SOKAKLARIN YENİ TRENDİ:
SENTETİK KANNABİNOİDLER
VE ESRARDAN FARKLARI
Uzm.Dr. Serdar Nurmedov
NPISTANBUL Hastanesi
Bağımlılık Birimi
15.11.2014
Açıklama
2012 - 2013 - 2014
Araştırmacı: YOK
Danışman: YOK
Konuşmacı: YOK
BONZAİNİN SOSYAL TOKSİK ETKİSİ ???
Bonzai tek kullanımda bile öldürüyor!
Son dönemde toplumsal açıdan ciddi bir problem oluşturan bonzainin tek bir kullanımı bile ölüm riski
yaratıyor. Yapılan en büyük hata ise, madde bağımlılığının tedavi edilemez olarak görülmesi...
Başbakan uyuşturucuya karşı savaşı başlattı
Başbakan Ahmet Davutoğlu; bonzai türü kimyasal uyuşturucu kullanımı ile Türkiye’nin gündeminde öne çıkan
gençlerin uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele için start verdi
Zehir kafasıyla kışla telinde sıkıştı
CİHAN/ DHA
Kannabinoidler
• Kannabinoidler: santral sinir sisteminde
nörotransmitter salınımını baskılayan, hücre
içinde kannabinoid reseptörleri aktive eden
çeşitli kimyasal bileşenler sınıfıdır
– Endokannabinoidler
• insan vücudunda üretilirler (anandamide gibi)
– Fitokannabinoidler
• kannabis bitkisinde bulunurlar (THC gibi)
– Sentetik kannabinoidler
• (JWH HU gibi)
CB-1 Reseptörlerinin SSS
Dağılımı
•
•
•
•
Korteks
Hipokampus
Serebellum
Bazal gangliyonların
– S. nigra, pars retikulata, ve globus pallidulus bölgeleri
• Ventromedial striatum
• Nükleus akkumbens
• Şimdiye kadar yapılan çalışmalar,
kannabinoidlerin davranışsal ve nöronal
etkilerinin hemen hepsinin altında beyin CB-1
reseptör akivasyonunun yattıgını göstermektedir
Breivogel CS, Childers S.R. The functional neuroanatomy of brain cannabinoid
receptors. Neurobiol Dis 1998; 5: 417-431.
CB-1 Reseptörlerinin
Etkileri
• Korteks ve hipokampusta bulunan
reseptörler öğrenme ve bellek üzerindeki
etkileri ile
• Bazal gangliyonlar ve serebellumdaki
reseptörler motor fonksiyonları bozucu
etkileri ile
• Nükleus akkumbens ve ventromedial
striatumdakiler ise bağımlılık yapıcı
etkiler ile ilişkilendirilmiştir
Herkenham M, Lynn AB, Johnson MR et al. Characterization and localization of
cannabinoid receptors in rat brain: A quantitative in vitro autoradiographic study. J
Neurosci 1991; 11: 563-583.
Tarihçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1964: Kannabisten THC izole edildi
1967: Sentetik THC sentezlendi
1988: HU 210 sentezlendi
1995: JWH-18 sentezlendi
2004: Sentetik kannabinoidler internetten satışa
sunuldu
2008: JWH-18, HU-210, CP-47,497 K2’den izole
edildi
2009: Birçok Avrupa ülkesi sentetik kannabisin
satışını yasakladı
2010: Türkiye’de sentetik kannabinoid yakalandı
2011: Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklandı
Tarihçe
Tarihçe
Study
Study type
N; sample
Patients'
Spice mixtures/compounds
size
characteristics
reported
Psychoactive effects
and symptoms
reported
Pharmacological
treatment provided
Auwärter et al.,
2009
Human
laboratory
toxicology
study
2
NR
“Spice Diamond”/JWH-018,
CP47,497
Altered mood and
perceptions
NR
Sobolevsky et al.,
2010
Human
laboratory
toxicology
study
3
M 2, F 1, mean age
22 years old
“Tropical Synergy”/JWH-018,
CP47,497
Anxiety, paranoia,
hallucinations, shortterm memory deficits,
impaired sense of time
NR
Teske et al., 2010
Human
laboratory
toxicology
study
2
M 47 years old, F
33 years old
“Smoke”/JWH-018
Sickness, sedation,
feelings of “thought
disruption”
NR
Logan et al., 2011
Human
laboratory
toxicology
study
12
M 7, F 5 age NR
“K2” (Standard, Summit, Citron),
“Legal Eagle”, “8-Ball”, “Freedom”,
“C4” /JWH-018, JWH-073,
CP47,497, JWH-019, JWH-081,
JWH 122, JWH-210, JWH-250,
RCS-4, RCS-8, AM-2201
Blurred vision, anxiety,
agitation, paranoia,
psychomotor
restlessness, time
dilation, unsteady gait,
loss of balance, light
headedness,
