PROSINEC 2014
BAKALÁŘSKÉ L ISTY
Novinky z Tradičního pivovaru v Rakovníku
„Tři rmuty, otevřené kvašení ve spilce... prostě tím nejklasičtějším způsobem uvařená „čtrnáctka,“ říká rakovnický sládek Radek Holopírek
Jubilejní speciál RAKOVAR 560
RAKOVNÍK/ Tradiční pivovar v Rakovníku slaví
jubileum a rozhodl se potěšit své štamgasty a příznivce slavnostním pivem. Letopočet 1454 na etiketách lahví s rakovnickým pivem dnes připomíná, že
král Ladislav Pohrobek toho roku v Praze důležitým
majestátem nařídil obcím kolem Rakovníka „aby se
v okruhu jedné míle nezřizovaly nové sladovny za
účelem prodeje sladu a aby se v témže okruhu nevařilo pivo k čepování a na prodej, ale aby se pivo čepovalo a prodávalo jen ve svrchu zmíněné obci...“ Tím
vlastně prozrazuje, že konkurence pivovarů kolem
Rakovníka byla v 15. století veliká a pivo se v regionu vařilo nepochybně už několik staletí před rokem
1454. K uctění slávy všech bývalých i současných
rakovnických pivovarníků se v roce 2014 objevuje
na trhu v lahvi Jubilejní speciál RAKOVAR 560
ozdobený historickou etiketou. Ředitelka marketingu
dr. Drahoslava Pittnerová k tomu říká:
„Název RAKOVAR připomíná pivo, které dnešní
pivovar vařil poprvé někdy v době mezi světovými válkami. Podle archivní etikety usuzujeme, že se podruhé objevil na trhu znovu v šedesátých letech minulého
století jako čtrnáctistupňové pivo. Prostě jsme se
pokorně obrátili k produktu, který již existoval
v „dobrých“ dobách pivovaru a rozhodli se na počest
jubilea uvařit takříkajíc Rakovar „třetí generace“.
Chceme ho vařit vždy při kulatém výročí, tedy nejdříve
za 5 let v roce 2019 při výročí 565 let vaření piva
v Rakovníku. Je určený pouze pro český trh a neměl by
být ani stálou součástí značkové řady Bakalář. To
zdůrazňujeme i „historickou“ etiketou. Jako základ
byla použita etiketa meziválečná, kde je dominantní
barevný trojúhelník v černém poli. Využili jsme co nejvěrněji starou etiketu - bez raka, ale samozřejmě
s nápisem Dobré pivo z Rakovníka - i se všemi jejími
„neumělostmi“, abychom přirozenou cestou dosáhli
co možná největšího „retro“ efektu. Myslím, že se
našemu grafikovi Mirkovi Ježkovi podařilo i designem
vyjádřit a zdůraznit, že se jedná o příležitostné
a mimořádné pivo.“
typický způsob pro výrobu piva v Čechách. Standardně vyrábíme naše
značky dvourmutovým způsobem. Nové speciální pivo RAKOVAR 560
vaříme na tři rmuty. 1/3 várky se odebere, v další kádi se ohřívá
s prodlevami až k varu a pak se vrátí ke zbylým dvěma třetinám. Při
vaření na tři rmuty se tento krok opakuje celkem třikrát. Cílem tohoto postupu je dosáhnout optimálních podmínek pro co nejdůkladnější štěpení škrobů. Konkrétní teploty i doba trvání prodlev se mění
v závislosti na receptuře a jsou tajemstvím každého sládka...takže
vám k tomu více neřeknu. O třírmutovém postupu se poprvé zmiňuje
první významný český sládek F. O. Poupě v roce 1794, který uvádí, že
rmutování na tři rmuty trvá 5 a 1/2 až 6 a 1/2 hodiny a poskytuje
největší varní výtěžek, který obecně zlepšují delší časové prodlevy.
Piva rmutovaná tímto způsobem jsou senzoricky plná a výrazná.“
Staří sládci, včetně mého tatínka, v minulosti říkávali, že tak vzniká
Speciální várku jubilejního Rakovaru 560 sledoval rakovnický
sládek Radek Holopírek od samého počátku kvašení ve spilce.
Základem pro vaření tohoto piva byla optimalizace
obou historických receptur Rakovaru, který se v rakovnickém pivovaru vařil v minulém století. Dnešní
rakovnický sládek Radek Holopírek ví nejlépe, co
se v lahvi s nápisem Rakovar 560 ukrývá:
„Jednoduše řečeno další Dobré pivo z Rakovníka. Asi
bych měl ne příliš složitě vysvětlit proč je speciální
a čím se liší od ostatních, která dnes vaříme. Rmutování je proces štěpení škrobů, kdy se teplá voda smíchaná se sladem dále ohřívá. U nás v pivovaru probíhá
tento další ohřev po částech, neboť to je historicky
Slova chvály od rakovnických hostinských a novinářů při degustaci přímo
ve sklepě potvrdila, že se pivo opět podařilo.
sladolahoda nebo lahodoslad – prostě to nejlepší možné lahodné
pivo. My jsme se snažili jejich zkušeností využít a uvařit co nejlepší
světlý speciál, který bude mít hutnou, bohatou a vyváženou chlebovou chuť sladového základu spojenou s výraznou a přesto jemnou
chmelovou hořkostí. Věříme, že tato kombinace protikladů, podpořená nádherným aroma sladu a chmele naše zákazníky zaujme
a potěší,“ dodává „pan starý“ Radek Holopírek.
