НАУЧНИ ОДБОР
Проф. др Спира Страхињић, професор у пензији Медицинског факултета у Нишу, Академија
медицинских наука СЛД
Проф. др Светислав Костић, Медицински факултет Ниш, Клиника за нефрологију КЦ Ниш
Академик Небојша Лалић, САНУ, Медицински факултет Београд, Академија медицинских наука
СЛД
Проф. др Љубица Ђукановић, професор у пензији Медицинског факултета у Београду, Академија
Медицинских наука СЛД
Проф. др Нада Димковић, Медицински факултет Београд, Клиничко одељење за бубрежне болести
КБЦ Звездара, Академија медицинских наука СЛД, председник Удружења нефролога Србије
Проф. др Јован Димитријевић, професор у пензији Медицинског факултета у Београду, Академија
медицинских наука СЛД
Проф. др Стево Најман, Медицински факултет Ниш
Проф. др Видосава Момчиловић
Проф др Александар Воргучић
Проф. Павле И. Премовић
Милош Ђорђевић
Весна Цветковић
Академик Свето Суша, САНУ, професор у пензији Медицинског факултета у Београду, Академија
медицинских наука СЛД
Академик Момчило Поленаковић, САНУ Београд, МАНУ Скопље, Македонија
Проф. др Раде Чукурановић, Медицински факултет у Нишу
Примаријус др Стеван Глоговац, ЗУ Лесковац
Др Милан Петровић, ЗУ Лесковац
Академик Владисав Стефановић, САНУ, професор у пензији Медицинског факултета у Нишу,
Академија медицинских наука СЛД
Проф. др Гордана Шубарић Горгиева, Медицински факултет Косовска Митровица
Др сц. Анкица Јеленковић, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзите
у Београду
Доц. др Гордана Станковић Бабић, Медицински факултет у Нишу, Клиника за очне болести КЦ
Ниш
Пуковник др Зоран Ковачевић, Медицински факултет Београд, Војномедицинска академија
Београд, Предесдник нефролошке секције СЛД
Примаријус др сц. Татјана Радосављевић, Лекарска комора Србије
Др Златко Спасић, Дом здравља Ниш
Дипл. фармацут Благојка Христова Бабић, Фармацеутска комора Србије
Проф. др Милорад Митковић, Медицински факултет Ниш, Академија медицинских наука СЛД
Прим. др Снежана Арацкин, Клиника за нефрологију КЦ Ниш
Проф. др Слободан Илић, Медицински факултет у Нишу, Центар за нуклеарну медицину КЦ Ниш
Проф. др Звонимир Вукушић, професор у пензији Медицинског факултета у Нишу
Проф. др Видосава Ђорђевић, Медицински факултет у Нишу, Академија медицинских наука СЛД
Проф. др Љубомир Хаџи Пешић, професор у пензији Медицинског факултета у Нишу, Академија
медицинских наука СЛД
Доц. др Никола Павловић, Медицински факултет Ниш
Др сц. Раде Р. Бабић, Центар за радиологију КЦ Ниш
Др Вајс Цветковић,
Проф. енглеског језика Весна Страхињић, КЦ Ниш
Захваљујемо члановима научног одбора на активном учешћу
у одабиру радова, усмеравају научног, стручног и педагошког тока и рада симпозијума, у
селекцији и побољшању ефикасности научног рада
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
ОГРАНАК У НИШУ
Проф. др Спира Страхињић, интерниста, нефролог
Председник Академије медицинских наука СЛД огранка у Нишу
Ул. Томислава Роксандића 31, I улаз, III спрат, стан бр. 6, 18000 Ниш
тел: 018/ 510-385
АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД ОГРАНАК У НИШУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
ОЈ КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈУ КЦ НИШ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
НЕФРОЛОШКА СЕКЦИЈА СЛД
ПОДРУЖНИЦА СЛД НИШ
Организују
10. мајa 2012. године
Симпозијум
ПРЕВЕНЦИЈА
БУБРЕЖНИХ БОЛЕСТИ
Посвећен борцима изгинулим и преживелим на Сремском фронту 1945. г.
