Akademik Goran Nikolić 2011
ABC radiologije
Digestivni trakt
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
METODE PREGLEDA DIGESTIVNOG TRAKTA U
RADIOLOGIJI







Pregled abdomena
Pregled barijumom
Ultrazvuk
Kompjuterizovana tomografija (CT)
Magnetska rezonancija (MR)
Angiografija
Nuklearna medicina
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Multi slice CT
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Multi slice CT
reformacija slike
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Pregled abdomena
Šta se analizira ?

Gasne kolekcije

Mekotkivne senke

Kalcifikacije
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Normale gasne kolekcije
Želudac

Uvek
Tanko crevo

Max. tri nedilatirane vijuge

Normalni dijametar 2.5 cm
Debelo crevo

U rektumu uvek
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Gasne kolekcije
Hidro-aerični nivo
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Gasne kolekcije
Hidro-aerični nivo
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Tanko vs. Debelo crevo
l
l
Debelo crevo
n
Periferno
n
Haustre
Tanko crevo
n
Centralno
n
Maximalni dijametar 2"
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Patološke gasne kolekcije
Mehaničke obstrukcije
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Patološke gasne kolekcije
Paralitičke obstrukcije
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Slobodan gas u abdomenu
Gas se nakuplja i najvišim
delovima abdomena
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Slobodan gas u abdomenu
Gas se nakuplja i najvišim
delovima abdomena
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Slobodan gas u abdomenu
Uzroci
l
l
Ruptrua šupljeg organa
n
Perforacija ulkusa
n
Perforacija divertikula
n
Perforacija karcinoma
n
Trauma
Post-op 5–7 days
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Mekotkivne senke
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Mekotkivne senke
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Kalcifikacije
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Pregled abdomena
Šta se analizira ?

Gasne kolekcije

Mekotkivne senke

Kalcifikacije
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
METODE PREGLEDA DIGESTIVNOG TRAKTA U
RADIOLOGIJI

Pregled abdomena

Pregled barijumom





Ultrazvuk
Kompjuterizovana tomografija (CT)
Magnetska rezonancija (MR)
Angiografija
Nuklearna medicina
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Barijumski kontrast
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Organ, koji je pregled
l
Pregled jednjaka
l
Pregled želudca
l
Pazaža tankog creva
l
Enterokliza
l
Irogografija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Organ, koji je pregled
l
Pregled jednjaka
l
Pregled želudca
l
Pazaža tankog creva
l
Enterokliza
l
Irogografija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Organ, koji je pregled
l
Pregled jednjaka
l
Pregled želudca
l
Pazaža tankog creva
l
Enterokliza
l
Irogografija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Organ, koji je pregled
l
Pregled jednjaka
l
Pregled želudca
l
Pazaža tankog creva
l
Enterokliza
l
Irogografija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Organ, koji je pregled
l
Pregled jednjaka
l
Pregled želudca
l
Pazaža tankog creva
l
Enterokliza
l
Irogografija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Organ, koji je pregled
l
Pregled jednjaka
l
Pregled želudca
l
Pazaža tankog creva
l
Enterokliza
l
Irogografija
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Anatomski normalan

Izmenjen

Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Anatomski normalan

Izmenjen

Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Normalan

Proširen

Sužen

Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Normalna

Otežana

Ne postoji

Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Normalna
•Erozija/ulcus
•Polip
•Divertikulum
•Tumor
•Spoljašnja kompresija
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Normalna
•Erozija/ulcus
•Polip
•Divertikulum
•Tumor
•Spoljašnja kompresija
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Normalna
•Erozija/ulcus
•Polip
•Divertikulum
•Tumor
•Spoljašnja kompresija
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Normalna
•Erozija/ulcus
•Polip
•Divertikulum
•Tumor
•Spoljašnja kompresija
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Normalna
•Erozija/ulcus
•Polip
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Divertikulum
•Pasaža
•Tumor
•Spoljašnja kompresija
•Izgled sluznice
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Organ, koji je pregled
Normalna
•Erozija
•Polip
•Divertikulum
•Položaj organa
•Tumor
•Izgled sluznice
•Spoljašnja kompresija
•Oblik organa
•Pasaža
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
l
Normalna
•Erozija
•Polip
•Divertikulum
•Tumor
•Spoljašnja kompresija
Organ, koji je pregled
•Položaj organa
•Oblik organa
•Pasaža
•Izgled sluznice
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Internet site sa nastavnim sadržajima
RADIOLOGIJE, Medicinski fakultet u Podgorici
WWW.gorannikolic.me
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
NORMALAN IZGLED
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
AHALAZIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
ATREZIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
DIVERTUKULUM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
HIJATUS HERNIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
HIJATUS HERNIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
KARCINOM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JEDNJAK
KARCINOM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽELUDAC
NORMALAN IZGLED
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽELUDAC
GASTERKTAZIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽELUDAC
ULCUS
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽELUDAC
DIVERTIKULUM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽELUDAC
DIVERTIKULUM (+)
POLIPOZA (-)
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽELUDAC
KARCINOM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽELUDAC
ŠTA JE OVO ?
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
TANKO CREVO
NORMALAN IZGLED
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
TANKO CREVO
UPALNI PROCES
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
TANKO CREVO
INFILTRACIJA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
TANKO CREVO
CHRON-OVA BOLEST
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
TANKO CREVO
DIVERTIKULOM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
DEBELO CREVO
NORMALAN IZGLED
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
DEBELO CREVO
DIVERTIKULUM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
DEBELO CREVO
POLIPOZA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
DEBELO CREVO
ULCEROZNI COLITIS
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
DEBELO CREVO
KRON-ULCEROZNI CLOILIS
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
DEBELO CREVO
APENDICITIS
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
DEBELO CREVO
KARCINOM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JETRA
CISTA-TUMOR
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JETRA
METASTAZE
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JETRA
NM “TOPLI NODUS”
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
JETRA
HCC
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽUČNI PUTEVI
NORMALAN NALAZ
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽUČNI PUTEVI
KALKULOZA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
ŽUČNI PUTEVI
KALKULOZA
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
PANKREAS
NORMALAN NALAZ
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
PANKREAS
KARCINOM
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
PANKREAS
PANCREATITIS
AKUTNI
HRONIČNI
Medicinski fakultet *Univerzitet Crne Gore
Download

Radiologija DIGESTIVNOG TRAKTA