Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
ŽRK Ilidža
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
[email protected]
web adresa
www.zrkilidza.net
(obavezan podatak)
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
Nike Kolumbića 35 71210 Ilidža
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
033/718-127
061/365-140
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Dominko Ilić
Fatima Čolo
Tel*.- Fax. 061/365-140
Mob.
e-mail*:
Tel*.
Mob.*
061/ 866-970
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
KSC Ilidža
KSC Hadžići
Boja dresova igrača*
Crvena
Zuta
Predsjednik*
Boja šortseva igrača*
plava
crvena
Ismar Šabović
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar*
Тrener*
Rezervna dvorana*
Dominko Ilić Boja dresova golmana*
Teget-crvena
Teget-žuta
Kontakt mob.
063/ 895-201
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
061/ 365-140
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
HŽRK „LJUBUŠKI-HUM“
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
S.Silvije Antić bb Ljubuški
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Nedjeljko Zovak 063 320 866
Zdravko Dodig 00385 98 408863
Tel*.- Fax.
Mob.
e-mail*:
Tel*.
Mob.*
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Ljubuški
Grude
Boja dresova igrača*
Plava
Rezervna dvorana*
Boja šortseva igrača*
Crvena
Predsjednik*
Ante Mišetić
Zamjenik
predsjednika*
Snježana Korać
Sekretar*
Darinka Zovak
Тrener*
Miodrag Čolina
Boja dresova golmana*
Siva-crna
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail
mob.
mob.
mob.
063 320 866
mob. 063/839-280
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
ŽRK „Borac“ Banja Luka
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
web adresa
www.zrkborac.net
(obavezan podatak)
(ukoliko posjedujete)
Adresa za
dostavljanje službene
pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KLUBA
065/900-604
Petra Rađenovića 29
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
051/308-703;307-704
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Gligorić Ranko
Rade Unčanin Tel*.- Fax. 051/308-703; 308-704
065/900-604
Mob.
e-mail*: [email protected]
Mob. 065/141­868 Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
SD „Borik“
Boja dresova igrača*
Dvorana OŠ Borislav Stanković
Boja šortseva igrača*
Crvena
Bijela
Plava
Predsjednik*
Rezervna dvorana*
Verica Čivčić
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar*
Mira Stanković
Тrener*
Stojan Atlagić
Boja dresova golmana*
Zeleni
Crni
Žuti, Crveni
051/308-703;
Kontakt
307-704
mob.
e-mail*
[email protected]
051/308-703;
Kontakt
307-704
mob.
e-mail*
[email protected]
065/572-063
Kontakt
mob.
[email protected]
e-mail*
065/308-704
Kontakt
mob.
[email protected]
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
ŽRK Krivaja Zavidovići
e-mail*
[email protected]
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
Kulina Bana br.6. 72220 Zavidovići
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
032/866-061
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Šantić Nerina
Mirela Bašić
061/824‐755
061/180-398
e-mail*:
e-mail*: n e ri [email protected] .com
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
SD Zavidovići
SD Maglaj
Boja dresova igrača*
Crvena
Zuta
Predsjednik*
Rezervna dvorana*
Mirela Bašić
Zamjenik
Omeragić Alma
predsjednika*
Sekretar*
Šantić Nerina
Тrener*
Đerzić Adnan
Boja šortseva igrača*
Boja dresova golmana*
Tamno plava
Zelena
Kontakt mob. 061/180-398
e-mail*
Kontakt mob. 061/ 621-950
e-mail*
Kontakt mob.
061/824-755
e-mail*
Kontakt mob.
061/811-762
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB GORAŽDE
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
www.zrkgorazde.com.ba
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
Ul.Zaima Imamovića 44 - Goražde
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
038/220-912
038/220-912
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
VLAJČIĆ JUNUZ - JUNGA
Tel*.- Fax.
061/647-979
Mob.
e-mail*:
Semir Mirvić
Tel*.
