ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
Др Раде Кисић, доцент
Мастер студије
Предмет: Екуменско богословље
Група: Мастер
Бодови: 10
Фонд часова: 1 семестар (2+2)
Испит: усмени
Назив курса: Екуменско богословље
Садржај: Проучавање богословских основа екуменског
дијалога између Православне Цркве и других хришћанских
црквених заједница. Упознавање са институционалним формама
екуменског покрета и достигнућима у екуменском дијалогу.
Циљ: Оспособљавање студената за разумевање, критичко
разматрање и вредновање достигнућа и перспектива екуменског
покрета.
Предуслов: Уписане мастер студије.
Облик наставе: Предавања, вежбе и консултације.
Обавезе студената: Похађање наставе и вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Активно учествовање на
часовима – 30 поена; завршни испит – 70 поена.
Тематски преглед курса/предмета
– Екуменско богословље – појам и предмет изучавања
– Богословске основе екуменизма
– Позитивна и негативна рецепција екуменизма у Православној
Цркви
– Рецепција екуменизма у Римокатоличкој
протестантским црквама и верским заједницама
Цркви
и
– Историјски развој екуменског покрета
– Институционалне форме екуменског дијалога
– Светски савет цркава и Конференција европских цркава
– Дијалог са Римокатоличком Црквом
– Дијалог са протестантским црквама и верским заједницама
– Перспективе развоја екуменског покрета
ЛИТЕРАТУРА:
1. Р. Биговић, Православна теологија екуменизма, Београд 2010.
2. Р. Биговић, „Православно-протестантски дијалог и мисија“, у: Р. Биговић, Црква
и друштво, Београд 2000, 169‒186.
3. Drugi vatikanski koncil: Dokumenti, Zagreb 2008.
4. А. Ђаковац (ур.), Православље и екуменизам, Београд 2005.
5. Ј. Зизјулас, „Један јединствени извор“, у: Видослов 23 (2001), 63‒68.
6. W. Kasper, Ne postoje dva Krista, Beograd 2004.
7. Г. Флоровски, „Православна Црква и екуменски покрет до 1910. године“, у:
Хришћанство и култура, Београд 2005, 107–177.
8. K. Wenzel, Mala povijest Drugoga vatikanskog koncila, Zagreb 2008.
Download

Екуменско богословље