN
TASEVSKI LAZO DIMITAR
[email protected] MITRE BOJANA
PETROV BETI ADRIAN
STEFANOSKI GORAN ANTONIO
ALI SEAR RADMILA
MI[OVSKI BLAGOJ STEFAN
TOFILOSKI SA[O MARIO
VASILEVA TONI MARIJA
PAVI] ZORAN JOVANA
ZDRAVSKOVSKA DRAGI STOJANKA
PETRESKI KICO STEFAN
PETRESKI SA[O ROBERT
[ABANI ]AZIM ALI
JANKOV KIRO ALEKSANDAR
JANEVSKI ALEKSANDAR MARTIN
RISTOVSKA ZORAN ELEONORA
KOSTOVSKA SA[O DAJANA
STANKOVI] DIMITRIJA JOVANA
MILKOVSKA MARJAN JOVANA
TON^EVSKI DEJAN STEFAN
KRSTEVSKA STEV^E TEODORA
SMILESKI ZORAN MARTINA
STOJKOVI] SLAVI[A GORAN
VKUPNO POENI
broj na prijava
A
struka
reden broj
za HOTELSKO-TURISTI^KI TEHNI^AR na makedonski nastaven jazik
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
74,100
71,400
70,600
69,375
68,550
65,725
64,500
64,500
60,900
59,050
58,225
57,775
57,675
57,450
56,575
55,600
55,450
54,400
53,950
53,700
53,525
53,225
52,800
52,750
52,525
51,350
48,575
48,525
46,575
30 07-14/
31 07-14/
32 07-14/
33 07-14/
34 07-14/
35 07-14/
36 07-14/
37 07-14/
38 07-14/
9
19
66
7
17
30
13
6
52
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
htt
MARKOSKI GORAN MARKO
]IRKOVI] GORAN STEFAN
NOJKI] SA[O DARIO
OGNENOSKI BLAGOJA TIJANA
VU^KOVSKI DEJAN TEODORA
ZIVOSOVSKI SA[O ALEKSANDAR
SAVI] NENAD MARTINA
\OR\IEVSKI TONI VERICA
VOINOV SA[O HRISTIJAN
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
46,175
45,900
45,900
45,800
45,650
44,950
44,775
43,550
40,525
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
broj na prijava
struka
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
A
B
C
D
1 07-14/
2 07-14/
3 07-14/
4 07-14/
15
16
61
47
b-h
b-h
b-h
b-h
SIMONOVSKI ORCE STEFAN
MITREVSKI TONI NIKOLA
SPANAKOVA MIHAJLO ANA-MARIJA
RISOV MARJAN MARTIN
VKUPNO POENI
reden broj
za HOTELSKO-TURIST. TEHN.(BILINGV) na makedonski nastaven jazik
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
62,775
53,075
48,225
45,375
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
broj na prijava
struka
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
A
B
C
D
1 07-14/
2 07-14/
3 07-14/
4 07-14/
5 07-14/
6 07-14/
7 07-14/
8 07-14/
9 07-14/
10 07-14/
11 07-14/
12 07-14/
13 07-14/
14 07-14/
59
62
38
58
32
53
35
29
39
36
22
60
34
44
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
KAMPELEZOVA NEXAT ZUMRETA
TODOROSKI [email protected] DAVOR
NAKOVSKA DU[KO KRISTINA
GUSEVSKI VLADIMIR ANTONIJ
ANGELOVSKI TIHOMIR BOR^E
TODOROVSKI TODE ALEKSANDAR
TRIFUNOVSKI BLAGOJA ZLATKO
IVANOVSKA ZLATKO ROSANA
IVANOVSKI BOR^E ANTONIO
ARSOV @IVLER @AK ALEKSANDAR
TRAJ^EVSKA MARJAN MARIJA
SULEJMAN BEDRI ENISE
\OR\IEVSKA DEJAN^O TAMARA
LAZAREVSKA BOBI MAGDE
VKUPNO POENI
reden broj
za UGOSTITELSKI TEHNI^AR po REFORM. PLAN I PROGR.
