БИЛТЕН
ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ
Број 24, новембар 2014. – излази два пута годишње
– бесплатан примерак – тираж: 2000
ТРИДЕСЕТ ОСМИ КОНКУРС ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ
– ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РАДА, 1.180 НАУЧНИХ МОНОГРАФИЈА –
Уласком у 21. годину рада, Задужбина је 27. новембра 2014. представила научној јавности
нове наслове из области језика и књижевности, медицинских, друштвених, природних и техничких наука. Аутори монографија су доктори наука, специјалисти и мастери са Београдског,
Новосадског, Нишког и Крагујевачког универзитета. У оквиру активности размене знања са
научницима региона представљена је и студија ауторке са Универзитета у Клужу у Румунији.
Задужбина је током протеклих двадесет година рада изабрала и објавила скоро 1.200 монографија из свих научних области и бројних научних дисциплина, што је прегледно представљено у овом Билтену.
У Коларчевој задужбини, у којој се већ више година одржавају свечани скупови задужбинара, отворен је 38. конкурс за избор најбољих научних и 13. за избор мастер радова, а проглашени су и победници овогодишњих пролећних конкурса чији ће се радови представити у
мају следеће године.
С обзиром на све гласнију полемику у друштву, нарочито у научним срединама, отворена
је и расправа о питањима стицања академских и научних звања, о положају научне и образовне литературе и њених аутора у српском друштву, о недостатку ваљаних системских решења у образовању и науци, промоцији науке и другим облицима националне културе.
На основу излагања учесника скупа, којем је присуствовало око 250 задужбинара, аутора
и других посленика у нашој науци, истакнуто је да у Задужбини сматрају да, на основу успешног двадестогодишњег рада, имају искуства и потребне квалификације да покрену друштвену расправу о наведеним проблемима који се годинама гомилају и неадекватно решавају у
духу времена и потреба српског друштва. Овде је нарочито реч о систему образовања, првенствено о оцени успешности и потреби даљих болоњских активности после вишегодишњих
противречних дешавања у свим нивоима образовања, а нарочито у високом школству, последипломској настави и науци.
Према мишљењу учесника, очигледно је да је време за оцене и заузимање одговорних друштвених ставова за будућност, почев од организовања образовања, школских и
факултетских уџбеника и профила образовања, до развоја последипломске наставе, занемаривања методологије научноистраживачког рада, кризе менторства, укидања магистарских
радова и увођења недефинисаних академских звања до енормног пораста броја доктораната, стварајући хиперпродукцију у Србији у односу на њене потребе. У оцени дешавања у образовању и науци сматра се да је потребно преиспитивање резултата постигнутих у последњих
десетак година – тражећи одговор на питања о томе шта смо изгубили, шта добили и без одлагања друштвеном конвенцијом утврђивати правце деловања сопственом снагом и за сопствене потребе, јер смо уверени да је наше друштво способно за доношење ваљаних решења.
Стога се у Задужбини сматра да је отварање расправе и заузимање ставова за нормативна дугорочна решавања питања из ових области неодложно и акутно за будућност српског
друштва.
У контексту реченог неопходна је расправа и о томе да ли је образовање, нарочито за
висока звања и докторате, приватно или и друштвено питање и у којем односу се приватно
и друштвено налазе. Ово је важно из много разлога, а нарочито због закључка наведеног у
разним дипломама који, по правилу, гласе: ...„на основу чега му/јој припаду права по закону“,
а ово право даје држава!
Проф. др Коста Андрејевић,
председник Управног одбора
Билтен Задужбине Андрејевић – излази два пута годишње – тираж: 2000
Главни и одговорни уредник: проф. др Коста Андрејевић
Уредница: Татјана Андрејевић
Припрема за штампу: Хелена Митић
Штампа: Тодра плус, Београд
Адреса редакције: Задужбина Андрејевић, Држићева 11, 11120 Београд
Тел/факс: 011/386-2430, 240-1045, 240-3820, имејл: [email protected],
интернет: http://www.zandrejevic.rs
Текући рачун: 355-1013915-12, девизни рачун: 5443-17072358
матични број: 17072358, шифра делатности: 91330, ПИБ: 101715236
2
САДРЖАЈ
Медицинске науке
4
– анестезиологија са
реаниматологијом 4
– биомедицина 4
– биохемија 4
– ветеринарска медицина 4
– гастроентерологија 4
– генетика 4
– гинекологија и акушерство 4
– дерматологија 5
– ендокринологија 5
– имунологија 5
– инфектологија 5
– информатика 5
– кардиологија 5
– медицина рада 6
– неонатологија 6
– неурологија 6
– нефрологија 7
– нуклеарна медицина 7
– нутриционистика 7
– онкологија 7
– ортопедија 7
– оториноларингологија 8
– офталмологија 8
– педијатрија 8
– пластична хирургија 8
– пулмологија 8
– психијатрија 9
– радиологија 9
– реуматологија 9
– санитарна медицина 9
– социјална медицина 9
– специјална едукација
и рехабилитација 9
– стоматологија 10
– судска медицина 10
– токсикологија 10
– урологија 11
– фармација 11
– физијатрија 11
– физиологија 11
– хематологија 12
– хирургија 12
Природне науке
12
– астрономија 12
– биологија 12
– биотехнологија и
молекуларна биологија 13
– екологија 14
– математика 14
– нуклеарна физика 14
– пољопривреда 14
– просторно планирање 15
– форензика 15
– физика 15
– физичка хемија 15
– хемија 15
– шумарство 16
Техничке науке
16
– арихтектура 16
– грађевинарство 17
– електротехника 17
– енергетика 18
– информатика 18
– машинство 19
– организационе науке 19
– рударство и геологија 19
– саобраћај 19
– технологија 20
– хидрогеологија 20
Друштвене науке
– андрагогија 21
– антропологија 21
– безбедност 21
– економија 21
– маркетинг 23
– менаџмент 23
– педагогија 24
21
– политикологија 24
– право 24
– психологија 25
– социологија 26
– статистика 26
– туризмологија 26
– филозофија 27
– физичка култура 27
Језик и књижевност
– језик и књижевност 27
– библиотекарство 29
27
Историјске науке
– археологија 29
– историја 29
– историја уметности 29
29
Уметност
30
– музикологија 30
– филм 30
– примењена уметност 30
– стрип 30
– театрологија 30
Саветовања
30
Уносна занимања
30
Органска производња
30
Методологија
31
Матурски радови
31
3
ИЗДАЊА ОБЈАВЉЕНА ОД 1996. ДО НОВЕМБРА 2014.
МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
(357 наслова у 41 дисциплини)
анестезиологија са реаниматологијом (5)
Д 81. Др Зорица Митић, Страх и анестезија, 1999.
Д 162. Др Маја Шурбатовић, Имунска дисонанца у МОДС-у након трауме и/или сепсе, 2003.
А 60. Мр Маја Шурбатовић, Тумор некрозис фактор алфа-ТНФ алфа у сепси, 2001.
А 66. Мр Драгана Лончар Стојиљковић, Бета блокатори и анестезија, 2001.
П 202. Др Слађана Анђелић, Ванболничка кардиопулмонална реанимација одраслих, 2008.
биомедицина
Е40. Зоран Матић, Логос квантне медицине, 2013.
биохемија (4)
Д 258. Др Татјана Н. Ћебовић, Екстракти имеле (Viscum album L.) у биохемији малигнитета, 2009.
Д 291. Др Данијела Којић, Живот испод нуле – Ostrinia nubilalis, 2011.
А 40. Мр Сања Станковић, Аполипопротеин Е: клинички значај и дијагностика, 2000.
А 102. Мр Татјана Милосављевић, Квантитативно одређивање нивоа ендотоксина у растворима протеина, 2003.
ветеринарска медицина (7)
А 237. Мр Александар Поткоњак, Болести мачијег огреба, 2009.
П 103. Др Снежана Ивановић, Campylobacter spp. између животиња и људи, 2005.
П 113. Др Наталија Фратрић, Имунокомплекси код говеда, 2005.
П 355. Др Весна Јаћевић, Спермаглутинини и вештачка оплодња, 2014.
