JEN TO, CO OPRAVDU
POTŘEBUJETE, ABYSTE
OTĚHOTNĚLA
Nejvíce výkonů
asistované
reprodukce
v České republice
Výsledky řadící
nás mezi evropské
špičky reprodukční
medicíny
4. ŘÍJNA 2014 OD 14.00 HODIN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PRO VEŘEJNOST
TOUŽÍTE PO MIMINKU, ALE NEMŮŽETE OTĚHOTNĚT?
MÁTE OBAVY Z NEPLODNOSTI NEBO UMĚLÉ OPLODNĚNÍ JIŽ ZVAŽUJETE?
Pokud se právě zajímáte o možnosti asistované reprodukce, srdečně Vás zveme na naši kliniku
reprodukční medicíny a gynekologie REPROFIT International, Hlinky 122, v Brně, v sobotu
4. října od 14.00 do 18.00 hodin.
V rámci Dne otevřených dveří pro veřejnost se můžete seznámit s prostorami naší kliniky
a prodiskutovat nejnovější metody asistované reprodukce formou nezávazných osobních konzultací,
pro které Vám budou k dispozici tito naši lékaři:
MUDr. Marek KOUDELKA, MUDr. Štěpán MACHAČ, Ph.D., MUDr. Pavel OTEVŘEL,
MUDr. Leopold ROTTER, Ph.D., MUDr. Marcel ŠTELCL, MUDr. Daniela VITOUŠKOVÁ,
MUDr. Hana POSPÍŠILOVÁ, MUDr. Michael KOZUMPLÍK a MUDr. Marcela PASTORČÁKOVÁ.
w w w. re p ro f i t .c z
Download

JEN TO, CO OPRAVDU POTŘEBUJETE, ABYSTE