Infobrožura Fakulty humanitních studií
UK
Autor: Josef Blažejovský
Takže jsi se stal/a studentem/studentkou Fakulty humanitních studií! 1. Přiznejme si ale, že přijímací
řízení, které jsi absolvoval, nebylo zrovna radikálním sítem. Právě proto to ale teď začne být
zajímavé. S trochou nadsázky se dá říct, že teprve nyní opravdové přijímací řízení začíná – jen
trochu atypickými prostředky. Sám to poznáš (a snad z té správné strany), až zjistíš, že z původního
počtu studentů, kteří nastoupili, zbyla po dvou semestrech necelá polovina…Neklesej však na mysli.
Pokud vezmeš studium vážně, není čeho se obávat, právě naopak!
I. Praktická část aneb než začneš studovat
Zápis
Termín zápisu jsi obdržel již v dopise s oznámením o přijetí. Zápis pro bakaláře se koná začátkem září
a je k němu potřeba občanský průkaz a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud ses
nemohl dostavit, náhradní termín zápisu bývá vyvěšen na oficiálních stránkách fakulty
www.fhs.cuni.cz během září. Je možné za sebe poslat náhradu s plnou mocí a se všemi potřebnými
dokumenty. Při zápisu si už můžeš vyžádat potvrzení o studiu, případně si nechat potvrdit speciální
formuláře (např. kvůli sociálním dávkám). Všechno to jde vcelku rychle a asi tak za hodinu to máš za
sebou. Pokud nestihneš ani náhradní termín, je možné to vše vyřídit na studijním oddělení, ale pak
musíš počítat s mnohem delším čekáním (i několik hodin). Nezapomeň: ať se děje, co se děje, je
nutné se přihlásit do konce září!
Koleje
Nejvíce studentů FHS bydlí na kolejích Hvězda a Větrník. Jsou levné a navíc mají dobré spojení do
Jinonic (jsou prakticky vedle sebe; přes Nové Butovice autobusem cca 25 min). Jejich nízká cena však
odpovídá zázemí – společné sociální zařízení, malé pokoje, tenké stěny ad. Na druhou stranu žádné
1
Z důvodů praktičnosti, čtivosti: dále jen FHS a také budu už jen používat maskulinum.
jiné koleje nemají v bezprostřední blízkosti tak líbezné okolí (obora Hvězda). Samozřejmě že alespoň
pár studentů FHS nalezneš i na dalších kolejích v Praze. Mezi nejlépe hodnocené koleje patří
Jednota, 17. listopadu či Kajetánka (lepší služby odpovídají vyšší ceně). Od Jinonic nejvzdálenější je
kolej na Jižním městě. Pro více obecných informací o kolejích: kam.cuni.cz., popř.
www.czechcampus.com.
Priváty
Pokud nemáš problémy s finančními prostředky, ale nevíš, kde privát začít hledat, můžeš se podívat
na tyto webové stránky http://www.chcispolubydlici.cz nebo http://www.espolubydleni.cz . Za
pozornost stojí také inzeráty s nabídkami na bydlení na nástěnkách v přízemí v hlavní budově
v Jinonicích.
V průběhu října Univerzita Karlova vypisuje ubytovací stipendia, která sice nejsou závratná, ale
přesto ti ulehčí financování bydlení. Na standardní ubytovací stipendium má nárok každý student UK.
Další informace najdeš na stránkách https://is.cuni.cz/webapps/
Doprava
Pokud se jako většina studentů rozhodneš využívat pražskou MHD, nalezneš ceny jízdného na
stránkách: http://www.dpp.cz/ > jízdné. Velkou výhodou je, že si nemusíš zařizovat tramvajenku či
opencard, ale postačí ti pouze ISIC karta (viz studentská karta).
Asi tušíš, že s dopravou na kole to v Praze není zrovna nejlepší. Pokud však patříš mezi ty opravdu
odvážné, budou se ti hodit tyto stránky http://prahounakole.cz/. Na nejodvážnější cyklisty čeká před
budovou školy stojan na kola. A pro motoristy: v okolí školy se dá zaparkovat vcelku pohodlně;
dostatek parkovacích míst je i u zastávky metra.
Systémy a hesla
Pro bezproblémový průběh tvého studia se budeš muset poprat i s několika virtuálními nepřáteli.