П 361. Dr. Marina Spinu, Changes Induced by Interactions with Non-Conventional Adjuvants and Antigens in the Immune
System of Birds, 2014.
ЕД 22. Др Петар М. Радетић, др Весна Матекало Сверак, Месо, 2010.
ИНТ 17. Марко Р. Цинцовић, Топлотни стрес крава – физиологија и патофизиологија, 2011.
гастроентерологија (8)
Д 43. Др Ђорђије Шарановић, Функционална радиологија дебелог црева / Functional radiology of the colon, 1997.
Д 83. Др Небојша Радовановић, Перфорације и руптуре једњака, 1999.
Д 214. Др Александра Сокић Милутиновић, Гастрин, соматостатин, цитокини и H. pylori, 2006.
А 32. Мр Милош Бјеловић, Лимфогено ширење аденокарцинома завршног дела дебелог црева, 2000.
А 65. Мр Александар П. Симић, Ерозивни езофагитис и дуоденогастрични рефлукс, 2001.
П 9. Мр Иван Јовановић, Улога Helicobater pylori инфекције у функционалној диспепсији, 2000.
П 130. Мр Рајкица Бамбуловић Петровић, Helicobater pylori и инфламација слузнице желуца, 2007.
П 176. Др Зоран Мавија, Исход терапије асцитеса, 2009.
генетика (4)
Д 215. Др Владимир Д. Кубуровић, Генетско саветовалиште, 2006.
А 96. Мр Татјана Дамњановић, Генетско испитивање Турнеровог синдрома, 2003.
А 189. Др Владимир Д. Кубуровић, Моногенске и друге генетичке болести, 2007.
С 12. Др Владимир Д. Кубуровић, Биохемијски пренатални скрининг, 2007.
гинекологија и акушерство (11)
Д 28. Др Алекса Андрејевић, Мултипаритет – медицински и социјални проблем, 1997.
Д 119. Др Александра Новаков Микић, Методе процене исхода индукције порођаја, 2000.
Д 210. Др Немања М. Милинчић, Инфекције и превремени порођај, 2005.
П 7. Др Виолета Станимировић, Обољења доњег гениталног тракта изазвана хуманим папилома вирусима, 1999.
П 68. Др Милорад Летић, Мерење дилатације цервикса у току порођаја, 2003.
П 154. Др Зорица Грујић, Антибиотска профилакса код елективних царских резова, 2007.
П 237. Др Мирјана Ковач, Тромбофилија и компликације у трудноћи, 2010.
4
П 243. Др Саша Раичевић, Оксидациони стрес у порођају, 2010.
П 286. Др Срђан Седлар, Хируршки третман миома утеруса, 2011.
П 351. Др Небојша Јовановић, Клинички аспекти пуерперијума, 2014.
А 267. Мр Марија Контић Тришовић, Гојазне жене и царски рез, 2012.
дерматологија (2)
П 267. Мр Данијела Милчић, Квалитет живота оболелих од псоријазе у Србији, 2011.
П 303. Др Данијела Добросављевић Вукојевић, Пигментни тумори коже: неинвазивна дијагностика и
преоперативна процена дебљине меланома / Pigmented tumors of the skin: non-invasive diagnostics and
preoperative estimation of melanoma thickness, 2012.
ендокринологија (11)
Д 20. Др Радмила Стевић, Настанак шећерне болести код старих особа, 1997.
Д 128. Др Ђуро Мацут, Инсулинска сензитивност у дијабетесу тип 1, 2001.
Д 163. Др Зорана Пенезић, Дијагноза Cushing-овог синдрома, 2002.
Д 164. Др Сандра Пекић, Нов приступ у процени секреције хормона раста, 2002.
Д 322. Др Драшко Гостиљац, Дијагностика акутног коронарног синдрома код дијабетичара, 2013.
А 172. Мр Драшко Гостиљац, Превенција diabetes mellitus-а тип 2, 2006.
П 125. Др Сњежана Поповић Пејичић, Аутономна неуропатија кардиоваскуларног система и шећерна болест, 2005.
П 205. Мр Сања Илић, Симпатички нервни систем и хипертензија, 2008.
П 291. Др Биљана Инић Костић, Метаболички синдром и хепатобилијарни систем, 2011.
С 2. Мр Јованка Радосављевић, Примарни хиперпаратиреоидизам – од дијагнозе до излечења, 2005.
С 29. Бојана Мандић, Антитиреоглобулинска антитела као могући маркер различитих обољења / Antithyroglobulin antibodies as potential marker of various diseases, 2013.
имунологија (10)
Д 154. Др Невена Арсеновић Ранин, Имуномодулаторни ефекат мембранског протеина Crry / p65, 2002.
Д 161. Др Маја Ненадовић, Имуноморфолошка студија хроничног хепатитиса Б и Ц, 2002.
Д 166. Др Бранка Боначи Николић, Антинеутрофилна цитоплазматска антитела, 2003.
Д 175. Др Марина Миленковић, Имуномодулација аутоимуног миокардитиса, 2003.
Д 189. Др Рајица М. Стошовић, Имунотерапија у лечењу алергијске бронхијалне астме, 2004.
Д 213. Др Јелена Антић Станковић, Систем комплемента: мост између урођеног и стеченог имуног одговора, 2006.
Д 235. Др Биљана Божић, Биохуморални параметри у дијагнози артритиса различите етиологије, 2007.
А 52. Мр Каролина Смиљанић Радотић, Ко контролише имунитет на нивоу графта?, 2000.
А 62. Мр Татјана Јевтовић Стоименов, Макрофаг и имуномодулатори, 2001.
П 364. Др Саша Василијић, Толерогене дендритске ћелије, 2014.
инфектологија (6)
Д 103. Др Љиљана Јемуовић, Хронични вирусни хепатитис Ц, 2000.
Д 136. Др Вилма Јовичић, Савремена дијагностика лајмске борелиозе, 2001.
А 218. Мр Александар Јуришић, Крпељи – преносиоци узрочника болести код људи и животиња, 2008.
П 62. Др Драган Микић, Проинфламаторни цитокини у сепси и септичком шоку, 2003.
П 65. Др Миодраг Врбић, Рана идентификација инфекција централног нервног система, 2003.
П 171. Др Милијана Релић, Лајмска болест, клиничко-епидемиолошка истраживања, 2007.
информатика (3)
Д 264. Др Бобан Стојановић, Компјутерско моделирање мишића, 2009.
Д 265. Др Владимир Ранковић, Компјутерско дизајнирање стентова, 2009.
А 75. Мр Никола Торбица, Ризнице информација у биомедицини, 2002.
кардиологија (26)
Д 2. Др Бранислав Миловановић, Шећерна болест и изненадна срчана смрт, 1996.
Д 26. Др Видосава Ракочевић Стојановић, Миотонична дистрофија и срчани поремећаји, 1997.
Д 160. Др Слободан Томић, Перикардни изливи и тампонада после операција на срцу, 2002.
Д 207. Др Маја Николић, Гликемијски индекс хране и исхемијска болест срца, 2006.
Д 220. Др Небојша Деспотовић, Зауставити слабљење срца, 2006.
5
Д 311. Др Лазар Велицки, Процена ризика у кардиохирургији, 2012.
А 15. Мр Ото Ађић, Фармаколошки ефекти дипиридамола на исхемијску болест срца, 1999.
А 19. Мр Драган Динчић, Липопротеин (а) у настанку и развоју исхемијске болести срца, 1999.
А 39. Мр Нада Чемерлић Ађић, Бета-блокатори у акутном инфаркту миокарда, 2000.
А 44. Мр Јелена Драгичевић, Жене и коронарна болест, 2000.
А 49. Мр Димитрије М. Николић, Раст и развој деце са урођеним срчаним манама, 2000.
А 112. Мр Татјана Потпара, Атријална фибрилација, 2004.
А 118. Мр Бојан Вујин, Да ли је „спортско срце” здраво срце?, 2004.
А 134. Мр Вања Балшић, Акутни non Q инфаркт миокарда и инвазивна дијагностика, 2005.
А 161. Мр Марија Здравковић, Квалитет живота након хируршке реваскуларизације миокарда, 2006.