и победи над фашизмом
Организатори: проф. др Спира Страхињић, проф. др Милорад Митковић,
проф. др Светислав Костић, доц. др Никола Павловић,
проф. Весна Страхињић, др сц. Раде Р. Бабић
Место одржавања:
Анекс зграде Медицинског факултета у Нишу, Бул. др Зорана Ђинђића 81
Скуп је акредитован од стране Здравственог савета Србије
као конгрес / симпозијум 2. категорије за лекаре, медицинске сестре,
здравствене сараднике, психологе, социологе, педагоге. Број одлуке
153-02-321/2012-01 од 1.03. 2012. године, евиденциони број А-1-1349/12.
Овом одлуком предавачима је додељено
11 акредитационих бодова а слушаоцима 5.
Котизација је 2000,00 динара и уплаћује се на текући рачун
Српског лекарског друштва: 205-8041-21 са позивом на број 694.
Предавачи и чланови Академије не плаћају котизацију.
Уплате на лицу места неће бити.
П Р О Г Р А М
8.00 Регистрација учесника
9.00 Отварање симпозијума  Поздравна реч организатора и гостију симпозијума  проф. др
Спира Страхињић и гости
9.30 Уводно предавање – Превенција бубрежних болести  проф. др С. Страхињић
9.45 Улога лекара опште медицине у превенцији хроничне болести бубрега (активност
Академије медицинских наука СЛД)  проф. др Љубица Ђукановић, проф. др Нада
Димковић
10.00 Превенција прогресије бубрежних болести  доц. др Никола Павловић
10.15 Хередитарне нефропатије  проф. Др Јован Димитријевић
10.30 Пауза
11.00 Генетски и молекуларни механизми патогенезе Алпортовог синдрома  проф. др Стево
Најман
11.15 Промена биоплазматичне короне у хидрогеопатогеном пољу као показатељ егзогеног
утицаја на појаву ендемске нефропатије  проф. Видосава Момчиловић
11.30 Ендемска нефропатија – превенција и потенцијални болесници  проф. Александар
Воргучић
11.45 Трагови метала у земљиштима са подручја ендемске нефропатије из југоисточне
Србије  проф. Павле И. Премовић, проф. др Спира Страхињић, Милош Ђорђевић, Весна
Цветковић
12.00 Рано откривње, превенција и лечење балканске ендемске нефропатије  академик Свето
Суша
12.15 Значај биопсије бубрега за рану морфолошку дијагнозу бубрежних обољења –
гломерулонефритиса и адекватно лечење  академик Момчило Поленаковић
12.30 Рано откривање, превенција и лечење ендемске нефропатије  проф. др Раде
Чукурановић
12.45 Специфичност превенције ендемске нефропатије  прим. др Стеван Глоговац
13.00 Пауза
13.30 Специфичност тумора бубрега  др Милан Петровић
13.45 Превенција дијабетесне нефропатије: процена излучивања албумина урином,
поступака за превенцију и увођења скрининг програма  академик Владисав Стефановић
14.00 Дијабетес мелитус и бубрег – реперкусија дијабетесне болести на бубрег  Академик
Небојша Лалић
14.15 Превенција акутног оштећења бубрега и рани маркери оштећења  проф. др Нада
Димковић
14.30 Улога соли (NaCl) у превенцији бубрежних болести  проф. др Гордана Шубарић Горгиева
14.45 Артеријска хипертензија - избор антихипертензивне терапије  проф. др Љубомир Хаџи
Пешић
15.00 Пауза
15.30 Нежељена дејства лекова испољена на бубрезима  др сц. Анкица Јеленковић, др сц. Раде
Р. Бабић
15.45 Програмирана дијагностика са алгоритамским информатором у нефрологији  проф. др
Звонимир Вукушић
16.00 Лабораторијско-биохемијска анализа у превенцији бубрежних болести  проф. др
Видосава Ђорђевић
16.15 Око и бубрег  доц. др Гордана Станковић Бабић
16.30 Мишља грозница  пуковник проф. др сц. Зоран Ковачевић
16.45 Превенција болести бубрега код оболелих од плућних болести  прим. др сц. Татјана
Радосављевић
17.00 Превенција бубрежних болести у трудноћи  др Златко Спасић
Болести уросистема визуализоване дигиталним процесором  др сц. Раде Р. Бабић, др сц.