Jsou neoblomní a emoce na ně neplatí. Jediné, co účinkuje, jsou jisté záhadné magické formule. Níže
je uveden jejich základní výčet, kde se dají získat a nad čím vším uplatňují svoji moc. Nejdříve
pohovořme o fakultních systémech:
1) SIS (Studijní informační systém) – probíhá zde zápis předmětů, zápis zkoušek, jsou zde
informace o předmětech, tvůj rozvrh atd. Je to jednoduché, každý se v tom rychle zorientuje.
2) MOODLE – využiješ především k odevzdávání referátů, esejů a dalších prací, které jsou
vyžadovány u některých předmětů (do příslušného kurzu se předtím musíš zaregistrovat). Důležité:
když máš něco zaregistrováno v SIS, je to závazné a pokud už skončila doba přihlašování, daný
předmět buď splníš, nebo dostaneš za 4, tedy „neprospěl“. V moodlu naopak, můžeš mít
zaregistrováno kurzů, kolik chceš. Nalezneš zde také nahrávky přednášek. Ale pozor: Mezi zkouškami
Jsou výjimky, na které se přihlašuješ přes moodle, tj. Certifikovaná zkouška z OJAKU, výběr termínů
na EDK a písemná část SVIPu2 – je to vždy uvedené v sylabu dané zkoušky. Moodle je také dobré
2
OJAK – ověření jazykové kompetence – 3. semestr studia, EDK – Evropské dějiny v kontextech -5. semestr
studia, SVIP – Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě – 6. semestr studia.
využívat v případě jakýchkoli nejasností – kromě seznamu FAQ (často kladených otázek) se sám
můžeš na některém z diskusních fór na cokoliv doptat.
A nyní se konečně dostáváme k oněm zmíněným magickým pomůckám, které nám zpřístupní
uvedené systémy:
1) zaklínadlo CAS (Centrální autentizační služba) https://ldap1.cuni.cz/ - pro SIS, pro moodle,
pro koleje, pro univerzitní knihovny… Tvé přihlašovací jméno (tzv. UKČO)je číslo na ISIC kartě
pod fotkou (spolu s tím obdržíš heslo nastavené univerzitou, které je třeba do 10 dnů změnit
právě v CAS, jinak ti heslo propadne a musíš znovu zažádat o nové). Následně je ho třeba
obměňovat pravidelně 1x za rok.
2) formule do domény Jinonice - zejména pro přihlašování na tělocvik skrze web Katedry
tělesné výchovy FF UK (http://ktv.ff.cuni.cz/) a také na počítače v Jinonicích a i v dalších
budovách (např. FF UK). Heslo si nastavíš sám po přihlášení do CAS. Nejdříve tedy musíš mít
heslo CAS a poté si můžeš nastavit heslo do domény Jinonice. Na této doméně si také můžeš
nastavit heslo k wi-fi EDUROAM, což je celouniverzitní síť, ke které se připojíš v Jinonicích i
v jiných budovách UK.
3) prosba duchům menzy (o které málokdo ví) - Nejdříve si musíš vyzvednout speciální
přihlašovací údaje, a to buď u okénka vpravo před recepcí v Jinonicích, nebo přímo u
pokladen v bufetu. S tímto heslem si můžeš objednat jídla online (jinak se jídla v menze
dopředu objednávají tak, že si nabiješ ISIC u pokladny a pak jej stačí přiložit k takovým malým
„chytrým krabičkám“ na zdi, které bez problému uvidíš, zobrazí ti tvůj stav konta a pak si
zvolíš jídla, která chceš).
Studentská karta
Další z věcí, které je potřeba zařídit. Naštěstí z toho plyne celá řada výhod. Takže:
U zápisu jsi obdržel fakultní kupón a informace, jak si zařídit studentskou kartu UK či universitní ISIC
(stačí si připlatit, určitě se to vyplatí; pozor: nestačí běžná ISIC karta, je potřeba právě univerzitní!)).