Novoroční slovo Jiřího Kováře, generálního ředitele Tradičního pivovaru v Rakovníku
„Mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti ...“
Vážené dámy, pánové, kolegové,
když jsem byl požádán o příspěvek
do letošního posledního čísla Bakalářských listů, zjistil jsem, že v tomto
předvánočním období nemohu jinak,
než se alespoň na chvíli zastavit
a dopřát si malé adventní zamyšlení. Jinými slovy ohlédnout se, bilancovat a pokusit se shrnout, co se v uplynulých týdnech a měsících
událo. V letošním roce došlo ve vývoji našeho pivovaru ke třem
důležitým okamžikům, které bych rád připomněl.
Za prvé byla ukončena etapa masivních investic do technologie, techniky a rekonstrukce staveb. Čeká nás samozřejmě v budoucnosti ještě
mnoho práce, jako je například rekonstrukce chlazení, výměna kondenzátního systému či další etapa rekonstrukce budov... nicméně vše,
co bylo dosud vykonáno, mělo jediný jasný cíl: dát zákazníkům kvalitní
tradiční a chuťově bohaté pivo.
A to byl druhý, dle mého názoru nejdůležitější mezník, kterého jsme
dosáhli, protože kvalitní a stále více oblíbené pivo už delší dobu nabízíme.
Třetím aspektem, který provázel současnou etapu vývoje pivovaru,
jsou personální změny na vedoucích pozicích. Byly nezbytné např.
z důvodu postoupení v hierarchii pivovaru na vyšší příčku, odchodem
na mateřskou dovolenou, nebo proto, že do dnešních dní byly některé
funkce v pivovaru kumulovány.
Jde především o pozici obchodního ředitele, kterou převzal od října
pan Radek Sionko a pozici exportní ředitelky, kterou zastává rovněž od
října ing. Zuzana Pittnerová. Navíc od konce června letošního roku
ing. Pavel Gregorič přijal funkci předsedy představenstva společnosti
a já mám tu čest k vám promlouvat, jako generální ředitel pivovaru.
Co nám všem ale v letošním roce udělalo největší upřímnou radost, je
rostoucí prodej a kvalita podpory prodeje. Kdo by ještě před několika
roky předvídal, že bude náš pivovar atakovat objem 100 000 hl prodaného piva? Všem, kteří se na tom podíleli, patří upřímné poděkování a chtěl
bych ujistit všechny naše příznivce, že v nastavené kvalitě produktů
vytrváme a systematicky budeme připravovat další nové speciality.
A protože se blíží doba vánoční, dovolte mi, abych se s Vámi podělil
o jeden rodinný „zvyk“ při přípravě bramborového salátu. Jelikož jsem
velký milovník tohoto pokrmu a převážná část rodiny je na tom obdobně, připravujeme bramborový salát v množství větším, než je hodně.
Máme samozřejmě, jako všichni, svůj vlastní vyzkoušený rodinný
recept, ale to není nic nenormálního. Nenormální bylo (alespoň podle
mých dětí), že jsem je od útlého věku učil, že veškeré ingredience v salátu musí být nakrájeny na kostičky stejných rozměrů a to do velikosti
maximálně 3 milimetry. Nevím, kde jsem to „zjistil“, ale co bylo nad
3 milimetry nevyhovovalo a příště jsme se museli polepšit. Jak šel čas
a naše děti rostly, přijaly tento zvyk a každý další rok jsme se předháněli,
Rakovnický export nezná hranice
Jaká je exportní strategie tradičního pivovaru?
V současné době jsme na řadě trhů velmi úspěšní, takovým příkladem je
třeba Rusko. Ale v případě každé exportní firmy je dobré diverzifikovat a to je
náš cíl pro následující roky – otevřít pivu z Rakovníka další exportní trhy
a navázat spolupráci s novými partnery tak, abychom měli dlouhodobě
Velikonoční jarmark, Vítání léta (na snímku), Rakovnické posvícení
a předvánoční Zabijačka na pivovarském dvoře – v jubilejním roce 2014
se pivovar otevřel veřejnosti čtyřikrát. Zaplněný dvůr a rostoucí obliba
rakovnického piva dělá radost všem zaměstnancům pivovaru, kteří se
podílejí na zachování tradice rakovnického pivovarnictví.
Děkujeme.
letého profesního působení v USA. Proto by byla škoda, abychom s rakovnickým pivem stáli stranou, když máme tolik co nabídnout! Naše značky
Bakalář, Pražačka a Černovar totiž mají potenciál uspokojit řadu i těch nejnáročnějších exportních partnerů. Naši partneři zároveň oceňují tradiční
technologii výroby, vynikající chuť i kvalitu našich piv, širokou nabídku
produktů a samozřejmě i dlouholetou tradici rakovnického pivovaru, který
právě v letošním roce slaví 560 let. Kromě toho řada zahraničních turistů,
kteří ochutnali naše pivo v Čechách a na Moravě, touží po tom zajít si na něj
i doma, ať už v Rusku, v Austrálii nebo v Koreji.
Ředitelkou exportního oddělení Tradičního
pivovaru v Rakovníku je od 1. října 2014
ing. Zuzana Pittnerová. Před časem se vrátila
z veletrhu International Agriculture and Food
Expo v Jižní Koreji a zodpověděla nám několik
otázek.
Kolik piva a kam v současnosti pivovar vyváží?
Pivovar v současné době vyváží přibližně dvě
třetiny svého výstavu a to na všechny kontinenty, s výjimkou Afriky. Bez nadsázky tedy lze říct, že o naše pivo je
zájem jak doma, tak ve světě.
kdo bude mít ingredience „přesnější.“ Dnes jsou děti dospělé, mají
své vlastní rodiny, ale náš zvyk přípravy vánočního salátu přetrval a připravujeme ho společně pro stále větší počet lidí, jak se naše rodina
postupně rozrůstá. Ostatně nejde o salát ani o velikost a přesnost ingrediencí, ale o to, mít se s kým scházet a sdílet společně vše dobré i zlé, jak
to tak v životě přichází.