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
68,325
59,075
58,950
58,725
57,950
56,000
54,875
53,500
50,175
49,750
49,650
49,350
48,200
47,925
15 07-14/
16 07-14/
17 07-14/
18 07-14/
19 07-14/
20 07-14/
21 07-14/
22 07-14/
23 07-14/
24 07-14/
25 07-14/
11
23
55
45
49
10
12
31
63
54
65
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
u-t
JOVEVSKI VLADIMIR MARIO
KONZUROV ILIJA DANIEL
^ANKULOVSKI QUP^O ANDREJ
TASEVSKI VAN^O VIKTOR
JANKOVSKI DU[KO ILIJA
STOILKOV ZORAN DIMITAR
VAN^EVSKI SA[O IVAN
STOJANOV ALEKSANDAR TRAJ^E
SULEJMANI JETON ENIS
KITANOVSKI ACO ZORAN
GALABOVSKI YVONKO ANDREJ
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
46,600
45,950
44,550
44,350
43,450
42,450
41,900
41,200
40,600
39,625
39,075
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
B
1 07-13/
2 07-13/
3 07-13/
4 07-13/
5 07-13/
6 07-13/
7 07-13/
8 07-13/
9 07-13/
10 07-13/
11 07-13/
12 07-13/
13 07-13/
14 07-13/
C
73
71
24
25
48
109
101
102
15
22
37
12
45
60
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
D
DEMIRI AVDIQ ALBAN
RADESKI OLIVER BOJAN
VELI^KOVSKI ZORAN DAVOR
GAZETI] SVETOZAR NIKOLA
MANEVSKI RADOVAN MARKO
IVANOVSKI LASTE ILIJA
ATANASOSKI MILIVOJ PAN^E
NIKI] NEBOJ[A MARKO
PETROVSKA IVICA LIDIJA
STEFKOVSKI TODOR VIKTOR
[email protected] MARJAN ALEKSANDAR
ILIEV SLAVE NIKOLA
MEHMEDOVI] ENVER ADMIR
STOJANOVSKI AN\ELE PETAR
VKUPNO POENI
broj na prijava
A
struka
reden broj
za GOTVA^ na makedonski nastaven jazik
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
70,050
69,125
62,825
62,500
61,800
59,750
57,100
56,075
56,025
55,725
55,700
55,350
55,075
54,825
15 07-13/
16 07-13/
17 07-13/
18 07-13/
19 07-13/
20 07-13/
21 07-13/
22 07-13/
23 07-13/
24 07-13/
25 07-13/
26 07-13/
27 07-13/
28 07-13/
29 07-13/
30 07-13/
31 07-13/
32 07-13/
33 07-13/
34 07-13/
35 07-13/
36 07-13/
37 07-13/
38 07-13/
39 07-13/
40 07-13/
41 07-13/
42 07-13/
43 07-13/
44 07-13/
45 07-13/
46 07-13/
47 07-13/
48 07-13/
49 07-13/
50 07-13/
51 07-13/
52 07-13/
53 07-13/
54 07-13/
55 07-13/
56 07-13/
57 07-13/
58 07-13/
59 07-13/
60 07-13/
61 07-13/
62 07-13/
63 07-13/
4
57
69
111
75
53
43
55
46
10
63
82
18
16
124
34
1
3
49
6
107
21
11
33
106
127
88
9
35
115
8
58
121
92
117
119
13
146
5
23
131
93
54
113
56
72
52
65
118
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
\EORGIEVA TODOR MARINA
VIDINI] VOJ^E SANDRA
SURDARAJ BAJRAM ERIKSONA
SPASOV DIM^E OLIVER
JOV^EVSKI MARJAN MARKO
DIMKOVSKA NOVICA ANA
STOJANOV DRAGAN BOBAN
TREN^EVSKA DRAGOQUB ALEKSANDRA
NIKOLOVSKI DRAGI BOBAN
LAZAREVI] DRAGAN GORAN
TANASKOSKI MIROWUB DU[KO
DAVIDOVSKA MOM^ILO ANA-MARIJA
NIKOLOVSKI SA[O MARKO
COWKOVSKI GOCE ALEKSANDAR
STOJKOVI] SA[O STEFAN
IVKOVI] DRAGAN BOBAN
AVRAMOVSKI MANE DANIEL
IVANOVSKA MOME ANETA
PETREVSKI PERICA NIKOL^E
ILI] DEJAN MARKO
ILIEV BOBI KRISTIJAN
TEMKOVSKA TIHOMOIR TEODORA
KRSTEVSKI QUBE IVAN
DIMOVI] TODOR KRISTIJAN
DENKOVSKI NIKOLA STEFAN
VESKOVSKI SLAV^E GORAN
KUKUNOVSKI LASTO MIR^E
MARKOVSKI VASKO MARJAN
ANDONOV PERO FILIP
KITANOVSKA TONI ANGELA
ACKOVSKI GORAN MIL^O
LAZAREVSKI ILIJA STEFAN
XAF^E RAMIZ BAJRAM
TASEVSKI GORAN STEFAN
NESTOROSKI ZLATE ANGEL
TRIFUNOVI^ ILIJA VLADISLAV
DIMITROVSKA DIMITRAKI HRISTINA
KIRANXISKA LILA IVANA
DAMJANOVSKI ZLATKO MARTIN
MURI] RAMIZ JASMIN
RAJKOVSKI QUB^O BOBAN
SPASOVSKI IVICA KRISTIJAN
DIMOVSKI EMIL HRISTIJAN
AVDI NURIAMET BESNIK
KOSTADINOVSKI MARJAN^O FILIP
KAMBER XEMAIL ENVER
PAVLOVSKI MIJAL^E IL^O
[email protected] BOBAN BOR^E
VEQKOVI] SA[O JOVAN
54,725
54,425
53,750
53,750
52,875
52,700
52,375
52,250
52,150
52,050
51,700
51,350
51,300
50,750
50,350
50,150
50,125
49,700
49,475
49,100
48,800
48,300
48,175
47,175
47,125
47,000
46,775
46,625
46,450
46,200
46,175
45,825
45,710
45,250
45,175
44,950
44,900
44,175
43,650
43,350
43,300
43,150
42,975
42,775
42,725
42,575
42,300
41,500
40,725
64 07-13/
65 07-13/
66 07-13/
67 07-13/
68 07-13/
69 07-13/
70 07-13/
71 07-13/
72 07-13/
73 07-13/
74 07-13/
75 07-13/
76 07-13/
77 07-13/
78 07-13/
79 07-13/
80 07-13/
81 07-13/
82 07-13/
83 07-13/
84 07-13/
85 07-13/
86 07-13/
7
140
130
47
139
41
17
66
44
126
87
108
68
91
19
62
123
74
99
42
2
98
30
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
got
ANTOVSKI ACO NIKOLA
LIMANI MISIM ENES
ARSLAN XENGIS DENIS
STOJKOV TONI MARIO
KRSTEVSKI RISTE ROBERT
KUZMANOSKI MARJAN^O QUP^O
STEFANI] ZORAN HRISTIJAN
PETROVSKI JORDAN BOJAN
VASEV SLA\AN MIODRAK
ISQAM AVDIL SUDAHAN
MITEVSKI YVONKO KRISTIJAN
^I^I] [email protected] NIKOLA
MUSLIOV BEJTU[ RESUQ
CVETKOVSKI MILE ALEKSANDAR
PATROV BLAGOJ^E JOV^E
AJETOV FEMZI DRITON
AETOV HIZRI AGRON
ACEVSKI ACE OLIVER
STAN^EVSKI VASE DEJAN
MANEV LASTE STEFAN
KOVA^EVI] ]IRO BOJAN
STAN^EVSKI ZORAN BOJAN
SPASENCOVSKI CVETAN EMILIJAN
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
40,375
40,250
40,175
40,150
39,950
39,575
39,575
39,425
39,050
38,925
38,750
38,625
38,600
37,225
37,225
37,200
37,175
37,000
36,375
36,350
35,700
35,000
34,750
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
broj na prijava
struka
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
A
B
C
D
1 07-13/
2 07-13/
3 07-13/
4 07-13/
51
27
50
79
r-k
r-k
r-k
r-k
^UPERKOVSKI ROBERT FILIP
TRPEVSKI MARIJA ANTONIO
KARAKOLEV TONI BOJAN
DIMOVSKI TONI VLATKO
VKUPNO POENI
reden broj
za KELNER po REFORMIRAN PLAN I PROGR. na makedonski nast. jaz.