Dlužno podotknout, že pokud nutně nepotřebuješ tuto kartu okamžitě, vyplatí se pár dní počkat,
neboť fronta na výdej studentského průkazu bývá pochopitelně v této době značná. Kartu si zařídíš
na adrese Celetná 13, Praha 1 (http://www.cuni.cz/ > Informační a poradenské služby > Průkazy UK >
Výdejní centra). Lze jí platit v jinonickém bufetu (dotované jsou např. bagety) a nabít si ji můžeš
přímo v bufetu na kase. Přes tuto kartu si také objednáváš jídla a je možné jí platit ve všech
univerzitních menzách. Jak jsem již zmínil, slouží také jako tramvajenka, na kterou si zakoupíš
dopravní kupón. Pomocí karty si také můžeš půjčovat knihy i tisknout vlastní materiály v několika
tiskárnách v Jinonicích (bez nabité karty lze tisknout jen jednostranně a je nutné platit hotově);
nabiješ si ji v dobíjecím automatu u kopírky SAFE Q mezi jinonickou aulou a recepcí. Poté již můžeš
tisknout oboustranně i v mnoha různých formátech ad. Na peníze nabité v Jinonicích lze tisknout a
kopírovat i na FF UK a na Staroměstské. Aby to bylo řečeno zcela jasně: karta se nabíjí pro tyto dvě
služby (kopírování, platba v menzách) zvlášť. Důležité: v případě jakýchkoli problémů s provozem
kopírek, ale i přístupem do všech systémů je nejvýhodnější zajít do kanceláře počítačových služeb
v Jinonicích – nachází se v druhé části budovy (před aulou doprava, schodiště za menzou) v prvním
patře.
Letní škola pro posluchače prezenčního/kombinovaného studia
Podivný název, co říkáš? V tomto případě to vlastně znamená: „Letní škola pro prváky“. A zdaleka to
není první ani poslední šifra, na kterou během studia narazíš. Vcelku se ale není čeho obávat.
Zpočátku sice budeš asi koukat trochu zaraženě, ale brzo ti přijde úplně normální operovat s pojmy
typu: „Hele jak je to s tím Certem? Koukám do moodlu a nikde nic. Já ten Ojak nikdy neudělám!“
Pochopitelně pak ale měj chvilku strpení s okolím, než si zase oni zvyknou na tvůj newspeak.
Tedy: U zápisu jsi krom jiného dostal informace o „Letní škole pro prváky“. Koná se v Jinonicích a
obvykle je rozdělena do tří dnů ještě před začátkem semestru. Dozvíš se tam základní informace, jak
o praktických, tak o studijních záležitostech a detailněji ti také představí koncept liberálního studia.
Letní škola pro „kombajny“ (studenty kombinovaného studia) se koná v jiném termínu a je
uzpůsobena specifikám jejich studia.
II. část: O studiu
Kredity
Ideální doba studia jsou 3 roky, tj. 6 semestrů. Za tuto dobu má student získat celkem 180 kreditů –
tento počet je nutný k ukončení studia. Tabulka jasně ukazuje normální počet kreditů i nutné
minimum k postupu do daného semestru. Důležité: Kredity se počítají celkově za všechny semestry
dohromady. Získáš-li tedy např. v prvním semestru po famózním výkonu 45 kreditů, k postupu do 2.
druhého ročníku už ti stačí v 2. semestru získat jen 5 kreditů. Samozřejmě za cenu toho, že si zhoršíš
průměr natolik (neboť budeš mít bezpochyby v 2 .semestru mnoho nesplněných předmětů), že už
nedosáhneš na prospěchové stipendium.
Tabulka - Bakalářské studium:
Semestr
normální
minimální
2.
30
25
3.
60
50
4.
90
75
5.
120
100
6.
150
125
7.
180
150
8.
180
175
9.
180
175
10.-12.
180
175
Moduly
Pamatujete ještě, co jsem říkal o těch všemožných podivných názvech? Teď přijde totiž ta pravá
legrace.
Fakulta humanitních studií je složena ze 6 modulů. Jsou to: 1)filosofický (FI) 2) historický (HI)
3)společenskovědní (SV) 4) komunikativní (KO) 5)kvalifikační (KV) a 6)kreativní (KR). Z prvně čtyř
jmenovaných student povinně skládá závěrečné státní zkoušky. Každý modul zahrnuje širokou škálu
volitelných předmětů. Pod společenskovědní modul patří sociologie, ekonomie, psychologie a
antropologie. V kvalifikačním modulu nalezneš především kontrolovanou četbu (viz níže DK) a jiné
přednášky všeho druhu. V kreativním modulu je mnoho předmětů o umění i tvůrčích aktivit včetně
velmi oblíbených výjezdových blokových kurzů (obvykle přes víkend).
Zaměřme se nejdříve na povinné atesty - ty jsou jedinými zkouškami, které musí absolvovat všichni
studenti FHS. Vše ostatní je čistě na tvém výběru. V závorce je vždy uveden příslušný počet kreditů
(ECTS), který za absolvování zkoušky/předmětu získáš.