perceptual
disturbances, “thought
disruption”, sedation
NR
Tarihçe
N; sample
Patients'
Spice mixtures/compounds
Psychoactive effects
Pharmacological
size
characteristics
reported
and symptoms reported
treatment provided
Semi-structured
interview
15
M, 21–45 years old,
mean age 34 years old;
all forensic patients;
typical diagnoses
including schizophrenia,
schizoaffective, bipolar
with psychotic features,
history of cannabis use
“Aroma”, “Kronic”, “Skunk”,
“Dream”, “Spice”/JWH-018
Relapse of psychosis
(agitation, delusions and
disorganization after SC
intake), anxiety, paranoia
NR
Vandrey et
al., 2012
Internet-based
survey study
168
M 140, F 28
NR
Lightheadedness,
dizziness, hallucinations,
paranoia, euphoria,
anxiety, memory problems,
dreamy state, floating
feelings, sedation
NR
Barratt et al.,
2013
Internet-based
survey study
316
M 243, F 72; in 64% of
cases a concomitant use
of other drugs identified
“Kronic”, “Northern Lights”, “K2”,
“Zeus”, “Puff”, “Spice”, “Thai High”
Dissociation, dizziness,
paranoia, psychosis,
confusion, panic,
depression
Study
Study type
EveryPalmer, 2011
.
Tarihçe
Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
2013;26:1-11
Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
Sentetik Kannabinoidler: Son Yılların Krizi
Clinical Characteristics and Laboratory Test Results of Patients Admitted to Outpatient Clinic for Synthetic Cannabinoid
Usage
Cüneyt Evren, Müge Bozkurt
Muge Bozkurt Cuneyt Evren, Gokhan Umut, Vahap Karabulut
Kanabisin sıtma ve romatizmaya karşı etkili oluşundan
tarihte ilk olarak Çin İmparatoru Shen-Nung
(M.Ö. 2737) bahsetmiştir (1). 1964’te Δ9-tetrahidrokannabinoidin
(Δ9-THC) izolasyonunun (2) ve 1980’lerde
kannabinoid reseptörlerinin (CB1 ve CB2) keşfedilmesinin
ardından (3), terapötik amaçlarla çok sayıda kannabinoid
reseptör agonisti üretilirken (3), diğer taraftan
kanabis dünyada en çok üretilen ve tüketilen yasadışı
madde haline gelmiştir (4). Uzun yıllar boyunca kötüye
kullanılan madde çeşidinde az sayıda artış olmuştur.
Ancak son yıllarda “yasal kafa yapıcı maddeler” (legal
highs), “tasarım maddeler” (designer drugs), “bitkisel kafa
yapıcı maddeler” (herbal highs), “araştırma kimyasalları”
olarak da bilinen yeni psikoaktif maddelerde büyük bir
artış meydana gelmiştir. 1997’den bu yana 200’den fazla
yeni psikoaktif madde tanımlanmıştır (5). 1990’larda
Huffman ve arkadaşları (6), “JWH maddeleri” olarak bilinen
naftoilindolleri, naftoilpirolleri ve kannabinoid reseptör
aktivitesi olan bileşikleri sentezlemişler ve zaman içinde
bu maddeler, sentetik kannabinoid (SK) içeren yeni
maddelerin ana bileşeni haline gelmiştir. 2004’ten bu
yana SK’ler piyasada bulunabilir hale gelmiş ve yasal kafa
yapıcı madde arayanlar arasında popüler olmuştur (7).
2008’den beri tespit edilen SK’ler; naftoilindoller, siklohekzilfenoller,
trisiklik terpenoidler, fenilasetilindoller,
benzoilindoller, naftoilpiroller, naftoilnaftelenler, adamantilindoller,
kinonlar ve siklopropilindoller olarak
adlandırılan farklı kimyasal gruplara aittir (8).
ABSTRACT
Clinical characteristics and laboratory test results of patients admitted to outpatient clinic for synthetic cannabinoid usage
Objective: Synthetic cannabinoids (SC) are psychoactive substances that have agonistic effects on cannabinoid receptors. The aim of this study was to
investigate the sociodemographic variables, SC usage properties, clinical effects and withdrawal symptoms of SC in patients who admitted to Research,
Treatment and Training Center for Alcohol and Substance Dependence (AMATEM) in Istanbul for SC usage, while analyzing the urine samples of the patients
by an enzyme immunoassay screening test.