Přeji Vám všem mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně někoho,
s kým se můžete scházet a mít se rádi nejenom u vánočního salátu.
vyrovnanou pozici na stávajících i nových exportních trzích. Prvním krokem
k naplnění této exportní strategie byla i nedávná prezentace našeho piva
v Koreji.
Proč rakovnické pivo míří do tak vzdálených destinací?
Nejprve je třeba uvést, že o české pivo je stále zájem po celém světě. Je to
značka, která je spojena nejen s Českou republikou, ale i s bývalým Československem a má ve světě stále dobrý zvuk. To mohu potvrdit i ze svého mnoha-
Jaký je v Koreji pivní trh?
V Koreji se v posledních letech výrazně mění spotřebitelské návyky. Trvale
klesá spotřeba tvrdého alkoholu právě ve prospěch rostoucí konzumace
piva. Dlouholetá tradice vaření domácího piva stále uspokojuje značnou
část Korejců, kteří nemají zkušenosti s pivem z dovozu. Ovšem mladší
a střední generace, která hodně cestuje, umí ocenit kvalitní produkty ze
zahraničí a preferuje kvalitní evropská piva. V poslední době se v Koreji
kromě německých piv představila i celá řada českých výrobců, a proto jsem
ráda, že ani Tradiční pivovar v Rakovníku nezůstal stranou.
BAKALÁŘSKÉ L ISTY
PROSINEC 2014
Restaurant Café U Týna zásobuje kuchyni produkty z vlastní farmy
V domě U Bílého jednorožce
ROBLÍN/PRAHA - Necelých třicet kilometrů
od centra Prahy se u obce Roblín nachází farma
Bílý Jednorožec. V Chráněné krajinné oblasti
Český kras se na oplocených pastvinách pasou
krávy, opodál stojí skleníky. Nad nimi ve stráni
zahlédnete dlouhý včelín. Farma dostala název po
stejnojmenném domě na Staroměstském náměstí,
kde od roku 1991 provozuje rodinný podnik
Restaurant Café U Týna rodina Šabatova. V průběhu let vybudovali Šabatovi pro potřeby vyhlášené
restaurace na čtyřech hektarech v srdci přírody
ekologickou farmu. Provoz restaurace zajišťuje
šestým rokem jeden z členů rodiny, manažer Jakub
Moravec:
restaurace v Praze se zaručeně vlastním sortimentem surovin z adresného zdroje.“
Spolehliví dodavatelé
Restaurant a Café U Týna odebírá i další suroviny
do kuchyně pouze od tradičních osvědčených
výrobců – ryby na jídelníčku pocházejí z jihočeského
Pstruhařství Mlýny, maso dodává Řeznictví a uzenářství U Dolejších z Davle, moravská vína Vinařství
Kobylí. Pokud jde o pivo, restaurace vsadila před
dvěma roky na značky z Tradičního pivovaru
v Rakovníku. Značky Černovar, Bakalář a Pražačka
považuje dnes manažer Jakub Moravec podle
spokojenosti hostů za základní „stavební kámen“
nabídky nápojů. Pivovar se zařadil mezi dodavatele a partnery, kteří pomáhají naplňovat „firemní
vizi“ o vysoce kvalitní české gastronomii.
Bakalář (postupně) dobývá
také lahvový trh
„Protože jsme regionální pivovar a naše možnosti
prodeje jsou omezené dostupností distribuce. Také
obchodní řetězce nás zatím vnímají jako regionálního dodavatele a zalistovat Bakaláře do dalších
regionů je velmi obtížné. Podíl prodeje lahvového
piva Bakalář můžeme zatím posuzovat pouze ve
vztahu k celkovému prodeji Bakaláře na českém
trhu. Z tohoto objemu činí lahvové pivo 30 %.“
Jak tedy stoupá prodej lahvového piva za poslední roky ?
„Prodej lahví meziročně roste v průměru o 2 000 hl.
V roce 2011 jsme prodali 3 387 hl, v roce 2012
v běžném prodeji 5 580 hl a navíc byla mimořádná
dodávka 2 168 hl do řetězce Lidl, v roce 2013 to
bylo 7 741 hl a reálný odhad pro letošní rok je více
než 10 000 hl.“
Kde se dá tedy dnes v obchodech rakovnické pivo koupit?
„Náš tradiční region je Rakovnicko, Kladensko,
Slánsko a významným odbytištěm značky Bakalář
je Praha. Postupně se nám ho daří prosadit i ve
vzdálenějších regionech. Rakovník a blízké okolí
zavážíme přímo z pivovaru, ostatní odběratele zásobujeme prostřednictvím smluvních distributorů.
V současné době lze koupit lahvové pivo Bakalář
např. v celém řetězci Jednota, spotřební družstvo
v Rakovníku, ve Slaném v Kauflandu, v Kladně
nálních pražských receptur,“ vysvětluje Jakub Moravec. „Doporučuji zkusit třeba Staročeský talíř
(vepřová pečeně, uzené maso, klobása, knedlík,
zelí). Ostatně na adrese www.restaurantutyna.cz
si před návštěvou můžete prostudovat celý jídelníček“.
Hezký zážitek nejen u orloje
Staroměstské náměstí bývalo rušným tržištěm na
křižovatce evropských obchodních cest. Dnes je
po Pražském hradu nejnavštěvovanější turistickou
atrakcí Prahy. U orloje pod pochodujícími apoštoly se každou hodinu střídají turisté z celého světa.