061/603-811
Mob.*
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
MIRSAD HURIĆ U GORAŽDU
Boja dresova igrača*
Rezervna dvorana*
SPORTSKA DVORANA U FOČI
Boja šortseva igrača*
PLAVA,CRVENA I ŽUTA
PLAVA,CRVENA, ŽUTA
NARANDZASTA
Predsjednik*
Boja dresova golmana*
SIVA
VLAJČIĆ JUNUZ
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar*
MIRVIĆ SEMIR
Тrener*
VLAJČIĆ JUNUZ
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail
mob.
061/647-979
mob.
mob.
mob.
061/603-811
061/647-979
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
R.K.“JEDINSTVO“BRČKO
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
-
Adresa za
Radovanović Saša,Marina Držića br.11, 76100 Brčko
dostavljanje
službene pošte*
KONTAKT TELEFON/MOB.
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
KLUBA
049 381 026
065 924 419
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Radovanović Saša
Matijašević Braco
Tel*.- Fax.
Mob.
065 924 419
e-mail*:
[email protected]
Tel*. 049 381 026
Mob.*
065 569 812
e-mail*:[email protected]
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin
utakmice*
Dvorana Ekonomske Škole
Boja dresova igrača*
plava
narandžasta
Rezervna dvorana*
Dvorana Gimnazije“Vaso Pelagić“
Boja šortseva
igrača*
plava
narandžasta
Predsjednik*
Tomaš Dragan
Zamjenik
predsjednika*
Tomić Dragan
Sekretar*
Radovanović Saša
Тrener*
Milunović Zoran
Boja dresova golmana*
siva
crvena
Kontakt
065 516 280
mob.
[email protected]
e-mail*
Kontakt
065 517 460
mob.
[email protected]
e-mail*
Kontakt
065 569 812
mob.
[email protected]
e-mail*
Kontakt
065 532 544
mob.
[email protected]
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
ZRK HRASNICA
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obavezan podatak)
web adresa
www.hrasnica.com.ba
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
Šehitluci 54 – 71212 Hrasnica
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
061 102 203
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Fuad Lokvančić
Tel*.- Fax.
Mob.
061 102 203
e-mail*: [email protected]
Tel*.
Mob.*
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
KSCIlidža
KSC Hadžići
Boja dresova igrača*
Bijela
Plava
Predsjednik*
Rezervna dvorana*
Boja šortseva igrača*
Plava
Bijela
Kojadinović Marinko
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar*
Sinanović Ervin
Тrener*
Fuad Lokvančić
Boja dresova golmana*
Žuti
Crveni
Kontakt mob.
062 303 405
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
062 326 705
e-mail*
Kontakt mob.
061 102 203
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
ŽRK ŽIVINICE
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
Ul.Alije Izetbegovića 42 (BKC)
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
035 773 908
061 185 343
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Hamzalija Bajrić
Midhad Jamaković
Tel*.- Fax.
Mob.
061 185 343
e-mail*:
Tel*.
Mob.* 061/ 611-825
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
GD ŽIVINICE
SD BANOVIĆI
Boja dresova igrača*
Plava
Crno-crvena
Rezervna dvorana*
Boja šortseva igrača*
Plava
Crno – crvena
Predsjednik*
Hamzalija Bajrić
Zamjenik
predsjednika*
Šerif Avdaković
Sekretar*
Jamaković Midhad
Тrener*
Memišević Rizah
Boja dresova golmana*
Crvena
Siva
Kontakt mob. 061/185-343
e-mail*
Kontakt mob.
061 292 149
e-mail*
Kontakt mob.
061 611 825
e-mail*
Kontakt mob.
061 083 539
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
HŽRK ZRINJSKI
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
web adresa
www.hzrk-zrinjski.com
(obavezan podatak)
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
Stjepana Radića 49 (stadion)
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
036 831-243
063 292 911
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Dragan Pinjuh 063 292 911
Robert Grgić 063 938 379
Tel*.- Fax.
Mob.
Tel*.
Mob.*
036 831-243
e-mail*: [email protected]
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
Rezervna dvorana*
DVORANA ČITLUK
BIJELI BRIJEG
Boja dresova igrača*
BIJELA
CRVENA
Predsjednik*
[email protected]
Boja šortseva igrača*
BIJELA
CRVENA
Dragan Pinjuh
Zamjenik
predsjednika*
Sekretar*
Robert Grgić
Тrener*
Ana Papak
Boja dresova golmana*
TAMNO PLAVA
ŽUTA
Kontakt mob.