1. SEMESTR: Reference o netlumočené přednášce (2ECTS, KO), Úvod do psychologie (5ECTS, SV),
Úvod do sociologie (5ECTS, SV), Úvod do ekonomie (5ECTS, SV), Proseminář k interpretaci textu
(2ECTS, FI), Letní škola pro posluchače prezenčního studia (2 ECTS)
2. SEMESTR: Rozprava s rodilým mluvčím (2ECTS, KO), Úvod do antropologie (5ECTS, SV), Úvod do
filosofie (5ECTS, FI), Úvod do historie (5ECTS, HI)
3. SEMESTR: Ověření jazykové kompetence (OJAK – 10 ECTS, souborná zkouška z KO)
4. SEMESTR: Filosofická antropologie (neboli SAFM – 10 ECTS souborná zkouška z FI)
5. SEMESTR: Evropské dějiny v kontextech (EDK – 10 ECTS, souborná zkouška z HI)
6. SEMESTR: Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP, 10 ECTS, souborná zkouška ze
SV) a Bakalářská práce (20 ECTS)
Veškeré podrobné informace najdete v SISU, případně v moodlu. Nezapomeňte, jak jsem již
zmiňoval, že v některých souborných zkouškách je moodle i pro přihlašování.
Platí dvě základní pravidla:
1) Zkoušku je třeba plnit v určeném semestru či nejpozději v semestru následujícím.
Například: Dokončil –li jsi 2. semestr s luxusním počtem 75 kreditů (dostatek k postupu do 3. i do 4.
semestru), ale nepodařilo se ti splnit úvod do ekonomie, bude ti studium ukončeno.
2) Na všechny zkoušky máš tři pokusy. V případě, že na zkoušku nepřijdeš v daném semestru,
automaticky ti pokus jeden propadá.
Zde naleznete mnoho materiálů a přednášek ke všem povinným atestům: http://moodle.fhs.cuni.cz/
> Kategorie kurzů > Jiné > Průvodce studiem kombinovaného studenta.
Podrobné informace o podobě atestů naleznete vždy v popisu u příslušné zkoušky v SISu. Vzhledem
k tomu, že tyto atesty jsou povinné, registrují se vám v SISu automaticky.
Volitelné předměty
Protože z povinných atestů celkem získáš 96 kreditů (u studentů kombinovaného studia tomu však
je jinak – ti plní povinné atesty v hodnotě 130 ECTS), musíš v průběhu studia získat ještě 94 kreditů
z volitelných předmětů. Teď teprve začíná to zajímavé. Jak jsi už asi zjistil, člověk nemívá zas takové
problémy s tím, co musí, naopak nejobtížnější je vždy se smysluplně porvat s tím, co všechno může. A
věz, že nabídka na FHS je obrovská. Od běžných přednášek, přes pravidelné diskusní semináře, výuku
jazyků, po již zmíněné blokové víkendové kurzy (výtvarné, divadelní ad.) - a to stále není všechno. Už
na začátku se vlastně musíš vzdát představy, že bys mohl stihnout vše, co tě zajímá. Navíc si můžeš
zapisovat i předměty z jiných fakult i z magisterských oborů. A ještě…ale jistě, ptej se.
„Kolik si mám zapsat kreditů?“ – Ideální je si každý semestr zvolit v rozmezí 32-34 kreditů. Určitě se
nudit nebudeš a heroická předsevzetí typu: tenhle semestr získám 50 kreditů, končí obvykle dost
tristně. Byť získat např. 40 kreditů není nemožné. Rozhodně si však první semestr zvol počet
předmětů s pokorou a s oním příjemným „dvoukreditovým polštářem“, pro případ, že by ti něco
nevyšlo.
„Podle čeho si mám vybírat?“ – Krom fádní odpovědi, že samozřejmě podle svých priorit, velmi se ti
vyplatí prozíravost. Pokud se například už od 1. semestru obáváš souborné zkoušky z historie a načteš
s předstihem několik „důležitých knih“ a absolvuješ řadu historických seminářů, pochopitelně se tvá
výchozí pozice zásadně zlepší. Je to tedy především umění skloubit nejlépe to, co tě nejvíce zajímá,
s tím, co ti nejvíce pomůže v oblastech, kde si nejsi zrovna nejjistější.
