Tabele donacija i sponzorstava
Madlene Zepter i Kompanije
Stipendisti i stipendije
Madlene Zepter i Kompanije Zepter
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Primalac stipendije
Zdravko Reljan
Dunja Simić
Sanja Milunović
Sara Dimić
Savić Slađana
Dragan Gubić
Nenad Ćurčić
Jelena Veljković
Dubravka Adžić
Borko Mijić
Maja Mijić
Mirjana Knežević
Tanja Burić
Nebojša Janković
Igor Pandža
Olivera Vujinović
Saša Šipka
Nada Zlojutro
Dragan Zlojutro
Aleksandar Banjac
Ana Mišković
Radivoje Simić
Zoran Radovanović
Aleksandar Spasić
Dejan Zgodić
Biljana Rakić
Anita Jaćimović
Jelena Bogdanović
Katarina Crnogorac
Snežana Đuričić
Vladimir Babić
Sanela Lukić
Božana Vukadinović
Danijela Šurlan
Silvija Milešević
Slobodanka Tatić Stefanović
Branislava Podrumac
Vesna Arnaut
Saša Dragićević
Jelena Bojanić
Sanja Arnaut
Irina Krnjajić
Marina Ilić
Andrea Devetak
Zoran Kecman
Dragana Gajić
Sanja Škarić
Jelena Arnautović
Dušana Jovičić
Aleksandra Pećinar
Marija Vučković
Anđelko Orelj
Ana Marković
Tanja Marković
školske
godine
1992/1996.
1993/1994.
1995/1996.
1995.
1995.
1994/1996.
1995.
1995.
1997.
1997.
1997.
1997.
1997.
1995/1997.
1995/1997.
1995/1997.
1997/1998
1997/1998.
1997/1998.
1997/1998.
1997/1998.
1997.
1997.
1997.
1997/1998.
1998.
1997/1998.
1996/1998.
1995/1998.
1997/1998.
1997/1998.
1997/1998,
1995/1998.
1998.
1997/1998.
1997/1998.
1998.
1997/1998.
1993/1998.
1998/1999.
1995/1999.
1995/1999.
1998/1999.
1997/1999.
1997/2000
1997/2000
1997/1999
1998/2004
1998/2000
1999/2002.
1998/2004.
1997/2001.
1994/2003.
1994/2004.
Osnov
Fakultet dramskih umetnosti
Muzička akademija
Farmaceutski fakultet
Student
Učenik – kurs za poslovne sekretare
Viša poslovna škola
Učenik
Florida Institut of Tehnology
Pravni fakultet
Učenik
Filološki fakultet
Fizički fakultet
Ekonomski fakultet
Fakultet za menadžment
Pravni fakultet
Tehnološki fakultet
Mašinski fakultet
Specijalizant – Medicinski fakultet
Građevinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Akademija umetnosti
Akademija umetnosti
Akademija umetnosti
Viša grafička škola
Filološki fakultet
Viša ekonomska škola
Pravni fakultet
Medicinski fakultet
Filološki fakultet
Medicinski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Prirodno-matematički fakultet
Farmaceutski fakultet
Učenik – Muzička škola
Prirodno-matematički fakultet
Ekonomski fakultet
Specijalizant – Medicinski fakultet
Hemijski fakultet
Defektološki fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Muzička škola/Muzička akademija
Baletska škola
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet/Poslovne studije
Ekonomski fakultet
Učenik
Učenik
Ukupno
iskazano
u evrima
4.268,17
511,29
541,35
151,52
606,06
1.131,57
65,15
1.323,50
262,12
419,40
419,40
262,12
294,89
1.436,51
1.112,34
963,74
941,98
741,29
794,51
761,75
748,64
1.048,49
1.310,62
1.310,62
761,75
265,12
630,68
1.151,90
1.315,41
325,15
442,27
471,91
733,03
340,91
720,99
879,70
189,39
891,37
4.185,71
777,15
1.508,45
1.611,30
498,80
514,99
1.532,27
1.187,28
841,12
4.539,24
924,82
2.281,72
3.992,03
1.424,12
6.346,19
8.512,95
Fond Madlena Zepter 129
R.br.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Primalac stipendije
Tatjana Kondić
Saša Pešut
Žarko Mećava
Ljubinka Krnjajić
Aleksandra Gogić
Aleksandar Žigić
Ivana Perić
Slaven Đekanović
Jovan Njegić
Jelena Todorović
Srđan Sekulić
Zlatko Rajić
Darko Dragićević
Borislav Ilić
školske
godine
Ukupno
iskazano
u evrima
Osnov
1997/2001.
1997/2001.
1995/2000.
1997/2001.
2001/2003.
2001/2004.
2001/2002.
2001/2004.
2002/2003.
2002/2004.
2003/2004.
1995/2002.
1998/2004.
1999/2006.
Ekonomski fakultet
Poljoprivredni fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
Ekonomski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Viša politehnička škola
Fakultet za poslovne studije
Student
Filološki fakultet
Akademija glume
Ruska ekonomska akademija Plehanov
Internacionalni koledž umetnosti i nauke – Italija
Univerzitet Nansi 2, Nauka o finansijama
UKUPNO:
1.606,85
1.606,85
1.325,44
1.727,70
1.546,81
3.421,52
997,68
2.097,10
1.650,00
3.300,00
2.550,00
50.000,00
70.000,00
75.000,00
288.254,70
Stipendisti Sportskog fonda
Philip i Madlena Zepter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
130
Dragan Zorić
Ognjen Filipović
Milana Spremo
Jovan Vukićević
Dževad Ibrović
Petar Krstić
Maja Jovanović
Bojan Pavlović
Ivana Maksimović
Željko Krstin
Goran Todorović
Jovan Popović
Jelena Stamenković
Dragutin Dukić
Monika Molnar
Tijana Vukanović
Igor Radaković
Azra Eminović
Srđan Mrvaljević
Ivana Španović
Kristijan Fris
Kajak
Kajak
Tenis
Atletika
Boks
Šah
Karate
Džudo
Streljaštvo
Karate
Veslanje
Veslanje
Gimnastika
Rvanje
Stoni tenis
Plivanje
Veslanje
Atletika
Džudo
Atletika
Rvanje
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Ivan Lenđer
Davor Štefanek
Milan Uzunović
Milica Ostojić
Dejana Mikašinović
Kristina Jevtić
Slavica Semenjuk
Marko Jevtović
Dragana Tomašević
Andrea Arsović
Kosta Ranđić
Ivana Scepinski
Duško Petrov
Vilmoš Zavarko
Livija Santo
Luka Rujević
Miljan Zekić
Dušan Markešević
Lazar Koprivica
Stefan Luković
Ivan Pavićević
Plivanje
Rvanje
Veslanje
Plivanje
Plivanje
Atletika
Atletika
Stoni tenis
Atletika
Streljaštvo
Atletika
Streljaštvo
Streljaštvo
Kuglanje
Kuglanje
Atletika
Tenis
Atletika
Odbojka
Košarka
Karting
Stipendisti i stipendije Fonda
Madlene Zepter
R.br.
Primalac stipendije
školske
godine
Osnov
Ukupno
iskazano
u dinarima
Ukupno
iskazano
u evrima
Oblast – muzička umetnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Ognjen Popović
Nikola Jankov
Dunja Simić
Marko Josifoski
Nebojša Maksimović
Nikola Aleksić
Milorad Marinković
Vera Miličević
Miloš Janjić
Danka Zoranović
Jelica Stojiljković
Aleksandra Radišević
Jovan Bogosavljević
Milana Zarić
Nadežda Damnjanović
Bojana Cvejić
Uroš Kovandžić
Milan Karanović
Aleksandar Filić
Jagoda Gerić
Nemanja Radulović
Stefan Ćirić
Sanja Bizjak
Maja Bogdanović
Lana Jelenković
Marija Pađan
Ana Drobac
Željko Lazić
Vasa Stajkić
Marko Gradevički
Dragan Marinković
Vanja Veljković
Olivera Barac
Vladimir Urošević
Nevena Glišić
1994/1995.
1994/1995.
1994/1995.
1994/1996.
1995/1998.
1995/1996.
1995/1999.
1995/2000.
1995/2000.
1995/1999.
1996/1999.
1996/1998.
1996/2000.
1996/1999.
1996/1997.
1996/1999.
1996/1998.
1996/2000.
1996/2000.
1996/1998.
1996/1998.
1996/2000.
1996/2000.
1996/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1998/2000.
1998/2000.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
Srednja muzička škola – klarinet
Srednja muzička škola – harmonika
Muzička akademija – sopran
Srednja muzička škola/Muzička akademija – violina
Muzička akademija – klavir
Muzička akademija – violina
Srednja muzička škola – harmonika
Srednja muzička škola – violončelo
Srednja muzička škola/Muzička akademija – gitara
Srednja muzička škola – klavir
Muzička akademija – violina
Muzička akademija – solo pevanje
Muzička akademija – violina
Muzička akademija – harfa
Muzička akademija – violina
Muzička akademija – muzikologija
Muzička akademija – violina
Srednja muzička škola – violončelo
Srednja muzička škola/Muzička akademija – klavir
Srednja muzička škola – horna
Srednja muzička škola – violina
Srednja muzička škola – klavir
Srednja muzička škola – klavir
Srednja muzička škola – violončelo
Muzička akademija – orgulje
Srednja muzička škola – oboa
Srednja muzička škola/Muzička akademija – violina
Srednja muzička škola/Muzička akademija – klarinet
Srednja muzička škola – solo pevanje
Srednja muzička škola – gitara
Srednja muzička škola – violina
Muzička akademija – flauta
Muzička akademija – dirigovanje
Muzička akademija – klarinet
Muzička akademija – flauta
2.000,00
2.000,00
1.200,00
5.000,00
12.500,00
3.000,00
16.500,00
24.580,00
33.980,00
16.500,00
17.900,00
9.500,00
32.980,00
17.900,00
4.000,00
17.900,00
9.500,00
29.580,00
31.980,00
7.500,00
7.500,00
29.580,00
22.580,00
14.500,00
8.400,00
22.080,00
22.080,00
22.080,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
1.025,64
1.025,64
615,38
1.593,82
1.890,52
568,18
1.950,01
1.710,61
2.478,00
1.950,01
1.958,70
1.322,34
2.250,00
1.958,70
601,50
1.958,70
1.322,34
1.862,00
2.099,23
1.040,91
1.040,91
1.862,10
1.331,80
1.571,20
636,36
821,20
821,20
821,20
530,30
530,30
530,30
290,90
290,90
290,90
290,90
1994/1995.
1995/1996.
1996/1998.
1996/2000.
1996/1998.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
Skijanje
Skijanje
Tenis
Mačevanje
Šah
Rukomet
Veslanje
Džudo
2.000,00
3.000,00
7.500,00
22.580,00
7.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
1.025,64
568,18
1.040,90
1.331,80
1.040,90
530,30
530,30
530,30
Oblast – sport
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Dejan Lemić
Rajko Medenica
Višnja Vuletić
Svetlana Višnjić
Ivan Arsenijević
Marina Rokvić
Marko Vuković
Ivana Sekulić
Fond Madlena Zepter 131
R.br.
Primalac stipendije
školske
godine
Osnov
1994/1995.
1995/1996.
1995/1996.
1995/1996.
1995/1996.
1995/1996.
1995/2000.
1995/1996.
1995/1998.
1995/1998.
1995/1996.
1995/1996.
1996/2000.
1996/2000.
1996/2000.
1996/2000.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1999.
1996/2000.
1996/1998
1996/2000.
1996/2000.
1996/2000.
1996/1999.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/2000.
1996/2000.
1996/1999.
1996/1998.
1996/2000.
1996/1999.
1996/1999.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1999.
1998/1999.
1997/2000.
1998/2000.
1998/2000.
1998/2000.
1998/1999.
1998/2000.
1998/2000.
1998/2000.
1998/2000.
1998/1999.
