Klinika reprodukční medicíny
a gynekologie
Ceny a úhrady léků
platný od 23.6.2014
Pojišťovny hradí maximálně 2 250 jednotek gonadotropinů v rámci jednoho léčebného cyklu IVF
K tomu je možno v rámci jednoho léčebného IVF cyklu vykázat:
1. GnRH analog depotní, 1 dávka nebo
2. GnRH analog krátkodobě působící, jednodenní 28 dávek nebo
3. GnRH antagonista krátkodobý jednodenní 6 dávek nebo
4. GnRH antagonista depotní 1 dávka a antagonista krátkodobý 1 dávka
Název léku
Množství
Gonal F 900
Gonal F 450
Gonal F 300
Gonal F 75
Cetrotide
Puregon 900
Puregon 600
Puregon 300
Puregon 50
Orgalutran
Menopur
Menogon
Merional
Fostimon
Synarel
Synarel
Diphereline 3 mg
Diphereline 0,1 mg
Decapeptyl 3,75 mg
Decapeptyl 0,1 mg
1x 900 IU 1x 450 IU 1x 300 IU 1x 75 IU 1x 0,25mg
1x 900 IU 1x 600 IU 1x 300 IU
1x 50 IU
1x 0,25 mg
1x 1 ml
1x 10 amp.
1(10) x 1 amp.
1(10) x 1 amp.
1x 4 ml
1x 8 ml
1x 3 mg
1x 0,1 mg (7ks v balení)
1x 3,75 mg
1x 0,1 mg (7ks v balení)
Balíček léků na 1 IVF
Puregon Pen
Gonal F
Fostimon
Menopur
Merional
Menogon
Orgalutran Diphereline 0,1 mg
Decapeptyl 0,1 mg
Klinika
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tel: +420 543 516 001
2x900 IU, 1x300 IU, 3x50 IU
2x900 IU, 1x450 IU
30 amp.
30 amp.
30 amp.
30 amp.
1 amp. 28 inj.
28 inj.
Obchodní sídlo společnosti
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
IČ 27677851, DIČ CZ27677851
Plná cena za 1ks
9 670 Kč
5 057 Kč
3 430 Kč
897 Kč
983 Kč
9 095 Kč
6 149 Kč
3 209 Kč
624 Kč
992 Kč
553 Kč
244 Kč
435 Kč
454 Kč
1 467 Kč
2 605 Kč
3 918 Kč
129 Kč
3 122 Kč
164 Kč
Doplatek při úhradě ZP za 1ks
5 286 Kč
2 865 Kč
1 969 Kč
532 Kč
0 Kč
1 390 Kč
3 226 Kč
641 Kč
381 Kč
0 Kč
310 Kč
0 Kč
192 Kč
211 Kč
245 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Doplatek při úhradě ZP (balíček léků)
4 564 Kč
13 437 Kč
6 330 Kč
9 300 Kč
5 760 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
NONSTOP linka
+420 774 117 766
[email protected]
www.reprofit.cz
1/2
Ceník léků
CZE0045.02
Platnost od: 23.06.2014
Klinika reprodukční medicíny
a gynekologie
Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a SÚKL, s účinností od 1. 9. 2013, došlo u gonadotropních léků, které se používají ke stimulaci činnosti vaječníků, ke snížení úhrady ze zdravotního pojištění a tím ke zvýšení doplatku pacienta (ceny v tomto ceníku reflektují již toto zvýšení).
Klinika
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tel: +420 543 516 001
Obchodní sídlo společnosti
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
IČ 27677851, DIČ CZ27677851
NONSTOP linka
+420 774 117 766
[email protected]
www.reprofit.cz
2/2
Ceník léků
CZE0045.02
Platnost od: 23.06.2014
Download

Ceny a úhrady léků