WÜ UtÄ|v
ZAVOD ZA HUMANUREPRODUKCIJU
UPUTSTVO ZA POSTUPAK VANTJELESNE OPLODNJE
PRVA FAZA Priprema za postupak vantjelesne oplodnje počinje sinhronizacijom menstrualnog
ciklusa koju postižemo svakodnevnim uzimanjem kontracepcijskih tableta u periodu od jednog ili dva
mjeseca. Nakon prekida uzimanja tableta dobićete krvarenje (menstruaciju koja može biti nešto
drugačija nego ostale ali to Vas ne treba brinuti jer je to normalno). Ponekad se za vrijeme uzimanja
tableta javlja oskudno krvarenje koje takođe ne treba da Vas brine nego samo nastavite uzimati tablete
do predviđenog datuma u uputi. Ako je krvarenje obilnije (koristite više od tri uloška dnevno!) onda
nastavite sa uzimanjem po dvije tablete na dan do datuma predviđenog u protokolu i obratite se
koordinatoru.
DRUGA FAZA -zaštita jajnih ćelija ili kočenja mehanizma ovulacije agonistom GnRH
(Diphereline 0,1mg) počinje kod svih pacijentica istog datuma (obično i ponedeljak) i traje do kraja
stimulacije. Injekcije se daju potkožno svaki dan u približno isto vrijeme (najbolje u periodu 18-20h).
TREĆA faza -stimulacija razvoja jajnih ćelija se vrši sa hormonima (gonadotropini: Merional,
Menopur ili Gonal F) po šemi i dozi koja ovisi o nivou hormona, starosnoj dobi i indeksu tjelesne
težine (bodi mas indeks) te je broj ampula koje se daju različit od osobe do osobe. Injekcije se daju
intramuskularno u isto doba dana (najbolje u periodu 18-20h) u dozi koja je određena u šemi. Sve
ampule se daju istovremeno a ako se daje 4 ili 5 ampula onda ih treba rastvoriti sa dvije do tri bočice
„akve“ a ne sa svih pet da ne bi volumen cijele doze bio preveliki. Praćenje dejstva pomenutih injekcija
vrši se ultrazvučnim pregledom jajnika i mjerenjem rasta folikula u njima.
Prvi ultrazvučni pregled će biti u ponedeljak, 15 dana poslije, u periodu između 17 i 19h a tačno
vrijeme će Vam javiti koordinator. Prilikom te posjete biće te ultrazvučno pregledani (iako Vam
menstruacija još nije prestala!) te će Vam biti određen i objašnjen protokol same stimulacije i njenog
praćenja.
PUNKCIJU planiramo nakon 10 do 12 dana stimulacije tj. 34-37h nakon tzv. „štop injekcije“
(Pregnyl amp, Choriomon, Ovitrelle,) čije će vrijeme davanja biti određeno u odnosu na broj,
veličinu i porast folikula a embriotransfer obično bude 2 do 3 dana poslije, a eventualno i 5 dana
(blastoicista) ako se ostvare uslovi za tu opciju.
„ŠTOP INJEKCIJU“ MORATE PRIMITI TAČNO NA VRIJEME A POŽELJNO JE DA TO BUDE U NAŠEM CENTRU
U slučaju da su se u toku uzimanja terapije pojavile neke nejasnoće zbog kojih imate dilemu ili pitanje
nazovite na telefon sestre- koordinatora:
061 140 222 ili 061 67 67 67 (po mogućnosti od 12-14h a a ko je neophodno i hitno od 9-19h).
Privatna zdravstvena ustanova Zavod za humanu reprodukciju „Dr Balić“, Kojšino 25, Tuzla
Tel. 035 257 538 Fax. 035 260-650, Mob. 061 140-222; e-mail: [email protected]; www.drbalic.ba
Download

Uputa za postupak vantjelesne oplodnje