„A jak to tedy je se zápisem předmětů z jiných fakult?“ - První semestr určitě neobíhej všechny
fakulty, co tě napadnou, ale později je zkušenost s jinými typy výuky určitě – samozřejmě v rozumné
míře – přínosná. Některé fakulty mají zpřístupněn křížový zápis, to znamená, že si jejich předměty
můžeš registrovat přímo přes SIS stejně jako předměty z FHS. Ani u jiných fakult UK ale zápis
předmětů není problém – stačí se jen domluvit s příslušným vyučujícím a na studijním, aby ti předmět
zaregistrovali. Občas to zabere trošku více času, ale v zásadě to není nic problematického, nechat si
uznat kredity odjinud. Je dobré se ale o postupu ohledně zápisu konkrétního předmětu informovat
předem právě na studijním oddělení.
EXKURS: Důležité knihy a UKC
Tvůj zájem mě těší, a proto vím, že toto tě určitě bude zajímat. Důležité knihy i UKC bohužel
v poslední době studenti příliš nevyužívají. Proč by tě ale mělo ovlivňovat, jak studují ti kolem tebe?
Chceš-li studovat opravdu dobře a nepatříš-li pouze mezi tzv. „lovce kreditů“ (kteří jich většinou ani
nikdy moc neuloví), určitě se těmto dvěma věcem nevyhneš.
1) Důležité knihy (DK, také kontrolovaná četba) – jde o široké spektrum knih ze všech
humanitních oborů. Knihu si zapíšeš jako dvoukreditový předmět - pro splnění atestace je
nutné nejdříve knihu přečíst, vypracovat referát dle pokynů vyučujícího a následně
absolvovat ústní kolokvium. http://moodle.fhs.cuni.cz > Kategorie kurzů > Důležité knihy
(DK/IB).
2) UKC – Úvodní kurzy a cykly – jde o několik cyklů přednášek, jejichž atestace probíhá formou
odevzdávání různě bodově ohodnocených referátů (od jednotlivých kapitol za 3body po 20ti
bodové referáty celých knih). Získání 30ti bodů odpovídá zisku dvou kreditů.
http://moodle.fhs.cuni.cz >Kategorie kurzů > Filosofický modul > Úvodní kurzy a cykly
Získání kreditů z obou těchto kurzů je časově náročné, ale logicky právě proto i velmi přínosné.
Nepochybuj, že v DK i UKC jsou zásadní knihy, které ti často mohou otevřít zcela nové obzory. A
samozřejmě právě před soubornými atesty poznáš, jak se ti vložené úsilí vyplatilo.
A protože jsi dle mého názoru již pochopil, že FHS není bludiště, ale labyrint, nabízím ti pomocnou
ruku v případě, že budeš chtít zkontrolovat, zda sis správně zapsal předměty. Velmi důležitá je
pochopitelně jejich vzájemná kombinace a v tom nejlépe poradí ti zkušenější. Až budeš mít předměty
navolené, stačí jejich seznam poslat na mail [email protected] . Napiš ale s dostatečným
předstihem před koncem registrační lhůty – reakce ti totiž přijde do týdne. Upřímně doufám, že ti
tato drobná nit pomůže na cestě studiem. Zabít ale Mínotaura lenosti budeš stejně muset jedině ty
sám.
Tělocvik
Občas je samozřejmě třeba přestat protáčet mozkové závity a jít se pořádně vybít. Pokud preferuješ
tu zdravější formu vybití, pak tě určitě zajímá, že si na FHS můžeš (ale nemusíš) zapsat tělocvik – a to
přes stránky http://ktv.ff.cuni.cz/. Najdeš zde vcelku širokou škálu aktivit. Pokud navíc holduješ běhu,
neměl bys opomenout již tradiční Běh po vyšehradských hradbách, který se koná dvakrát do roka
(viz moodle – běh po vyšehradských hradbách). Jsi-li opravdový běžec, zažiješ nejrychlejší získání
dvou kreditů v tvém životě. V opačném případě se ale natrápíš jak pes a ještě dostaneš čtyřku...
Zápis předmětů
Termín zápisu je pravidelně dopředu vyvěšen přímo na hlavní stránce SISu (www.fhs.cuni.cz > SIS).
Koná se vždy přibližně týden před začátkem semestru od 17:00. Je dobré být přesný a mít pevné
nervy, neboť se ve chvíli, kdy se systém otevře, mnoho oblíbených kursů zaplní bleskovou rychlostí;
navíc se systém pochopitelně velmi, ale opravdu velmi zpomalí, takže se vyplatí trpělivě čekat a
nezahlcovat počítač dalšími příkazy. S výjimkou blokových kurzů však téměř neexistuje kurz, na který
se v případě zájmu nemůžeš zapsat později. Nejlepší je prostě přijít na první přednášku a zeptat se
vyučujícího, zda by tě mohl dodatečně zaregistrovat. V drtivé většině případů to není žádný problém.
