ADRESAR KLUBOVA
PRVA LIGA - SJEVER
Naziv kluba*
e-mail*
Web adresa*
RK “BOSNA-TS” - TEŠANJ
[email protected]
Ul. ”Mustafe Ćemana” bb, 74264 Jelah, za Ćusto Refika
Adresa za službenu poštu*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
061/776-776; 061/989-849
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
Ćusto Refik – 061/776-776
Turalić Armin – 061/801-440
Adžamija Avdija – 061/ 989-849
Ćusto Kenan – 062/455-387
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
SRC “Tešanj” - Tešanj
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
Žuta
Crna
plava
Plava
zelena
Bijela
Ćusto Refik
Predsjednik*
mob. e-mail*061/776-776;
[email protected]
Adžamija Avdija mob. e-mail* 061/989-849
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar *
mob. e-mail* 062/455-387
Turalić Armin
Trener*
mob. e-mail* 061/801-440
[email protected]
Ajanović Abdulah 061/850-994
Naziv kluba*
RK BANOVIĆI
[email protected]
e-mail*
Web adresa*
Sprtska dvorana, Banovići
Adresa za službenu poštu*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
061 193 384
061 964 432
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
Ramiz Brkić
Redžo Tabaković
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Sportska dvorana, Banovići
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
Plava
Plava
Crvena
Crvena
Ramiz Brkić
Predsjednik*
mob. e-mail*
Ribić Sead
Zamjenik
mob. e-mail*
predsjednika*
Tabaković Redžo
Sekretar *
mob. e-mail*
Bureković Azmir
Trener*
mob. e-mail*
061 613 251
Naziv kluba*
e-mail*
Web adresa*
RK “Sana 7” Sanski Most
[email protected]
Bulevar 7. Korpusa Lamela D. Sanski Most
Adresa za službenu poštu*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT
Talijć Denijal, 061 137 477
OSOBA ZA KONTAKT
Savanda Ajman, 061 710 933
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Gradska sportska dvorana Sanski Most
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
Crna, zelena
Crna, plava
Predsjednik*
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar *
Trener*
Savanda Ajman
Seferović Ismet
mob. e-mail*
mob. e-mail*
061 710 933
Talić Denijal
Alihodžić Ibrahim
mob. e-mail*
mob. e-mail*
061 137 477
061 137 753
061 460 973
Naziv kluba*
e-mail*
R.K.”KRAJINA” CAZIN
[email protected]
Web adresa*
Ul.generala Izeta Nanica bb S.dvorana 77220 cAZIN
Adresa za službenu poštu*
Tel.fax 037511548 mob.062857058
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
LJubijankić Enes
Ahmetašević Selvedin
062 857 058
061 732 057
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
J.U. Sportska dvorana Cazin
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
crvena
crvena
plava
plava
Selvedin
Predsjednik*
mob. e-mail*
061 732 057
Ahmetašević
Zamjenik
mob. e-mail*
predsjednika*
062 857 058
LJubijankić Enes
Sekretar *
mob. e-mail*
062 159 992
Hegić Jasenko
Trener*
mob. e-mail*
Naziv kluba*
e-mail*
Web adresa*
Adresa za službenu poštu*
RK.LUKAVAC
[email protected]
www.rklukavac.tk
Titova bb 75300 Lukavac / Sportska dvorana
Lukavac
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
061 660 784
OSOBA ZA KONTAKT
Osmić Mevludin
OSOBA ZA KONTAKT
Mott Željko
061 660 784
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Sportska dvorana Lukavac
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
Plava
Plava
Bijela
Plava
Osmić Mevludin mob. e-mail*
Predsjednik*
Mott Željko
Zamjenik
mob. e-mail*
predsjednika*
Junuzović Sead mob. e-mail*
Sekretar *
Mott Željko
Trener*
mob. e-mail*
062 412 305
061 660 784
062 412 305
061 390 225
062 412 305
Naziv kluba*
RUKOMETNI KLUB “BIHAĆ”
[email protected]
e-mail*
Web adresa*
Dvorana ”LUKE” 77000 Bihać
Adresa za službenu poštu*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
Hafurić Asmir
Rizvan Zjakić
062/237-905
063/797-831
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
SD “LUKE” Bihać
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
CRVENO-PLAVA CRVENO-PLAVA
Plava
Predsjednik*
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar *
Trener*
plava
Rizvan Zjakić
Irfan Demirović
mob. e-mail*
mob. e-mail*
Fuksik Zdenko
Hafurić Asmir
mob. e-mail*
mob. e-mail*
063/797-831
061 137 666
061/395-405
062/237-905
Naziv kluba*
e-mail*
Web adresa*
MRK “JAJCE” JAJCE
[email protected]
http://rkjajce.com
Donje Pijavice bb (zgrada penzionera) 70101 Jajce
Adresa za službenu poštu*
061/669-734; 063/662-009
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT
Kasum Fikret
OSOBA ZA KONTAKT