Za rok jsou jich statisíce a tomu odpovídá i počet
restaurací a kaváren v centru Prahy, které se jim
snaží nabídnout gurmánský zážitek odpovídající
„Naše kuchyně je založena na kvalitních surovinách
a jejich vhodném zpracování. Z farmy přivážíme do
kuchyně podle potřeby vlastní mléko a smetanu, na
farmě vyrábíme také tvaroh, sýry a jogurty. Naše
zahradnictví dodává brambory, okurky, papriky,
špenát, koření, čerstvé jahody a ovoce. Z nadprodukce vyrábíme šťávy a marmelády. Jsme jediná
V diskusním fóru na našich webových stránkách
(www.pivobakalar.cz) se objevují dotazy, „proč
v některých regionech chybí v obchodech pivo
Bakalář v lahvích“. Odpověď zná nejlépe vedoucí
prodeje lahvového piva v ČR Lenka Poláková:
Originální pražské recepty
Suroviny jsou prvotřídní a profesionalita kuchařů
zaručuje zachování přirozených chutí jídel. Jídelní
lístek nabízí řadu pokrmů tradiční české i světové
kuchyně. Česká kuchyně je právě v restaurantu
U Týna v mnohém originální – takže pokud si objednáte třeba svíčkovou Stroganov, kterou určitě
každý zná, příprava na pražský způsob příjemně
překvapí. Naopak v jídelním lístku ale nenajdete
„klasicky českou“ vepřovou pečeni s knedlíkem
a zelím. „ Nabízí ji řada podniků kolem, připravujeme raději některé klasické pokrmy podle origi-
Co plánujete do budoucna ?
„Chceme získat co nejvíce spokojených zákazníků, kterým Bakaláře dodáme do jejich obchodů.
A to nejen rozšířením prodejních míst v regionech,
ve kterých již prodáváme, ale plánujeme především nabídnout Bakaláře v oblastech, ve kterých
zatím není k dostání.“
Zleva vedoucí prodeje Josef Pech, Lenka Poláková, Roman Pacourek a obchodní ředitel Radek Sionko.
„Když nastal turistický boom v devadesátých létech,
mysleli si někteří provozovatelé, že v centru Prahy je
možné snadno vydělat, aniž by úroveň služeb odpovídala cenám. Vedlo to k tomu, že pověst českého
pohostinství utrpěla. Daří se ji ale napravovat.
Konkurence je obrovská, úroveň služeb stoupla, ale
o spokojenost každého hosta musíme usilovat každý
den. Ať už přijíždí ze zahraničí nebo odkudkoliv
z Čech,“ dodává manažer restaurace Restaurant
Café U Týna Jakub Moravec.
Dočesná opět úspěšná
ŽATEC/ Tradiční degustace na 57. ročníku Žatecké
Dočesné přinesla opět ocenění několika piv
z Tradičního pivovaru v Rakovníku.
v Tescu, Kauflandu a v Bille, v Kralupech nad Vltavou v Tescu, v Příbrami v Tescu, Kauflandu a Bille,
v Tescu v Mělníku, Poděbradech a Čelákovicích,
v Praze ve všech Kauflandech, Albertech a Billách.
Také v obchodním řetězci Globus v Plzni, Ústí nad
Labem, v Praze na Zličíně a Černém Mostě. Nejvzdálenějším naším odběratelem je velkoobchod
Jaso, Střelice u Brna. Pokud bychom měli vyznačit
území, kam míří dodávky našeho lahvového piva
ke konečnému zákazníkovi, můžeme spojit jednotlivé prodejny obchodních řetězců a nezávislého
trhu od Klatov, přes Plzeň, Karlovy Vary, Aš,
Chomutov, Most, Teplice, Děčín, Ústí nad Labem,
Roudnici nad Labem, Mělník, Neratovice,
Čelákovice, Kolín, Prahu, Hořovice, Příbram, přes
Rokycany zpět do Plzně.“
A které pivo s etiketou Bakalář je nejoblíbenější?
„To můžeme hodnotit pouze podle prodaného
množství. Nejprodávanější je pivo Bakalář světlé
výčepní, na druhém místě je Bakalář světlý ležák,
třetí místo patří světlému ležáku Bakalář za studena chmelenému a Bakalář tmavé výčepní, řezané
a medový speciál dosáhly v prodaném množství
stejné výše.“
jedinečnosti místa. Do Restaurantu u Týna se prý
mnozí během pobytu v Praze vracejí několikrát.
Pryč jsou doby, kdy se sláva Prahy šířila do světa
jen „ústním podáním“ – ale dnešní návštěvníci si
rovněž nenechávají silné zážitky pro sebe. Komunikace na facebooku má mezinárodní rozměr.
Stačí zadat heslo Restaurant U Týna a kromě chvály
se třeba dozvíte, že do jeho kuchyně se nedávno
přijel „přiučit“ přípravě české kuchyně šéfkuchař
z restaurace Černovar v Kazani. Jak napovídá její
název, v daleké Kazani čepují české pivo z Rakovníka.
Ve dnech 4.–5. září hodnotilo 208 degustátorů
celkem 148 piv z 26 pivovarů.
Nejvyšší ocenění – 1. místo – získal Tradiční
pivovar v Rakovníku v kategorii Tmavé výčepní
za pivo Bakalář tmavé výčepní, které zdobí letos
také titul PIVO ČESKÉ REPUBLIKY ze Slavností piva v Českých Budějovicích.
Stříbrné příčky obsadila značka Bakalář letos
v Žatci – městě piva ještě v kategoriích Polotmavé
pivo (Bakalář řezané výčepní) a Světlý ležák Premium (Bakalář za studena chmelený). Na
2. místě se umístila v kategorii Tmavý ležák také
další rakovnická značka Černovar Černé. Suma
sumárum...o jedno ocenění více než před rokem.
Malý Pub vo Veľkom Meste.
