finančné produkty in flagranti
Generali Slovensko, a. s.
Sadzobník a štruktúra poplatkov v produktoch investičného životného poistenia
FinMax
Fincentrum
Alok. %
La Vita
ost. ext. siete
Alok. %
Allegro Premium
PartnersGroup SK
Alok. %
40%
45%
50%
55%
FinMax
Fincentrum
40%
45%
50%
55%
La Vita
ost. ext. siete
(viď druhá
strana)
Allegro Premium
PartnersGroup SK
5%
5%
5%
mesačný
inkasný
FinMax
Fincentrum
1,05
0,20
La Vita
ost. ext. siete
1,05
0,20
Allegro Premium
PartnersGroup SK
1,05
0,20
po 10. roku
po každom 5. r.
FinMax
Fincentrum
25%
25%
La Vita
ost. ext. siete
25%
25%
Allegro Premium
PartnersGroup SK
25%
25%
FinMax
Fincentrum
0,04%
La Vita
ost. ext. siete
0,04%
Allegro Premium
PartnersGroup SK
0,00%
FinMax
Fincentrum
La Vita
ost. ext. siete
Allegro Premium
PartnersGroup SK
Počiatočné poplatky
systém úhrady:
doba strhávania
3 r.
3 r.
4 r.
4 r.
doba platenia
10 - 14 r.
15 - 19 r.
20 - 39 r.
40 a viac r.
Percentuálne poplatky
rozdiel medzi nákupnou a predajnou
cenou PJ
Administratívne poplatky
Bonusy
z hlavného
poistného
(ak platba za pripoistenia väčšia ako 20 % z
bežného poistného)
Sekundárny management fee
p. m.
PER basic
platba mesačne
PER 10
20/35/50
22,65%/19,97%/18,90%
22,65%/19,97%/18,90%
16,48%/13,80%/12,73%
PER 20
20/35/50
20,75%/18,07%/17,00%
20,75%/18,07%/17,00%
15,62%/12,94%/11,87%
PER 30
20/35/50
17,58%/14,90%/13,83%
17,58%/14,90%/13,83%
16,70%/14,02%/12,95%
Poznámky
1) Základom pre výpočet počiatočných nákladov je časť bežného poistného bez poistného za pripoistenia.
2) Základom pre výpočet percentuálnych poplatkov je časť bežného poistného bez poistného za pripoistenia po odpočítaní počiatočných
poplatkov.
PER basic = priemerná ročná výška poplatkov stiahnutá z platby do IŽP bez existencie pripoistení ("čisté IŽP").
PER basic počíta so všetkými poplatkami a postupmi, ktoré poisťovňa v IŽP uplatňuje, nezohľadňuje iba poplatok za správu aktív zo strany
poisťovne (sekundárny management fee) a storno poplatky pri zrušení zmluvy.
verzia: 7.5.2012, strana 1 z 2
www.transparentne.info | [email protected]
finančné produkty in flagranti
Generali Slovensko, a. s.
Sadzobník a štruktúra poplatkov v produktoch investičného životného poistenia
Poistná doba
Alokačné percento pre Allegro Premium
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
viac ako 30
1. rok
2. rok
3. rok
4. rok
30,00%
40,00%
50,00%
55,00%
60,00%
44,00%
48,00%
52,00%
55,00%
58,00%
46,00%
48,00%
53,00%
58,00%
64,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
57,00%
57,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
22,00%
24,00%
26,00%
28,00%
30,00%
23,00%
25,00%
27,00%
29,00%
32,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
56,00%
57,00%
57,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
23,00%
25,00%
27,00%
29,00%
32,00%
22,00%
25,00%
26,00%
27,00%
28,00%
29,00%
29,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
22,00%
25,00%
26,00%
27,00%
28,00%
29,00%
29,00%
verzia: 7.5.2012, strana 2 z 2
www.transparentne.info | [email protected]
Download

Generali IŽP sadzobník + PER basic