1998/1999.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
Matematička gimnazija
Studije ruskog jezika u Moskvi
Graćevinski fakultet – II god. postdiplomskih studija
Prirodno-matematički fakultet
Elektrotehnički i Prirodno-matematički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
PMF – II god. postdiplomskih studija
PMF – matematika
PMF – matematika
PMF – fizika
PMF – fizika i matematika
PMF – fizika
PMF – matematika
PMF – fizika
PMF – matematika
Tehnološko-metalurški fakultet
Matematička gimnazija
Tehnološko-metalurški fakultet
PMF – fizika
Mašinski fakultet
Arhitektonski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Tehnološko-metalurški fakultet
Elektrotehnički fakultet
Mašinski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Mašinski fakultet
PMF – biologija
PMF – matematika
PMF – fizika
PMF – fizika
Elektrotehnički fakultet
PMF – hemija
PMF – biologija
PMF – matematika
Matematička gimnazija/Arhitektonski fakultet
PMF – fizika
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
Elektrotehnički fakultet
PMF – biologija
Rudarsko-geološki fakultet
PMF – hemija
Poljoprivredni fakultet
PMF – geografija
Matematička gimnazija
PMF – matematika
Fakultet organizacionih nauka
PMF – biologija
PMF – hemija
Elektrotehnički fakultet
Graćevinski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Arhitektonski fakultet
Ukupno
iskazano
u dinarima
Ukupno
iskazano
u evrima
Oblast – nauka
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
132
Vesna Kadelburg
Radoslav Trnavac
Igor Jokanović
Gordana Stojanović
Vladimir Baltić
Marko Lončar
Aleksandar Berić
Miroslav Đorđević
Predrag Nikolić
Milan Mašanović
Rade Todorović
Dragoslav Pavić
Đorđe Miličević
Vladimir Stojanović
Marko Sto
Vladimir Zdravković
Marija Blanuša
Vladimir Šošo
Miloš Đermanović
Jelena Smiljanić
Jelena Spasojević
Dušan Đurđević
Mihailo Vanević
Milenko Jovanović
Nenad Katić
Nemanja Petrović
Ana Stanković
Borislav Misimović
Milan Rackov
Boris Grbić
Živana Pajić
Viktor Todorović
Jelena Grujić
Marko Đorđević
Marijana Kirćan
Jelena Tešić
Marija Backović
Bojana Panić
Katarina Mijailović
Danilo Furundžić
Jovanka Lukić
Miodrag Sremčević
Damjan Vujnović
Jelena Ignjatović
Milan Bradonjić
Milica Perišić
Miloš Tanasijević
Marta Vučković
Milana Desančić
Sanja Topalović
Stefan Salom
Goran Đanković
Saša Petrović
Jovica Ninković
Ivan Vilotijević
Miroslav Pajić
Iva Trifković
Filip Antić
Srđan Marlović
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
35.980,00
3.000,00
12.500,00
12.500,00
3.000,00
3.000,00
32.980,00
32.980,00
32.980,00
32.980,00
9.500,00
9.500,00
17.900,00
32.980,00
8.500,00
32.980,00
32.980,00
32.980,00
17.900,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
32.980,00
32.980,00
17.900,00
9.500,00
32.980,00
17.900,00
17.900,00
9.500,00
9.500,00
17.900,00
8.400,00
27.980,00
23.480,00
23.480,00
23.480,00
8.400,00
23.480,00
23.480,00
23.480,00
23.480,00
8.400,00
8.400,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
1.025,64
568,18
568,18
568,18
568,18
568,18
2.817,80
568,18
1.890,50
1.890,50
568,18
568,18
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
1.322,34
1.322,34
1.958,70
2.250,00
1.191,30
2.250,00
2.250,00
2.250,00
1.958,70
1.322,34
1.322,34
1.322,34
2.250,00
2.250,00
1.958,70
1.322,34
2.250,00
1.958,70
1.958,70
1.322,34
1.322,34
1.958,70
636,36
1.517,00
927,30
927,30
927,30
636,36
927,30
927,30
927,30
927,30
636,36
636,36
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
R.br.
Primalac stipendije
školske
godine
Osnov
Ukupno
iskazano
u dinarima
Ukupno
iskazano
u evrima
Oblast – medicina
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
Relja Lukić
Sara Dimić
Branko Mimić
Bogdan Milojković
Olivera Časar Borota
Aleksandar Čarapić
Marko Došen
Dragana Mijač
Božidar Brković
Srđan Bošković
Ivan Mileusnić
Jovan Bila
Katarina Anđelkov
Milica Labudović
Danijela Zamaklar
Vera Mijač Vasiljević
Milutin Mrvaljević
Dušica Kocijančić
Maja Kojović
Biljana Ratković
Marija Marinković
Milutin Bulajić
Sanja Krejović
Mirko Glišić
Igor Kovačević
Lidija Antunović
Sonja Misirlić
Ljiljana Kuburović
Goran Todorović
Jelena Micić
Marija Bulajić
Iva Kujović
Vojislav Giga
Admir Agić
Jelena Seferović
Igor M. Nikolić
Zoran Todorović
Miljen Maletin
Ana Potić
Marija Stožinić
Tanja Kalezić
Ana Korać
Milan Jovanović
Goran Lončar
Srđan Aleksandrić
1995/1996.
1995/1998
1995/1996.
1995/1998.
1995/1996.
1995/1996.
1996/1999.
1996/1999.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1999.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1999.
1996/2000.
1996/2000.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1998/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1998/2000.
1998/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet – postdiplomske studije
Medicinski fakultet – postdiplomske studije
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Stomatološki fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
Farmaceutski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
Medicinski fakultet
3.000,00
12.500,00
3.000,00
12.500,00
3.000,00
3.000,00
17.900,00
17.900,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
17.900,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
17.900,00
32.980,00
32.980,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
23.480,00
8.400,00
8.400,00
23.480,00
23.480,00
8.400,00
8.400,00
23.480,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
568,18
1.890,50
568,18
1.890,50
568,18
568,18
1.958,70
1.958,70
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.958,70
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.958,70
2.250,00
2.250,00
1.322,34
1.322,34
1.322,34
636,36
636,36
636,36
636,36
927,30
636,36
636,36
927,30
927,30
636,36
636,36
927,30
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
32.980,00
9.500,00
9.500,00
17.900,00
568,18
568,18
568,18
378,80
2.250,00
1.322,34
1.322,34
1.958,70
Oblast – dramska umetnost i klasične nauke
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Dejan Matić
Darijan Mihajlović
Dušan Popović
Jelisaveta Kokić
Maja Uzelac
Radoslav Ćebić
Miloš Đukelić
Ivana Vasiljević
1995/1996.
1995/1996.
1995/1996.
1995/1996.
1996/2000.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1999.
Filološki fakultet – II god. postdiplomskih studija
Fakultet dramskih umetnosti
Filozofski fakultet
Srednja baletska škola
FDU – filmska i TV režija
FDU – filmska i TV montaža
FDU – filmska i TV režija
Učiteljski fakultet
Fond Madlena Zepter 133
R.br.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
Primalac stipendije
Sava Milin
Andrej Jandrić
Nikola Lečić
Darko Dimitrijević
Srbislav Jeličić
Biljana Stajić
Zoran Maksimović
Srćan Vasiljević
Goran Kovačević
Goran Ruškuc
Jelena Nedić
Noel Putnik
Slobodan Karamanić
Nenad Milenović
Katarina Dunjić
Emanuela Penđer
Milena Ivić
Mila Turajlić
Ana Bretšnajder
Tanja Đurić
Sandra S. Radenović
Mario Kalik
Aleksandar Kavgić
Jelena Vuksanović
školske
godine
1996/1998.
1996/1999.
1996/1999.
1996/1998.
1996/1997.
1998/2000.
1998/2000.
1998/1999.
1998/2000.
1998/2000.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1998/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
Osnov
Bogoslovski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet – istorija
Filozofski fakultet – klasične nauke
Fakultet dramskih umetnosti
FDU – dizajn zvuka
FDU – filmska i TV montaža
Fakultet dramskih umetnosti
FDU – pozorišna i radio režija
Srednja baletska škola
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet – sociologija
Filozofski fakultet – istorija
Filozofski fakultet
Fakultet dramskih umetnosti
Srednja baletska škola
Fakultet dramskih umetnosti
Fakultet dramskih umetnosti
Srednja baletska škola
Fakultet dramskih umetnosti
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Defektološki fakultet
Ukupno
iskazano
u dinarima
Ukupno
iskazano
u evrima
9.500,00
17.900,00
17.900,00
9.500,00
4.000,00
23.480,00
23.480,00
8.400,00
23.480,00
23.480,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
23.480,00
23.480,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
1.322,34
1.958,70
1.958,70
1.322,34
601,50
927,30
927,30
636,36
927,30
927,30
636,36
636,36
636,36
927,30
927,30
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
8.500,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
23.480,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
568,18
568,18
568,18
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.172,00
636,36
636,36
636,36
927,30
636,36
636,36
636,36
636,36
636,36
636,36
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
Oblast – likovna i primenjena umetnost
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
134
Milica Mičić
Simonida Rajčević
Aleksandar Stanković
Lana Vasiljević
Miodrag Krkobabić
Ivan Stojaković
Biljana ćurćević
Jelena Mitrović
Goran Delić
Ivona Pleskonja
Boris Nikolić
Danijela Stanković
Marija Skoko
Dragana Stanković
Srćan Arsić
Davor Dukić
Siniša Ilić
Nevena Čolakov
Snežana Božović
Ružica Rokić
Isidora Nikolić
Milica Bajić
Milica Janić
Vesna Popović
Dušanka Komnenić
Marijana Radović
Igor Oršolić
Olga Čekanović
Milica Crnobrnja
Bojana Romić
Hana David
Vesna Vesić
1995/1996.
1995/1996.
1995/1996.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Srednja dizajnerska škola
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti i apsolvent arhitekture
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Srednja dizajnerska škola
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Fakultet primenjenih umetnosti
Filozofski fakultet – istorija umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
Fakultet likovnih umetnosti
FLU i psihologija
Fakultet likovnih umetnosti
R.br.
Primalac stipendije
školske
godine
Ukupno
iskazano
u dinarima
Osnov
Ukupno
iskazano
u evrima
Oblast – pravo i ekonomija
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Ivana Krpina
Savan Zec
Kristina Popović
Tanasije Marinković
Igor Jašarević
Marija Martić
Tomo Zorić
Adela Antić
Goran Anđelić
Dragan Stojković
Milena Milutinović
Bojana Babić
Uroš Ćemalović
Dragan Psodarov
Radmila Šolaja
Marija Jeftović
Violeta Ivanković
Svetlana Sunajko
Jelena Arsić
Emil Džudžević
Dane Lužajić
Bojana Jakšić
Vera Nikolić
Tijana Labus
Tamara Antić
Mihajlo D. Kočović
1995/1996.
1995/1996.
1995/1996.
1996/1999.
1996/1999.
1996/1999.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1998/2000.
1998/1999.
1998/1999.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Pravni fakultet
Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet
3.000,00
3.000,00
3.000,00
17.900,00
17.900,00
17.900,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
12.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
23.480,00
23.480,00
8.400,00
8.400,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
568,18
568,18
568,18
1.958,70
1.958,70
1.958,70
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.237,86
636,36
636,36
636,36
636,36
927,30
927,30
636,36
636,36
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
Filološki fakultet – postdiplomske studuje
Filozofski fakultet
Filološki fakultet – francuski jezik
Filološki fakultet – francuski jezik
Filološki fakultet – francuski jezik
Filološki fakultet – grčki jezik
FON – bibliotekarstvo i informatika
Filološka gimnazija
Filološki fakultet – grčki jezik
Filološki fakultet – engleski jezik
Filološki fakultet – srpski jezik
Filološki fakultet – engleski jezik
Filološki fakultet – francuski jezik
Filološki fakultet – francuski jezik
Filološki fakultet – srpski jezik
Filološki fakultet – srpski jezik
Filološki fakultet – češki jezik
Filološki fakultet – kineski jezik
Filološki fakultet – kineski jezik
Filološka gimnazija
3.000,00
3.000,00
17.900,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
17.900,00
7.500,00
8.400,00
8.400,00
23.480,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
15.080,00
568,18
568,18
1.958,70
1.322,34
1.322,34
1.322,34
1.958,70
1.040,90
636,36
636,36
927,30
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
290,90
UKUPNO: 3.552.660,00
253.209,82
Oblast – književnost i jezici
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
Slađana Stojanović
Kristina Janjetović
Nikola Bijelić
Dragana Žikić
Dragana Vučićević
Aleksandar Bilbija
Vladimir Mirčevski
Katarina Mihajlović
Marija Bajić
Nadežda Novaković
Jelena Katić
Olga Panić
Andrej Fargelj
Zorana Krsmanović
Nemanja Radulović
Ivana Konjik
Darko Jovanetić
Jasmina Smiljanić
Irena Marčeta
Vera Novaković
1995/1996.
1995/1996.
1996/1999.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1998.
1996/1999.
1996/1998.
1998/1999.
1998/1999.
1998/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
1999/2000.
UKUPNO (STIPENDISTI ZEPTERA I FONDA):
541.464,52
Fond Madlena Zepter 135
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i
Kompanije Zepter u oblasti kulture,
umetnosti, nauke i izdavaštva
R.br.
Primalac donacije ili
sponzorstva
1.
2.
3.
Branka Brmbota
Matra Studio, Beograd
Balkanološki institut, Beograd
4.
5.
6.
7.
Vukova zadužbina, Beograd
8.
9.
10.
11.
12.
„Izdavačka knjižarnica Zoran
Stojanović”, Novi Sad
Izdavačko preduzeće „Prosveta”,
Beograd
Književna omladina Srbije,
Beograd
BIGZ, Beograd
„Književna reč” , Beograd
Izdavačko preduzeće „Rad”,
Beograd
13.
14.
godine
1990/1992.
1994.
1995.
1995.
1996.
1998.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1996.
15.
Biblioteke Srbije
1995.
16.
17.
180 biblioteka Srbije
Univerzitetske i fakultetske
biblioteke SCG
Opštinske biblioteke Srbije
1995.
1995.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Centar za moderne
komunikacije „Plavi jahač”
Društvo za istraživanje
kulturne baštine „Otkrovenje”
Sava Petković
Muzej nauke i tehnike
1996.
1996.
1996.
Biblioteka grada Beograda
Željko Stojanović
1996.
1996.
1997.
1996.
1996.
26.
„Narodna knjiga”, Beograd
1996.
27.
28.
29.
Institut za ekonomiku i finansije, Beograd
„Tuck”
„Srpska Evropa”
1996.
1996.
1997.
30.
Izdavačka kuća „Svjetovi”
1997.
31.
Beogradsko dramsko
pozorište, Beograd
„Srpska književna zadruga”,
Beograd
1997.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Vojislav Žanetić
1997.
1999.
1999.
1997.
39.
40.
Ekonomski fakultet
Dunja Simić
Vladimir Baltić i Miljan
Knežević
Nadežda Stanković
„La Press”
1997.
1997.
1997.
1997.
1997.
41.