Navíc nezapomeň, že zcela běžně si studenti nejdříve zaregistrují obrovské množství předmětů, které
pak v průběhu přihlašovací lhůty redukují. V SISu je také vyvěšeno, kdy registrace končí – do tohoto
termínu se lze ještě přihlašovat i beztrestně odhlašovat. Vyplatí se proto na začátku semestru obejít
kurzy, které tě nejvíce zajímají a následně si vybrat. Existují také předměty s korekvizitou (s tímto
předmětem musíš mít zaregistrovaný i jiný předmět) a prerekvizitou (musíš již mít splněný uvedený
jiný předmět). Pochopitelně v době, kdy skončí registrační lhůta, se ti rozvrh ustálí v té podobě,
v jaké ho právě máš. Dej si proto pozor, abys nezaspal dodatečné úpravy rozvrhu.
Jazyky
Běžné jazykové kurzy se samozřejmě zapisují naprosto standardně přes SIS. V SISu také nalezneš
speciální kurzy pořádané CERGE institutem a FHS pro americké i české studenty. Pozor: mají
zkrácenou dobu registrace: http://fhs.cuni.cz/ > Zahraniční spolupráce > UPCES kurzy. Pokud máš
navíc zájem si zlepšit své jazykové schopnosti a zároveň se i dobře pobavit, můžeš se stát tutorem
některého zahraničního studenta: http://fhs.cuni.cz/ > Zahraniční spolupráce > Tutoři.
Konzultace
Důležitým prvkem, který můžeš při studiu využít, jsou osobní konzultace. Nemusí to být tedy pouze
kolokvia, ale kdykoliv máš problémy s porozuměním textu, přípravou na zkoušku apod., můžeš si zajít
o konzultačních hodinách k vhodnému vyučujícímu o radu. Tak se můžeš v látce i samotné FHS
mnohem lépe zorientovat. Rozhodně ti to také pomůže ve vytyčování směru, kam by ses chtěl dále
ubírat. Pokud dokážeš dobře plánovat a objevíš svého oblíbeného vyučujícího, který ti bude během
studia pomáhat, plynou z toho nesčetné výhody – např. to, že společně vyberete překlad textu
(OJAK) již s ohledem k bakalářské práci, bude ti radit s literaturou, a co si budeme povídat, člověka to
hned více motivuje. Předpokládám, že tě nepřekvapuje, že nejlepší výuka je vždy na osobní úrovni.
CeloŽivotní Vzdělávání – Druhá šance
Toto snad nebudeš potřebovat, ale tak pro úplnost: V případě, že se ti semestr velmi nevydařil a
nesplňuješ podmínky pro přijetí do dalšího studijního období, je zde ještě možnost CŽV – Druhé
šance. V období této „Druhé šance“ nejsi studentem, ale pokud splníš všechny podmínky, vrátíš se
do studia. Více informací včetně výše poplatku nalezneš zde: http://moodle.fhs.cuni.cz/ > Hlavní
menu > FAQ (Frequently asked questions) > CŽV – základní informace
Akademický senát
Existují dva akademické senáty, ve kterých má FHS své zástupce: 1) senát FHS, kam je voleno 5
studentů hlasy studentů a 8 vyučujících hlasy vyučujících 2) celouniverzitní senát – stejným
systémem 2+2. Volby jsou každý rok koncem listopadu/začátkem prosince. Přestože senát
projednává často velmi důležité věci ovlivňující celý chod fakulty, je účast ve volbách bohužel
dlouhodobě nízká. Co to třeba změnit? Usnesení akademické rady senátu bývá zveřejňováno
pravidelně na http://moodle.fhs.cuni.cz/ > agora.
Studium v zahraničí
Samozřejmě máš také možnost studovat v zahraničí. Nejvyužívanější je program Erasmus: fhs.cuni.cz
> Zahraniční spolupráce > Erasmus LLP. Pokud budeš chtít vycestovat, máš na FHS jedinečnou
příležitost, neboť šance na přijetí jsou velmi vysoké – stačí jen překonat horu papírování.
Rozhodujícím kritériem je studijní průměr a také motivační dopis v cizím jazyce. Kromě programu
Erasmus jsou i jiné mezinárodní dohody, které nalezneš na oficiálních stránkách fakulty. Za
pozornost stojí stránky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy: http://www.naep.cz/
kde jsou veškeré důležité informace i postřehy studentů. Univerzity, na které je možné vycestovat,
nalezneš zde: fhs.cuni.cz > Zahraniční spolupráce > Erasmus LLP > Bilaterální dohody.