Methods: One hundred fifty eight patients who admitted to AMATEM outpatient clinic between 28.08.2013- 13.02.2014 and reported that they had been
using SC were enrolled in the study. Sociodemographic and clinical data form were applied to patients and their urine samples were investigated by a
screening test.
Results: One hundred thirty five of the patients (86.0%) reported that they had been using cannabis before they started on SC, while 19 patients reported that
the first substance they had used were SC. The reason to use SC was relaxation for 143 (92.3%) of the patients. One hundred eight (70.1%) of the patients had
unsuccessful attempts to stop SC usage. One hundred four (86.7%) of the 120 patients whose urine samples could be analyzed, had positive screening test
results for SC.
Conclusion: Our study is important because it is the first study that investigates the usage properties and clinical effects of SC with the screening test results
for SC in Turkey.
Keywords: Cannabis, laboratory, synthetic cannabinoids
Tarihçe
The prevalence of synthetic cannabinoid use and its relationship with sociodemographic
characteristics and treatment outcomes in alcohol and substance-dependent inpatients
Serdar Nurmedov, Dr.; Onat Yilmaz, Dr; Aslı E Darcin, Dr; Onur C Noyan, Dr.; Nesrin Dilbaz, Prof.Dr.
Abstract:
Background:
The recent emergence of SCs has become a serious public health problem. Here we aimed to
retrospectively analyze the prevalence of SC use and its relationship with socio-demographic
characteristics and treatment outcomes in alcohol and substance-dependent in-patients.
Methods:
We retrospectively analyzed medical records of 323 in-patients that were treated at the alcohol and
substance dependence treatment center between January 2012 and December 2013. The data were
derived from patient records.
Results:
The mean age of SCs users was lower than for patients without a history of SCs use. The mean duration
of education was shorter for SCs users. Age at first drug use of SC users was lower, numbers of
hospitalizations were lower and duration of substance use was shorter, when compared with the nonuser
group. The rate of legal issues was higher in the SCs use group. The rate of lapse and the rate of
drop-out was higher in patients with SCs use than non-users (all p< 0.05). Age, age at first substance
use, duration of use and criminal records were predicted as determining variables for SC use in
inpatients.
Conclusions:
The mean age, onset age of substance use, duration of use, and presence of legal problems that can be
included as predictive factors for SC use, and can therefore indicate the potential usefulness of
preventive mental health in patients.
Sentetik Kannabinoidler
ESRAR BİTKİDİR
SENTETİK ESRAR TOZDUR
Sentetik esrar esrar değildir
– JWH-018
– JWH-073
1995’te John W Huffman tarafından keşfedildi
Antienflamatuvar
– HU-210
– HU-211
1988’de Hebrew Üniversitesinde geliştirildi
Anestezik
– CP47,497
1980’de Pfizer tarafından geliştirildi
Analjezik
Esrar gibi görünür, LSD gibi etki eder
–
–
–
–
–
–
–
–
Taşikardi (120-150/dk)
Arteriyel kan basıncın artması
Anksiyete atakları
Konvülsiyon
Dezoryantasyon
Özellikle zaman algısında bozukluk
Kısa süreli belleği bozar
Hareketlerin kontrolden çıkması (beyin-beden
bağlantısı kopmuşçasına)
– Halüsinasyon ve paranoya
• İntihar düşüncesi ve eylemine neden olabilir
CB1 reseptörlerine affinitesi
daha fazla, daha potent
70-80’lerdeki esrarda % 7-10 THC
Günümüz esrarda %45-65 THC
Sentetikler %100 THC’ye eşdeğer
THC’nin CB1’e affinitesi 40 nanomolar
JWH-18’in CB1’e affinitesi 9 nanomolar
JWH-18 4-5 kat daha potent !!!
Rutin toksikoloji tarama
testlerinde tespit edilemiyor
• 400’den fazla sentetik kannabinoid çeşidi
mevcut, hangi birine bakılacak?
• Standardize edilen cut-off değeri yok
• Standardize yöntem yok (LC/MS/MS)
• Bağımsız kalite kontrol materyali yok
• Tespit aralığı belli değil
Denetimli serbestliği olanların gözdesi !