42.
Muzej minerala i stena
Savez arhitekata
1997.
1997.
43.
„Komuna”, Beograd
1997
Osnov
Donacija za vitraže rađene u Lincu, Monaku i Beogradu
Organizovanje promocije modnog ateljea „Poiret”
Izdavanje knjige „Eneolithic Cultures of
Central and West Balkans”
Projekat „Savremena ćirilica”
Srpski narodni ilustrovani kalendar „Danica”
Srpski narodni ilustrovani kalendar „Danica”
Izdavanje knjige Aleksandra Ivića „Uvod
u analitičku teoriju brojeva”
Sponzorstvo izdavanja knjige „Paganski protokol”
Ratka Adamovića
Sponzorstvo izdavanja antologije pripovedaka
„Poslednje priče napisane rukom” Danila Nikolića
Sponzorisano delo „Glogovo jaje” Milinka Toromana
Sponzorisan separat o Vladanu Desnici
Sponzorstvo Prolećnog kola biblioteke
„Reč i misao”, šest knjiga
Sponzorstvo Jesenjeg kola biblioteke „Reč i misao”
Sponzorisanje izdavanja knjige „Kuća od utvare”
Rajka Krnete
Poklon 200 knjiga antologije „Poslednje priče
pisane rukom” Danila Nikolića
Poklon 2.400 knjiga biblioteke „Reč i misao”
Poklon 50 primeraka knjige „Uvod u analitičku
teoriju brojeva” Aleksandra Ivića
Poklon 200 knjiga „Antologija narodnih pesama
za decu”
Sponzorisano Drugo kolo biblioteke ženskih
autora „Plave čarape”, šest knjiga
Sponzorisano izdavanje „Antologije narodne
književnosti za decu”
Izdavanje knjige „Zbirka rešenih zadataka iz hidraulike”
Organizovanje izložbe „Naučni genije Leonardo da Vinči”
Izdavanje prvog broja časopisa „Saznanje”
Sponzorstvo
Sponzorstvo izdavanja knjige „Papirni novac
Srbije i Jugoslavije”
Sponzorstvo izdavanja knjige „Kuvar dva debela
novinara” Mike Dajmaka i Petra Lazića
Sponzorstvo seminara
Sponzorstvo „Cinemania 1996”
Sponzorstvo izdavanja putopisa „Kroz srpske
zemlje” Meri E. Daram
Sponzorstvo izdavanja knjige „Srpska književnost
u srednjovekovnoj Bosni”
Obeležavanje 50. godišnjice pozorišta
Sponzorstvo izdavanja „Antologije jevrejskih
pripovedača” Davida Albaharija
Sponzorstvo izdavanja Male biblioteke SKZ
Sponzorstvo izdavanja Male biblioteke SKZ
Sponzorstvo pripreme i štampanje knjige
„Bića o kojima malo znamo”
Donacija
Donacija umetniku radi usavršavanja
Učešće na IV simpozijumu matematičke analize u
Aranđelovcu
Sponzorstvo izdavanja knjige „Ishrana i dijaliza”
Sponzorstvo izdavanja knjige „Gastro Mondijal”
Radivoja Lazića
Pomoć za renoviranje
Učešće u troškovima vezanim za dodeljivanje
nagrade za arhitekturu
Organizovanje promotivnog koncerta „Bajage i
instruktora”
136
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
117.000,00
500,00
6.000,00
60.000,00
256,40
1.012,00
16.000,00
2.000,00
2.000,00
22.100,00
2.700,00
337,00
164,00
3.729,00
1.500,00
284,00
5.000,00
947,00
4.000,00
2.000,00
10.000,00
758,00
379,00
1.894,00
20.000,00
7.600,00
3.788,00
1.143,00
5.000,00
947,00
30.000,00
22.100,00
5.682,00
4.186,00
12.000,00
1.805,00
20.000,00
3.008,00
12.000,00
1.805,00
8.900,00
175.000,00
15.000,00
2.000,00
3.300,00
1.501,00
29.527,00
1.997,00
310,00
496,24
3.500,00
526,32
5.000,00
39.225,43
10.000,00
751,88
5.898,56
1.310,62
5.000,00
655,31
15.000,00
2.324,00
15.000,00
1.966,00
70.533,56
37.396,37
29.925,00
6.010,00
3.187,00
3.922,00
5.000,00
4.000,00
1.400,00
655,31
524,25
186,00
5.000,00
5.000,00
655,31
378,79
2.000,00
7.000,00
262,12
917,43
133.500,00
17.496,72
R.br.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Primalac donacije ili
sponzorstva
Modni studio „Klik“, Beograd
Atelje 212, Beograd
Muzej grada Beograda
„Matica srpska”, Novi Sad
Radio B 92, Beograd
Narodni muzej, Beograd
Muzej primenjene umetnosti,
Beograd
godine
1997.
2000.
1997.
1998.
1999.
1997.
2004.
1998.
1998.
1998.
1998.
2002.
15.000,00
224,00
30.000,00
6.040,06
5.000,00
400,00
457,58
408,00
20.000,00
1.636,00
6.500,00
532,00
9.375,00
767,00
4.000,00
303,03
9.650,00
790,00
5.900,00
262,00
7.000,00
270.000,00
495.000,00
120.000,00
22.312,50
10.000,00
1.013,00
5.208,33
9.548,61
2.000,00
881,57
395,10
30.000,00
1.185,30
20.000,00
790,20
25.000,00
416,67
144.900,00
230.000,00
2.795,14
4.436,73
16.000,00
308,64
4.780,00
92,21
20.000,00
6.000,00
385,80
125,00
50.000,00
1.039,00
40.920,00
850,00
2000.
Izdavanje knjige Miloša Perovića „Monografija o
profesoru Nikoli Dobroviću”
Izdavanje knjige Dragana Buđevca „Osnove
metalnih konstrukcija”
Nagrada za najuspešnijeg mladog naučnika na
Konferenciji YUNCS 98
Sponzorstvo u izdavanju publikacije „Krug 300”
za 1997. godinu
Učešće na VIII međunarodnom takmičenju studenata
matematike u Pragu
Učešće na IX međunarodnom takmičenju studenata
matematike u Pragu
Realizacija predstave „Naša gospa od cveća”
Sponzorstvo
Donacije
Sponzorstvo
Sponzorstvo izdavanja knjige „Živeti sa aditivima”
Sponzorstvo izdavanja knjige „Prve međunarodne
automobilske i motociklističke trke u Beogradu 3. IX 1939”
Sponzorstvo izdavanja monografije dr Dimitrija Nikolića
„Rast i razvoj dece sa urođenim srčanim manama”
Sponzorstvo IIECPD međunarodne postdiplomske
škole za sportsku medicinu
Sponzorstvo IIECPD međunarodne postdiplomske
škole za sportsku medicinu
Sponzorstvo „Ballantines cinemania”
Sponzorstvo Festivala glumačkog ostvarenja
jugoslovenskog igranog filma
Sponzorstvo promocije dokumentarnog filma
„Iznad bombi – iznad suza”
Troškovi učešća na V medicinskom simpozijumu
i izložbi o zagađenosti životne sredine
Generalni sponzor naučnog skupa „Ekološka istina 2000”
Sponzorstvo materijala za izradu rada za
arhitektonsko rešenje prostora Cvetni trg, Beograd
Sponzorstvo učešća na izložbi „Doprinos ruskih arhitekata
emigranata srpskoj i evropskoj arhitekturi”, Ruska Federacija
Izdavanje časopisa „Žurnal srpskog hemijskog
društva“ br. 9/2000.
Sponzorstvo XXV skupštine Jugoslovenskog Forex-a
5.750,00
251,00
2000.
Realizacija koncerta Đorđa Balaševića
30.000,00
1.307,00
2000.
Sponzorstvo XI konferencije međunarodnog naučnog
foruma „Dunav – reka saradnje”
Sponzorstvo i pomoć u organizaciji koncerta brazilske
grupe Jobim/Morelenbaum kvintet
Donacija za gostovanje ukrajinskog Nacionalnog
baletskog ansambla „Taras Ševčenko”
Otkup „Dobričinog prstena”
10.000,00
436,00
231.000,00
4.456,02
450.000,00
7.456,50
33.739,00
2.556,00
2003.
2004.
1998.
1998.
60.
Dr Dobrila Ugrinović
Danijela Stanković i
Boris Nikolić
Arhitektonski fakultet, Beograd
61.
Građevinski fakultet, Beograd
1998.
62.
1998.
63.
Jugoslovensko nuklearno
društvo, Beograd
Privredna komora Beograda
1998.
64.
Marko Stošić i Đorđe Miličević
1998.
1998.
1999.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
BITEF, Beograd
Zeleni list
AŠ „Delo”
1998.
2000.
2000.
2001.
1999.
1999.
72.
Zadužbina Andrejević
1999.
73.
Evropski centar za mir
i razvoj
1999.
2001.
75.
76.
Mirius Tuck
Niški kulturni centar
2000.
2000.
77.
Mirjana Radošević–Dečermić
2000.
78.
Dr Snežana Matić–Besarabić
2000.
79.
80.
Zavod za zaštitu zdravlja Timok
Srđan Marlović
2000.
2000.
81.
2000.
85.
Zavod za zaštitu spomenika
kulture grada Beograda
Srpsko hemijsko društvo,
Beograd
Udruženje banaka i drugih finansijskih organizacija Jugoslavije
K.LJ.U.N. – Klub ljubitelja
umetnosti i nauke
MNF „Dunav – reka saradnje”
86.
„Sava centar”
2000.
82.
83.
84.
87.
88.
2000.
2002.
„Dobričin prsten”
Iskazano u
evrima
6.600,00
63.840,00
210.000,00
314.750,00
218.250,00
10.000,00
47.547,50
50.000,00
26.994,00
6.000,00
3.000,00
10.000,00
56.
74.
Iznos u
dinarima
Sponzorstvo projekta „Fashion week”
Sponzorstvo projekta „Fashion week”
Sponzorstvo predstave „Na čijoj strani”
Donatorstvo
Donatorstvo
Sponzorstvo izložbe „Antička bronza Singidunuma”
Sponzorstvo u robi projekta „Vinča”
Sponzorstvo izdavanja „Rečnika filozofije i religije”
Sponzorstvo četiri broja časopisa „Reč”
Sponzorstvo koncerta hora „Beogradski madrigalisti”
Sponzorstvo izložbe 34. dečjeg salona
Sponzorstvo izdavanja kataloga mr Bojane Popović
povodom izložbe „Moda u Beogradu od 1918. do
1941. godine”
Sponzorstvo kulturne manifestacije Dečji
oktobarski salon
Sponzorstvo Dečjeg oktobarskog salona
Podmirenje troškova učešća na kongresu dermatologa u Nici
Sponzorstvo materijala za izradu diplomskog rada
57.
58.
59.
65.
Osnov
1998.
865,01
1.231,48
27.522,94
23.844,70
8.623,07
1.310,62
670,63
3.188,00
2.045,00
454,55
227,27
192,90
Fond Madlena Zepter 137
R.br.
89.
„Dobričin prsten” (nagrada koju
dodeljuje Savez dramskih
umetnika Srbije) Troškovi
nagrade, izrade i dodele prstena, plakete, monografije
i prateće troškove
godine
Osnov
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
2000.
Dobitnik Mira Banjac
265.058,00
5.113,00
2001.
Dobitnik Vlastimir Đuza Stoiljković
383.460,00
6.391,00
2002.
Dobitnik Stevo Žigon
422.450,00
7.000,00
2003.
Dobitnik Mihajlo Miša Janketić
455.000,00
7.000,00
93.
2004.
Dobitnik Petar Banićević
496.300,00
7.000,00
94.
2005.
Dobitnik Svetlana Ceca Bojković
602.000,00
7.000,00
95.
2006.
Dobitnik Bora Todorović
547.750,00
7.000,00
96.
2007.
Dobitnik Ksenija Jovanović
548.436,70
7.000,00
97.
2008.
Dobitnik Predrag Ejdus
790.864,20
9.000,00
2000.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
2001.
Sponzorstvo turneje grupe „Legende”
Sponzorstvo turneje grupe „Legende”
Sponzorstvo filma „Šrek”
Donacija
Donacija
Sponzorstvo projekta povodom 35. godišnjice
Sponzorstvo rada pozorišta od 1. III do 30. VI 2001.
