Klinika reprodukční medicíny
a gynekologie
Preimplantační genetické vyšetření (PGD) ‐ ceník
platný od 23.6.2014
a‐CGH
Vyšetření 1‐3 embryí
V ceně je zahrnuta biopsie, analýza, genetický závěr
Každé další embryo
30 000 Kč
8 000 Kč
PGD ‐ FISH + PCR
* Biopsie a fixace blastomer
* Vyšetření 5 chromozomů (1 – 10 blastomer)
PLATÍ SE VŽDY U PGD – FISH + PCR
15 000 Kč
Chromozómy 13, 18, 21, X, Y 25 000 Kč
22 000 Kč
Chromozómy 13, 16, 18, 21, 22
* Vyšetření 7 chromozomů (1 – 10 blastomer) Chromozómy 13, 16, 18, 21, 22, X, Y
* Vyšetření každé další blastomery
*
P
*
P
*
P
32 000 Kč
2 000 Kč
Pericentrická Inverze a další strukturální aberace ‐10 embryí
Příprava je v ceně
Pericentrická Inverze a další strukturální aberace ‐ 10 embryí
hrazený zdravotní pojišťovnou ‐ DOPLATEK, příprava v případě úhrady zdravotní pojišťovnou není v ceně
Diagnostika monogenních chorob (první cyklus) ‐ 10 embryí
Příprava je v ceně
Diagnostika monogenních chorob (první cyklus) ‐ 10 embryí
hrazený zdravotní pojišťovnou ‐ DOPLATEK, příprava v případě úhrady zdravotní pojišťovnou není v ceně
Diagnostika monogenních chorob (další cyklus) ‐ 10 embryí
Příprava je v ceně
Diagnostika monogenních chorob (další cyklus) ‐ 10 embryí
hrazený zdravotní pojišťovnou ‐ DOPLATEK, příprava v případě úhrady zdravotní pojišťovnou není v ceně
43 000 Kč
0 Kč
78 000 Kč
0 Kč
63 000 Kč
Příprava pro cytogenetické vyšetření nebo Hradí se v případě použití metod hrazených zdravotní pojišťovnou
genová diagnostika PCR
0 Kč
15 000 Kč
P – výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění
* Výkony se hradí, i když embryotransfer neproběhne
Klinika
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tel: +420 543 516 001
Obchodní sídlo společnosti
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
IČ 27677851, DIČ CZ27677851
NONSTOP linka
+420 774 117 766
[email protected]
www.reprofit.cz
1/1
Ceník výkonů PGD
CZE0044.03
Platnost od: 23.06.2014
Download

Preimplantační genetické vyšetření (PGD) - ceník