Daha “Cazip”
• “Bitkisel” olarak lanse edildiği için daha az
zarar verdiği imajı uyandırıyor
• Satılan paketlerin üzerinde dikkat edilmesi
gereken herhangi husus hakkında bilgi yok
• Kendine özgü hoş bir kokusunun olması
• Renkli cafcaflı ambalajlar, otantik isimler
(Jamaica, Redangel, Bonzai v.s.) çok cezp
edici ve sofistike
• Yakın geçmişe kadar “yasal” idi
Etki & Yan etkilerini
öngörebilmek çok zor
• Her bir ürünün etkileri gibi yan etkileri de
farklı olabilir
• Farkı yaratan paketin içeriğindeki
maddeler
• Bir paketin içinde birden fazla farklı madde
bulunabilir (kişiye özel üretim)
“Her torbacının malı farklı kafa yapıyor”
Paketin içeriği çok “zengin”
• Pedicularis densiflora ve Leonotis leonurus gibi
bitki
• İçerdiği maddeleri maskeleyen doğal orijinli
–
–
–
–
Yağ asitleri
Tokoferol (vit.E)
Eugenol
Sentetik opioid
• O-Desmethyltramadol gibi tramadol adındaki opioidin aktif metabolitleri: santral etkili
analjezik
– Oleamide
• yağ asidi türevi olup, kannabinoid benzeri aktiviteleri ve hipnotik özellikleri var
– v.s…
içerir
İştah üzerine etkisi yok
İçimi daha acı ve sert
Alkolle etkileşimi kötü:
“akşamdan kalma”, şiddetli baş
ağrılarına neden olur
Esrarın antiepileptik, sentetik
kannabinoidlerin epileptojenik
özelliği mevcut
Detoksifikasyon tedavisi çoğu
zaman hospitalizasyonu gerektirir
DAHA FAZLA PSİKOTİK BELİRTİLER ???
SENTETİK KANNABİNOİD KULLANIMI & EŞLİK EDEN SEMPTOMLAR
SK
VAR
Semptom
Kümeleri
(n, %)
Depresif Belirtiler
21,7%
48
Psikotik Belirtiler
10,1%
43
26,1%
27
30,9%
14,7%
35
56
25,2%
30,4%
4
13
2,9%
7,1%
139
100,0%
184
100,0%
Anksiyete
Belirtileri
Toplam
Delusional-like experiences endorsement
No (%)
Yes (%)
Total sample
8773 (100.00) 7997(91.53)
776 (8.47)
Everyday tobacco use
1539 (17.97)
1325 (15.64)
214 (13.01)
Weekly tobacco use
302 (4.04)
266 (3.56)
36 (14.72)
No tobacco use
6932 (77.98)
6406 (72.33)
526 (7.24)
Cannabis use disorder, Lifetime
339 (4.22)
287 (3.63)
52 (13.98)
No Cannabis use disorder
8434 (95.78)
7710 (87.89)
724 (8.23)
Cannabis dependence disorder, Lifetime 130 (1.74)
99 (1.31)
31 (24.65)
No Cannabis dependence disorder
8643 (98.26)
7898 (90.21)
745 (8.19)
Alcohol use disorder, Lifetime
1490 (18.31)
1333 (16.60)
157 (9.35)
No alcohol use disorder
7283 (81.69)
6664 (74.93)
619 (8.28)
Alcohol dependence disorder, Lifetime
329 (3.71)
249 (2.84)
80 (23.42)
No alcohol dependence disorder
8444 (96.29)
7748 (88.69)
249 (7.89)
40
30,9%
14
Duygudurum
Belirtileri
Sample
Number (%)
SK
YOK
Yok
43
Exposure
Sukanta Saha, James G Scott, Daniel Varghese, Louisa Degenhardt, Tim Slade, and John J McGrath. The association between delusional-like experiences,
and tobacco, alcohol or cannabis use: a nationwide population-based survey. BMC Psychiatry. 2011; 11: 202.
Sonuç olarak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sentetik esrar esrar değildir
Esrar gibi görünür, LSD gibi etki eder
CB1 reseptörlerine affinitesi daha fazla, daha potent
Rutin toksikoloji tarama testlerinde tespit edilemiyor
Daha “Cazip”
Etki & Yan etkilerini öngörebilmek çok zor
Paketin içeriği çok “zengin”
İştah üzerine etkisi yok
Alkolle etkileşimi kötü
İçimi daha acı ve sert
Detoksifikasyon tedavisi çoğu zaman hospitalizasyonu
gerektirir
• Psikotik belirtiler daha çok eşlik eder???
teşekkür ederim
Download

sentetik kannabinoidler, esrardan farkları Uzm.Dr. Serdar Nurmedov