063 292 911
e-mail*
Kontakt mob.
e-mail*
Kontakt mob.
063/ 938-379
e-mail*
Kontakt mob.
063 630-400
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
HŽRK KATARINA
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
[email protected]
[email protected]
e-mail*
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
www.hrkkatarina.blogsport.com
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
Dr.Ante Starčevića 34 – 88000 Mostar
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
036 348 162
036 348 162
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Tihomir Ćale
Joško Stanić
Tel*.- Fax.
Mob.
063 /289-204
e-mail:
Tel*.
Mob. 063/345 717
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
BIJELI BRIJEG
MITHAT HUJDUR HUJKA
Boja dresova igrača*
CRVENA
NARANDŽASTA
Rezervna dvorana*
Boja šortseva igrača*
CRVENA
CRNA
Predsjednik*
DAMIR PEHAR
Zamjenik
predsjednika*
TIHOMIR ČALE
Sekretar*
JOSIP STANIĆ
Тrener*
Sanja Bajgorić
Boja dresova golmana*
CRVENA
TAMNO-PLAVA
Kontakt mob.
036 311 281
e-mail*
Kontakt mob.
063 345 717
e-mail*
Kontakt mob.
063 289 204
e-mail*
Kontakt mob.
061/257-981
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
RUKOMETNI KLUB LOKOMOTIVA - MOSTAR
[email protected];
[email protected]
e-mail*
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
USRC M.HUJDUR HUJKA SJEVERNI LOGOR 21
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
036 571 048
036 571 048
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OMEROVIĆ OMER
Tel*: 036 571 048
Fax. 036 571 048
Tel*.
Mob.*
e-mail*: [email protected]
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
USRC M.H. Hujka Sjeverni logor bb
Boja dresova igrača*
Crveni
Tamno plavi
Predsjednik*
Rezervna dvorana*
Dvorana Bjeli Brijeg
Boja šortseva igrača*
Crveni
Tamno plavi
Oručević Ismet
Zamjenik
Demić Ibro
predsjednika*
Sekretar*
Omerović Omer
Тrener*
Rahimić Armin
Boja dresova golmana*
Svjetlo plavi
Tamno plavi
Kontakt mob.
061 823 511
e-mail*
Kontakt mob.
061 628 988
e-mail*
Kontakt mob.
061 164 844
e-mail*
Kontakt mob.
063 990 132
e-mail
Rukometni Savez Bosne i Hercegovine
UL.ĆEMALUŠA BR.6.
71000 SARAJEVO
www.rsbih.com
PREMIJER LIGA ŽENE
UPITNIK ZA KLUB
Naziv kluba*
ŽRK MIRA PRIJEDOR
(naziv koji upištete biće koršten u
službenoj korespondenciji)
e-mail*
[email protected]
(obavezan podatak)
web adresa
(ukoliko posjedujete)
Adresa za dostavljanje
službene pošte*
Vuka Karadžića br.3 Prijedor
KONTAKT TELEFON/MOB. KLUBA
KONTAKT TELEFAKS KLUBA
052 214 930
052 521 528 (dvorana)
052 214 930
052 521 528 (dvorana)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
OSOBA ZA KONTAKT
(telefon; faks, mobitel)
Mario Davidović
Tel*.- Fax. 065 512 528
Mob.
e-mail*:
Tel*.
Mob.*
e-mail*:
Dvorana u kojoj klub igra kao domaćin utakmice*
SD MLADOST
SD NOVI GRAD
Boja dresova igrača*
BIJELA
TAMNO PLAVA
CRVENA
Predsjednik*
Boja šortseva igrača*
BIJELA
TAMNO PLAVA
CRVENA
Nada Đaković
Zamjenik
predsjednika*
Rezervna dvorana*
Sekretar*
Biljana Kesar
Тrener*
Jovica Radaković
Boja dresova golmana*
ŽUTA
SIVA
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail*
Kontakt
e-mail
mob. 065 514-591
mob.
mob.
mob.
Download

UPITNIK ZA KLUB - Rukometni savez BiH