А 165. Мр Милован Петровић, Нискомолекуларни хепарини у акутном инфаркту миокарда, 2006.
А 186. Мр Миодраг Голубовић, Нелеталне компликације у кардиохирургији / Nonlethal complications in
cardiosurgery, 2007.
А 198. Мр Наташа Милић, Коронарни стентови, 2007.
А 212. Мр Нина Ђукановић, Коронарни стентови и антиагрегацијска терапија, 2008.
П 48. Др Зоран Перишић, Дијабетесна кардиомиопатија, 2002.
П 61. Др Јадранка Дејановић, Функција леве коморе код дијабетичара, 2003.
П 63. Др Роберт Јунг, Ко ће преживети инфаркт срца?, 2003.
П 87. Др Тијана Момчилов Попин, Обострана кривица: исхемијска болест срца младих жена, 2004.
П 97. Др Сузана Станковић, Када започети са фармаколошком антихипертензивном терапијом?, 2004.
П 114. Др Милан Д. Брајовић, Шлог напада без опомене, 2005.
С 9. Мр Вања Балшић, Промена СТ сегмента у акутном non Q инфаркту миокарда, 2006.
медицина рада (2)
Д 111. Др Иван Миков, Деловање хербицида 2,4-дихлорфеноксисирћетна киселина на здравље људи, 2000.
П 51. Др Бела Прокеш, Утицај ниских доза халотана на јетру изложених чланова хируршког тима, 2003.
неонатологија (9)
Д 170. Др Милош Јешић, Ацидобазна хомеостаза новорођенчета, 2003.
П 86. Мр Веселин Вушуровић, Перзистентна плућна хипертензија новорођенчета, 2004.
П 94. Др Слађана Булатовић Стајковић, Еритропоетин у терапији анемије прематуритета, 2004.
П 99. Мр Веселин Вушуровић, Интракранијално крварење код терминског новорођенчета, 2004.
П 119. Мр Биљана Пејовић, Крвни притисак код новорођенчета, 2005.
П 219. Др Сања Синђић Антуновић, Перинатални третман урођених аномалија уринарног тракта, 2009.
С 10. Славица Симић, спец., Развојни поремећај кука код превремено рођене деце, 2007.
С 19. Весна Маринковић, спец., Специфичност исхране превремено рођене деце, 2011.
С 23. Весна Митић, спец., Прогноза хипоксично-исхемијске енцефалопатије новорођенчади, 2012.
неурологија (16)
Д 12. Др Саша Филиповић, Неурофизиологија деменције, 1996.
Д 76. Др Драгана Ђорђевић, Цитокини и мултипла склероза, 1999.
Д 98. Др Ранко Раичевић, Хемостазни систем и исхемијска болест мозга, 1999.
Д 142. Др Гордана Тончев, Нитрогени стрес и мултипла склероза / Nitrative Stress and Multiple Sclerosis, 2002.
Д 148. Др Гордана Девечерски, Неурофизиолошка испитивања лумбалних компресивних радикулопатија, 2002.
Д 155. Др Весна Селаковић, Адхезивни молекули, С-100 протеин и исхемијска болест мозга, 2002.
Д 196. Др Александра Исаковић, Транспорт молекула из мозга у крв – улога хориоидног плексуса, 2005.
А 3. Мр Зоран М. Будимлија, Фрактална природа неуронских облика, 1998.
А 8. Мр Александар Раичевић, Ресторативна неурологија, 1998.
А 131. Мр Александар Репац, Спонтани интрацеребрални хематоми, 2005.
А 151. Мр Светлана Костић, Фамилијарна амиотрофична латерална склероза, 2006.
П 16. Др Александар Маликовић, Видна поља коре великог мозга човека, 2001.
П 162. Др Милена Ђурић Недељковић, Lennox-Gastaut-ов синдром, 2007.
П 246. Др Драгана Р. Момчиловић Костадиновић, Дистоније детињства и адолесцентног доба, 2010.
П 350. Др Слободанка Илић-Тасић, Епилепсија иза манастирских врата (у српским средњовековним болницама), 2014.
С 8. Ружица Крављанац, спец., Epilepsia continua partialis код деце, 2006.
6
нефрологија (4)
Д 93. Др Василије Томаноски, Ренална остеодистрофија код болесника на хемодијализи, 1999.
Д 109. Др Марина Савин, Циклоспорин и хронично одбацивање бубрега, 2000.
Д 186. Др Наташа С. Марковић, Хемодијализа и кардиоваскуларне компликације, 2004.
П 118. Мр Бисерка Тирменштајн Јанковић, МИА синдром и хемодијализа, 2005.
нуклеарна медицина (8)
Д 24. Др Драгана Шобић Шарановић, Нуклеарна кардиологија – волумен леве коморе срца, 1997.
Д 55. Др Ивана Жагар, Нуклеарна медицина – тумори неуроектодерма, 1998.
Д 87. Др Зоран Јанковић, Нуклеарна хепатологија – Билијарна опструкција, 1999.
Д 115. Др Јасна Михаиловић, Магнетна резонанца у дијагностици нодусних струма, 2000.
Д 139. Др Дрина Јанковић, p-Аминохипурна киселина: обележавање и могућности клиничке примене, 2001.
А 74. Мр Љиљана Јауковић, Нуклеарна онкологија – Сцинтиграфија дојке тетрофосмином, 2002.
П 70. Мр Бранислав Башкот, SPECT и исхемијска болест срца, 2003.
П 141. Др Бранислав Башкот, Нуклеарна кардиологија – SPECT миокарда: детерминисање culprit лезије, 2006.
нутриционистика (4)
Д 248. Др Срђан Милосављевић, Корекција телесног састава, 2008.
А 90. Мр Радивој Топалов, Дијетна влакна, 2003.
П 39. Мр Бранка Трбовић, Намирнице, припрема хране и атеросклероза, 2002.
С 14. Др Маја Николић, Промоција правилне исхране у превенцији дечје гојазности, 2009.
онкологија (20)
Д 18. Др Томислав Ранђеловић, Карцином кардије – дијагностика и лечење, 1996.
Д 75. Др Владимир Ковчин, Акутна кардиотоксичност антрациклина, 1999.
Д 188. Др Милош Бјеловић, Карцином желуца и слезина, 2004.
А 76. Мр Борислава Л. Николин, Имуно-хемио терапија меланома, 2002.
А 133. Мр Никола Репац, Интрадурални екстрамедуларни спинални тумори, 2005.
П 73. Др Марко Ерак, Брахитерапија ендометријалног карцинома, 2003.
П 100. Др Биљана Б. Ђорђевић, Морфолошка и морфометријска дијагноза карцинома ендометријума, 2004.
П 107. Мр Вера Вукић, Паранеопластички синдроми као рани знаци карцинома плућа, 2005.
П 132. Др Драгутин Арсић, Карцином дојке – баук за жене, 2006.
П 149. Др Василије Пешић, Доплер сонографија у дијагностици тумора јетре, 2007.
П 151. Др Славиша Ђуричић, Wilms-ов тумор – настанак, дијагностика, лечење и прогноза, 2007.
П 156. Др Драган Перишић, Карцином грлића материце: узрок и прогноза, 2007.
П 165. Др Снежана Арсенијевић, Карцином ларинкса и фактори ризика за његово настајање / Larynx carcinoma
and the occurrence factors, 2007.
П 254. Мр Биљана Максимовић, Преканцерозе и минимални карциноми дојке, 2010.
П 270. Др Зденка Гојковић, Значај маркера неоангиогенезе у прогонози и лијечењу карцинома дојке, 2011.
П 333. Др Небојша Ивановић, Интраоперативна ехосонографија у хирургији тумора дојке / Intraoperative
echosonography in breast tumors’ surgery, 2013.
ЕД 19. Др Јасна Михаиловић, Карцином штитасте жлезде и промоција здравља, 2009.
ЕД 32. Мр Вера Вукић, Биохемијске анализе крви у диференцијалној дијагностици бенигних и малигних плућних
болести, 2011.
ЕД 42. Др Јасна Михаиловић, Диферентовани карцином штитасте жлезде: дијагностика, лечење и
контроверзе / Differentiated thyroid carcinoma – diagnosis, treatment and controversies, 2014.