BRATISLAVA/ V tesnej blízkosti legendárneho
Centrálneho trhoviska v Bratislave, nazývaného
často ľudove jednoducho Miletička, podľa hlavnej
cesty popri trhovisku, sa nachádza malý útulný
PUB D‘ORO. Svojou neformálnou atmosférou
a príjemným personálom si získal od svojho vzniku stálu klientelu. Skladá sa so štamgastov, ktorí si
zájdu denne na svoj pohár obľúbeného piva a niečo
dobré k tomu, návštevníkov a predajcov trhoviska
a taktiež pracovníkov neďalekého Colného riaditeľstva. Pub má celoročnú kapacitu 35 miest na
sedenie, počas letnej sezóny sa kapacita rozšíri
o ďaľších 10 miest pred vstupom.
Pub je na Slovensku historicky prvým, ktorý začal
zmluvne točiť pivo Bakalář po 20 ročnom návrate
značky na Slovensko. Od začiatku sa točí v Pube
Bakalář výčapné svetlé a Bakalář 12 svetlý ležiak,
mimo toho sú v stálej ponuke minimálne 2 druhy
tmavých pív špeciálov z Tradičného pivovaru
v Rakovníku. Majiteľom zariadenia je p. Rušit
Zumberi, ktorý je s dodávaným pivom a poskytovanými službami pivovaru počas celého obdobia
Za pípou majiteľ zariadenia p. Rušit Zumberi
nadmieru spokojný, ako s obľubou hovorí „Bakalářa by nevymenil za iné pivo za žiadnu cenu.“
Ďakujeme za prezentáciu Dobrého piva z Rakovníka
a prajeme mnoho spokojných zákazníkov !
Martin Žákovič
BAKALÁŘSKÉ L ISTY
PROSINEC 2014
Staronová hospoda Na Růžku
KRYRY/Hospoda Na Růžku voní novotou a na
první pohled nabízí útulné prostředí. Z krbových
kamen sálá teplo a z pípy teče Dobré pivo z Tradičního pivovaru v Rakovníku. Dost důvodů, aby neměla nouzi o štamgasty, přestože v ní manželé
Miroslava a Bohuslav Duškovi (na snímku) přivítali
první hosty teprve letos 14. srpna. Vydražili dům,
ve kterém zřejmě místní obchodník Josef Beck
provozoval hostinec už v 1. polovině minulého století. Poslední majitel tu ale vytočil poslední sud
někdy před osmi roky. „Značka Bakalář se do Kryr
vrátila, rakovnické pivo se tu už točilo,“ připomíná
obchodní zástupce Richard Röder.
mají bohatou historii a před 2. světovou válkou
bylo kryrských starousedlíků zhruba o dvě tisícovky víc. Ti s německým rodokmenem ale museli
odejít...to jen na vysvětlenou, proč byla památkově
Po tříměsíční náročné rekonstrukci může v hospodě Na Růžku posedět u stolů v jednu chvíli až 70
hostů ve třech místnostech. „Chodí k nám mladí,
kteří se chtějí pobavit a zatancovat si u juke boxu
a zároveň hosté, kteří si rádi u piva popovídají nebo
posedí u karet. Nebo přijde parta, přinese kytary a pak
se zpívá... a u nás to jde současně a všichni jsou
spokojení,“ vysvětluje hostinský od pípy v třetí –
výčepní místnosti, umístěné strategicky mezi
oběma „lokály“. Tady se kolem jediného stolu
scházejí ponejvíce opravdoví štamgasti a kritickým
zrakem kontrolují práci za pípou... a prý jich přibývá.
Kryry se nacházejí nedaleko Žatce na rozhraní
čtyř krajů – ústeckého, karlovarského, plzeňského a středočeského. Žije v nich cca 2 500
obyvatel a od roku 2007 jsou opět městem. Kryry
chráněná Schillerova rozhledna tyčící se nad městečkem od roku 1906 zasvěcena 100. výročí úmrtí
významného evropského básníka německého
původu. Rozhledna dnes láká do Kryr také nejvíce
turistů.
V Kryrech je několik dalších restaurací, ale rakovnické pivo čepují pouze Na Růžku. „ Je to dobré
pivo a nabízíte pestrý sortiment. Za studena chmelená dvanáctka je výborná, řezané a jedenáctku si
naši hosté také pochvalují...a se spoluprací s vaším
pivovarem jsme také spokojeni,“ vysvětlují manželé Duškovi, proč dali Tradičnímu pivovaru v Rakovníku přednost před regionální i „nadnárodní“
pivovarnickou konkurencí. „A udělali jsme dobře.
Na jaře ještě uděláme fasádu, postavíme před vchod
zahrádku a těšíme se i na turisty.“
Zbývá jen dodat, že v nové hospodě v Kryrech Na
Růžku vítají v této době hosty zbrusu noví hostinští. Paní Miroslava Dušková učí už dlouhé roky
matematiku a fyziku v místní základní škole a bude
tomu tak i nadále. Pan Dušek se ale nedávno rozloučil se svými spolupracovníky v jedné z místních
fabrik a chce se plně věnovat nové profesi
a hostům. Přibývá jich, takže to ani jinak nejde.
Držíme palce.
Kontakty: Na Růžku, 5. května 2017, Kryry, mobil
607 817 445 e-mail: [email protected]
Zajímavé Sportcentrum
v podhůří Šumavy
VŘESKOVICE/Manželé Muchnovi provozují od
ledna letošního roku restauraci s ubytováním v nevelké vesnici nedaleko Přeštic. Pronajali si ji od
místní TJ, zrekonstruovali a po sedmi letech znovuotevřeli. Do vínku si dali slibné motto:
Zprava šéfkuchař Pavel Muchna se synem Pavlíkem, Šárka Muchnová, servírky Michala a Simona
RÁDI SE VÁM BUDEME VĚNOVAT, PROTOŽE
VÍME, ŽE SI ZASLOUŽÍTE KVALITU.