Sponzorstvo
Donacija radi učešća na dve međunarodne izložbe,
u Ljubljani i Finskoj
Pomaganje projekta „Better than you”, izdavanje
kompakt diska – kompilacije ženskih rok bendova
Donacija Urban Demo Festa i Rare – Breathing
Štampanje knjige „Gurmanska odiseja”
Sponzorstvo Svetosavske akademije
Dodeljene dve ravnopravne nagrade za 2000. godinu,
po 5.000 DEM. Nagrade dobile Marija Jovanović i
Gordana Ćirjanić
Nagrada za 2001. godinu dodeljena Evi Ras
Nagrada za 2002. godinu dodeljena Jelici Zupanc
Nagrada za 2003. godinu dodeljena Ljubici Arsić
Nagrada za 2004. godinu dodeljena Mirjani Đurđević
Nagrada za 2005. godinu dodeljena Sanji Domazet
Nagrada za 2006. godinu dodeljena Gordani Kujić
Nagrada za 2007. godinu dodeljena Gordani Ćirjanić
Nagrada za 2008. godinu dodeljena Jeleni Lengold
Sponzorstvo Svetosavskog bala
Sponzorstvo kursne liste u dnevnom listu „Politika”
do kraja 2002. godine
Donacija 30 naslova po 50 primeraka knjiga
izdavačke kuće „Zepter Book World”
Učešće delegacije opštine Pančevo na savetovanju
Međunarodnog udruženja za lokalnu upravu ICMA
Sponzorisanje izložbe švajcarskog fotografa Marija
del Kurta
Donacija redovnih delatnosti
371.000,00
414.000,00
90.000,00
30.000,00
65.295,60
120.000,00
80.000,00
12.000,00
14.321,42
7.156,64
6.900,00
1.500,00
500,00
1.088,26
2.036,00
1.352,00
200,00
238,69
270.000,00
4.528,00
945.000,00
30.000,00
10.000,00
481.020,00
15.624,00
500,00
173,00
7.017,00
229.206,00
285.630,00
303.932,00
347.670,00
672.980,00
622.914,60
629.397,23
709.772,91
2.000,00
345.600,00
3.798,00
4.394,31
4.286,77
4.090,24
7.700,00
7.700,00
7.700,00
7.700,00
33,00
5.757,35
700.500,00
11.607,30
110.000,00
1.821,00
15.211,00
250,00
30.000,00
496,00
60.000,00
990,00
960.000,00
60.000,00
100.000,00
63.984,00
16.000,00
1.000,00
1.641,00
984,37
9.647,84
148,43
75.000,00
1.300,00
6.000,00
54.000,00
92,31
894,78
75.000,00
40.000,00
6.000,00
1.186,00
615,40
94,00
90.
91.
92.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
„Estrada Taš”, Beograd
107.
Jugoslovenska organizacija
VIRUS, Beograd
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
VANS, Beograd
Etnografski muzej, Beograd
Institut za film, Beograd
BITEF, Beograd
Atelje 212, Beograd
Beogradski gudački kvartet
Rada Selaković
Dr Neda Todorović
Skupština opštine Pančevo
„Žensko pero” (nagrada
koju dodeljuje „Politika
Bazar”) Suma obuhvata
iznos nagrade, zlatnog
pera iz kolekcije Philip
Zepter i troškove žirija i
prateće troškove
2001.
2002.
2001.
2001.
2001.
Skupština opštine Zrenjanin
„Politika NM”, Beograd
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2002.
2002.
122.
Narodna biblioteka Srbije
2002.
123.
Skupština opštine Pančevo
2002.
124.
2002.
2002.
126.
Umetnički paviljon „Cvijeta
Zuzorić”
Jugoslovensko društvo građevinskih konstruktora, Beograd
Trgovačka komora Jugoslavije
127.
128.
129.
130.
FEST, Beograd
ULUS, Beograd
Opština Subotica
Studenti psihologije
2002.
2002.
2002.
2003.
131.
2003.
132.
Institut za mentalno zdravlje,
Beograd
Media Invent
2003.
133.
134.
Društvo fizioterapeuta
Zadužbina Andrejević
2003.
2003.
135.
136.
137.
Media Invent, Novi Sad
„Prima Est”, Novi Sad
Milan Berginc, Pančevo
2003.
2003.
2003.
125.
138
Primalac donacije ili
sponzorstva
2002.
Sponzorstvo izdavanja publikacije za razvijanje
malih i srednjih privatnih preduzeća
Gratis osiguranje filmskih traka i posetilaca na Festivalu
Sredstva za organizaciju izložbe švajcarskih slikara
Finansiranje manifestacija i pomoći mladim umetnicima
Snošenje putnih troškova za učešće na Kongresu
evropske asocijacije za psihologiju rada u Portu
Sponzorstvo za učešće na Evropskom kongresu
humane genetike
Pomoć u organizaciji izbora najboljih stvaralaca u
2002. godini
Donacija
Sponzorstvo izdavanja monografije mr Branke
Trbović „Namirnice, priprema hrane i arteroskleroza”
Donacija izbora najboljeg stvaraoca
Priprema i štampa „NS Sport plus”
Donacija puta u Pariz na takmičenje violinista
R.br.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Primalac donacije ili
sponzorstva
godine
Osnov
2003.
2003.
Priprema i štampa „NS Sport plus”
Finansiranje dopisnog takmičenja iz prirodnih nauka
200.000,00
30.000,00
3.112,00
462,50
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
280.000,00
198.000,00
240.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
32.633,45
4.293,00
2.972,00
3.687,00
3.050,00
3.020,00
1.500,00
3.028,00
500,00
KUD „Bratstvo i jedinstvo”,
Subotica
Centar za kulturu
„Vuk Karadžić“, Loznica
Opština Sremski Karlovci
Hrišćanski kulturni centar
Izdavačko preduzeće „Pont“
2003.
Priprema i štampa „NS Sport plus”
Sponzorstvo TV kviza „Gradska kuća”
Priprema i štampa „NS Sport plus”
Priprema i štampa „NS Sport plus”
Priprema i štampa „NS Sport plus”
Obezbeđenje sredstava za održavanje pozorišnih predstava
Priprema i štampa „NS Sport plus”
Donacija za izdavanje knjige Marka Lopušine
„Svi Srbi sveta – vodič kroz dijasporu”
Donacija redovnih aktivnosti
5.000,00
78,00
2003.
Pokroviteljstvo programa „Svet žena”
2003.
2003,
2003.
154.
Udruženje likovnih
umetnika Srbije
PREVING
2004.
155.
Radio-televizija Srbije
2004.
156.
„Emotion Production”
2004.
157.
158.
159.
Nikola R. Bokan
„Čačanski glas”
Braća Teofilović
2004.
2004.
2004.
160.
Regionalna agencija za
razvoj malih i srednjih
preduzeća, Subotica
Fond za unapređenje i
očuvanje životne sredine
BITEF, Beograd
Univerzitet umetnosti, Beograd
Radomir Rubaković
Novosadski klub, Novi Sad
Biblioteke gimnazija u
Kruševcu, Subotici i škole za
decu oštećenog sluha u Nišu
Opštinska biblioteka u
Kozarskoj Dubici
Jelena Jovčić
2004.
2004.
Donacija redovnih aktivnosti
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
Realizacija predstave „Razgovarajmo o životu i smrti”
Letnja umetnička škola
Donacija za izdavanje knjige „Novi pesnik”
Donacija za izdavanje „Novosadske enciklopedije”
Donacija svakoj školi po 50 knjiga izdavačke kuće
„Zepter Book World”
1998.
Donacija 72 knjige školske lektire
2004.
Sponzorstvo puta u Amsterdam na Festival
dokumentarnog i animiranog filma
Nagrada „Neven” za oblast beletristike, ilustracije
i popularne nauke u književnosti za decu
Donacija
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola
Duhovna akademija u Studenici
Sponzorstvo
Sponzorstvo učešća na međunarodnom takmičenju –
Strezza, Italija
Sponzorstvo učešća na Strezza takmičenju
Sponzorstvo učešća na Strezza takmičenju
Sponzorstvo učešća na Strezza takmičenju
Sponzorstvo učešća na Strezza takmičenju
Republičko takmičenje
Sponzorstvo
Međunarodno takmičenje u Grčkoj
Proslava Radmile Smiljanić
Takmičenje u Italiji
Prijemni ispit u Ukrajini
Sponzorstvo koncertne sezone
Sponzorstvo proslave godišnjice
Godišnje sponzorstvo za izdavanje časopisa
„Muzički talas”
Koncert pobednika takmičenja „Lučano Pavaroti”
Međunarodno takmičenje u Rimu
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
Iskazano u
evrima
„Prima Est”, Novi Sad
Vojvođanski centar za
metodiku, Subotica
„Prima Est”, Novi Sad
Noprdent d. o. o., Subotica
„Prima Est”, Novi Sad
„Prima Est”, Novi Sad
„Prima Est”, Novi Sad
Teatar klasika, Niš
„Prima Est”, Novi Sad
IP „Princip“
Donacija „Karlovačke berbe grožđa”
Sponzorstvo
Sponzorstvo reprinta turističke karte „Beogradska
tvrđava i park Kalemegdan”
Donacija za održavanje Trećeg međunarodnog
trijenala keramike
Organizacija savetovanja „Upravljanje rizicima,
preventiva i osiguranje u energetici”
Sponzorstvo četiri specijalne emisije i reportaže
„Emir Kusturica & No Smoking Orchestra”
Sponzorstvo kviza „Leteći start” za celogodišnji
ciklus od 26 emisija
Štampanje praktikuma za opšte ratarstvo
Gratis osiguranje novinara za putovanje u Tursku
Pomoć u realizaciji nastupa u SAD, Vašington,
Kenedi centar
Donacija redovnih aktivnosti
153.
Iznos u
dinarima
Organizacija „Prijatelji dece
Srbije”, Beograd
KUD „Dule Milosavljević”
Zajednica muzičkih škola
Muzička omladina Srbije
Jelena Krstić
Muzička škola „Stanković“
Muzika škola „Josip Slavenski“
Muzička škola „Davorin Jenko“
Muzička škola „Kosta Manojlović“
Muzička škola „Vučković“
Zajednica muzičkih škola Srbije
Boban Krstić – balet
Zoran Krajišnik – muzičar
„Sava centar”
Dušan Plazinić
Nikola Jankov
Gudači svetog Đorđa
RTS – Dragstor ozbiljne muzike
Izdavačko preduzeće „Clio”,
Beograd
„Sava centar”
Nebojša Maksimović
Vladimir Jovanović
BEMUS, Beograd
2003.
2004.
2004.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995/1996.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995/1996.
1995.
1996.
1996.
1997.
1998.
1998.
1998/1999.
Sponzorstvo izdavanja knjige „Evropa o Beogradskoj operi”
Sponzorstvo BEMUS-a
30.000,00
461,54
32.500,00
167.820,68
100.487,25
500,00
2.653,72
1.500,00
68.308,90
1.050,91
50.000,00
650,00
283.600,00
4.000,00
1.020.960,00
14.400,00
15.000,00
10.635,00
150.000,00
218,00
150,00
2.000,00
50.000,00
718,00
2.000,00
70,00
150.000,00
72.235,50
10.000,00
150.000,00
78.511,00
2.145,00
1.000,00
138,00
2.036,00
1.107,00
5.005,00
379,20
45.623,75
595,00
106.350,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00
4.000,00
3.320,00
28,21
947,00
1.894,00
757,60
628,80
6.640,00
5.810,00
2.490,00
1.660,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
1.463,00
6.035,00
1.120,00
12.000,00
10.000,00
11.000,00
1.257,60
1.100,00
471,60
314,40
947,00
189,40
284,00
277,00
1.143,00
212,00
2.272,70
1.503,80
1.654,00
40.945,00
24.563,00
10.000,00
6.000,00
5.366,30
1.860,00
757,60
454,50
Fond Madlena Zepter 139
R.br.
godine
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
Muzička omladina Beograda
Prof. Miloš Pavlović
Vera Vlajić
Slavoljub Caja Radojčić
Zoran Todorović
„Exlibris”, Beograd
„Inpres” (Zoran Stanković)
Narodna biblioteka Srbije
Darija Kačić
Dušan Otašević
„Sava centar” – „Veče Belkanta”
Nebojša Marinković
1998.
1998.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1994.
1995.
204.
205.
206.
207.
Radoslava Trnavac
Novi teatar „Simonida”
Muzička škola „Mokranjac”
Organizacija radnih ljudi
muzičkih i baletskih škola
Narodni muzej, Beograd
RTS – Vjera Vuković
Muzička škola „Stanković”
Gordana Glid
„Grad teatar Budva”
Zoran Vuković
Zoran Dimovski
OKTOIH
Filozofski fakultet, Beograd
Milorad Marinković
1995.
1995.
1995.
1995.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1996.
1996.
1996.
1996.
1997.
1997.
1998.
1998.
1998.
1995.
225.
„Clio”, Beograd
Savez dramskih umetnika Srbije
TRZ pozorište „Puž”
Nebojša Maksimović
Rada Selaković
Lana Vasiljević
Muzej nauke i tehnike,
Beograd
Građevinski fakultet
226.
227.
228.
229.
230.
231.
„Clio”, Beograd
„Književne novine”, Beograd
„Sterijino pozorje”
Vukova zadužbina, Beograd
Jugokoncert, Beograd
„Stubovi kulture”, Beograd
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
232.
233.
Branko Raković
Republički fond za zaštitu
spomenika kulture
Srpski PEN centar
1998.
1999.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
140
Primalac donacije ili
sponzorstva
Admir Agić
Goran Ruškuc
Svetlana Višnjić
Andrija Dimitrijević
Ksenija Todorović
(u ime organizatora)
„Sava centar” – koncert
Najdžela Kenedija i Džona Lila
Nebojša Maksimović
Radovan Kragulj i Petar
Omčikus
Stojan Ćelić
Monografija Vere Božičković
Popović
Edicija „Pegaz” iz ciklusa 100
prvih knjiga Književne
omladine Beograda
1998.
1999.
1999.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
1998.
1998.
1999.
1994.
1994.
1994.
