finančné produkty in flagranti
Súhrnné porovnanie PER basic pri 30 ročných zmluvách IŽP
(pri mesačnej platbe 35 €)
PER basic 30R/35h
Názov programu (poisťovňa)
Professional (Aegon)
8,07
T100P/+ (Axa)
9,36
T100X (Axa)
9,36
Profi Invest/Plus (Aegon)
9,78
TOP Life (ING) 2 (BOS 1,5 %)
10,62
Smart (ING)
10,84
interná sieť (ING)
12,23
Global Invest (Amslico)
12,52
Metlife Dôchodok (Amslico)
12,52
Invest Strategie (Allianz)
12,65
Investor Plus (ING)
13,18
IŽP pre zdravie a dôchodok (Wüstenrot)
13,58
Flexi PG SK (Union)
13,65
TOP Life (ING) 1 (BOS 5 %)
13,94
T100 (Axa)
13,97
Invest Plus (Allianz)
14,23
FinMax (Generali)
14,90
Flexi Extra (Union)
15,01
Penzia Plus (Aegon)
15,31
Investor/Hypoinvestor (ING)
15,33
Metlife Invest (Amslico)
15,77
Zlaté fondy (Allianz)
pripravujeme
Investičné konto Budúcnosti (Allianz)
pripravujeme
Capital Buducnosť (Allianz)
pripravujeme
Dynamik Flexi (Generali)
pripravujeme
T100V (Axa)
pripravujeme
T100M (Axa)
pripravujeme
Investia Life (ČSOB)
pripravujeme
(Uniqa)
pripravujeme
(Komunálna poisťovňa)
pripravujeme
(Kooperativa)
pripravujeme
(Kontinuita)
pripravujeme
(Deutscher Ring)
pripravujeme
(Ergo)
pripravujeme
(Poisťovňa Poštovej banky)
pripravujeme
Poznámky
Skutočná výška poplatkovej nákladovosti záleží na konkrétnom nastavení produktu.
Výpočty pri existencii platby za pripoistenia sú zohľadnené v ukazovateli PER plus.
Informácie o produktoch IŽP a ich poplatkoch tu nezverejnených zasielajte na [email protected]
PER basic = priemerná ročná výška poplatkov stiahnutá z platby do IŽP bez existencie pripoistení ("čisté IŽP").
PER basic počíta so všetkými poplatkami a postupmi, ktoré poisťovňa v IŽP uplatňuje, nezohľadňuje iba poplatok za správu aktív zo strany
poisťovne (sekundárny management fee) a storno poplatky pri zrušení zmluvy.
verzia: 13.2.2012
www.transparentne.info | [email protected]
Download

Súhrnné porovnanie PER basic 30R/35h