CJENOVNIK USLUGA ZA POLITIČKO OGLAŠAVANJE NA LOKALNIM IZBORIMA 2012.
EMITOVANJE POLITIČKOG OGLAŠAVANJA U MARKETING BLOKOVIMA
Emitovanje po danima
Termini emitovanja
pon
uto
sri
čet
pet
08:30h
x
x
x
x
x
15:10h
15:40h
x
x
x
x
x
18:35h
x
x
x
x
x
20:50h
x
x
sub
ned
x
x
x
x
Cijena (KM/sek)
3
4
4
40
10
EMITOVANJE POLITIČKOG OGLAŠAVANJA U EMISIJAMA (sječe)
Termini emitovanja
programskih sadržaja
Naziv emisije
07:00h sječa 07:30-07:40
08:00h sječa 08:20-08:30
12:00h
12:00h
12:00h
13:00h
13:00h
14:00h
14:00h
15:10h
16:30h
16:30h
17:00h
18:00h
Svet poljoprivrede
Jutarnji program
(P+) Serija ®
(P+) Serija ®
(P+) Serija
(P+) Serija ®
(P+) Serija ®
Auto šop magazin
(P+) Teen/ dječiji program
Dokumentarni program
(P+) Takeši, nindža ratnici
Film
(P+) Bandini, serija
Stil
Cijena KM/sek
subota, nedjelja
subota, nedjelja
subotom
nedjeljom
ponedjeljak- petak
ponedjeljak- petak
nedjelja
subota
ponedjeljak- petak
subota
ponedjeljak- petak
subota
ponedjeljak- petak
subota
4
8
8
8
8
6
6
8
8
8
10
8
10
15
18:00h
20:00h
20:00h sječa 20:40- 20:50
20:00h
21:00h
21:00h sječa 21:30- 21:40
21:00h sječa 21:30- 21:40
21:00h
22:30h sječa 22:20- 22:30
22:30h
23:00h
Serija
(P+) Kraj, serija
Talk show, produkcija ATV-a
(P+) Serija
(P+) Domaća serija
Zabavni program, produkcija ATV-a
Amplituda
Serija/ (P+) Film
Političko- informativni program, produkcija ATV-a
(P+) Film
(P+) Serija
nedjelja
ponedjeljak- petak
subota
nedjelja
ponedjeljak- srijeda
četvrtak
petak
subota i nedjelja
ponedjeljak- četvrtak
subota- nedjelja
ponedjeljak- petak
12
25
20
20
25
20
20
20
15
10
15
NAPOMENA: U ZADNJOJ SEDMICI (01.10- 04.10.2012.) SVE CIJENE SE POVEĆAVAJU ZA 30%, A U PETAK 06.10.2012. ZA 50%.
ATV ZADRŽAVA MOGUĆNOST IZMJENA U PROGRAMSKOJ ŠEMI, U SKLADU SA SVOJIM PROGRAMSKO- TEHNIČKIM MOGUĆNOSTIMA.
MARKETING TIM
Gundulićeva 33, 78000 Banja Luka
Telefon: (051) 320- 780, 348- 248,
Fax:
(051) 320- 781 , 306- 490
www.atvbl.com
Ružica Đervida, koordinator prodaje
Ivana Kužet, media planer
065/540- 922, e-mail: [email protected]
065/721- 715, e-mail: [email protected]
Download

cjenovnik usluga za političko oglašavanje na lokalnim