Klášterecký
č.3
Vydává MO ČSSD Klášterec n.O. www.cssdklasterec.cz [email protected] tel.: 731 449 167
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLÁŠTERECKÉ ORGANIZACE ČSSD - NEPRODEJNÉ
1. Stanislav Pechouš
40 let - živnostník
2. Jiří Seidl
37 let - vedoucí
technického úseku
3. Martin Hřebíček
43 let - dopravce
4. Bc. Veronika Součková
25 let - učitelka ZŠ
5. Jiří Bezděk
30 let - jednatel
6. Jan Daniš, 33 let
vedoucí montáže
7. Milan Boguský
64 let - důchodce
8. Michaela
Kozáková, 40 let
administrativní prac.
9. Vladimír Kroupar
30 let - obchodní
zástupce
10. Bohumil Javůrek
61 let - podnikatel
11. Mgr. Stanislav
Kutálek
68 let - lektor
12. Lenka Zrůstková
38 let - mistrová
montáže
13. Michal Knybel
37 let - vedoucí
soustružny
14. Petra Hercíková
36 let - mistrová
montáže
15. Milan Baláž
37 let - podnikatel
16. Ing. Iva Kocelská
Pechoušová, 41 let
stavební inženýr
17. Roman Rech
28 let - soustružník
kovů
18. Štefan Žákovič
52 let - zedník
19. Iveta Sahajová
34 let - strojírenský
dělník
20. František Vogel
78 let - důchodce
21. Stanislav Pechouš
67 let - učitel
autoškoly
Rozhodnete-li se dát nám svůj hlas v komunálních volbách,
budeme v příštích letech 2014-2018 vytrvale prosazovat tyto
priority:
- snížení věkové hranice pro občany města za používání MHD
zdarma,
- zajištění nonstop služby Městské policie,
- spravedlivé rozdělování financí z rozpočtu města
pro všechny sportovní oddíly a zájmová sdružení,
- zkvalitnění povrchu naší cyklostezky,
- prosadit u Českých drah řešení nástupišť na vlakovém
nádraží včetně okolí,
- podporovat zrušení výherních a hracích automatů ve městě,
- podpoříme obnovení jednání o realizaci obchvatu města.
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat k účasti ve volbách, které se uskuteční ve dnech 10. a 11.října 2014 v našem městě
Klášterci nad Ohří. Podpořte náš společný tým, volte ČSSD,
volte číslo 7. Děkuji za Váš hlas.
Stanislav Pechouš
lídr kandidátky
Regionální měsíčník. Vydává a řídí ČSSD Klášterec n.O.. Adresa: Ciboušovská 815, 431 51 Klášterec n.O.
Kontaktní osoba: Mgr. Kutálek Stanislav, Tel.: 731 449 167, E-mail: [email protected], Http://www.cssdklasterec.cz
Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané články jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se
souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 21250.
Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Sazba: KADYO. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov.
Download

Klášterec nO - OVV ČSSD Chomutov