Medicina zasnovana na dokazima
Autor Gordana Jujić
petak, 29 avgust 2014 21:58
Medicina zasnovana na dokazima
-Alan V. Šmukler (Alan V. Schmukler)-
Izraz „medicina zasnovana na dokazima“ se mnogo pominje u poslednje vreme. Ono što se tom
frazom podrazumeva je ideja da medicinski tretman nekako može da bude precizan i da se
ishod može kontrolisati. Naravno, ako je lečenje pogrešno ili štetno, onda je potpuno
besmisleno činiti ga preciznim. Takođe, veliki deo istraživanja koja vode do dokaza
kontaminiran je sukobima interesa i više nije pouzdan. Pored toga, ideja o „medicini zasnovanoj
na dokazima“ ne uzima u obzir jedan veliki promenljiv faktor - ljudsko ponašanje.
1/3
Medicina zasnovana na dokazima
Autor Gordana Jujić
petak, 29 avgust 2014 21:58
Četiri godine mog rada u bolnici, uključujući vreme provedeno u ICU (Intensive Care Unit), PCU
(Protective Care Unit) i EU pomogle su mi da shvatim da će priroda svaki put nadigrati nauku.
Na kraju krajeva, ona je nesavršena, vođena je egom i osećanjima ljudi koji u kliničkoj praksi
obavljaju završnu fazu svih tih istraživanja. Potvrđena činjenica da je stopa smrtnosti u SAD od
medicinskih grešaka, infekcija dobijenih u bolnicama i neželjenih efekata lekova, ostala je na
oko 100.000 po svakoj od njih, uprkos godinama istraživanja i mnogo napora da se to promeni.
Prošlogodišnja studija je utvrdila da ambulantne greške pogađaju jednog od dvadeset odraslih
Amerikanaca, ili oko 12 miliona ljudi godišnje 1 . Jedna druga studija je pokazala 10% kao stopu
2 . Studija o
greške kod davanja lekova pacijentima
radiologiji je otkrila da su greške označene kao „propust u dijagnostikovanju“ bile odgovorne za i
do 54% radiološki pogrešno tretiranih slučajeva
3
. Na kraju, istraživanjem Univerziteta Džon Hopkins
4
o hirurškim greškama, ustanovljeno je da hirurzi ostavljaju strana tela (krpe, sunđere itd.) unutar
tela pacijenata oko 39 puta nedeljno. Oni takođe obavljaju pogrešne operacije ili operišu
pogrešne delove tela oko 20 puta nedeljno.
Lečenje je, kao i život, kompleksno, i nikada potpuno pod našom kontrolom. Mi se trudimo da
ga učinimo boljim i kontrolišemo ishode, ali često ne postižemo taj cilj. Šta možemo da
uradimo? Možemo pokušati da budemo prisutni (svesni), i dolazimo na svoj posao otvorenog
uma, sa osećajem poniznosti i istinskog poštovanja i brige za pacijenta.
1. http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2014/04/04/bmjqs-2013-002627.abstract
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200672/
3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200672/
2/3
Medicina zasnovana na dokazima
Autor Gordana Jujić
petak, 29 avgust 2014 21:58
4. http://www.medicalnewstoday.com/articles/254426.php
Izvor: http://hpathy.com/editorials/evidence-based-medicine/
3/3
Download

Medicina zasnovana na dokazima