„Restaurace je otevřená denně od 10.00 do 22.00
hodin, nabízíme 25 lůžek k ubytování a možnost
celodenního stravování. Na jídelníčku jsou hotová
jídla, minutky, umíme připravit rauty, zajistit
firemní školení, svatby nebo jiné soukromé oslavy.
V naší kuchyni denně vaříme a rozvážíme jídla pro
důchodce i další zájemce.“ říká jednatelka společnosti Sportcentrum Šárka Muchnová.
Vřeskovice nabízejí turistům různé možnosti sportovního vyžití – můžete si zahrát tenis, volejbal,
nohejbal, malou kopanou nebo využít venkovní
bazén. Vesnicí „hýbe“ nejvíce házená, která tu
má dlouhou tradici, slušnou úroveň a výborné
podmínky. Takže i pro různá sportovní soustředění nabízí Sportcentrum dobré zázemí. Díky
Hospoda na hřišti
KLADNO/ Kladensko bývalo dlouhá desetiletí
tradičním regionem rakovnického pivovaru. O to
hůř vnímali štamgasti „těžké roky“ pivovaru a pokles kvality piva. Zbyla po něm na Kladensku
nedůvěra - ale rychle se vytrácí.
David Záruba otevřel hospodu na hřišti TJ Slovan
Kladno letos na jaře. V prostorách, které dříve
sloužily spíše jako klubovna. Vsadil na značku
Bakalář a trvalo prý dva měsíce, než si hosté našli
do nové hospody cestu. „Nejdříve chodili jen kamarádi, ale pak se rozkřiklo, že točím dobré pivo. Léto
bylo výborné. Vaříte samá dobrá piva,“ tlumočí
názory návštěvníků. „Světlá jedenáctka, polotmavé,
světlý ležák, medový speciál... každé z nich má své
příznivce. A za studena chmelené čerstvým
chmelem, to je pecka. Vytočil jsem sud za jediný
večer. Škoda, že se nedá vařit celoročně,“ dodává
hostinský.
Hospoda nabízí příjemné posezení u venkovního
grilu, kde si hosté mohou připravit třeba večeři
z vlastních surovin. Kolem vede cyklostezka a proto
plánuje hostinský pro příští sezónu posezení pro
cyklisty hned „za plotem“. A také návštěvníky
nedalekého koupaliště na protilehlé straně fotbalového hřiště by rád pohostil v letních měsících
rakovnickým pivem.
Už si také do Vřeskovic našli cestu motorkáři, protože pan Muchna je jedním z nich. Přijíždějí sem
také za dobrým pivem z rakovnického pivovaru,
které už několik let znají z předchozího působiště
manželů Muchnových ve vesnici Nehodiv. „První
Kontakt:
TJ Slovan Kladno, Sportovců 695
David Záruba tel. 736 486 292
sezóna byla dobrá. Bakalář se chytil perfektně,
žádné problémy s ním nemáme, přestože jsme
v plzeňském regionu... je to výborné pivo,“ shodují
se oba. A plánují časem opět vybudovat nedaleko
nové restaurace dětský bikros, který se několik
let těšil velké oblibě mezi malými „motorkáři“
v Nehodivu.
Kontakt:
Šárka Muchnová, Vřeskovice 118, 334 01
tel: +420 777 238 064
e-mail: [email protected]
Dobré pivo v Dobrých Časoch
KOŠICE/ V metropole Východného Slovenska sa
nachádza niekoľko stoviek reštauračných a pohostinských zariadení, ale nie všetky majú tú správnu
atmosféru, výnimočnosť a originalitu. Medzi originálne a fakt zaujímavé patri od decembra 2013 košický
Pivný dom „Dobré Časy“. Vznikol v centre Starého
mesta, na Čajkovského 4, na mieste pôvodnej
Gazdovskej pivnice. Mladým podnikateľom Erikovi
Egnerovi a Jakubovi Želinskému, sa za pomoci otca
p. Miroslava Želinského, ktorý sa stal managerom,
podarilo otvoriť zariadenie s originálnym konceptom
predaja širokej škály pív pod heslom „V Dobrých
Časoch môže každý milovník piva podniknúť
v krátkom čase výlet nielen po pivovaroch zo Slovenska a Čiech.“ Jedná sa o zariadenie s celoročnou
kapacitou 300 a sezónne 450 miest na sedenie .
Denná ponuka sa skladá s viacej ako 30 pív zo Slovenska, Čiech, Nemecka Belgicka a Škótska. Predaj
je doplnený ponukou 150 druhmi fľaškového piva
a výbornou kuchyňou s pivnými špecialitami ako pečené bravčové koleno, pečené rebierka, pečené klobásy
a syry. Tento mienkotvorný podnik sa stal v priebehu
niekoľkých mesiacov jedným z najobľúbenejších zariadení v Košiciach, navštevujú ho s obľubou mladší
Zkrátka chystá se „expandovat“ a služby rozšiřovat. Proč ne – na Kladně také už několik roků
funguje fakulta biomedicínského inženýrství pražské ČVUT. Od roku 2015 přejde její část do zrekonstruované budovy bývalých kasáren, přímo
naproti areálu TJ Slovan Kladno. A s ní i studenti.
Třeba jim také zachutná pivo z Rakovníka, na
kterém si svého času pochutnával jeden z učitelů
pražské Akademie Karlovy, nezbedný bakalář Jan
Pička Písecký.
David Záruba (na snímku vpravo) v rozhovoru s vedoucím
prodeje rakovnického pivovaru Mirkem Novotným
cyklostezce se určitě časem stane příjemnou
zastávkou i vyhledávanou základnou pro výlety do
okolí. Třeba na vodní hrad Švihov nebo zámek
Chudenice. Ostatně mnohem více se dozvíte na
adrese: www.vreskovice.cz
aj starší, každý si tam nájde i to svoje obľúbené pivko.