Osnov
Donacija
Sponzorstvo štampanja partiture „Liturgija Sv. Jovana”
Sponzorstvo postprodukcije animiranog filma
Sponzorstvo dela troškova izdavanja monografije
Sponzorstvo štampanja zbornika tekstova „Materijali i energija”
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo izložbe „Sveti Sava i njegovo delo”
Sponzorstvo izdavanja kataloga
Sponzorstvo izložbe portreta u Galeriji SANU
Sponzorstvo
Sponzorstvo disertacije na Karlovom univerzitetu
u Pragu
Sponzorstvo dela studija u Moskvi
Generalno sponzorstvo festivala „Zvezdarijada”
Sponzorstvo odlaska šest učenika na takmičenje, Strezza
Sponzorstvo republičkog takmičenja
Sponzorstvo kataloga
Sponzorstvo odlaska ekipe na Bijenale u Veneciji
Sponzorstvo odlaska Nikole Jankova na takmičenje u Italiju
Sponzorstvo kataloga za izložbu
Sponzorstvo
Sponzorstvo kataloga
Sponzorstvo kataloga
Sponzorstvo
Sponzorstvo časopisa „Zograf” br. 23/24
Sponzorstvo puta u Italiju na takmičenje
mladih harmonikaša
Predstavljanje ove kuće na Sajmu knjiga
Sponzorstvo „Glumci vama i glumcima”
Sponzorstvo predstave „Zlatna ribica”
Sponzorstvo puta na takmičenje u Tortoni, Italija
Sponzorstvo kataloga za samostalnu izložbu
Sponzorstvo materijala za izložbu
Sponzorstvo izložbe „Veliki genije Leonardo da Vinči”
Sponzorstvo štampanja knjige „Osnove metalnih
konstrukcija”
Sponzorstvo šest brojeva časopisa „Muziki talas”
Sponzorstvo štampanja dve knjige
Sponzorstvo štampanja časopisa „Scena” br.17/98
Sponzorstvo
Sponzorstvo nastupa na BEMUS-u
Sponzorstvo štampanja monografije „Manastir
Lesnovo”
Sponzorstvo štampanja kataloga za izložbu
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo projekta „Litterature Express 2000”
Sponzorstvo boravka na Kongresu studenata
medicine u Istanbulu
Sponzorstvo završnog ispita na studijama FDU
Sponzorstvo nabavke mačevalačke opreme
Sponzorstvo štampanja knjige
Sponzorstvo Konferencije „Srednjovekovna i
barokna umetnost od Budimpešte do Kotora”
Povratne avionske karte za umetnike
Povratna avionska karta Beograd – Rim – Beograd
Transport dela umetnika na relaciji
Pariz – Beograd – Pariz
Štampanje knjige „Sudbina skulpture” i promocija
Promocija
Promocija knjiga:
Ana Ristović – „Snovidna voda”,
Mikail Bodiroga Ristović – „Roman o jeremičku”,
Petar Hristovski – „Crpka i Milan Stepanov Zagrade”
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
2.021,00
8.715,00
7.490,00
4.000,00
1.500,00
10.000,00
390,00
550,00
1.000,00
15.000,00
5.000,00
3.000,00
153,00
660,00
1.418,60
757,60
284,00
1.894,00
74,00
104,20
189,40
2.841,00
2.564,00
568,20
1.397,60
6.000,00
4.980,00
5.000,00
7.379,33
1.136,40
943,20
947,00
10.000,00
3.790,00
1.120,00
3.000,00
12.000,00
5.000,00
4.469,00
12.000,00
10.000,00
1.660,00
5.128,20
1.944,00
212,00
568,20
2.272,70
947,00
846,40
1.804,50
1.503,80
249,60
5.000,00
450,00
18.050,00
3.500,00
10.000,00
3.000,00
175.000,00
752,00
59,00
2.365,70
265,00
757,60
227,30
33.144,00
6.500,00
492,40
14.400,00
20.000,00
13.000,00
2.000,00
6.000,00
30.000,00
1.090,00
1.515,00
984,80
151,50
454,55
2.272,70
6.000,00
20.000,00
454,55
790,20
35.000,00
46.000,00
7.500,00
1.382,85
1.817,50
144,68
11.000,00
22.000,00
56.000,00
12.000,21
212,20
424,40
1.080,25
231,50
29.684,57
2.248,83
3.500,00
265,15
6.649,82
485,00
3.400,00
247,98
430,28
220,00
R.br.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
Primalac donacije ili
sponzorstva
Marija Pušić, „Bogatstvo
vizuelne stvarnosti”
Monografija Slavoljuba
Caje Radojčića
Vladimir Arsenijević, „U potpalublju”
Rajko Petrov Nogo,
„Na kapijama raja”
Borisav Radović, „Pesme”
Svetlana Velmar Janković
Dejan Medaković, „Efemeris”
Edicija „Prva knjiga“ Matice
srpske: Snežana Radojčić – „Dok su
duše lutale”, Darko Kalezić – „U
repu zvezde padalice”, Predrag
Brajović – „Demo(ste)nologije”,
Tanja Taubner – „Čovek gleda
tugu što ga gleda”
„Beograd kao inspiracija”
Svetlana Velmar Janković, „Bezdno”
Danilo Nikolić, „Kraljica
zabave” (roman) i „Poslednje
priče pisane rukom” (antologija)
Danilo Kiš, „Skladište” i
Borislav Pekić, „Graditelji”
Dragoslav Đorđević, „Slikarstvo
poetske figuracije”
Alek Vukadinović, „Tamni
tam i bele basme”
Monografija Stojana Ćelića
Radoslav Bratić, „Zima u Hercegovini”
i „Šeherezadin ljubavnik”
Dragan Velikić, „Severni zid”
Sveta Lukić, „Zvezde na nebu
socijalizma”
Svetislav Basara, „Virtuelna
kabala” i prvih pet knjiga
Sabranih dela
David Albahari, „Mamac”
Zoran Pavlović, „Prostori
oblika i boje”
Jovica Aćin, „Leptirov sanovnik”
Vladimir Arsenijević, „Anđela”
Ljubomir Simović, „Užice sa vranama”
Vasa Pavković, „Tajno društvo”
Monografije Milenka Šerbana
Milisav Savić, „Ožiljci tišine”
Veče španske književnosti
Voja Žanetić, „Bića o kojima
malo znamo”
Živojin Pavlović, „Dolap”
Milovan Danojlić,
„Oslobodioci i izdajnici”
Stevan Tontić, „Tvoje srce zeko”
Aleksa Čelebonović, „Povest o
vizuelnom”
Milan Popović, „Jedno
prijateljstvo” (pisma Mileve i
Alberta Ajnštajna Heleni Savić)
Matija Bećković, „Hleba i jezika”
Nikolaj Berđajev, „Samospoznaja”
Goran Petrović, „Opsada crkve
Svetog Spasa”
Milica Milić Dimovska, „U procepu”
David Albahari, „Antologija
jevrejskih pripovedača”
Radoslav Petković, „Čovek koji
je živeo u snovima”
Vasko Popa, Sabrana dela
Danilo Nikolić, „Fajront u
Grgetegu”
„Monografija Lesnovo”
Živojin Turinski, „Ogledi o
poimanju slike”
Slobodan Zubanović, „Sarkofag”
Aleksandar Gatalica, „Vek”
Miroslav Josić Višnjić, „Pristup u počinak”
godine
Osnov
1995.
Štampanje knjige i promocija
1995.
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
10.328,00
1.956,06
Promocija monografije
1.010,50
191,38
1995.
1995.
Promocija knjige
Promocija knjige
1.233,00
1.483,00
233,52
280,87
1995.
1995.
1995.
1995.
Promocija knjige
Promocija knjige
Promocija knjige
Promocija knjige
1.144,00
1.825,00
1.552,00
2.071,00
216,67
345,64
293,94
392,23
1995.
1995.
1996.
Promocija
Promocija
Promocija
1.735,00
2.367,00
2.506,64
328,60
448,30
376,94
1996.
Promocija
2.559,00
384,81
21.676,72
3.259,66
2.709,46
407,44
194.847,00
2.864,00
29.300,30
430,68
1996.
Štampanje knjige i promocija
1996.
Promocija
1996.
1996.
Štampanje knjige i promocija
Promocija
1996.
1996.
Promocija
Promocija
2.790,00
2.787,35
419,55
419,15
1996.
Promocija
2.384,35
358,55
1997.
1997.
Promocija
Štampanje knjige i promocija
3.658,50
23.110,00
479,49
3.028,83
1997.
1997.
1997.
1997.
1997.
1997.
1997.
1997.
Promocija
Promocija
Promocija
Promocija
Promocija
Promocija
Promocija
Promocija
3.755,00
4.755,00
4.355,00
3.758,75
3.140,00
3.610,25
2.340,00
3.990,25
492,14
623,20
570,77
492,63
411,53
473,17
306,68
522,97
1997.
1998.
Promocija
Promocija
4.170,25
3.733,08
546,56
282,81
1998.
1998.
Promocija
Štampanje knjige i promocija
4.393,08
49.507,00
332,81
3.750,53
1998.
Promocija
5.266,75
399,00
1998.
1998.
1998.
Promocija
Promocija
Promocija
4.653,22
3.083,00
3.983,00
352,52
233,56
301,74
1998.
1998.
Promocija
Promocija
4.825,88
4.910,50
365,60
372,01
1998.
Promocija
4.460,13
337,89
1999.
1999.
Promocija
Promocija
5.041,60
5.656,60
199,19
223,49
1999.
1999.
Promocija
Štampanje knjige i promocija
5.916,08
35.382,00
233,74
1.397,94
1999.
1999.
1999.
Promocija
Promocija
Promocija
6.929,76
8.141,40
8.316,40
273,80
321,67
328,58
Fond Madlena Zepter 141
R.br.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
142
Primalac donacije ili
sponzorstva
Milorad Pavić, „Kutija za pisanje”
Maksimilijan Erenrajh Ostojić,
„Karakteristika”
Mira Otašević, „Ničeova sestra”
Irina Subotić, „Od avangarde
do Arkadije”
Milorad Grujić, „U zasenku
dunavskom sokaku”
Nikola Milošević, „Nit miholjskog leta”
„Gvozdeni vek” (savremena ruska
drama), izbor i prevod Novica Antić
Jovica Aćin, „Nezemaljske pojave”
„Istorija vizantiskog carstva”
Andrija Dimitrijević, „Udobnost
razgaženih cipela”
Goran Petrović, „Sitničarnica
Kod srećne ruke“
101 priča za veliku i malu decu
savremenih ruskih pisaca
Ivana Simeonović Ćelić, „Boje
vremena” i „Pariski razgovori”
Gordana Ćirjanić, „Pretposlednje
putovanje”
Marija Jovanović, „Spletkarenje
sa dušom”
Jovan Ćirilov, „Pre i posle gneva”
Zorica Tomić, „Muški svet”
Ljiljana Ćinkul, „Čuvari umetničke tajne”
Eva Ras, „Petla na panj”
Jurij Poljakov, „Jare u mleku”
Časopis „Tramoza” i antologija
„Putevima Meksika”
Slobodan Ristić, „Vreme bez iluzija”
Živojin Pavlović, „Planeta filma, sećanja”
Jelica Zupanc, „Kafkine adrese”
Silvija Monros Stojaković,
„Nastaviće se...”
Dušan Stojnov, „Psihologija
ličnih konstrukata”
Zoran Markuš, „Strast i sumnja”
Monografija „Galerija Zepter
1994–2004“
Ljubica Arsić, „Tigrastija od tigra”
Monografija „Galerija Zepter
1994–2004“
Muzičko veče Marka Josifovskog
Muzičko veče Jelene Đajić i
Nebojše Maksimovića
Koncert pobednika na međunarodnom takmičenju, Strezza, Italija
Koncert Svetlane Stojanović
– klavsen
Muzičko veče Zorana Krajišnika
Koncert Gudača sv. Đorđa
Koncert Vere Milićević (violončelo)
Koncert Danke Zoranović
Koncert Milorada Marinkovića
Koncert Marka Josifoskog
Koncert Miloša Janjića
Koncert Nebojše Maksimovića
Koncert Nikole Aleksića
Koncert Sanje Jančić
Koncert Miloša Janjića
Koncert Vere Milićević (violončelo)
Koncert Milane Zarić
Koncert Milorada Marinkovića
Koncert stipendista Fonda Madlena
Zepter u Atrijumu Narodnog muzeja
Muzičko predavanje Dušana
Trbojevića (klavir)
godine
Osnov
1999.
2000.
Promocija
Promocija
2000.
2000.
Promocija
Štampanje knjige i promocija
2000.
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
9.066,40
9.953,04
358,21
192,00
8.953,00
131.180,00
172,70
2.530,50
Promocija
9.550,51
184,23
2000.
2000.
Promocija
Promocija
10.300,51
10.800,51
198,70
208,34
2000.
2000.
2000.
Promocija
Promocija
Promocija
11.517,30
10.092,00
12.092,50
222,17
194,68
233,27
2001.
Promocija
14.535,00
242,25
2001.
Promocija
14.428,61
240,48
2001.
Štampanje knjiga i promocije
192.452,00
3.207,53
2001.
Promocija
14.640,00
244,00
2001.
Promocija
14.640,00
244,00
2001.
2001.
2002.
2002.
2002.
2003.
Promocija
Promocija
Štampanje knjige i promocija
Promocija
Promocija
Promocija
15.640,00
15.640,00
176.590,00
17.780,00
17.904,00
7.500,00
260,67
260,67
2.926,10
294,61
296,67
115,38
2003.
2003.
2003.
2003.
Štampanje knjige i promocija
Promocija
Promocija
Promocija
193.466,40
17.121,60
18.519,00
25.519,00
2.976,41
263,41
284,91
392,60
2003.
Promocija
19.197,00
295,34
2004.
2004.
Štampanje knjige i promocija
Štampanje knjige
316.361,80
419.928,00
4.462,08
5.922,82
2004.
2004.
Promocija
Promocija
24.376,00
21.960,00
343,81
309,73
1995.
