SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora - „JASPPer“
A4.1: Public round tables on topics related to cross-border sea water pollution. / Javni okrugli stolovi
na teme povezane s prekograničnim zagađanjem mora
Dubrovnik, 29.01.2015.
Activity / Aktivnost 4.1.3 - Importance of proper marking the wastewater outfalls for maritime safety and
pollution prevention / Važnost ispravnog obilježavanja ispusta otpadnih voda za pomorsku sigurnost i
sprečavanje zagađanja mora.
U Sveučilišnom kampusu, Branitelja Dubrovnika 41, održan je Okrugli sto na temu važnosti ispravnog
obilježavanja ispusta otpadnih voda za pomorsku sigurnost i sprečavanje zagađanja mora.
Sastanku su prisustvovali predstavnici projektnih partnera (Hrvatski hidrografski institut, Zavod za
hidrometeorlogiju I seizmologiju Crne Gore, Institut za more I priobalje Sveučilišta u Dubrovniku), saradnik
projekta iz kompanije Plovput d.o.o., predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske
županije, Opštine Kotor, Dubrovačko-neretvanske županije-Javna ustanova za zaštitu prirode i nezavisni
ekspert za regionalni razvoj, saradnik na ovom projektu.
Učesnike je pozdravio Enis Hrustić, koordinator projekta JASPPer s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u
Dubrovniku (IMP), a prvu prezentaciju na temu signalizacije i njene važnosti za sigurnost u pomorskom
saobraćaju je održala Katja Božić iz kompanije Plovput d.o.o (Split).
Uslijedila su predavanja Pavla Đuraškovića iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i
Dolores Grilec iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije u kojima su izložene i
prodiskutovane specifičnosti monitoringa mikrobiološkog kvaliteta mora za kupače na plažama Crnogorskog
primorja i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Enis Hrustić (IMP) je izložio rezultate prvog terenskog istraživanja u projektu JASPPer za akvatorijum oko
ispusta Cavtat i akvatorijum oko ispusta Trašte.
Okrugli sto je nastavljen s izlaganjem Branke Mračević iz Crne Gore, eksperta za regionalni razvoj, koja je
angažovana na projektu JASPPer s ciljem razvoja memoranduma o saradnji za pogranične opštine (Konavle u
Hrvatskoj) i Herceg Novi, Kotor i Tivat u Crnoj Gori. Izložene su dosadašnje aktivnosti s ciljem konačne
pripreme i potpisivanja navedenog dokumenta na finalnoj konferenciji u Tivtu.
www.cbccro-mne.org
Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije.
Projekat sprovode Hrvatski
hidrografski institut i Zavod za
hidrometeorologiju i seizmologiju
Crne Gore i njihovi partneri
Univerzitet u Dubrovniku – Institut za
more i priobalje i Univerzitet Crne
Gore - Institut za biologiju mora
Kotor.
Projektom upravlja Delegacija
Evropske unije u Crnoj Gori i
Agencija za regionalni razvoj
Republike Hrvatske.
Hrvatski hidrografski Institut
Zrinsko-Frankopanska 161
21000 Split
www.hhi.hr
Zavod za hidrometeorologiju i
seizmologiju Crne Gore
IV Proleterske 19
81000 Podgorica
www.meteo.co.me
Delegacija Evropske Unije u
Crnoj Gori
Vuka Karadzića 12
81000 Podgorica
www.delmne.ec.europa.eu
Agencija za regionalni razvoj
Republike hrvatske
Vlaška 108
10000 Zagreb
http://www.arr.hr/
Evropska komisija je izvršno tijelo Evropske unije.
“Evropska unija sastavljena je od 27 zemalja članica koje su odlučile da povežu
svoja znanja i vještine, resurse i sudbine. U razdoblju proširenja koje je trajalo 50
godina te zemlje izgradile su zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja, u isto
vrijeme zadržavajući kulturnu raznolikost, toleranciju i slobodu pojedinaca. Evropska
unija predana je dijeljenju svojih dostignuća i vrijednosti sa zemljama i narodima
izvan svojih granica”
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Zajedničke aktivnosti za prevenciju zagađenja mora - „JASPPer“
Okrugli sto se završio izlaganjem Pavla Đuraškovića u ime Milene Tadić, eksperta za upravljanje
otpadnim vodama, koja je angažirana na projektu JASPPer kako bi se definisao predlog upravljanja
otpadnim vodama i model nadzora njihovog uticaja na more u pograničnom području Hrvatske i
Crne Gore.
Vodila se diskusija nakon svakog izlaganja, a prisutni su iskazali želju pomoći ekspertima za regionalni
razvoj i upravljanje otpadnim vodama pravovremenom dostavom rezultata istraživanja i drugih vrijednih
informacija, a sve u svrhu izrade što kvalitetnijeg memoranduma o saradnji pograničnih opština u Hrvatskoj i
Crnoj Gori po pitanju dugoročne zaštite mora od zagađenja.
A4.1IIIOkrugli sto u Dubrovnku, 29.01.2015.
www.cbccro-mne.org
Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske unije.
Projekat sprovode Hrvatski
hidrografski institut i Zavod za
hidrometeorologiju i seizmologiju
Crne Gore i njihovi partneri
Univerzitet u Dubrovniku – Institut za
more i priobalje i Univerzitet Crne
Gore - Institut za biologiju mora
Kotor.
Projektom upravlja Delegacija
Evropske unije u Crnoj Gori i
Agencija za regionalni razvoj
Republike Hrvatske.
Hrvatski hidrografski Institut
Zrinsko-Frankopanska 161
21000 Split
www.hhi.hr
Zavod za hidrometeorologiju i
seizmologiju Crne Gore
IV Proleterske 19
81000 Podgorica
www.meteo.co.me
Delegacija Evropske Unije u
Crnoj Gori
Vuka Karadzića 12
81000 Podgorica
www.delmne.ec.europa.eu
Agencija za regionalni razvoj
Republike hrvatske
Vlaška 108
10000 Zagreb
http://www.arr.hr/
Evropska komisija je izvršno tijelo Evropske unije.
“Evropska unija sastavljena je od 27 zemalja članica koje su odlučile da povežu
svoja znanja i vještine, resurse i sudbine. U razdoblju proširenja koje je trajalo 50
godina te zemlje izgradile su zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja, u isto
vrijeme zadržavajući kulturnu raznolikost, toleranciju i slobodu pojedinaca. Evropska
unija predana je dijeljenju svojih dostignuća i vrijednosti sa zemljama i narodima
izvan svojih granica”
Download

Informacija za medije - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore