HIP-Petrohemija Profil kompanije
Pančevo, januar 2013.
HIP-Petrohemija - Na raskrsnici puteva
► Petrohemijski kompleks HIPPetrohemija a.d. Pančevo nalazi se u
središtu Jugoistočne Evrope
► Najkraće transportne veze sa celom
Evropom - reka Dunav i koridor 10,
omogućuju HIP-Petrohemiji efikasno
snabdevanje sirovinama i otpremu
proizvoda
► Srbija i susedne zemlje imaju potencijal
za povećani ekonomski rast, posebno u
oblastima u kojima je povećana potrošnja
polimera – osnovnih proizvoda HIPPetrohemije
► Pančevo i HIP-Petrohemija su na trasi
postojećeg ADRIA/YUNA naftovoda
Pančevo
Lokacije postrojenja i objekata
ELEMIR (kod Zrenjanina)
►FSK – proizvodnja sintetičkog kaučuka
VODICE - Zlatibor
►Rekreacioni centar “Lovac”
PANČEVO – glavna lokacija
►FABRIKA ETILEN – proizvodnja etilena
►FABRIKA PEVG – polietilen visoke gustine
►FABRIKA PENG - polietilen niske gustine
►ELEKTROLIZA – hlor-alkalno postrojenje
►FOV – fabrika za obradu voda
►ENERGETIKA – proizvodnja i distribucija
energetskih fluida
►PETROPLAST – proizvodnja PE cevi i fitinga
CREPAJA (kod Pančeva)
►PANONIJAPLAST – proizvodnja
granulata
3
Istorijat
► HIP-Petrohemija je osnovana 1975. godine, a proizvodnja je
pokrenuta 1977. godine
► Proizvodni kapaciteti od 1,1 miliona tona petrohemijskih proizvoda
godišnje projektovani su da snabdevaju tržište bivše SFRJ i za izvoz
na tržišta evropskih zemalja
► Kreditne linije korišćene za izgradnju kompleksa u potpunosti su
otplaćene 1998. godine
► Politička kriza i uvođenje sankcija UN (1992-1996.) prekinule su
proizvodnju i izazvale finansijsko slabljenje HIP-Petrohemije
► Proizvodnja je ponovo pokrenuta 1996. godine
► Bombardovanje 1999. godine izazvalo je uništenje ili
onesposobljavanje 40% proizvodnih kapaciteta i narušavanje
proizvodno-tehnološke celine. Proizvodnja je ponovo započela u
septembru iste 1999. godine
► Program poslovno-finansijske konsolidacije je tokom 2004. godine
kompletiran, odobren i delimično sproveden. U julu 2004. HIPPetrohemija je postala akcionarsko društvo konverzijom potraživanja
republičkog Fonda za razvoj, Poreske uprave i NIS-a u kapital
► Od 2004. godine HIP-Petrohemija je registrovana kao akcionarsko
društvo
► U periodu 2008-2009. velika zaduženost kompanije i nedostatak
obrtnih sredstava su ometali normalan rad kompanije
4
Vlasnička struktura
0,51% Grad Pančevo
► Javila se potreba za restrukturiranjem, koje
je sprovela Vlada RS i Ministarstvo
ekonomije i regionalnog razvoja, zajedno sa
menadžmentom kompanije
► Prvi koraci su bili reprogram duga, ugovor o
saradnji sa Lukoilom i NIS-om i smanjenje
broja zaposlenih
► U julu 2010. je izvršena promena vlasničke
strukture u korist najvećih poverilaca;
većinsko vlasništvo kapitala je u državnoj
svojini
► Takođe u julu 2010. je potpisan i sporazum o
dugoročnoj strateškoj saradnji sa NIS a.d.
koji omogućuje dugoročno snabdevanje
primarnim benzinom
► U novembru 2011. je potpisan sporazum o
strateškoj saradnji sa NIS a.d. u oblasti
povećanja efikasnosti proizvodnje i
finansijske stabilnosti kompanije; investicije
predviđene ovim sporazumom su uslov za
stabilnu budućnost HIP-Petrohemije
► Tokom 2013. očekuje se dalja konverzija
potraživanja glavnih poverilaca u osnovni
kapital kompanije
4,87% Elektrovojvodina d.o.o.
12,72% NIS a.d.
13,38% JP Srbijagas
13,63%
Fond za razvoj RS
54,89%
Republika Srbija
5
Kvalitet, životna sredina i
zdravlje i bezbednost na radu
► Integrisani model Sistema upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i
zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, u skladu sa standardima ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001: 2007
► Akreditovana laboratorijska ispitivanja u skladu sa ISO/IEC 17025:2006
► Izvršena je REACH registarcija za monomere i hemikalije od potencijalnog
izvoznog interesa (etilen, propilen, C4 frakcija, 1-3 butadien, MTBE i pirolitički
benzin), koja je preduslov za izvoz u EU
► Polimeri imaju Potvrdu o usaglašenosti (Statement of Conformity) sa EU
propisima za materijale koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima,
izdat od Institute for Public Health, Maribor, Slovenija i Stručno mišljenje o
zdravstvenoj ispravnosti izdat od Instituta za zaštitu zdravlja Srbije
► Kvalitet proizvoda – više od 98% proizvedenih polimera je prve klase
► Polimer PEVG-HIPLEX® je u kategoriji proizvodnih dobara
dobitnik priznanja i znaka “Najbolje iz Srbije”.
Priznanje dodeljuje PKS i Ministarstvo trgovine
6
Proizvodi i sirovine
7
Proizvodnja 1997- 2012.
► Pre 1999. - više od 1.000.000 t/g različitih petrohemijskih proizvoda
Kilotone
1.000
800
600
400
200
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008**
2 009***2010 20112012****
► Posle 1999. – ukupni kapaciteti kompleksa smanjeni su za 40%
► Iskorišćenje kapaciteta je ograničeno proizvodnjom etilena i
mogućnostima njegove potrošnje
* 2005. juni - jednomesečni generalni remont
** 2008. septembar / oktobar - tronedeljni generalni remont
*** 2009. kraj juna - druga polovina septembra - zastoj
****2012. mart/april – generalni remont;
septembar/decembar-rekonstrukcija fabrike PEVG
8
Rekonstrukcija fabrike PEVG
Investicija
vredna
2,42
miliona
evra
►
►
►
►
►
►
Uklonjeno je
130 tona
opreme i
cevovoda
Ugrađeno je
50 tona
čeličnih
konstrukcija
Ugrađeno
je 60 tona
cevovoda
Ugrađen je 51
komad nove
opreme i jedna
paketna jedinica
POSTIGNUTO JE ...
Uklanjanje uskih grla i povećanje kapaciteta na 90 kta
Smanjenje troškova proizvodnje
Smanjenje zastoja i troškova održavanja
Povećanje energetske efikasnosti
Automatizovan i bezbedan rad
Poboljšane ekološke performanse
► potpuno vraćanje izo-butana i azota u proces
► uklanjanje ispusta sitnog praha u atmosferu i vodu
► uklanjanje ispusta čvrstog otpadnog katalizatora u
atmosferu
Proizvodnja polimera 2004 –2012.
PEVG - HIPLEX®, PENG - HIPTEN® , SBR - HIPREN®
PEVG
Kilotone
PENG
SBR
2012****
2011
2010
2009***
2008**
2007
2006
2005*
2004
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
*2005.
juni - generalni remont
septembar-oktobar - generalni remont
***2009. kraj juna - druga polovina septembra – zastoj
****2012 - mart/april - generalni remont
- septembar-decembar - rekonstrukcija fabrike PEVG
**2008.
10
Rezultati 2005 - 2012.
2005 1) 2006
2007 2008 2) 2009 3) 2010
2011 2012 4)
Proizvodnja, kt
612
669
694
656
423
526
539
191
Prodaja, € mil.
255
319
357
359
141
271
346
111
Izvoz, € mil.
163
206
214
205
107
218
263
64
Domaće tržište,
€ mil.
92
113
143
154
34
53
83
47
4,5%
4,1%
HIPP udeo u
ukupnom
srpskom
izvozu
3,3% 2,76%
1,8%
2,95% 3,12% 0,72%
1)
2005. juni - generalni remont
2008. septembar / oktobar - generalni remont
3) 2009. kraj juna - druga polovina septembra – zastoj
4) 2012 - mart/april - generalni remont
- septembar/decembar - rekonstrukcija fabrike PEVG
2)
11
Glavna izvozna tržišta 2012.
(udeo u vrednosti izvoza, %)
> 20%
10 - 20%
5 -10%
< 5%
preUnađenje i razvoj
►
►
►
►
►
►
Rekonstrukcija fabrike PEVG
Rekonstrukcija fabrike Etilen
Prečišćavanje propilena
Rekonstrukcija fabrike za obradu voda
Ekološki projekti u fabrici za obradu voda
Povećanje energetske efikasnosti
HIP-Petrohemija i NIS - Rafinerija nafte Pančevo (RNP)
Međusobni tokovi proizvoda i usluga
HIP-Petrohemija
Pirolitički benzin
NIS RNP
MTBE
Vodena para
Rastvori NaOH i HCl
Usluge elektroprenosa
Usluge obrade otpadnih
voda
Sirovi benzin
Mazut
Usluge istovara i
utovara barži
14
Mikrolokacija HIP-Petrohemije
15
Umesto zaključka –
Prednosti saradnje i investiranja u HIP-Petrohemiju
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Odličan položaj u okviru rastućeg regiona i blizina EU tržišta
Dobra pozicioniranost na domaćem i stranim tržištima
Integrisanost proizvodnje od etilena do polimera
Visoko iskorišćenje kapaciteta polimernih fabrika i odličan kvalitet
proizvoda
Stalan rad na unapređenju procesa i proizvoda
Integralni pristup upravljanju kvalitetom i zaštitom životne sredine
Funkcionalna povezanost sa NIS Rafinerijom nafte Pančevo
Razvijena infrastruktura i snabdevanje energijom i fluidima
Obrazovana, iskusna radna snaga
Poreske olakšice za investitore / niže poreske stope
Poboljšana regionalna politička stabilnost i pristupanje EU
16
HIP-Petrohemija a.d. Pančevo- u restrukturiranju
Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Republika Srbija
www.hip-petrohemija.com
tel. +381 13 307 000
fax: +381 13 310 207
e-mail: [email protected]
Download

HIP-Petrohemija - Profil kompanije