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
45,100
41,800
41,650
39,850
5 07-13/
6 07-13/
7 07-13/
8 07-13/
9 07-13/
10 07-13/
11 07-13/
105
76
114
128
112
134
103
r-k
r-k
r-k
r-k
r-k
r-k
r-k
JANKOVSKI [email protected] FILIP
ALI NEAT ISAMEDIN
PAVLOVI] QUBOMIR HRISTIJAN
ARIFOVSKI ALIL RIAD
ETEM NUSRET ARMANDO
ARIFI NAZMI MUAMET
ZDRAVKOVSKI DRAGI MARTIN
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
39,475
38,800
36,625
35,825
35,375
34,975
34,700
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
B
1 07-13/
2 07-13/
3 07-13/
4 07-13/
5 07-13/
6 07-13/
7 07-13/
8 07-13/
9 07-13/
10 07-13/
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
C
67
90
81
145
64
104
86
26
59
28
kel
kel
kel
kel
kel
kel
kel
kel
kel
kel
D
PETROVSKI ZORAN NIKOLA
RAMADAN IBRAIM AZEM
BO[KOVSKI DEAN PETAR
MARIJAN FILIP
UGRINOSKI DIM^E NIKOLA
STRAHINI] MIROSLAV IGOR
MITREVSKI DU[KO ALEKSANDAR
@IVKOVI] IVICA VIKTOR
QO[EVSKI ORCE NIKOLA
@IVKOVI] SA[KO RADOMIR
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
VKUPNO POENI
broj na prijava
A
struka
reden broj
za KELNER na makedonski nastaven jazik
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
45,200
44,025
42,575
37,700
37,625
37,525
36,500
36,000
35,850
35,500
Mesto: Skopje
B
1 07-13/ 29
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
C
D
a-k MIFTARI EMINE SELMAN
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
ugostitelsko-turisti~ka struka
VKUPNO POENI
broj na prijava
A
struka
reden broj
za KELNER na albanski nastaven jazik
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
35,525
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
broj na prijava
struka
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
A
B
C
D
1 07-13/
2 07-13/
3 07-13/
4 07-13/
5 07-13/
6 07-13/
7 07-13/
8 07-13/
9 07-13/
10 07-13/
11 07-13/
12 07-13/
142
61
83
32
39
129
20
36
38
137
89
40
sl
sl
sl
sl
sl
sl
sl
sl
sl
sl
sl
sl
CVETKOSKA PAVLE MARIJA
]EHOVI] NEXAT ALEN
MILESKI VEN^E NIKOLINA
CVETANOVSKA JON^E MARTINA
KMETOVI] ACO ANITA
ABEDINI SEAT BINAZ
ARIF SEBO SEQATIN
ISENOVSKA AZIR [ADIJE
REXEPOV ]AMIL AJNUR
EMINI ASLAN XULTENA
STOJKOVSKI ZORAN SARA
TAIROVSKA MUZAFER AJTEN
VKUPNO POENI
reden broj
za SLATKAR na makedonski nastaven jazik
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
51,575
50,775
46,900
46,650
46,275
41,425
41,275
40,400
39,025
38,875
38,325
37,800
13 07-13/
14 07-13/
15 07-13/
16 07-13/
17 07-13/
120
133
78
70
144
sl
sl
sl
sl
sl
BAJRU[I SEDAT TELGIZE
BAJRAMI BAFTI SATBERE
USEIN KA[MAR AZBIE
PENOV TONI ATANAS
HAXI-ALIJA SULEJMAN SIBEL
Sredno u~ili{te na Grad Skopje "LAZAR TANEV"
hemisko-tehnolo{ka struka
37,725
37,175
36,775
35,025
31,800
Mesto: Skopje
za u~ebna 2013 / 2014
RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI
broj na prijava
struka
PREZIME, IME NA EDEN OD RODITELITE I
IME NA U^ENIKOT
A
B
C
D
1 07-13/
2 07-13/
3 07-13/
4 07-13/
5 07-13/
6 07-13/
7 07-13/
8 07-13/
9 07-13/
10 07-13/
11 07-13/
12 07-13/
13 07-13/
14 07-13/
80
31
135
143
95
14
77
96
141
94
100
97
138
133
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
pek
ZEJADIN JUKSEN ISMAIL
[ABANOVA FAZLI LETAFET
KAMBERI JA[AR FAZLI
MALI] TAHIR DEJAN
DEMIRI EKREM MUSTAFA
AJVAZ [UKRI XENGIS
MAKSUT SABRIJE TRAJANKA
IBRAIM XEVXET MEVQZAN
RAIFI SABIT ERVIN
MEHMEDOVSKI MUSTAFA ERNEST
STAMENKOVSKI TONI ALEKSANDAR
EQEZI FEMI RAMIZ
FAZLI ALI SUNAJ
KOCEV XEMAIL SENAD
VKUPNO POENI
reden broj
za PEKAR na makedonski nastaven jazik
vo junski upisen rok prvo prijavuvawe
R
46,125
45,825
44,100
43,950
43,500
39,350
39,150
39,025
38,975
38,850
38,825
38,525
37,950
37,825
15 07-13/
16 07-13/
17 07-13/
18 07-13/
19 07-13/
122
136
125
110
116
pek
pek
pek
pek
pek
SEQAMI DEHRAN ELMIHANA
DALIP ORHAN SEMINE
KARAFILOSKI GORAN^O DAVID
AHMED AHMED ]ANI
]AZIM ZEJNEL SALI
37,375
36,950
36,775
35,175
33,625
Download

RANG LISTA NA PRIMENI KANDIDATI