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Gradska dvorana Jajce
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
Plava - bijela
Plava - bijela
Predsjednik*
Boško Barišić
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar *
mob. e-mail*
063/351-808
mob. e-mail*
Fikret Kasum
mob. email*061/669-734;
063/662-009
mob. e-mail*
061/535-700
Trener*
Rešad Agić
Naziv kluba*
e-mail*
Web adresa*
RUKOMETNI KLUB ŽEPČE
[email protected]
www.rkzepce.com
Stjepana Tomaševića bb, Žepče
Adresa za službenu poštu*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
064 43 93 248
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
Ivan Širić 064 43 93 248
Ivo Klarić 063 943 712
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
KŠC DON BOSCO
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
plavo bijela
bijiela
crvena
crvena
Ivo Klarić
Predsjednik*
mob. e-mail*
Damir Jukić
Zamjenik
mob. e-mail*
predsjednika*
Sekretar *
Darko Andrijević
mob. e-mail*
Pero Zekić
Trener*
mob. e-mail*
063 943 712
063 286 295
063 333 299
063 381 513
Naziv kluba*
RK“SLOBODA-SOLANA“
(naziv koji upišete biće korišten u
službenoj korenspondenciji)
e-mail*
[email protected]
TUZLA
(obavezan podatak)
Web adresa*
(ukoliko posjedujete)
TRG STARA tržnica 10
Adresa za dostavljanje službene
pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
035 271 281
035 271 281
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon;faks, mobitel)
(telefon;faks, mobitel)
Mirza Bulić
061 721 335
Osman Babović 061 169 168
Emin Suljetović 061 894 494
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Rezervna dvorana*
KRSC MEJDAN TUZLA
SD LUKAVAC
Boja dresova igrača*
Boja šortseva igrača*
Boja dresova golmana*
CRVENA
CRVENA
CRVENA
ŽUTA
CRNA
CRNA
Predsjednik*
Kontakt 061 168 737
Edin
Imamović mob.
Zamjenik predsjednika*
Sekretar *
Trener*
Adnan
Imerović
e-mail*
Kontakt
mob.
061 131 642
Mirza
Kabil
e-mail*
Kontakt
mob.
063 102 231
Mirza
Bulić
e-mail*
Kontakt
mob.
061 721 335
e-mail*
Naziv kluba*
e-mail*
Web adresa*
Adresa za službenu poštu*
RK “Maglaj” Maglaj
[email protected]
Tržni centar Maglaj bb, 74250 Maglaj
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
Karabegović Senad
Habibović Faris
061-745-021
061-994-947
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Gradska dvorana u Maglaju
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
plavi
bijeli
bijeli
plavi
Karabegović Senad mob. e-mail*
061-745-021
Predsjednik*
Zamjenik
mob. e-mail*
predsjednika*
Habibović Faris
061-994-947
Sekretar *
mob. e-mail*
[email protected]
Bajraktarević Enver mob. e-mail*
061-588-428
Trener*
Međić Ernad
061-703-020
Naziv kluba*
ORK”OMLADINAC” LUKAVAC
[email protected]
e-mail*
Web adresa*
Adresa za dostavljanje službene
25 .novembar bb, 75300 LUKAVAC
pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA KONTAKT TELEFAKS KLUBA
035/553-807 , 061/135-231
035/553-807
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
EMIĆ NERMIN
FAHRUDIN HASANHODŽIĆ
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
Rezervna dvorana*
utakmice*
Sportska dvorana Lukavac
Sportska dvorana Živinice
Boja dresova igrača* Boja šortseva igrača*
Boja dresova golmana*
PLAVA
PLAVA
CRNI
ŽUTA
ŽUTA
TAMNO PLAVI
Predsjednik*
Emić Nermin
Zamjenik
predsjednika*
VenturiniMehmedinović
Mirsada
Hasanhodžić
Fahrudin
Sekretar *
Trener*
Jahić Dževad
Kontakt
mob. email*
Kontakt
mob. email*
061/135-231
Kontakt
mob. email*
Kontakt
mob. email*
061/800-943
[email protected]
062/991-663
061/710-292
Naziv kluba*
OMLADINSKI RUKOMETNI KLUB “TUZLA”
(naziv koji upišete biće korišten u
službenoj korenspondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obavezan podatak)
Web adresa*
orktuzla.com
(ukoliko posjedujete)
Dokanj do broja 10
Adresa za dostavljanje službene
pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA KONTAKT TELEFAKS KLUBA
061386321
OSOBA ZA KONTAKT
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon;faks, mobitel)
Ismir Bašić
061386321
(telefon;faks, mobitel)
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
Rezervna dvorana*
utakmice*
Mejdan-tuzla
Boja dresova igrača*
Boja šortseva
Boja dresova golmana*
igrača*
Crveno-bijela
crvena
Plava tamno
Bijelo-crvena
crvena
Crna
Predsjednik*
Kontakt 061238154
Ađulović Admir
mob.
Zamjenik predsjednika*
Bašić Ismir
e-mail*
Kontakt
mob.
061386321
Sekretar *
Salihović Semir
e-mail*
Kontakt
mob.
061648011
Trener*
Bašić Ismir
Ađulović Admir
e-mail*
Kontakt
mob.
e-mail*
Download

ADRESAR KLUBOVA PRVA LIGA - SJEVER