С 31. Мр Јелена Лазић, Орални мукозитиси код малигних болести, 2014.
ортопедија (12)
Д 22. Др Горан Чобељић, Паралитичка дислокација кука код церебралне парализе, 1997.
Д 41. Др Зоран Голубовић, Лечење затворених прелома потколенице, 1997.
П 3. Прим. др мед. Карло Цурновић, Ултразвук у ортопедији, 1999.
П 43. Др Слободан А. Мацура, Доњи окрајак надлактице, 2002.
П 82. Др Александар Б. Раичевић, Неуроортопедија и неурорехабилитација, 2004.
7
П 173. Мр Соња Милашиновић, Прилог савременом лијечењу развојног поремећаја кука, 2008.
П 222. Др Слађан Тимотијевић, Дијагностиковање повреда унутрашњег простора колена, 2009.
П 282. Др Ивица Меденица, Постоперативна стабилност раменог зглоба, 2011.
П 319. Мр Надан Микић, Илизаров метод у санацији прелома скочног зглоба / Ilizarov Method in the Rehabilitation
of Ankle Fractures, 2012.
С 21. Весна Јовановић, спец., Метод по Илизарову у лечењу патуљастог раста и инегалитета екстремитета
/ Ilizarov method in treatment of dwarfism and uneven limb length, 2011.
С 22. Бранислав Кривокапић, спец., Савремени приступ у дијагностици и лечењу Лег-Калве-Пертесове болести
& Modern principles in diagnostics and curing of the Leg-Calve-Perthes disease, 2011.
С 28. Дејан Александрић, спец., Основи коштане трансплантације / Essentials of bone grafting, 2013.
оториноларингологија (9)
Д 224. Др Ненад Балетић, Аутофлуоресцентна дијагностика патолошких промена гркљана, 2006.
Д 238. Др Свјетлана Матковић, Лечење секреторне упале ува код деце, 2007.
Д 268. Др Љиљана Чворовић, Акутна сензоринеурална наглувост, 2010.
П 64. Др Снежана П. Санковић Бабић, Адхезиони молекули у хроничној инфламацији слузнице средњег ува, 2003.
П 207. Др Иван Баљошевић, Холестеатом средњег ува код деце, 2008.
П 247. Др Елвир Зврко, Ангиогенеза и адхеренција ћелија код карцинома ларинкса, 2010.
П 348. Др Александар Перић, Ефекти примене кларитомицина у лечењу носне полипозе, 2014.
П 371. Др Миланко Милојевић, Тимпаносклероза – фактори успеха хируршког лечења /
Tympanosclerosis – success factors of surgical treatment, 2014.
С 1. Мр Слободан М. Митровић, Етиологија, класификација и хируршка терапија дисфонија, 2005.
офталмологија (14)
Д 53. Др Аница Бобић Радовановић, Малигни меланом коњунктиве, 1998.
Д 90. Др Душица Рисовић, Инфантилна езотропија и вертикалне девијације, 1999.
Д 91. Др Наталија Косановић Јаковић, Метаболичка контрола и дијабетесна ретинопатија, 1999.
Д 118. Др Мирослав Вукосављевић, Медијатори инфламације у пролиферативној витреоретинопатији, 2000.
А 61. Мр Бранислав Станковић, Терапија амблиопије, 2001.
А 87. Мр Жељка В. Јојић, Медикаментно или хируршко лечење глаукома?, 2002.
А 88. Мр Мирослав Стаменковић, Ретинални перифлебититс код болесника са мултиплом склерозом, 2002.
А 116. Мр Дејан М. Рашић, Посленатални развој ока и припојака ока лабораторијског пацова, 2004.
А 187. Мр Милица Контић, Генетика ретинобластома, 2007.
П 69. Др Ана Орос, Прематурна ретинопатија, 2003.
П 84. Др Бранислав М. Ђуровић, Оперативна траума у хирургији катаракте, 2004.
П 214. Др Милош Мирковић, Пенетрантне повреде ока код деце, 2009.
П 284. Др Милка Мавија, Дијабетичка ретинопатија и фактори ризика, 2011.
П 306. Др Гордана Станковић Бабић, Суво око, 2012.
педијатрија (7)
Д 184. Др Марина Атанасковић Марковић, Алергија и вакцине / Allergy and vaccines, 2004.
Д 209. Др Јованка Коларовић, Кардиотоксични ефекти антрациклина код деце, 2005.
П 67. Др Марија Кнежевић Поганчев, Мигренски синдром деце, 2003.
П 81. Мр Драган Миљуш, Хипертензија код деце, 2004.
П 98. Др Жарко Мићовић, Прилог савременом лијечењу неспуштеног тестиса, 2005.
ЕД 12. Др Марија Кнежевић Поганчев, Неурологија у педијатрији, 2008.
С 6. Др Марија Кнежевић Поганчев, Електроенцефалографија у педијатрији, 2006.
пластична хирургија (2)
Д 108. Др Маријан Новаковић, Васкуларизовани фибуларни графт, 2000.
Д 239. Др Бобан Ђорђевић, Динамичка корекција конгениталних блефароптоза, 2007.
пулмологија (5)
Д 106. Др Димитрије Пономарев, Фибероптичка бронхоскопија у бактеријској пнеумонији, 2000.
Д 151. Др Бранислава Миленковић, Планови самолечења за болеснике са астмом, 2002.
П 281. Др Бранислав Гвозденовић, Квалитет живота оболелих од саркоидозе, 2011.
8
П 301. Др Биљана Звездин, Алергијска астма и ринитис – удружене болести дисајних путева, 2012.
П 337. Др Иван Чекеревац, Системска инфламација у хроничној опструктивној болести плућа, 2013.
психијатрија (20)
Д 34. Др Александар Јовановић, Ратне психотрауме и породица, 1997.
Д 36. Alexandar Jovanovic, M.D., War Psychotraumas and the Family, 1997.
Д 37. Др Часлав Т. Милић, Самоубиства – ко, како, када и зашто, 1997.
Д 121. Др Милица Пејовић Милованчевић, Поремећај понашања деце и омладине – морални и психопатолошки
аспекти, 2001.
Д 168. Др Благоје Куљић, Психофизичка траума и акутни стресни поремећај, 2003.
Д 177. Др Душан Колар, Савремена терапија стања страха, 2004.
А 58. Мр Тамара Чавић, О избеглиштву – психосоцијални аспекти, 2001.
А 210. Мр Олга Контић, Анорексија и булимија, 2008.
П 17. Мр Наташа Церибашић Љубомировић, Стрес и млади, 2000.
П 31. Мр Мирјана Веселиновић Јовановић, Хиперактивно дете, 2001.
П 177. Др Роса Шапић, Улога породице и психотицизма у политоксикоманији, 2008.
П 203. Мр Олга Чоловић, Стрес и квалитет живота, 2008.
П 221. Мр Ивица Младеновић, Моралност у алкохоличарској породици, 2009.
П 302. Др Саша Димић, Пад и повратак алкохоличара, 2012.
П 313. Др Тамара Чавић, Траума и психотерапија, 2012.
П 352. Др Јелена Крстић, Неинвазивна стимулација мозга у терапији депресије, 2014.
ЕД 14. Др Станислав Никић, Нова теорија мишљења, 2009.
И 8, 9, 10. Др Божидар Целебџић, Српски разговор о лекарском прегледу душевног стања, свеске 1, 2 и 3, 2012.
радиологија (3)
Д 234. Др Оливера Цирај Бјелац, Пацијентне дозе и квалитет слике у дијагностичкој радиологији, 2007.
П 19. Мр Саша Љубенковић, Заштита танког црева у радиотерапији, 2000.
П 96. Мр Маја Вучковић, Имиџинг дијагностика фокалних лезија у јетри, 2004.
реуматологија (6)
Д 9. Др Зора Јанаћковић, Остеопороза у реуматоидном артритису, 1996.
П 18. Мр Љиљана Петровић Рацков, Дерматополимиозитис са ванмишићним синдромом, 2001.
П 88. Др Љиљана Петровић Рацков, Цитокини у реуматоидном артритису, 2004.