Názov článku „ Dobré pivo v Dobrých časoch“ symbolicky vyjadruje spoluprácu Tradičného pivovaru
v Rakovníku s týmto zariadením. Naše pivá ako
Bakalář za studena chmelený, medový speciál
Bakalář a Pražačka si našli v Košiciach trvalé miesto
a svojich štamgastov. Majitelia sa už tešia na december tohto roku, kedy odprezentujeme zákazníkom
našu novinku špeciál Rakovar 560 .
Martin Žákovič
Na fotke spolu s personálom si v strede symbolicky
na spoluprácu pripíjajú Pražačkou a Bakalářom
p. Egner spolumajiteľ zariadenia(vľavo) a p. Kolek,
spolumajiteľ zmluvnej distribúcie 2 Partners s.r.o Košice.
Další limitovaná série
Sběratelé jistě nepřehlédli, že ve firemní prodejně Tradičního
pivovaru v Rakovníku je možné zakoupit limitovanou edici
Bakaláře 2014. Letos bylo stočeno 1500 číslovaných lahví
světlého ležáku za studena chmeleného čerstvým chmelem.
Kromě toho byla stočeno 5000 lahví limitované edice
s odlišně číslovanou etiketou pro prodejny Billa. Všechny
nové etikety rakovnických značek Bakalář, Pražačka a Černovar hodnotí odborníci i laici velice dobře a jedinečné
série jsou sběratelskou raritou. První limitovanou edici
vydal Tradiční pivovar v Rakovníku v roce 2013.
BAKALÁŘSKÉ L ISTY
Krátce
PROSINEC 2014
Egypt bar na severu Čech
ČESKÁ LÍPA/Pan Josef Prokůpek má rád Egypt.
V jeho baru můžete posedět v sousedství pyramid
a sfing, které zdobí stěny. A vychutnat kouzlo
chladného kouře z vodní dýmky- tu si může každý
návštěvník zapůjčit a také si podle chuti vybrat
z několika desítek ovocných tabáčků. Milovníků
PROVOZOVATEL Selské jizby ve Františkových
Lázních Pavel Weinfurter (klečící vpravo) nám
poslal snímek z tradičního nohejbalového turnaje.
NOVÁ stáčecí linka umožní rozšířit podle potřeby
sortiment piv, které Tradiční pivovar v Rakovníku
dodává na trh v pětilitrových soudcích.
tohoto rituálu prý není ve městě málo. Vodní dýmky
se vyrábějí v Egyptě a v České Lípě si je můžete
u pana Prokůpka i zakoupit. Krom této originality
nabízí Egypt bar obvyklý nápojový sortiment většiny českých barů. A k tomu piva z rakovnického
pivovaru. V České Lípě dokonce jako jediný čepuje
rakovnické pivo značky Černovar.
„Mám na čepu také jedenáctku Bakalář,“ upřesňuje pan Prokůpek (na snímku).“ Obojí je dobré,
ale našim návštěvníkům nejvíce chutná právě
Černovar. A nechodí sem zdaleka jenom milovníci
vodních dýmek, ale hodně štamgastů, kteří pivu
rozumějí a dobré pivo poznají“.
Také pan Prokůpek si na dobré pivo potrpí a protože každé osobně čepuje a nese na stůl, dobře se
o pivní hospodářství stará. „Profesionální sanitář
přijíždí zhruba jednou za měsíc a vždycky se diví,
že mám trubky čisté, jako kdyby odjel včera. Já
totiž proplachuju vedení po každém vyčepovaném
sudu a po zavíračce sudy odrážím a vedení zůstává
na vodě,“ dodává podnikatel.
Výkladní skříň pivovaru
V BRATISLAVE od konca októbra môžu návštevníci
hokejových zápasov KHL a futbalových zápasov
Slovana Bratislava ochutnať aj špeciál Bakalář
za studena chmelený, v novootvorenom Pube
U Netvora na centrálnej križovatke Trnavskej a Bajkalskej cesty v tesnej blízkosti športových štadiónov.
RAKOVNÍK/ Při slavnostním otevření firemní
prodejny v září 2011 padla slova, že je malou ukázkou, jakým směrem se ubírá rakovnický pivovar.
Stalo se – dnes je po rekonstrukci výkladních skříní
celý pivovar a prodejna na Vrchlického náměstí ho
stále skvěle reprezentuje.
V RESTAURACI Mount Steak v Praze na Smíchově
se čas od času rozrůstá série kvalitních vín „Celebrity line“, jejichž etiketu zdobí populární známé
tváře. Letos v srpnu se k bezmála padesátce předchozích přidali baletní mistr Vlastimil Harapes
a zpěvačka Hanka Křížková. Mnozí z přítomných při
této oslavě vína ochutnali i Dobré pivo z Rakovníka.
„Roční tržby rostou, letos to bude oproti roku
2012 téměř trojnásobek,“ dodává k tomu vedoucí
Ivana Pelikánová. „Zákazníků přibývá, protože
naše dobré pivo má mezi lidmi opět dobrou pověst.“
V prodejně mohou zákazníci nakoupit celý současný sortiment značek Bakalář, Černovar a Pražačka.
Hlavní sezónou jsou samozřejmě letní měsíce, kdy
se sjíždí do rakovnického regionu velké množství
rekreantů. V prodejně je možné zakoupit pivo
sudové a zapůjčit si čepovací zařízení. „V sudech se
nejvíce prodává značka Bakalář - světlá jedenáctka,
světlý ležák a výčepní světlé,“ upřesňuje vedoucí.
Oblíbená jsou také piva stáčená do pětilitrových
soudků - značky Pražačka a Černovar doplní
brzy světlý ležák Bakalář za studena chmelený.