Školní akce
Během školního roku se již tradičně konají výlety FHS a to: 1) v červnu a 2)v září/říjnu. Výlety
v červnu bývají kratší – okolo 5 dní, zatímco zářijový výlet trvá obvykle více než 14 dní a jeho
obvyklou destinací jsou Řecko či Itálie. Jako student FHS máš možnost si část cestovného proplatit
pomocí stipendia vypočteného dle tvého studijního průměru. Na konci května se také odehrává
cyklus přednášek na určité filosofické téma. Veškeré informace o proběhnuvších akcích je možné
nalézt na moodlu. Jiné akce – organizované studenty – jsou uvedeny ve třetí části.
Studijní oddělení
Jestli si vzpomínáš, již párkrát jsem se o studijním oddělení zmiňoval. Však také oprávněně. Máš-li
nějaký problém, nebo nemůžeš-li najít nějaké informace, je to nejlepší pomocník. Pracuje se tam celý
den, mají ale bezpočet povinností, tudíž tam můžeš dojít osobně jen během úředních hodin (po-čt
vždy dvě hodiny denně) http://fhs.cuni.cz > Studium > Studijní oddělení. V průběhu celého dne se jim
však můžeš dovolat a na maily ti odpoví nejpozději do dvou dnů. Drtivá většina jiných žádostí se
zpracovává tentýž den. Na studijním oddělení se tvoří fronty zejména na začátku září a samozřejmě
na konci zkouškového. Fronty mívají zpravidla souvislost s cyklickými každoročními fenomény typu
CŽV, vyzvednutí fakultního kuponu pro nový akademický rok apod. Pokud potřebuješ něco
složitějšího, či časově náročnějšího (např. ověřené sylaby všech absolvovaných kurzů v AJ), tak je lepší
ozvat se předem (ideálně emailem) a nechat si danou věc připravit, aby se fronta během úředních
hodin zbytečně nevršila. „Mimo sezónu“ není fronta často vůbec žádná.
Stipendia a granty
Kromě prospěchového stipendia - o které se nemusíš příliš zajímat, protože ti přijde oznamovací
mail, že jsi ho dosáhl a pak už stačí jen dodat příslušné dokumenty na studijní oddělení - a také již
zmíněných stipendií za různé výlety, by tě z FHS mělo zajímat především Studentské konto FHS. Jde
o vyčleněné finance na podporu studentského života (časopis, ples, divadelní představení, výstavy,
vernisáže ad.). Pokud tedy máš nějaké tvůrčí nápady, neváhej zažádat: http://fhs.cuni.cz > Studentské
aktivity a podpora studentského života. Také máš možnost zažádat o grant od UK, na dané aktivitě se
však musí podílet studenti z různých fakult.
Studijní materiály
Stojí dva studenti třetího ročníku (oba již balancující na hraně odevzdání bakalářské práce) a optá
se jeden druhého: „A co právě děláš?“„Ale, čtu si támhle v prezenční knihovně.“„Počkej. Tady je
ještě nějaká druhá knihovna?“
Pokud propadáš tradiční studentské nemoci hromadného nakupování knih (funguje to opravdu
zvláštně: vždy, když vyjdu z knihkupectví o nějakou tu bankovku lehčí a knihu těžší, jako bych náhle
prozřel a optám se sám sebe: Sakra, ale kdy to vlastně budu číst?) určitě stojí za zmínku toto
knihkupectví: http://www.knihyfiser.cz/ a pochopitelně největší: http://www.neoluxor.cz/.
Pokud tvá nákupní horečka neodpovídá tvému kontu, můžeš zkusit tyto antikvariáty:
http://www.antikvariat-ucebnice.cz/ , http://www.antikvariat-luziny.cz/ , http://www.podzemniantikvariat.cz/ či http://www.oukydouky.cz/.
Často najdeš také inzeráty na nástěnkách v přízemí o prodeji knih, skript apod.
Pokud si však již poznal, že minimálně stejně tak důležité jako knihy hromadit v poličce je číst je,
budou tě určitě zajímat informace o knihovnách:
V Jinonicích, k údivu nejednoho studenta, jsou vskutku dvě knihovny: respektive jedna knihovna a
jedna studovna (chceš-li prezenční knihovna – je tam mnoho knih, ale nemůžeš si je vypůjčit domů).