П 150. Др Ненад Продановић, Маркери коштаног метаболизма у реуматоидном артритису, 2007.
П 249. Др Сандра Живановић, Артросонографија и биомаркери – савремена дијагностика остеоартрозе
колена, 2010.
П 296. Др Златица Петковић, Псоријазни артритис и ендокринопатија, 2012.
санитарна медицина
Д 157. Др Снежана Л. Савић, Акумулација „Бован” – тајне бескрајне лепоте воде, 2002.
социјална медицина (10)
А 4. Мр Даница Бошковић, Алкохолизам жена: настанак, последице и лечење, 1998.
А 67. Мр Светлана Квргић, Квалитет живота школске деце и омладине, 2001.
А 239. Мр Момчило Мирковић, Процена здравственог стања становника северне Косовске Митровице, 2009.
П 14. Мр Вера Трбић, Опис алкохоличарске породице, 2000.
П 54. Мр Бојана Остојић, Когнитивне дисфункције алкохоличара, 2003.
П 155. Мр Илија Грујић, Тихо одумирање становништва Војводине, 2007.
П 168. Мр Жилијета Кривокапић, Алкохол и сексуално понашање, 2007.
П 239. Др Смиљка Радић, Комуникација и очекивања пацијената и лекара у општој медицини, 2010.
П 248. Др Војислав Мајкић, Резилијентност породице са адолесцентом – снаге и потенцијали, 2010.
С 5. Нина Б. Кубуровић, спец., Мерење перформанси болница, 2006.
специјална едукација и рехабилитација (23)
Д 63. Др Драгана Маћешић Петровић, Ментална ретардација – когниција и моторика, 1998.
Д 174. Др Росана Н. Бракус, Развојне дислексије и дисграфије, 2003.
Д 260. Др Маја Костић, Евалуација третмана сметњи у читању и писању, 2009.
9
Д 327. Др Катарина Томић, Двојна дијагноза – интелектуална ометеност и ментална болест, 2013.
А 7. Мр Марина Радић Шестић, Системи оспособљавања особа оштећеног слуха, 1998.
А 41. Мр Вера Ковачевић, Оштећење слуха и лексичко-семантички развој, 2000.
А 78. Мр Славица Пантелић, Рачунар и особе оштећеног слуха, 2002.
А 84. Мр Наташа Чабаркапа, Структура лексикона дисфазичне деце, 2002.
А 85. Мр Силвана Г. Пунишић, Фонетско-фонолошки поремећаји и развојна дисфазија, 2002.
А 104. Мр Ивана Павковић, Породица и дете оштећеног слуха, 2003.
А 125. Мр Драгана Пајић, Новине у третману умерено ментално ретардираних особа, 2004.
А 251. Мр Стеван Несторов, Вишеструко ометена глува деца, 2010.
П 30. Др Милан Р. Милановић, Слушни апарати и тешка оштећења слуха, 2001.
П 38. Др Мирјана Совиљ, Дечји говор – квантитативни пратиоци говора, 2002.
П 75. Др Неда Субота, Дечји цртеж – говорнојезички развој и когнитивно функционисање, 2003.
П 83. Др Еудокиа А. Самуилидоу, Стимулација моторног развоја ученика са менталном ретардацијом, 2004.
П 228. Мр Славка Николић, Индивидуалне вежбе развоја функције слушања и говора, 2009.
П 240. Мр Живорад Миленовић, Рад и преваспитање осуђених лица, 2010.
П 264. Мр Даница Васиљевић Продановић, Преступници под лупом, 2011.
П 274. Мр Љубица Д. Ковачевић, Рехабилитација зависника у Школама живота, 2011.
П 304. Мр Ана Радојковић, Деца са социоемоционалним сметњама у учењу, 2012.
ЕД 1. Др Душанка Андрејевић (приређивач), Рана интервенција у Европи – трендови у 17 европских земаља, 2005.
ЕД 39. Др Живорад Миленовић, Наставник у инклузивној настави / Teacher in inclusive education, 2013.
стоматологија (21)
Д 110. Др Срђан Поштић, Остеопеничне и остеопоротичне промене у сегментима мандибула, 2000.
Д 123. Др Дејан Марковић, Биокомпатибилност глас-јономер цемената, 2001.
Д 169. Др Дубравка Марковић, Тоталне зубне протезе и ресорпција резидуалног алвеоларног гребена, 2003.
Д 193. Др Ивица Станчић, Телескоп протезе – веза круне и скелета, 2005.
Д 231. Др Слободан Додић, Краниомандибуларне дисфункције, 2006.
Д 325. Др Јована Јулоски, Тарнер синдром – краниофацијална морфологија / Turner Syndrome – Craniofacial
morphology, 2013.
Д 326. Др Неда Стефановић, Компјутеризована томографија конусног зрака у анализи ваздушних путева
/ The Use of Cone Beam Computerized Tomography in Airway Analysis, 2013.
А 23. Мр Раде Паравина, Инструментални методи одређивања боје у стоматологији / Instrumental Color
Matching in Dentistry, 1999.
А 86. Мр Владимир Коковић, Васкуларизација заменика кости, 2002.
А 140. Мр Јулија Радојичић, Могући фактори ризика у настанку расцепа усне и непца, 2005.
А 152. Мр Весна Милетић, Компјутерска симулација механичког оптерећења зуба, 2006.
П 71. Др Саша Чакић, Локални и системски имунолошки одговор оболелих од парадонтопатије, 2003.
П 166. Др Зоран Лазић, др Зоран Мирковић, Фактори раста у коштаној регенерацији, 2007.
П 186. Др Снежана Брковић Поповић, Стално магнетно поље у мобилној стоматолошкој протетици, 2009.
П 204. Мр Татјана Чутовић и Марија Бубало, Димензије селе турцике и кондиларног наставка код мандибуларног
прогнатизма, 2008.
П 255. Мр Есад Кучевић, Оклузија и малоклузија једнојајчаних близанаца, 2010.
П 279. Др Ненад Недељковић, Предност Хербст апарата у терапији малоклузија II класе код постадолесцената, 2011.
П 317. Др Зорана Стаменковић, Примена Френклових регулатора функције код скелетно дисталног загрижаја, 2012.
П 349. Др Зорана Стаменковић, Употреба Френкловог регулатора функције у третману скелетне класе III, 2014.
П 369. Др Татјана Чутовић, Мандибуларни прогнатизам, 2014.
ЕД 23. Др Срђан Д. Поштић, Терапија и протетско збрињавање безубих гребенова остеопорозних вилица, 2010.
судска медицина
П 224. Др Сузана Матејић, Форензичко истраживање жртава рата на територији Косова и Метохије, 2008.
токсикологија (16)
Д 48. Др Милош Стојиљковић, Профилакса тровања соманом, 1997.
Д 153. Др Викторија Драгојевић Симић, Заштита амифостином од токсичности доксорубицина, 2002.
10
Д 165. Др Биљана Антонијевић, Антидотска ефикасност оксима, 2002.
Д 201. Др Весна Јаћевић, Терапија тровања Т-2 токсином, 2005.
А 181. Мр Снежана Ђорђевић, Утицај антидота на метаболизам диазепама, 2007.
П 33. Др Марија Тоскић Радојичић, Препарати за деконтаминацију перкутаног тровања С-иперитом и VX-ом, 2001.
П 45. Др Душан Обреновић, Радиопротективна ефикасност капсула амифостина озрачених животиња, 2002.
П 111. Др Весна Килибарда, Акутно тровање диазепамом, 2005.
П 117. Мр Слађана Никић Анђелић, Бензодиазепини и њихов антагонист, 2005.
П 131. Др Драгутин Арсић, Рибе – пут кадмијума и бакра, 2006.
П 172. Др Душан Лалошевић и др Весна Лалошевић, Токсокаријаза – Larva migrans код човека и животиња, 2008.
П 223. Др Јасмина Јовић Стошић, Тровања корозивним материјама, 2009.
ЕД 30. Др Весна Килибарда, Акутна тровања бензодиазепинима, 2011.
С 3. Сања Трајковић, спец., Опиоиди у биолошком материјалу, 2005.