1995.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
1.083,00
1.363,00
205,11
258,14
1995.
Organizovanje koncerta
700,00
132,58
1995.
Organizovanje koncerta
2.067,00
391,48
1995.
1995.
1995.
1995.
1996.
1996.
1996.
1996.
1996.
1996.
1996.
1997.
1997.
1997.
1997.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
1.326,00
1.575,00
2.020,00
1.702,00
2.036,74
2.739,00
1.900,20
2.095,20
2.790,00
2.015,80
2.181,18
3.104,50
3.035,00
2.162,25
4.180,50
251,14
298,30
382,58
322,35
306,28
411,88
285,74
315,07
419,55
303,13
328,00
406,88
397,77
283,39
547,90
1997.
Organizovanje koncerta
2.635,00
345,35
R.br.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
Primalac donacije ili
sponzorstva
Koncert Nemanje Radulovića
Koncert Miloša Janjića
Koncert Danke Zoranović (klavir)
Koncert Maje Bogdanović
(violončelo) i Stefana Ćirića (klavir)
Koncert Jovana Bogosavljevića
(violina) i Aleksandra Filića (klavir)
Koncert Jelice Stoiljković (violina)
Koncert Beogradskih madrigalista
u Atrijumu Narodnog muzeja
Koncert Uroša Kovadžića i Milana
Karanovića
Koncert Nebojše Maksimovića
(klavir)
Koncert Milorada Marinkovića
Koncert Milane Zarić (harfa)
Koncert Jovana Bogosavljevića
(violina)
Koncert Željka Lazića (klarinet) i
Dragana Marinkovića (violina)
Koncert Marije Pađan i Ane Drobac
Godišnji koncert stipendista Fonda
Madlena Zepter u Madlenianumu
Koncert Miloša Janjića
Koncert Aleksandra Filića (klavir)
Koncert Danke Zoranović (klavir)
Koncert Jelice Stoiljković (violina)
Koncert Vladimira Uroševića (klarinet)
Koncert Sanje Bizjak (klavir)
Koncert Marije Pađan (oboa)
Koncert Nevene Glišić i Vanje
Veljković (flaute)
Koncert stipendista Fonda Madlena
Zepter u Skupštini grada
Koncert Ane Drobac (violina)
Koncert Jovana Bogosavljevića
Koncert Miloša Janjića
Koncert Ane Drobac (violina)
Koncert Nevene Glišić (flauta)
Koncert pijanista u Madlenianumu
Koncert Nikole Aleksića
Koncert Ane Drobac (violina) i
klavirskog trija
Koncert Beogradskog gudačkog
kvarteta
Koncert ansambla duhovne
muzike OKTOIH
Koncert Beogradskog gudačkog
kvarteta
„Sudbina skulpture”
Miodrag Rogić, „Akrilici i pasteli”
Bora Iljovski, „Emanacija
idealne slike”
„Terra” 82–94
Vera Božiković Popović,
„Postformelni pejzaži”
Dragan Stanković, „Slika predmet”
Slavoljub Caja Radojičić,
„Melanholija misaonih senki”
Aleksandar Tomašević
„Bogatstvo vizuelne stvarnosti”
Ljubica Cuca Sokić, „Dubina senki”
Miloš Bajić
Maja Ljubojević
Vlasnici ex librisa
Dušan Junačkov, „Zver je mrtva”
„Decembarska grupa”
Dragana Stanaćev, „Darivanje
pamćenja”
Gordan Nikolić, „Plastičke poeme”
„Slikarstvo poetske figuracije”
Stojan Ćelić
Jovan I. Rakidžić, „Nad Studenicom”
godine
Osnov
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
1997.
1997.
1997.
1998.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
2.404,50
3.064,50
2.724,50
3.661,35
315,14
401,64
357,08
277,38
1998.
Organizovanje koncerta
4.064,50
307,92
1998.
1998.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
3.041,50
1.550,00
230,42
117,42
1998.
Organizovanje koncerta
2.640,00
200,00
1998.
Organizovanje koncerta
3.833,22
290,40
1998.
1998.
1998.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
4.225,00
4.520,50
3.680,13
320,08
342,46
278,80
1999.
Organizovanje koncerta
3.841,00
151,76
1999.
1999.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
3.916,08
3.479,76
154,72
137.49
1999.
1999.
1999.
1999.
2000.
2000.
2000.
2000.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
4.888,72
7.291,40
7.291,40
8.566,40
8.453,04
8.453,04
8.550,51
9.450,51
193,15
288,08
288,08
338,46
163,06
163,06
164,94
182,30
2000.
Organizovanje koncerta
5.750,00
110,92
2000.
2000.
2000.
2001.
2001.
2001.
2001.
2002.
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
Organizovanje koncerta
13.642,30
13.592,50
12.092,50
13.592,00
14.939,00
10.296,00
12.716,00
14.760,00
263,16
262,20
233,27
226,53
248,98
171,60
211,93
244,57
2002.
Organizovanje koncerta
10.500,00
173,99
2003.
Organizovanje koncerta
14.280,00
219,69
2003.
Organizovanje koncerta
20.152,00
310,03
1994.
1994.
1994.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
7.000,83
5.940,11
4.766,00
3.579,47
3.037,13
2.436,82
1994.
1994.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
5.464,32
6.761,84
2.793,86
3.457,27
1994.
1995.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
7.096,06
6.022,41
3.628,16
1.140,61
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1995.
1996.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
9.638,95
5.694,01
9.298,00
9.805,04
11.838,00
6.174,00
12.380,00
14.620,00
14.413,00
1.825,56
1.078,41
1.760,98
1.857,02
2.242,05
1.169,32
2.344,70
2.768,94
2.167,37
1996.
1996.
1996.
1996.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
14.316,00
8.519,72
14.130,20
13.640,00
2.152,78
1.281,16
2.124,84
2.051,13
Fond Madlena Zepter 143
R.br.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
144
Primalac donacije ili
sponzorstva
Rada Selaković, „Prostor strukture”
Zoran Petrović
Dušan B. Marković
Zoran Pavlović, „Prostori
oblika i boje”
Kolekcija
Milenko Šerban, „Damari
lirske prirode”
Miodrag B. Protić
Milo Milunović
Slobodanka Stupar, „Vrata
i drugi zapisi”
Otkup dela Slobodanke Stupar
Olga Jančić, „Iz ateljea”
„Povest o vizuelnom”
Lazar Vozarević
Petar Omčikus, „Od sećanja do
sadašnjosti”
Ratko Čupić
Venija Vučinić Turinski,
„Trideset pet godina sećanja”
Lazar Vujaklija
Vera Stanković
Kolekcija
„Ogledi o poimanju slike”
Kolekcija II
Kolekcija III
Marija Dragojlović, „Monumentalizovanje jednog viđenja”
Skulptura iz Kolekcije
Nandor Glid
„Od avangarde do Arkadije”
Dragutin Cigarčić
„Starom nakitu darujemo svetlost”
Rade Kundačina, „Boja /
Vremensko ponašanje tonova”
Vojin Stojić
Ivana Popov, „Odraz meseca”
Bogdan Pavlović, „Prostori i
prostranstvo”
Kosa Bokšan, „Pejzažna stanja”
„Boje vremena”
Kolekcija 1997-2001.
Vjera Damjanović, „Vertikalni
merači vremena”
„Čuvari umetničke tajne”
Stojan Ćelić, crteži i grafike
Marija Dragojlović, „U Kući
umetnosti”
Milan Blanuša, „Telo u iskazu”
Nedeljko Gvozdenović, „Na
stogodišnjicu rođenja”
Katarina Vuksanović
„Vreme bez iluzija”
Branka Kuzmanović, „Preseci”
„U susret desetogodišnjici”
„U gostima, Decembarci”
(Umetnička kolonija Ečka)
Kosta Bogdanović
Izložba „Strast i sumnja”
Izložba u Ljubljani
Film „San zimske noći“,
Gorana Paskaljevića
godine
Osnov
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
1996.
1996.
1997.
1997.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
15.407,00
17.169,00
16.700,00
9.810,75
2.316,84
2.581,80
2.188,73
1.285,81
1997.
1997.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
73.046,00
19.201,50
9.573,53
2.516,58
1997.
1997.
1998.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
14.600,25
14.374,23
19.665,50
1.913,53
1.883,91
1.489,81
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
Otkup dela
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
24.000,00
23.453,50
12.845,00
21.990,00
29.369,29
1.818,18
1.776,78
973,11
1.665,91
2.224,95
1998.
1998.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
19.555,00
25.265,00
1.481,44
1.914,02
1998.
1999.
1999.
1999.
1999.
1999.
1999.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
25.437,25
31.095,00
18.265,80
5.380,80
11.995,58
15.521,88
46.244,00
1.927,06
1.228,57
721,68
212,60
473,95
613,27
1.827,10
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
2000.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
28.196,52
13.867,00
32.680,38
77.100,38
66.517,84
53.804,98
543,91
267,50
630,41
1.487,28
1.283,14
1.037,90
2000.
2000.
2001.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
50.092,55
48.348,50
51.558,00
966,29
932,65
859,30
2001.
2001.
2001.
2001.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
62.134,52
206.495,70
191.300,00
62.634,49
1.035,58
3.441,60
3.188,33
1.043,91
2001.
2002.
2002.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
24.046,87
40.868,91
39.688,75
400,78
677,20
657,64
2002.
2003.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
60.202,74
74.068,38
997,56
1.139,51
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
47.867,20
30.594,00
62.760,00
31.724,54
68.298,00
736,42
470,68
965,54
488,07
1.050,74
2004.
2004.
2004.
2004.
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe
Organizovanje izložbe u Ljubljani
Sponzorisanje filma
67.226,31
67.883,00
74.994,00
7.090.000,00
948,18
957,45
1.057,74
100.000,00
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i
Kompanije Zepter zdravstvenim
ustanovama, lekarskim društvima i
pojedincima za lečenje
R.br.
1.
2.
Primalac donacije ili
sponzorstva
Savez za cerebralnu i dečju
paralizu, Beograd
Dr Đura Macut
godine
Osnov
1994.
Sponzorstvo kupovine fotokopir aparata
1995.
3.
4.
KBC „Bežanijska kosa”, Beograd
1995.
1996.
5.
Institut za majku i dete, Beograd
1996.
6.
Gradski zavod za gerontologiju
i kućno lečenje
KBC „Zemun”, Zemun
Institut za ortopedsku hirurgiju
i traumatologiju, Beograd
Zavod za cerebralnu paralizu
Dr Vedrana Milić Rašić
1997.
Sponzorstvo puta u Monte Karlo na simpozijum
o arterosklerozi
Sponzorstvo izdavanja monografije
Poklon garnitura posuđa od 33 dela, za pripremu
hrane bolesnicima
Poklon garnitura posuđa od 33 dela, za pripremu
hrane bolesnicima
Pomoć
1998.
1998.
Donacija Zemunskoj bolnici za rekonstrukciju
Obezbeđenje jednokratne pomoći Institutu
1998.
1999.
Donacija, dva velika bioptrona
Sponzorstvo učešća na Kongresu kliničke
neurofiziologije u Pragu
Donacija
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Institut za kardiovaskularne
bolesti „Dedinje”, Beograd
Vojnomedicinska akademija,
Beograd
Jugoslovensko udruženje za
borbu protiv bolesti jednjaka i
želuca „Geo“
Klinički centar, Banja Luka
KBC „Zvezdara”, Odeljenje
ginekologije, Beograd
Klinika za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju VMA, Beograd
Medicinski fakultet, Beograd
1999.
Jugoslovensko udruženje hirurga
i gastroenterologa iz Kraljeva
Savez zdravstvenih radnika
Beograda
Onkološki institut, Beogradu
Zdravstveni centar „Valjevo”,
Valjevo
Zdravstveni centar „Subotica”,
Subotica
Zdravstveni centar Čačak
„Dr Dragiša Mišović”
Institut za majku i dete, Beograd
Univerzitetska dečja klinika,
Tiršova 10, Beograd
Medicinski fakultet,
Dermatovenerologija
KBC „Dr Dragiša Mišović”
Centar za dečje plućne bolesti
Institut za transfuziju krvi Srbije
Zdravstveni centar „Čačak”, Čačak
Dr Ljiljana Vujović, Zrenjanin
2001.
1999.
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
500,00
256,00
2.055,00
389,20
5.000,00
33.000,00
947,00
4.962,40
33.000,00
4.962,40
4.000,00
524,25
674.902,00
1.176,70
51.129,00
89,10
66.000,00
11.170,00
5.000,00
952,00
80.850,00
3.194,39
196.101,00
7.747,97
58.541,00
131.400,00
158.000,00
7.205,61
11.908,00
2.312,96
2.534,72
2.633,33
139,00
229,71
1999.
2000.
2001.
2000.
2000.
Pomoć u robi u cilju poboljšanja kvaliteta ishrane
i zdravlja povređenih u ratu
Donacija
Donacija
Donacija
Donacija u robi
Donacija u robi
2001.
Donacija u vidu nabavke jednog laser aparata
63.040,00
1.050,67
2001.
60.000,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
2002.
Sponzorstvo u cilju održavanja „Students
International Congres of Medical Sciences“ (SICOMS)
Donacija radi realizacije Trećeg sastanka hirurga i
gastroenterologa u Vrnjačkoj Banji
Donacija
6.000,00
99,42
2002.
2003.
2003.
2003.