Běžně jsou obě otevřeny od 8:30 do 19:00, ve zkouškovém až do 20:30.
http://knihovna.jinonice.cuni.cz/. Knihovna se nachází hned při vstupu do jinonického areálu po levé
straně u vrátnice. Studovna je v druhé budově naproti vchodu. Při vyhledávání knihy ti samotný
katalog častokrát bude ukazovat i jiné knihovny UK – samozřejmě si můžeš půjčovat ze všech těchto
knihoven, stačí jen tvá studentská karta. Velmi se vyplatí využívat také služeb Městské knihovny – je
zde mnoho knih, které ve fakultních nenaleznete a neexistuje zde nic jako krátkodobá výpůjčka http://www.mlp.cz/cz/. Pokud sháníš například cizojazyčné knihy neocenitelná je v tom Národní
knihovna - http://www.nkp.cz/. U obou posledně jmenovaných knihoven si pochopitelně musíš
zařídit speciální průkazku. Poplatek je však spíše symbolický a určitě – jak opakovaně ukazuje empírie
- bude mnohem tíživějším výdajem zpozdné. Tisknout a kopírovat můžeš pochopitelně v obou
zmíněných jinonických knihovnách a ještě za vrátnicí nalezneš velkou kopírku (kde se také dobíjí ISIC).
Kromě studovny nalezneš v Jinonicích také Studentskou místnost v přízemí, která se postupně
zabydluje. V celém areálu je možné chytit wi-fi připojení eduroam.
Poslední část: Studentský život
A protože FHS samozřejmě není jenom o studiu, níže máš výčet různých studentských aktivit, které
na naší fakultě již dlouhodobě fungují:
Studenti FHS UK, o.s. : občanské sdružení institucionálně zastřešující aktivity na FHS. Krom
toho také pravidelně organizuje Letní školu pro starší a pokročilé (pozor, nezaměňuj s „Lš pro
prváky“, toto je opravdu několikadenní výlet), http://www.studentifhs.cz/. Studenti FHS také
organizují tradiční akce typu FEST FHS, PLES FHS, Cestovatelská promítání V TRAPU ad. O všem se
podrobněji dozvíš na vložených stránkách. Chceš-li, abys žádnou akci neprošvihl, sleduj stránky
pravidelně. A především: nejlepší je se zapojit.
Časopis HUMR (Humanitní Revue) http://www.i-humr.cz/ - náš fakultní časopis již
pravidelně vycházející několik let.
Modré pondělí pravidelná, dobrovolná setkání se zajímavými hosty na Hůrce. Vždy v pondělí
od 18:00. Více na oficiálních stránkách fakulty.
Filmový klub FHS - http://fkfhs.and.cz/organizující pravidelné projekce filmů v jinonické aule.
Umakart / You make art –http://www.youmakeart.cz platforma propojující mladé lidi a
současné umění formou workshopů. Workshopy kombinují prezentaci díla pozvaného umělce nebo
umělkyně, diskuse a kreativní aktivity účastníků.
Ateliér 65° - divadelní spolek, který vzniknul spontánně během předmětu Teorie a praxe
divadelní tvorby a již odehrál svá dvě autorská představení inspirované Shakespearovými hrami.
Představení Obligatorium bylo finančně podpořeno ze Studentského konta FHS.
A úplně nakonec –tipy kam vyrazit s kamarády:
Klub K4: http://www.k4klub.org/ příjemný, nekuřácký, studentský klub v Celetné ulici
s výbornými cenami. Často se zde konají různé výstavy, koncerty či diskuze.
Zulu bar: http://www.zulubar.cz/ příjemná, kuřácká hospůdka poblíž I. P. Pavlova, kde se již
tradičně setkávají studenti FHS. Konal se zde například vánoční večírek, pravidelně se zde odehrává
již zmíněné V TRAPU NA ERASMU ad.
Kavárna Potrvá: http://www.potrva.cz/ skvělá kavárna u metra Hradčanská. Pořádá se zde
mnoho zajímavých kulturních akcí.
Restaurace U Veverky: http://www.uveverky.com/ - to v případě, že dáváte přednost skvělé
chuti piva a výbornému typicky českému jídlu.
Musím ti poblahopřát, opravdu jsi to se mnou zvládnul. Zdá se, že oplýváš jednou z nejdůležitějších
vlastností současného vysokoškoláka – vytrvalostí.
Za Studenty FHS o.s
Josef Blažejovský
Download

zde - Studenti FHS UK