С 4. Мр Снежана Ђорђевић, Злоупотреба канабиса и начини детекције у биолошком материјалу, 2006.
С 7. Др Весна Јаћевић, Значај примене апсорбенаса у терапији акутног тровања Т-2 токсином, 2006.
урологија (6)
Д 105. Др Војкан Вукадиновић, Аугментације и супституције мокраћне бешике у дечјој урологији, 2000.
Д 131. Др Љубинка Јанковић Величковић, Савремени аспект дијагностике карцинома простате, 2001.
А 11. Др Војкан Вукадиновић, Ендоскопско лечење везикоуретералног рефлукса, 1998.
П 112. Др Новак Миловић, Локално ограничени карцином простате, 2005.
П 116. Мр Томислав Пејчић, Простата специфични антиген у урину, 2005.
П 189. Мр Радован Милошевић, Трансуретрална интравезикална ехотомографија / Transurethral intravesical
echotomography, 2008.
фармација (15)
Д 32. Др Живорад Г. Ниџовић, Заштитни дермофармацеутски препарати, 1997.
Д 88. Др Љиљана Тасић, Циклодекстрини у савременој фармацеутској технологији / Cyclodextrins in modern
pharmaceutical technology, 1999.
Д 96. Др Мира Зечевић, Примена математичких модела у HPLC анализама лекова, 1999.
Д 107. Др Марија С. Ромић, Специфични имуноглобулини Г и њихове поткласе, 2000.
Д 124. Др Силвана Д. Петровић, Фитохемијско проучавање врста рода Hieracium L., 2001.
Д 158. Др Зорица Вујић, Аналитика антидепресива (методе TLC, HPLC, CE), 2002.
Д 183. Др Светлана Ибрић, Вештачке неуронске мреже – примена у фармацеутској технологији, 2004.
Д 191. Др Јелена Паројчић, In vitro – in vivo корелација: основна разматрања и значај, 2005.
Д 192. Др Зоран А. Максимовић, Кукурузна свила Maydis stigma, 2005.
Д 223. Др Татјана Кундаковић, Секундарни метаболити и активност врсте Achillea alexandriregis, 2006.
П 188. Др Мирјана Антуновић, Фактори који утичу на стабилност раствора за инфузију, 2008.
П 213. Мр Јасмина Р. Миловановић, Антиепилептици и популациона фармакокинетика, 2009.
П 235. Др Софија М. Ђорђевић, Фармакогнозијско проучавање два таксона рода Carlina L., 2010.
С 25. Др Весна Радовић, Бета блокатори у акутном коронарном синдрому и придруженим болестима, 2012.
С 32. Др Љиљана Ђекић, Наноинкапсулација – примена и значај у испоруци активних супстанци, 2014.
физијатрија (4)
Д 120. Др Катина Цветковић, Основни постулати у лечењу артрогрипозе код деце, 2000.
А 128. Мр Дејан М. Нешић, Рехабилитација деце после прелома лакта, 2004.
П 50. Мр Љиљана Крстић, Хиропракса у лечењу акутног лумбалног бола, 2002.
П 233. Др Љиљана Крстић, Спинална манипулација и лумбална хернија дискуса, 2010.
физиологија (4)
Д 77. Др Верица Милошевић, Ефекти соматостатина на хипофизу и надбубрежну жлезду, 1999.
Д 132. Др Татјана С. Радосављевић, Ентероинсуларна осовина у портокавном шанту, 2001.
Д 133. Др Оливера Станојловић, Анимални модели епилепсије – антиепилептици, 2001.
Д 145. Др Звездана Којић, Каптоприл и експериментална атеросклероза, 2002.
11
хематологија (3)
Д 61. Др Лана Мачукановић Голубовић, Пернициозна анемија – дијагностика и лечење, 1998.
Д 140. Др Наташа Вавић, Хемостаза у трансплантацији јетре, 2001.
П 46. Др Мила Тодоровић Тирнанић, Тромбоцитопенија – поремећај продукције, расподеле или појачана
деструкција тромбоцита?, 2002.
хирургија (14)
Д 97. Др Марија Лукач, Аноректалне аномалије, 1999.
Д 187. Др Дејан Стевановић, Хируршко лечење малигнома желуца, 2004.
Д 229. Др Дејан Раденковић, Поремећаји хемостазе у акутном панкреатитису, 2006.
А 157. Мр Предраг Перић, IL-1 и IFG-1 у зарастању ране, 2007.
А 162. Мр Дарко Здравковић, Карцином дебелог црева. Зашто каснимо?, 2006.
А 209. Мр Саша Милићевић, Хируршка анатомија у лапароскопској хирургији кила, 2008.
П 109. Др Владимир М. Ћук, Оментопексија цревне анастомозе, 2005.
П 143. Др Радоица Јокић, Хирургија слезине у дечијем узрасту, 2007.
П 206. Др Илијас Чинара, Мерење протока у функцији спасења екстремитета / Intraoperative flowmetry in critical
limb ischemia, 2008.
П 269. Мр Дејан Јањић, Интестинална оклузија изазвана колоректалним карциномом, 2011.
П 345. Др Небојша Митровић, Биопсија стражарећег лимфног нодуса у хирургији желуца, 2013.
ЕД 33. Др Берислав Векић, Стаплерске колоректалне анастомозе, 2011.
С 26. Марко Калезић, спец., Фистула након стаплерске колоректалне анастомозе / Fistula following stapled
colorectal anastomosis, 2012.
С 27. Загор Загорац, спец., Хирургија узнапредовалог карцинома ректума, 2013.
ПРИРОДНЕ НАУКЕ
(173 наслова у 12 дисциплина)
астрономија (11)
Д 228. Др Предраг Јовановић, Утицај гравитационих сочива на спектре квазара, 2006.
Д 245. Др Анђелка Ковачевић, О одређивању маса астероида, 2008.
А 114. Мр Ненад Миловановић, Утицај сударног ширења на спектре CP звезда, 2004
А 142. Мр Зоран Симић, Штарково ширење спектралних линија Cd I и F III, 2005.
А 173. Мр Драгана Илић, Активна галактичка језгра: пример галаксије Mrk 817, 2006.
А 235. Мр Јелена Ковачевић, Активна галактичка језгра и њихови емисиони региони, 2010.
П 72. Др Зорица Цветковић, Прецизно одређивање лонгитуда и његов значај, 2003.
П 245. Др Зоран Симић, Штарково ширење спектралних линија у хемијски необичним звездама, 2010.
П 358. Dr. Sonja Vidojević, From an electron beam to the type III solar radio bursts, 2014.
И 2. Милан С. Димитријевић, Српски астрономи у индексу научних цитата у XX веку, 2005.
Божидар С. Радуловић, Стварно кретање планета око Сунца, 2014.
биологија (44)
Д 25. Др Радосав Церовић, Биологија оплодње вишње, 1997.
Д 44. Др Даница Мићановић, Селекција пшенице на активност азотофиксације, 1997.
Д 45. Др Светлана Пауновић, Инфективна деформација плодова дуње, 1997.
Д 78. Др Катарина Шавикин Фодуловић, Dioscorea balcanica – култура in vitro и продукција стероидних једињења, 1999.
Д 113. Др Лидија Амиџић, Привидна смрт – стратегија опстанка, 2000.
Д 152. Др Невена Митић, Култура пшенице in vitro, 2002.
Д 156. Др Татјана Сретеновић Рајичић, Генетичка трансформација купусњача, 2002.
Д 167. Др Драгана Васић, Соматска хибридизација сунцокрета, 2003.
Д 172. Др Јелена Прљић, Механизам генске варијабилности ХИВ-1, 2003.
Д 180. Др Невена Нагл, Трансгена отпорност на вирус ризоманије репе, 2004.
Д 195. Др Чедомир Марковић, Храстов поткорњак Scolytus intricatus Ratz. (Coleoptera, Scolytidae) у Србији, 2005.
Д 198. Др Светлана Грдовић, Маховине ширег подручја Београда и њихов биоиндикаторски значај, 2005.
12
Д 202. Др Снежана Здравковић Кораћ, Генетичка трансформација дивљег кестена, 2005.