Donacija
Nabavka medicinske opreme
Poklon aparat za inhalaciju
Opremanje ambulante Bački Vinogradi
18.291,84
65.317,20
5.075,00
53.500,00
300,00
1.000,00
77,00
789,00
2003.
Donacija za nabavku skenera
45.000,00
692,31
2003.
2003.
Donacija
Donacija u robi
12.000,00
50.890,80
184,62
782,94
2003.
Donacija u robi
71.040,00
1.092,92
2003.
Donacija u robi
15.370,80
236,47
2003.
2004.
2004.
Donacija u robi
Donacija medicinske opreme
Sponzorstvo učešća u Pedijatrijskoj školi Srbije
434.907,60
45.000,00
2.000,00
6.690,89
653,00
28,00
Fond Madlena Zepter 145
R.br.
146
Primalac donacije ili
sponzorstva
godine
1.
2.
3.
Nikola Lazić
Dragan Simeunović
Anastasija Miletić
1994.
1998.
2001.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Đođre Tanasković
Ilija Božić
Milivoje Milenković
Dragan Goran
Miloš Gača
Radoslav Paunović
Nada i Slobodan Brkić
Mladen Mirković
Milena Živadinović
Dragoslav Branković
Zoran Stojković
Nikola Šišović
Ana Stojiljković
Nikola Obradović
Jovana Sudar
Saša Kitanović
Trajan Mirković
2001.
2001.
2001.
2001.
2002.
2002.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
Osnov
Troškovi za nabavku proteze za nogu
Obezbeđenje sredstava za operaciju bebe u Londonu
Pomoć za lečenje na klinici „Primavera medika“ u
Moskvi
Finansijska pomoć za transplantaciju bubrega detetu
Za kupovinu lekova
Pomoć za lečenje
Za kupovinu lekova
Pomoć za lečenje
Pomoć za lečenje na klinici u Moskvi
Pomoć za lečenje u inostranstvu
Za kupovinu lekova
Pomoć za lečenje deteta
Pomoć za lečenje
Pomoć za lečenje
Pomoć za lečenje
Pomoć za lečenje
Pomoć za lečenje
Pomoć u robi (poklonjena bioptron lampa)
Pomoć za lečenje
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
2.507,00
6.000,00
6.000,00
1.285,60
454,50
100,00
300.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
12.560,58
56.117,00
16.000,00
13.347,44
13.322,38
12.859,36
6.000,00
3.157,62
45.000,00
15.000,00
6.888,00
12.000,00
5.000,00
83,33
83,33
50,00
99,42
208,13
863,34
246,15
205,35
200,00
200,00
92,31
50,00
692,31
230,77
105,97
184,62
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i
Kompanije Zepter crkvi, humanitarnim
organizacijama, organizacijama za zaštitu životne sredine i ostala davanja
R.br.
1.
2.
Primalac donacije ili
sponzorstva
Beogradske bolnice i ustanove
za decu bez roditeljskog staranja
Jugoslovensko humanitarno
udruženje „Drina”
Fond „Kapetan Dragan”
godine
1994.
1996.
OŠ „Oslobodioci Beograda”
1995.
1996.
1997.
1998.
1996.
8.
Srpska pravoslavna crkva
1997.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
OŠ „Novi Beograd”
Komesarijat za humanitarnu pomoć
SPC, crkvena opština Batajnica
1997.
1997.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Fond za humanitarno pravo,
Beograd
3.
4.
5.
6.
7.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Udruženje boraca rata od 1990.
„Glas slepih i slabovidih”
Udruženje slepih „Homer”
OŠ „Sava Jovanović Sirogojno”
Beogradski zoološki vrt
Kompanija „Novosti”
„Novosti”
Jugoslovenski crveni krst
Jugoslovenska asocijacija za
borbu protiv side
Help enimals – Udruženje za
pomoć nezbrinutim životinjama
Fond „Ljuba Davidović”, Beograd
Biro Republike Srpske, Beograd
Crveni krst Srbije, Beograd
46.
Manastir sveta Petka u
Donjoj Mutnici kod Paraćina
Dobrotvorni fond SPC
„Čovekoljublje”
Spomen-hram svetog Save,
Beograd
Srpska pravoslavna crkva
Udruženje romskih organizacija,
Beograd
Manastir Hilandar
47.
„Skyvision”
41.
42.
43.
44.
45.
1998.
1998.
1998.
1998.
1998
1999.
1999.
2000.
2000.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2001.
2001.
Osnov
Donacija u robi (2230 pidžama i 2230
„zepter” posuda)
Pomoć izbeglicama
10 stipendija deci poginulih boraca
10 stipendija deci poginulih boraca
10 stipendija deci poginulih boraca
10 stipendija deci poginulih boraca
Obezbeđen ručak i užina za devet učenika izbeglica
tokom školske godine
Gospođa Madlena Zepter lično je dobila iz Grčke
veliku količinu humanitarne pomoći (odeća, obuća,
hrana) koju je preko svog Fonda uručila SPC kao
pomoć ugroženima
Nabavka učila za decu ometenu u razvoju
Pomoć izbeglicama
Izrada natpisa na tabli
Donacija za izradu ikonostasa
Donacija za izradu ikonostasa
Letovanje desetoro dece na Krfu
Izdavanje audio časopisa
Nabavka računarske opreme
Nabavka didaktičkih sredstava za decu ometenu
u razvoju
Donatorstvo za obavljanje redovnih aktivnosti
Donatorstvo za obavljanje redovnih aktivnosti
Donatorstvo za obavljanje redovnih aktivnosti
Donatorstvo za obavljanje redovnih aktivnosti
Donacija. Kupovina žirafa
Sponzorstvo akcije „Najplemenitiji podvig godine”
Sponzorstvo akcije „Najplemenitiji podvig godine”
Donacija
Nabavka računara, satelitske antene i risivera
2001.
2001.
2004.
2004.
2004.
2001.
Donacija
Donacija
Donacija
Donacija
Donacija
Donator M. Kreković-Kreka
Donacija Fondu
Donacija akcije reintegracije ratnih vojnih
invalida – izbeglica
Donacija narodnih kuhinja
Pomoć
Pomoć Srbima ugroženim na Kosmetu u robi
Pomoć Srbima ugroženim na Kosmetu u novcu
Pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji
Donacija u robi
2001.
Donacija u robi
2002.
2002.
2003.
2004.
Pomoć izgradnje Hrama svetog Save
Pomoć izgradnje Hrama svetog Save
Gratis osiguranje deset službenika
Donacija jednog računara i matričnog štampača
2004.
Otkup fotografija sa humanitarne aukcijske izložbe
u cilju pomoći manastiru
Humanitarni fudbalski turnir „Biznis liga“ za
pomoć deci u Zvečanskoj
2004.
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
125.000,00
64.102,60
1.000,00
150,38
12.000,00
12.000,00
16.000,00
8.000,00
13.050,00
2.272,73
1.804,50
2.097,00
606,00
1.962,40
763.000,00
100.000,00
5.000,00
5.000,00
4.810,00
12.600,00
142.800,00
25.200,00
2.000,00
48.000,00
5.000,00
655,30
655,30
364,39
954,55
10.818,18
1.909,00
151,50
3.636,40
378,80
10.300,00
22.100,00
27.100,00
25.600,00
119.856,00
20.000,00
20.000,00
322.000,00
53.000,00
1.596,00
3.393,00
4.199,00
2.182,00
9.080,00
1.704,00
790,20
6.211,42
1.022,40
59.940,00
719.280,00
719.280,00
719.280,00
599.400,00
443,294.55
500.000,00
1.000.000,00
1.156,25
11.988,00
11.918,48
11.065,85
8.454,16
5,215.23
8.368,00
16.702,00
50.000,00
1.500,00
7.161.302,31
1.000.000,00
333.330,00
8.152,20
416,00
25,00
101.005,67
14.104,37
4.770,00
135,87
8.572,80
131,89
3.000.000,00
3.000.000,00
50.800,00
9.995,08
49.942,00
49.450,00
850,00
145,00
648.000,00
9.151,00
72.000,00
1.000,00
Fond Madlena Zepter 147
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i
Kompanije Zepter u cilju pomoći gradu,
deci i omladini
R.br.
Primalac donacije ili
sponzorstva
godine
1.
Beogradske predškolske ustanove
1995.
2.
3.
„Đacima prvacima u Beogradu”
Opština Stari grad, Beograd
1996.
1997.
4.
5.
6.
7.
8.
Grad Beograd
Beogradske predškolske ustanove
Dečja ambasada
1997.
1997.
1997.
1998.
1998.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
180.000,00
12.108,25
2.400,00
3.000,00
5.000,00
23.591,09
1.586,93
314,55
227,27
378,80
335.155,97
25.390,60
500,00
3.000,00
5.000,00
255.144,00
250.000,00
76.000,00
37,88
227,27
775,00
4.292,00
4.122,36
1.253,00
10.000,00
63.240,00
17.212,00
3.659,40
436,00
1.066,00
288,00
60,99
300.000,00
5.000,00
120.000,00
2.000,00
33.600,00
556,75
25.000,00
450,00
30.000,00
18.000,00
497,10
300,00
2002.
Izgradnja igrališta i terena na Malom Tašu i u 14.
beogradskoj gimnaziji
Za donatorski Svetosavski bal namenjen poboljšanju
uslova života nezbrinute dece u domu „Drinka Pavlović“
Donacija za organizovanje Prvog beogradskog
dečjeg karnevala
Sredstva za rad sa podmlatkom u cilju smanjenja
broja požara
Donacija za formiranje kompjuterskog centra
Sredstva za izradu spomen-sobe i obeležja
pripadnicima VP 1205 Beograd, u kasarni „Banjica”
Donacija matričnog štampača i računara pentium 1
20.185,95
329,00
2003.
2003.
2003.
Donacija računarske opreme
Donacija u robi u svrhu organizacije godišnjeg bala
Donacija u robi
20.185,95
58.846,37
107.260,16
309,00
905,33
1.650,16
2003.
Finansiranje programa proslave Dana mesne
zajednice
Sponzorstvo Sabora pekara
Pokrovitelj za oblast osiguranja na dečjem festivalu
optimizma, Novi Sad
Finansiranje studijskog putovanja dece u Englesku
Donacija pet računara
Donacija po Ugovoru o donatorstvu
Gratis polisa za školovanje
100.000,00
1.516,00
60.000,00
350,00
850,00
200.000,00
14.278,69
150.000,00
650.000,00
3.080,00
212,00
2.190,00
10.000,00
24.000,00
300,00
50.000,00
705,22
6.000,00
87,00
78.511,00
1.130,00
Sekretarijat za socijalnu i dečju
zaštitu, Beograd
Vatrogasni savez Srbije
2002.
26.
27.
28.
Osnovna škola „Svetozar Marković”
Kasarna „Banjica”, Beograd
2002.
2002.
29.
Osnovna škola „Jovan Dučić”, Novi
Beograd
40.
2.230,00
655,31
Akcija „Bebama rođenim u zemunskom porodilištu“
donacija u zepter proizvodima
Donacija
Pomoć akciji štampanja dečjih crteža
Sponzorstvo „Gitarijade Inđija“
Obeležavanje 50. godišnjice Novog Beograda
Računarska oprema: četiri PC računara i šest štampača
Donacija za kupovinu automobila za potrebe Opštine
Računarska oprema za potrebe policijske stanice
Poklon 6000 svezaka i 7000 olovaka
Obezbeđenje sredstava za rad škole
Opremanje košarkaškog terena
Nabavka i štampanje dresova
Pomoć u robi
1998.
1998.
1998.
1998.
2001.
2002.
2002.
1999.
2000.
2001.
2001.
2001.
25.
Zoološki vrt Palić, Subotica
Prva ekonomska škola, Beograd
Muzički centar, Subotica
Milan Stefanović iz Beograda,
prva beba rođena u 2003. godini
Opština Zvezdara
14.829,00
5.000,00
1998.
2001.
36.
37.
38.
39.
15.738,08
961,82
Skupština grada Beograda
34.
35.
83.097,06
12.696,00
24.
33.
2000 plakata u okviru kampanje „Deca u sigurnom svetu“
Iskazano u
evrima
Za kupovinu televizora, videorekordera i video kaseta
23.
Francuska škola u Beogradu
Centar za zaštitu odojčadi, dece i
omladine, Zvečanska 7, Beograd
Mesna zajednica Radanovac,
Subotica
Unija pekara
„Epicentar”
Za mališane iz beogradskih vrtića na prigodnoj svečanosti
u Galeriji Zepter uručeno 12.717 posuda za jelo tipa
„andrea“ 2163 „zepter“ činije i 320 kilograma bombona
Akcija za najlepši dečji crtež na temu „Sreća“
Pomoć sportsko-rekreacione i kulturne
manifestacije „Dunav i Sava“
Donacija, izgradnja biciklističke staze i mosta na njoj
Donacija (voštane bojice i bojanke)
Pomoć deci izbeglicama
Iznos u
dinarima
1998.
Deca u skloništima
Osnovna škola „Kižur Ištvan”, Subotica
Mesna zajednica Blok 30, Novi
Beograd
Pomoć manifestaciji
„Svetska nedelja dojenja”
Centar za brigu o deci
30.
31.
32.
2001.
2002.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
41.
Plesni studio „Žil Vern“
2004.
42.
Humanitarni fond „Svetosavlje”,
Zrenjanin
Gimnazija u Kruševcu,
Gimnazija u Subotici, škola za
decu oštećenog sluha u Nišu
Anđela i Aleksa Ivković iz Kruševca,
prve bebe rođene u 2004. godini
Gimnazija u Sremskim
Karlovcima
2004.