Dosavadní portfolio piv teď výjimečně rozšíří
speciální čtrnáctistupňový Rakovar 560, kterým si
Bar Egypt provozuje úspěšně už deset roků. Nedaleko něj, na pěší zóně v centru města, otevřel ale
před měsícem prostorný a zajímavý ROCK CLUB
ARCHA. Návštěvníky by do něj měly přilákat
kulečníky, šipky, stolní fotbálek a reprodukovaná
i živá hudba. Samozřejmě také Dobré pivo
z Rakovníka – tak ať se daří.
Kontakt: Bar Egypt, Zámecká 73, Česká Lípa.
Mobil 731459766, e-mail : [email protected]
Tradiční pivovar v Rakovníku připomíná letošní
jubileum – 560 let vaření piva v Rakovníku.
Kontakt:
Ivana Pelikánová, tel. 724 426 242.
Prodejna je otevřena denně od 8.30 do 17,00 hod.
(s polední přestávkou 12.00-12.30 hod).
V sobotu od 8.00 – 11.00 hod.
Sběratelé v podnikové prodejně často nakupují
firemní sklo a další reklamní předměty
Kalendárium úspěchů 2014
DRAČÍ lodě na kanálu v Račicích, červenec 2014.
Stále populárnější závody do českých vod „připlavaly“ze starověké Číny. Náš pivovar zajišťoval
po tři dny pivní servis a na vodě se objevila také
bakalářská posádka.
ŽATECKÁ DOČESNÁ
1. místo - Bakalář tmavé výčepní
2. místo - Bakalář řezané výčepní
2. místo - Bakalář za studena chmelený světlý ležák
2. místo - Černovar tmavý ležák
POSLEDNÍ srpnovou neděli se tradičně běžela
Rakovnická patnáctka. Vítězové si odváželi soudky
rakovnického piva – na snímku ho předává Sláva
Pilík vůbec nejrychlejší ženě v cíli Ivaně Jedličkové,
na druhém místě skončila Martina Bradáčová
(vpravo), třetí byla Martina Vorlová. Podrobnosti
o 36. ročníku RP si přečtěte na adrese
www.pivobakalar.cz/Tiskové zprávy.
Pivní fórum www.pivobakalar.cz
v.koutecký
26. 9. 2014
Ahoj Bakaláři, tady se ........ chlubí,jak dobyl
pivem z Rakovnicka dočesnou v Žatci. Proč se
taky nepochlubíš, vždyťs tam získal víc medailí
a lepší kvality.
Petr
LETNÍ slavnosti Rádia BLANÍK putovaly opět
po českých městech a poslední zastávkou byl
13. září 2014 Děčín. Program odstartoval ve
14 hodin, kulturní program byl bohatý a vstup
zdarma.
19. 9. 2014
Ahoj, byl jsem 14 dní v Bardějově SK v lázních
a musím uznat že Bakalář 14 medový speciál je
poklad, lepší pivo jsem nepil - skládám obrovskou
poklonu.
David
11. 9. 2014
Dnes jsem poprvé ochutnal za studena chmelený ležák – díky za toto skvělé pivo, je opravdu
výtečné!
SLAVNOSTI PIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE
1. místo - Bakalář tmavé výčepní
PIVO ČESKÉ REPUBLIKY 2014
2. místo - Bakalář světlé výčepní
2. místo - Černovar světlý ležák
3. místo - Bakalář za studena chmelený světlý ležák
Novinářské pivo
3. místo - Černovar světlý ležák - ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
(společné hodnocení 53 pivovarů, 18 kategorií, 322 vzorků piv)
Martin
22. 7. 2014
Černovar mě naprosto nadchl a je výborný. Více k tomu
není, co dodat. Přeju vám, ať vám to vydrží, co nejdéle.
milan hudec
12. 7. 2014
ochutnal jsem na slovensku vase cerne pivo cernovar, vydavali ji tam sice za 12ku ale byla proste fantasticka, lepsi pivo jsem proste nepil, a to jsem cerne
pivo nikdy moc nemusel. dekuji a dej buh stesti....
Pavel
02. 7. 2014
Ahoj, tak jsem ochutnal zastudena chmelenou 12ku
na Berounce a od ted ji chci porad :)...
Hanička
29. 6. 2014
děkuji za za studena chmeleného Bakaláře, jsem
mlsná koza, je výborný :-)
SLAVNOSTI PIVA TÁBOR
2. místo - Černovar světlý ležák
STŘÍBRNÁ PIVNÍ PEČEŤ
3. místo - Bakalář tmavé výčepní
BRONZOVÁ PIVNÍ PEČEŤ
Jan T.
20. 6. 214
Před rokem a půl jsem pochvaloval vaše pivo, vynikající stále. Za studena chmelená 12 je vynikající
nápad.
Pišta
12. 6. 2014
Dobrý deň, v TESCU v Žiline som objavil vaše pivo
Bakalář,tak som kúpil „vzorky“...po ochutnávke
doma to skončilo mohutným nákupom, pretože
najmä dvanástka je SKVELÁ!!!
(Pro autentičnost uveřejňujeme příspěvky bez korektury
- pouze v zájmu korektnosti nezveřejňujeme názvy konkurenčních pivovarů. Pivní fórum v plném rozsahu najdete
na našich webových stránkách).
Bakalářské listy, ročník 4, č. 3. Pro potřeby obchodních partnerů a zákazníků vydal v roce 2014 Tradiční pivovar v Rakovníku. Grafická úprava: Miroslav Ježek. Tisk: LokšaPrePress. Texty připravil Vlastimil Bradáč,
foto autor a archiv pivovaru. Kontakt : [email protected] Tradiční pivovar v Rakovníku, Havlíčkova 69, 26901 Rakovník , www.pivobakalar.cz.
Download

BAKALÁŘSKÉ LISTY BAKALÁŘSKÉLISTY