Анкица Јеленковић, дипл. фармацеут Хрисова Бабић Благојка
18.00 Ренални рахитис  проф. др Милорад Митковић
18.15 Приступ крвним судовима у превентиви и лечењу бубрежних болести  прим. др
Снежана Арацки
18.30 Значај психосоцијалног третмана пацијената са хроничном бубрежном
инсуфицијенцијом у превенцији психолошке маладаптације на хемодијализу  проф. др
Слободан Илић
18.45 Психонефолошки поступци у одржавању хроничних дијализних и трансплатираних
болесника  проф. Весна Страхињић
19.00 Провера знања  тест
8.00 - 18.00 Постери учесника симпозијума
17.45
Председник
Проф. др Спира Страхињић
Секретар
Проф. др Милорад Митковић
ПОЧАСНИ ОДБОР
Проф. др Зоран Станковић, Министар здравља Републике Србије
Академик Радоје Чоловић, САНУ, председник СЛД
Проф. др Павле Миленковић, председник Академије медицинских наука СЛД
Проф. др Радојка Коцијанчић, секретар Академије медицинских наука СЛД
Проф. др Љубица Ђукановић, Академија медицинских наука СЛД
Академик Момчило Поленаковић, САНУ Београд, МАНУ Скопље, Македонија
Проф. др Милан Вишњић, декан Медицинског факултета у Нишу
Проф. др Стеван Илић, Медицински факултет Ниш
Проф. др Борислав Каменов, вршилац дужности директора КЦ Ниш, Академија медицинских
наука СЛД
Проф. др Лазар Лепшановић, Медицински факултет Нови Сад, Академија медицинских наука СЛД
Проф. др Гордана Шубарић Горгиева, Медицински факултет Косовска Митровица
Академик Владисав Стефановић, САНУ, професор у пензији Медицинског факултета у Нишу,
Академија медицинских наука СЛД
Академик Свето Суша, САНУ, професор у пензији Медицинског факултета у Београду,
Академија медицинских наука СЛД
Проф. др Видојко Ђорђевић, интерниста, нефролог, Медицински факултет у Нишу
Проф. др Нада Димковић, Медицински факултет Београд, Клиничко одељење за бубрежне
болести КБЦ Звездара, Академија медицинских наука СЛД, председник Удружења
нефролога Србије
Пуковник др Зоран Ковачевић, Медицински факултет Београд, Војномедицинска академија
Београд, Председник нефролошке секције СЛД
Прим. др Стојче Ковачевски, пензионер ЗУ Завод за нефрологија Струга, Македонија
Проф. др Јован Димитријевић, професор у пензији Медицинског факултета у Београду,
Академија медицинских наука СЛД
Проф. др Слободан Голубовић, председник научног одбора Академије медицинских наука СЛД
Проф. др Сенаид Трнавчевић, интерниста, нефролог, Медицински факултет Тузла, БИХ
Градоначелник града Нишa мр. инг. Милош Симоновић
Председник Скупштине града Нишa проф. др Миле Илић
Председник општине Медијана Драгослав Ћирковић
Председник општине Палилула проф. др Игор Новаковић
Дипл. ецц. Љубиша Јовановић, пензионер АИК банка Ниш
Download

ПРЕВЕНЦИЈА БУБРЕЖНИХ БОЛЕСТИ