Д 205. Др Ангелина Суботић, Морфогенеза кичице у култури in vitro, 2005.
Д 206. Др Душанка Китић, Дивљи босиљак – хемијско и микробиолошко испитивање, 2006.
Д 216. Др Ксенија Ташки Ајдуковић, Регенерација соматских хибрида у роду Helianthus, 2006.
Д 232. Др Драгана Стојичић, Култура зиготских ембриона мунике и молике in vitro, 2006.
Д 270. Др Наташа Николић, Тополе у фиторемедијацији тешких метала, 2010.
Д 278. Др Зорана Орешчанин Душић, Протамин сулфат – нови аспекти деловања, 2010.
Д 280. Др Јелена Миловановић, Генетика у служби очувања оморике и китњака, 2010.
Д 315. Др Петар Кнежевић, Бактериофаги – алтернативни антимикробни агенси, 2012.
Д 316. Др Весна Ђикановић, Цревни паразити риба београдског региона Дунава, 2013.
Д 323. Др Бранка Љевнаић-Машић, Акватична флора и вегетација хидромелиорационих објеката на подручју
Баната, 2014.
А 33. Мр Радомир Ч. Мандић, Заштита природе и фауне кичмењака у Србији, 2000.
А 34. Мр Слободан Пузовић, Шумска шљука Scolopax rusticola L. – популације и ловни притисак, 2000.
А 107. Мр Елизабета Костић, Култура in vitro Digitalis lanata (Ehrh.), 2003.
А 127. Мр Слађана Марић, ДНК маркери у оплемењивању јабуке, 2004.
А 175. Мр Данијела Ђунисијевић Бојовић, Регулација клијања хетеробластичних семена јавора, 2006.
А 194. Мр Далиборка Барјактаров, Гнежђење ћубастог гњурца у Војводини / Breeding of the Great Crested Grebe in
Vojvodina, 2007.
А 220. Мр Бранка Љевнаић, Андрогенеза пшенице, 2009.
А 222. Мр Зорана Срећков, Генетички потенцијал високоуљане популације кукуруза NSU1, 2009.
А 236. Мр Александра Коњевић, Биологија и екологија развића житних стеница на територији Војводине, 2009.
А 255. Мр Александра Петровић, Паучинари на јабуци, 2011.
П 85. Др Мирјана Васић, Генетичка дивергентност пасуља / Genetic divergence of a bean collection, 2004.
П 91. Др Ђурђина В. Ружић, Специфичност минералне исхране у култури ин витро, 2004.
П 164. Др Ана Т. Селамовска, Диференцијација и развој на мешовити пупки на јагодата во скопскиот регион /
Диференцијација и развој мешовитих пупољака јагоде у Скопском региону, 2007.
П 174. Др Мирослава Станковић, Вино – храна и лек, 2008.
П 192. Др Слађана Јевремовић, Култура ткива перуника Iris sp., 2008.
П 236. Др Нада Хладни, Гени и принос сунцокрета / Genes and Sunflower Yield, 2010.
П 253. Др Срђан Тасић, Бактерије у изворима Власине, 2010.
П 336. Др Снежана Милошевић, Примена савремених биотехнологија у производњи биљака рода
Impatiens, 2013.
П 339. Др Бранислава Батос, Диверзитет храста лужњака (Quercus robur L.), 2013.
П 370. Др Душица Делић, Ризобијалне бактерије у пољопривредној производњи легуминоза, 2014.
ИНТ 13. Мирјана Вукосављев, Култура антера пшенице, 2010.
биотехнологија и молекуларна биологија (13)
Д 56. Др Јадранка Лазовић, Информациона анализа протеина, 1998.
Д 80. Др Драгица Радојковић, Молекуларна дијагностика цистичне фиброзе / Molecular Diagnostics of Cystic
Fibrosis, 1999.
Д 159. Др Невена Вељковић, Информациона анализа и дизајнирање у биотехнологији, 2002.
Д 190. Др Зорица Кнежевић, Имобилисане липазе као катализатори, 2004.
Д 250. Др Татјана Ј. Вулић, Глине као катализатори, 2009.
Д 266. Др Јелена Пураћ, Поларне колемболе – адаптације на ниске температуре, 2010.
Д 276. Др Јелена С. Филиповић, Прехрамбена влакна у хлебу снижене енергије, 2010.
Д 306. Др Маја Караман, Лековитост аутохтоних макрогљива, 2012.
А 100. Мр Зорана Болтић, Липозоми и контролисано отпуштање лекова, 2003.
А 111. Мр Тања Перутић, Хајдучка трава – хемијски састав и микробиолошко дејство, 2004.
А 144. Мр Јелица Б. Сименуновић, Колекција култура цијанобактерија, 2005.
А 243. Мр Јасна З. Ивановић, Наткритична екстракција антиоксиданаса из рузмарина и жалфије, 2010.
П 242. Мр Јасмина Стојиљковић, Микрофлора сира / Микрофлора на сирењето, 2010.
13
екологија (26)
Д 171. Др Весна Николић, Образовање и заштита животне средине, 2003.
Д 179. Др Ивана Теодоровић, Тестови токсичности у контроли квалитета отпадних вода, 2004.
Д 199. Др Зоран В. Чворовић, Управљање ризицима у животној средини, 2005.
Д 204. Др Љиљана Николић, Биљни свет и примарна продукција – индикатори еутрофизације у језеру Провала, 2005.
Д 283. Др Јелица Симеуновић, Цијанобактерије и цијанотоксини у површинским водама Војводине, 2010.
Д 313. Др Љиљана Рајић, Oснове и правци развоја електрокинетичке ремедијације, 2013.
А 17. Мр Дејан Филиповић, Моделовање загађивања животне средине градова – мониторинг и заштита, 1999.
А 28. Мр Зоран В. Чворовић, Одговор на хемијски акцидент, 1999.
А 38. Мр Милица Богдановић, Опасности од хемијских акцидената, 2000.
А 50. Мр Горан Ристић, Град на депонији, 2000.
А 54. Мр Ивана Теодоровић, Индекс металозагађења – прилог мониторингу површинских вода, 2001.
А 59. Мр Бранко Миљановић, Макрозообентос река Колубаре, Обнице и Јабланице, 2001.
А 139. Мр Драгана Блажевић, Рекултивација депонија отпадне исплаке, 2005.
А 141. Мр Дејана Лазић, Флора и вегетација водотока Јегричке, 2005.
А 177. Мр Дубравка Полић, Флористичко-фитоценолошко проучавање Лабудовог окна, 2007.
А 182. Мр Мирјана Гаљак, Образовање, животна средина и ванредне ситуације, 2007.
А 215. Мр Весна Ђикановић, Акватични макробескичмењаци Голијске Моравице, 2008.
П 129. Др Небојша Вељковић, Индикатори одрживог развоја и управљање водним ресурсима, 2006.
П 163. Мр Оливера Доклестић, Fuzzy модел заштите Бококоторског залива, 2007.
П 184. Мр Амелија Ђорђевић, Квалитативна и квантитативна оцена квалитета ваздуха Ниша, 2008.
П 185. Др Драгица Станковић, Биљке и саобраћај, 2008.
П 201. Др Јасмина Каназир, Процена ризика и управљање хазардним материјама, 2008.
П 215. Др Зоран Тодоровић, Институције еколошке безбедности, 2009.
П 288. Др Вера Милошевић, Флора и вегетација окопавина Мачве, 2012.
П 359. Др Милка Видовић, Кадмијум и цинк у животној средини, 2014.
С 15. Слободан Златковић, спец., Квалитет неких подземних и површинских вода на територији Сокобање, 2009.
математика (4)
Д 42. Др Драги Радомировић, Решавање варијационих проблема, 1997.
Д 99. Др Александар Николић, Јован Карамата – живот кроз математику, 1999.
Д 173. Dr. Nenad Teofanov, Ultramodulation Spaces and Pseudodifferential Operators, 2003.
Д 244. Др Марија Станић, Нумеричка интеграција осцилаторних функција, 2008.
нуклеарна физика
П 346. Др Биљана Вучковић, Радон у бањама Србије / Radon in Serbian spas, 2014.
