RASPORED PREDAVANJA OSNOVI EKONOMIJE
Čas
Datum
Dan
Termin
Tema
Predavač
Prva nedelja
1
03.10.2012. sreda
09:50-10:35
Uvod: Deset načela ekonomije
Miroljub Labus
2
03.10.2012. sreda
10:45-11:30
Uvod: Deset načela ekonomije
Miroljub Labus
3
05.10.2012. petak
09:50-10:35
Ekonomija kao nauka o racionalnom ponašanju
Boris Begović
4
05.10.2012. petak
10:45-11:30
Osnovni ekonomski pojmovi i osnovna ekonomska pitanja
Boris Begović
Druga nedelja
5
10.10.2012. sreda
09:50-10:35
Ponašanje potrošača: korisnost i preferencije
Boris Begović
6
10.10.2012. sreda
10:45-11:30
Ponašanje potrošača: budžetsko ograničenje
Boris Begović
7
12.10.2012. petak
09:50-10:35
Ponašanje potrošača: potrošačev izbor
Boris Begović
8
12.10.2012. petak
10:45-11:30
Ponašanje potrošača: potrošačev izbor
Boris Begović
9
17.10.2012. sreda
09:50-10:35
Ponašanje potrošača: načelo kompenzacije
Aleksandra Jovanović
10
17.10.2012. sreda
10:45-11:30
Ponašanje potrošača: razmena
Aleksandra Jovanović
11
19.10.2012. petak
09:50-10:35
Tražnja: zakon tražnje
Aleksandra Jovanović
12
19.10.2012. petak
10:45-11:30
Tražnja: faktori tražnje
Treća nedelja
Aleksandra Jovanović
Četvrta nedelja
13
24.10.2012. sreda
09:50-10:35
Potrošačev višak i elastičnost tražnje
Boris Begović
14
24.10.2012. sreda
10:45-11:30
Primenjena analiza tražnje
Boris Begović
15
26.10.2012. petak
09:50-10:35
Ponašanje proizvođača: teorija troškova
Boris Begović
16
26.10.2012. petak
10:45-11:30
Ponašanje proizvođača: teorija troškova
Boris Begović
Peta nedelja
17
31.10.2012. sreda
09:50-10:35
Ponašanje proizvođača: maksimizacija profita
Boris Begović
18
31.10.2012. sreda
10:45-11:30
Ponašanje proizvođača: održivost proizvodnje
Boris Begović
19
02.11.2012. petak
09:50-10:35
Ponuda: zakon ponude
Boris Begović
20
02.11.2012. petak
10:45-11:30
Ponuda: faktori ponude
Boris Begović
Napomena
Šesta nedelja
21
07.11.2012. sreda
09:50-10:35
Individualna i agregatna ponuda
Boris Begović
22
07.11.2012. sreda
10:45-11:30
Proizvođačev višak i renta
Boris Begović
23
09.11.2012. petak
09:50-10:35
Ravnoteža na savršenom tržištu: pretpostavke
Aleksandra Jovanović
24
09.11.2012. petak
10:45-11:30
Ravnoteža na savršenom tržištu: mehanizam i ishod
Aleksandra Jovanović
Sedma nedelja
25
14.11.2012. sreda
09:50-10:35
Ravnoteža na savršenom tržištu: barijere ulasku
Aleksandra Jovanović
26
14.11.2012. sreda
10:45-11:30
Slobodno tržište i državna intervencija
Aleksandra Jovanović
27
16.11.2012. petak
09:50-10:35
Savršena konkurencija i monopoli
Aleksandra Jovanović
28
16.11.2012. petak
10:45-11:30
Prirodni monopoli
Aleksandra Jovanović
Osma nedelja
29
21.11.2012. sreda
09:50-10:35
Cenovna diskriminacija
Aleksandra Jovanović
30
21.11.2012. sreda
10:45-11:30
Kooperativni oligopol: kartel
Aleksandra Jovanović
31
23.11.2012. petak
09:50-10:35
Antimonopolska politika
Aleksandra Jovanović
32
23.11.2012. petak
10:45-11:30
Ekonomska regulacija monopla
Aleksandra Jovanović
33
28.11.2012. sreda
09:50-10:35
Javna dobra
Aleksandra Jovanović
34
28.11.2012. sreda
10:45-11:30
Javna dobra i donošenje kolektivnih odluka
Aleksandra Jovanović
35
30.11.2012. petak
09:50-10:35
Eksterni efekti
Branko Radulović
36
30.11.2012. petak
10:45-11:30
Politike prema eksternim efektima
Branko Radulović
37
01.12.2012. subota 09:50-10:35
Neizvesnost i rizik
Branko Radulović
Zamena za 04.01.2013.
38
01.12.2012. subota 10:45-11:30
Odnos privrednih subjekata prejma riziku
Branko Radulović
Zamena za 04.01.2013.
39
05.12.2012. sreda
09:50-10:35
Asimetrija informacija
Branko Radulović
40
05.12.2012. sreda
10:45-11:30
Negativna selekcija i moralni hazard
Branko Radulović
41
07.12.2012. petak
09:50-10:35
Agencijski problem
Branko Radulović
42
07.12.2012. petak
10:45-11:30
Obavezujući signali i autoselekcija
Deveta nedelja
Deseta nedelja
Branko Radulović
Jedanaesta nedelja
43
14.12.2012. sreda
09:50-10:35
Državna intervencija: pozitivna teorija
Miroljub Labus
44
14.12.2012. sreda
10:45-11:30
Državna intervencija: normativna teorija
Miroljub Labus
45
16.12.2012. petak
09:50-10:35
Karakter tražnje za proizvodnim faktorima
Miroljub Labus
46
16.12.2012. petak
10:45-11:30
Tržište radne snage: ponuda radne snage
Miroljub Labus
Dvanaesta nedelja
47
21.12.2012. sreda
09:50-10:35
Tržište radne snage: tražnja za radnom snagom
Miroljub Labus
48
21.12.2012. sreda
10:45-11:30
Tržište radne snage: ravnoteža i državna intervencija
Miroljub Labus
49
23.12.2012. petak
09:50-10:35
Tržište kapitala: štednja i ponuda kapitala
Miroljub Labus
50
23.12.2012. petak
10:45-11:30
Tržište kapitala: tražnja za kapitalom
Miroljub Labus
Trinaesta nedelja
51
28.12.2012. sreda
09:50-10:35
Tržište zajmovnog kapitala
Miroljub Labus
52
28.12.2012. sreda
10:45-11:30
Tržište sopstvenog kapitala
Miroljub Labus
53
30.12.2012. petak
09:50-10:35
Preduzeće: pojam i vrste preduzeća
Miroljub Labus
54
30.12.2012. petak
10:45-11:30
Svojina, imovina i kapital preduzeća
Miroljub Labus
02.01.2013. sreda
09:50-10:35
Neradni dan
02.01.2013. sreda
10:45-11:30
Neradni dan
04.01.2013. petak
09:50-10:35
Zamena se drži 01.12.2011.
04.01.2013. petak
10:45-11:30
Zamena se drži 01.12.2011.
Četrnaesta nedelja
Petnaesta nedelja
55
09.01.2013. sreda
09:50-10:35
Bilans uspeha i bilans stanja
Miroljub Labus
56
09.01.2013. sreda
10:45-11:30
Privatizacija
Miroljub Labus
Download

RASPORED PREDAVANJA OSNOVI EKONOMIJE