Kupovina 200 karata za decu u domovima za
nezbrinutu decu – dečji festival „Pozorište Zvezdarište“
Donacija dečijem studiju radi pokrivanja troškova učešća na
18. internacionalnom festivalu pozorišta za decu u Tuluzi
Donacija
2004.
Donacija u knjigama Zepter Book World-a
2004.
Gratis polisa osiguranja za školovanje
695.000,00
10.000,00
2004.
2005.
Donacija u knjigama Zepter Book World-a
Donacija dva kompjutera, štampača, dva televizora i dva
diktafona
36.810,00
184.000,00
529,64
2.300,00
43.
44.
45.
46.
148
Omladinska organizacija za
borbu protiv side
Predškolska ustanova
„Pčelica” iz Kozarske Dubice
Roditelji prvih 200 beba rođenih
u zemunskom porodilištu
Obdaništa u Banja Luci
Dečji humanitarni fond
Omladinski savez Inđije
Opština Novi Beograd
Osnov
2004.
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i
Kompanije Zepter u oblasti sporta
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Primalac donacije ili
sponzorstva
Osnov
1995.
1995.
1997.
1998.
1999.
2002.
2002.
2002.
2002.
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Teniski klub Crvena zvezda, Beograd
Teniski klub Dril
(takmičar Nenad Ćurčić)
Teniski klub Partizan, Beograd
2002.
2003.
2003.
2003.
2001.
2002.
2003.
2004.
2000.
2001.
2002.
2003.
2002.
1996.
1997.
1999.
2001.
2002.
2003.
1996.
2002.
1996.
1997.
2004.
1996.
1997.
2001.
37.
Plesni studio „Beodance”, Beograd
2001.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Sportsko društvo Kačer, Belanovica
Univerzitetski džudo klub Student
Aikido klub Heiho
Karate klub Borac, Čačak
Verano motors ASK, Beograd
Veslački klub Grafičar
Modelarsko-maketarski klub CVM
Biciklistički savez Jugoslavije
Biciklistički klub Železničar
Organizacioni komitet Svetskog
prvenstva u stonom tenisu, Beograd
Paulina Ikonić (juniorska
reprezentativka u karateu)
„Politika” (44. kros „Politike”)
1998.
2000.
2003.
2002.
2000.
2002.
2000.
1998.
1998.
1998.
Odlazak dvojca bez kormilara na Nations Cup u Holandiji
Putovanje na takmičenje u Poljskoj
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Generalni sponzor Beogradskog turnira
Donacija
Finansijska podrška organizaciji Evropskog prvenstva 2005.
Pomoć u obezbeđivanju uslova za pripreme
jugoslovenskih reprezentativnih selekcija
Finansijska podrška pripreme reprezentacije u 2002.
Sponzorstvo
Donacija
Donacija
Donacija
Donacija
Obezbeđenje uslova za trening i takmičenja u 2003/04.
Sponzorstvo predolimpijskog turnira „Trofej Beograda”
Donacija Fitex Yu demo ski school
Donacija radi finansiranja troškova svetskog prvenstva
Sponzorstvo turnira
Donacija
Donacija
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo muške rukometne reprezentacije
Donacija za učešće na EU šampionatu u Varni, Bugarska
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo turnira
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo radi pokrivanja troškova Davis Cup meča
Jugoslavija-Poljska
Sponzorstvo Saveznog takmičenja u latinoameričkim
i standardnim plesovima
Donacija
Sponzorstvo
Donacija u robi
Donacija
Sponzorstvo troškova takmičenja
Donacija
Sponzorstvo
Pokroviteljstvo domaće reprezentacije
Sponzorstvo
Donacija
2001.
Donacija u robi
7.979,55
132,99
2001.
Sponzorstvo u robi
6.499,30
108,32
2001.
Sponzorstvo u robi
5.712,00
95,20
48.
49.
50.
Veslački klub Partizan, Beograd
Karate klub Crvena zvezda, Beograd
Košarkaški klub Partizan, Beograd
godine
Košarkaški savez Jugoslavije,
Beograd
Košarkaški klub Ergonom, Niš
Košarkaški klub Železničar, Beograd
Vaterpolo klub Partizan, Beograd
Vaterpolo savez SCG, Beograd
Fiteks group, Beograd
Jugoslovenski kik boks savez, Beograd
Kik boks savez Beograda
Kik boks klub Zemun
Fudbalski klub Bask
Sportsko-penjački klub Vertikal
Rukometni savez Jugoslavije, Beograd
Alisa Marić
Andrej Kulundžić
Sportski savez Srbije
(manifestacija Dečji maraton)
10.000,00
10.000,00
2.830.054,50
4.871.375,00
1.939.600,00
1.800.000,00
405.000,00
600.000,00
1.890.000,00
1.894,00
1.894,00
370.911,47
369.043,56
76.633,74
29.826,02
6.710,85
9.894,00
31.500,00
2.205.000,00
600.000,00
500.000,00
12.000,00
300.000,00
300.000,00
2.967.000,00
613.200,00
1.504.780,00
1.500.000,00
122.393,80
135.419,80
300.000,00
3.500,00
1.500,00
17.640,00
42.000,00
42.000,00
44.000,00
15.000,00
184.050,00
46.747,50
30.000,00
600.000,00
8.135,45
11.000,00
90.000,00
36.265,00
9.230,77
7.692,31
184,62
5.000,00
4.971,00
46.166,00
8.402,38
29.027,39
25.000,00
2.000,00
2.000,00
4.971,00
526,32
196,59
696,96
700,00
695,94
676,92
2.255,64
3.049,71
7.029,70
3.931,85
8.221,51
1.223,38
1.441,68
1.500,00
30.000,00
500,00
58.800,00
23.000,00
7.653,60
4.500,00
350.000,00
10.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
3.500,00
4.454,55
443,67
117,75
74,57
6.751,54
165,70
77,16
378,79
151,52
265,15
Fond Madlena Zepter 149
R.br.
Primalac donacije ili
sponzorstva
godine
51.
Olimpijski komitet SCG, Beograd
2004.
52.
Ženski rukometni klub Bambi
– Mladi radnik, Požarevac
Bilijar federacija Jugoslavije
Automobilski sportski klub
Bambi, Požarevac
Sportski klub Tošin bunar, Beograd
Turistička organizacija
Požarevac odbor LJKI
Ski škola Fiteks Group, Beograd
1998.
Svečana večera i pokloni povdom 25. seminara
međunarodnih olimpijskih komiteta
Sponzorstvo za obavljanje redovnih aktivnosti
1999.
1999.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
150
Košarkaški klub Crvena zvezda,
Beograd
Karate klub Budućnost, Beograd
Savez masovne fizičke kulture,
Novi Beograd
Savez hokeja na ledu, Beograd
Fudbalski klub Borac, Čačak
Košarkaški klub Hemofarm, Vršac
Sportsko-rekreativni centar
„Tašmajdan“, Beograd
„Ball of Dreams“
Udruženje samostalnih
fudbalskih klubova
Odbojkaški klub Bambi
– Mladi radnik, Požarevac
Džudo klub Crvena zvezda,
Beograd
SPORTS ZONE
Košarkaški klub YU 32, Čačak
Fudbalski klub Mladost, Lučani
Fudbalski klub Javor, Ivanjica
Rukometni klub Železničar,
Novi Sad
Planinarsko društvo Kablar, Čačak
Teniski klub Spartak, Subotica
Plivački klub Dinamo, Pančevo
Hokejaški klub Beostar
Planinarsko-smučarsko društvo
Železničar, Beograd
Radio-televizija Srbije
Luka Bogdanović, košarkaš KK
Crvena zvezda
Karate savez SCG, Beograd
Osnov
Iznos u
dinarima
Iskazano u
evrima
2.729.650,00
38.500,00
10.000,00
833,00
Sponzorstvo za obavljanje redovnih aktivnosti
Sponzorstvo trećeg Bambi relija
5.000,00
20.000,00
425,00
1.704,00
2000.
2000.
Sponzorstvo za nabavku majica i šortseva
Sponzorstvo 37. ljubičevskih igara
14.719,90
20.000,00
641,00
871,00
2001.
2001.
2003.
2001.
600.000,00
600.000,00
700.000,00
52.000,00
10.175,00
10.175,00
9.480,00
871,00
2,275 000.00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
80.000,00
4.000,00
6.000,00
90.000,00
350.000,00
837,00
820,00
245,00
1.244,00
66,70
93,00
1.499,00
2002.
2002.
2003.
2002.
2002.
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Sponzorstvo
Finansijska podrška i pomoć za obavljanje redovnih
aktivnosti
Sponzorstvo ULEB lige
Donacija redovnih aktivnosti
Donacija redovnih aktivnosti
Donacija redovnih aktivnosti
Donacija redovnih aktivnosti
Donacija Novogodišnje trke na Ušću
Donacija XVI međunarodnog polumaratona na Ušću
Organizacija Svetskog juniorskog prvenstva hokeja
na ledu
Donacija redovnih aktivnosti
Sponzorstvo lige
Donacija redovnih aktivnosti
Donacija za sezonu 2001/02.
Nabavka 2.200 stolica za tribine plivališta
100.000,00
50.000,00
600.000,00
500.000,00
2.970.000,00
1.665,00
850,00
9.652,00
8.260,00
48.841.22
2002.
2002.
Donacija
Sponzorstvo dečje fudbalske lige
27.427,50
180.000,00
450,00
3.000,00
2002.
Sponzorstvo kvalifikacionog turnira kupa CEV
100.000,00
1.634,00
2003.
2003.
2003.
2004.
2004.
2004.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
Donacija po specifikaciji
Donacija po specifikaciji
Donacija po specifikaciji
Donacija po specifikaciji
Donacija po specifikaciji
Donacija po specifikaciji
Champions Basketball Cup, Novi Sad
Donacija redovnih aktivnosti
Donacija redovnih aktivnosti
Donacija redovnih aktivnosti
Nabavka opreme
3.700,00
7.000,00
12.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
325.000,00
35.000,00
5.000,00
15.000,00
84.764,40
60,00
103,00
177,00
840,00
406,00
394,00
5.000,00
562,00
78,00
233,00
1.312,00
2003.
2003.
2003.
2004.
2004.
2004.
2004.
2004.
Donacija ekološke istraživačke ekspedicije Zapadna Morava
Donacija redovnih aktivnosti
Sponzorstvo tekućih aktivnosti
Unapređenje hokejaškog sporta
Razvoj programa mladih – selekcija
Razvojni program mladih
Razvoj programa mladih – selekcija
Pomoć ekspediciji Atlas 2004 – avio-karte za Maroko
2.000,00
20.000,00
140.000,00
420.000,00
400.000,00
400.000,00
450.000,00
28.029,00
30,00
303,00
2.153,00
6.121,00
5.705,00
5.463,00
5.920,00
382,00
2004.
Sponzorstvo beogradskog studija tokom Olimpijskih
igara u Atini
Nagrada Zepter osiguranja „Lavlje srce“ – najborbeniji
igrač ULEB lige
Pomoć za pripremu naše reprezentacije na 8. Fudokan
Shotokan karate šampionatu, Rumunija
1.500.000,00
13.500,00
70.900,00
1.000,00
354.500,00
5.000,00
2003.
2001.
2002.
2002.
2003.
2001.
2002.
2001.
2004.
2004.
Napomena:
Vrednosti u tabelama su iskazane u evrima, a za godinu je primenjivan prosečan kurs po kome su rađeni svi finansijski izveštaji. U prilogu su analitički iskazana plaćanja po navedenim grupama.
Nažalost, usled denominacija i devalvacija koje su pogađale zemlju početkom devedesetih godina prošlog veka, realnu vrednost donacija tih godina iz današnje perspektive je veoma teško utvrditi. Podaci u tabeli su zato odraz samo
dela realnih novčanih donacija koje su realizovane tokom svih ovih godina.
1) Tokom perioda 1990-1992. nemačka marka je imala vrednost od 7,10 dinara do 1.800 dinara.
2) Na kraju 1993. zvanično je jedna marka = 5.000.000.000.000,00 dinara. Tokom te godine je dinar iz dana u dan galopirajuće devalvirao, odnosno padala mu je vrednost.
3) Prvog januara 1994. je sprovedena denominacija, to jest obrisano je devet nula, pa je 1 DEM = 5.000 dinara.
4) Do 18. januara 1994. dinar je opet devalvirao, pa je 1 DEM = 18.000.000,00 dinara.
5) 24. januara 1994. uvedeno je da je 1 DEM = 1 dinar i od tada ide relativno miran period.
Znači, sva plaćanja tokom 1993. godine, izražena u dinarima, potpuno su obezvređena.
Zbirna tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stipendisti i stipendije Madlene Zepter i Kompanije Zepter
541.464,52 evra
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i Kompanije Zepter
u oblasti kulture, umetnosti, nauke i izdavaštva
1.026.701,58 evra
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i Kompanije Zepter
zdravstvenim ustanovama, lekarskim društvima i pojedincima za lečenje
114.115,77 evra
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i Kompanije Zepter
crkvi, humanitarnim organizacijama, nezbrinutim životinjama i ostala davanja
528.691,82 evra
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i Kompanije Zepter
u cilju pomoći gradu, deci i omladini
268.308,14 evra
Donacije i sponzorstva Madlene Zepter i Kompanije Zepter
u oblasti sporta
1.633.813,90 evra
UKUPNO:
4.113.095,73 evra
Fond Madlena Zepter 151
Download

B_02 Fond 8 ZenPero_Layout 1