пољопривреда (24)
Д 14. Др Мићо Шкорић, Подземне воде у Војводини, 1996.
Д 69. Др Љубинко Јовановић, Транспорт и дистрибуција абсцисинске киселине у корену кукуруза, 1998.
Д 217. Др Биљана Вељковић, Тенденције у производњи дувана, 2006.
Д 331. Др Милица Аћимовић, Коријандар (Coriandrum sativum L.) / Coriander (Coriandrum sativum L.), 2014.
Д 329. Др Александар Симић, Производња семена влатастих трава: италијански љуљ, црвени вијук и бела
росуља, 2014.
Д 338. Др Игор Балалић, Мултиваријациони модели у агротехници сунцокрета, 2014.
А 89. Мр Маја Врачаревић, Самооплодне линије – донори пожељних алела за принос зрна кукуруза, 2002.
А 91. Мр Ксенија Ташки, Резервни протеини инсеката, 2003.
А 106. Мр Слободан Стокућа, Активност азотофиксатора код јечма, 2003.
А 166. Мр Маја Меселџија, Резистентност коровских врста на триазинске хербициде, 2006.
А 167. Мр Љиљана Стошић, Од генетских истраживања до врхунских сорти јечма, 2006.
А 196. Мр Слађана Медић Пап, Микофлора семена соје, 2007.
А 247. Мр Живко Ћурчић, Оплемењивање шећерне репе на ризоманију / Sugar beet breeding on rhizomania, 2010.
А 256. Мр Сандра Цвејић, Коришћење хетерозиса код сунцокрета / Heterosis use in sunflonjer, 2011.
П 10. Др Драгиша Милошев, Избор система ратарења у производњи пшенице, 2000.
14
П 11. Др Раде Лапчевић, Агроеколошки услови производње семена кукуруза у јужном Банату, 2000.
П 27. Др Драгиша Милошев, Утицај температуре на формирање зрна пшенице, 2001.
П 93. Др Раде Милетић, Популација и сортимент ораха на подручју Тимочке крајине, 2004.
П 104. Др Вера Б. Стојшин, Паразити корена шећерне репе у условима различите минералне исхране, 2005.
П 106. Мр Катерина Т. Николић, Значај Cydia pomonella L. у воћарској производњи Јабланичког округа, 2005.
П 297. Др Жељко С. Џелетовић, Мискантус (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) – производне одлике и принос
биомасе, 2012.
П 328. Др Радмила Н. Пивић, Одводњавање псеудоглеја цевном дренажом, 2013.
П 335. Др Снежана Танасковић, Шљивина лисна бува, 2013.
ИНТ 31. Даница Главаш Трбић, Кластери у функцији развоја, 2012.
просторно планирање
Д 8. Мр Бранка Тошић, Насеља подрињско-колубарског региона, 1996.
физика (16)
Д 64. Др Зоран Стокић, Њутн-Дијемова епистемологија, 1998.
Д 86. Др Љубинко Игњатовић, Радијациони и хемијонизациони атомски процеси, 1999.
Д 116. Др Зоран Распоповић, Транспорт електрона у променљивим пољима, 2000.
Д 141. Dr. Jelena Radovanović, Global optimization of nanostructures, 2002.
Д 147. Др Владимир Милосављевић, Штаркови параметри спектралних линија инертних гасова, 2002.
Д 197. Др Александра Стринић, Ексцитациони коефицијенти и ефикасни пресеци за побуђене нивое јона аргона
и ксенона, 2006.
Д 240. Др Драгана Јовић, Оптички снопови у фоторефрактивним кристалима / Optical beams in photorefractive
crystals, 2007.
Д 321. Др Јелена Ђорђевић, Одређивање пестицида из природних вода, 2013.
А 6. Мр Иван Р. Виденовић, Катодни тамни простор тињавог гасног пражњења, 1998.
А 35. Мр Јелена Радовановић, Нелинеарна оптика квантних јама, 2000.
А 121. Мр Драгана Петровић, Модел прашњаве плазме и примена плазма технологије, 2005.
А 135. Мр Драгана Јовић, Двосмерни просторни солитони / Counterpropagating spatial solitons, 2005.
А 136. Мр Драгана Марић, Абнормално тињаво пражњење у аргону, 2005.
А 143. Мр Саша Дујко, Транспортни феномени ројева електрона, 2005.
А 158. Мр Борислава Петровић, Брахитерапија – алгоритми за обрачун дозе у системима за планирање, 2006.
П 92. Др Стојан Обрадовић, Савремена епистемологија физике, 2004.
физичка хемија (4)
Д 203. Др Ивана Валиџић, Реверзибилни системи на нанометарској скали, 2005.
Д 208. Др Мара Алексић, Електрохемијско понашање и одређивање цефетамета, 2005.
Д 252. Др Марија Николић, Наночестице са омотачем од поли(етиленоксида), 2009.
Д 309. Др Весна С. Цветковић, Електрохемијско таложење магнезијума при подпотенцијалима из растопина
нитрата, 2012.
форензика
П 368. Др Војкан Зорић, Форензичка истраживања обојених слојева, 2014.
хемија (22)
Д 70. Др Јасна Чанадановић Брунет, Кисеоникови слободни радикали и природни антиоксиданти, 1998.
Д 85. Др Ружица Николић, Геохемијска анализа златоносних минерала са Гоча, 1999.
Д 104. Др Мира Чакар, Антидотски оксими – методе одређивања и њихова примена, 2000.
Д 117. Др Никола Д. Николић, Нестанак диносауруса: ванадијум и бакар, 2000.
Д 137. Др Кристина Гопчевић, Токсин поскока – отров и лек, 2001.
Д 146. Др Александар Ђорђевић, Биолошки активни деривати фулерена C60, 2002.
Д 222. Др Биљана Каличанин, Зуби, дентални материјали и тешки метали, 2006.
Д 294. Др Данијела В. Шојић, Фотокатализа у процесима третмана вода, 2011.
Д 298. Др Нада Бабовић, Антиоксиданси у биљкама фамилије Lamiaceae, 2011.
Д 302. Др Ружица Мицић, Кинетичка анализа трагова јона, 2011.
15
Д 318. Др Емилија Пецев Маринковић, Кинетичке методе анализе за одређивање пестицида у храни и води, 2013.
А 69. Мр Снежана Ускоковић Марковић, Земноалкалне соли WPA, 2001.
А 124. Мр Татјана Ћебовић, Оксидативни стрес и антиоксидантна својства имеле (Viscum album L.), 2005.
П 4. Др Ања Јокић, Биоелементи у периодном систему, 1999.
П 44. Др Славица Ражић, Како побољшати одређивање трагова елемената додатком етанола, 2002.
П 199. Др Радмила Гарић Груловић, Аналогија феномена преноса у двофазним системима, 2009.
П 280. Др Драгана Вујовић, Нумеричко моделирање облака и хемијских процеса у њима, 2011.
П 362. Мр Љиљана Јеленковић, Терпени и метаболизам (Satureja кitaibelii Wierzb. et Heuff.), 2014.
ЕД 11. Др Ања Јокић, Потенциометријске титрације киселина у тетрахидрофурану као растварачу /
Potentiometric titration acids in tetrahydrofurane as solvent, 2008.
ЕД 37. Др Ања Јокић, др Милоје Ракочевић, Релације система биоелемената и система генетског кода, 2012.
С 11. Биљана З. Ћирић, спец., Метали у води за пиће, 2007.
ИНТ 47. Ненад Јанковић, Експериментално и DFT испитивање циклоетерификације линалола, 2013.
шумарство (7)
Д 40. Др Срђан Бојовић, Црни бор и терпени / Le pin noir et les terpènes, 1997.
Д 144. Др Милка Главендекић, Мразовци (Lepidoptera: Geometridae) у храстовим шумама Србије, 2002.
А 43. Мр Богдан Стефановић, Шумски путеви – оптимизација радијуса кривина, 2001.
А 156. Мр Драгана Ђапа, Зелени коридори у урбаном пределу, 2006.
П 40. Мр Миљан Велојић, Природни ефекти антиерозионих техничких објеката у сливу реке Нишаве, 2002.
П 47. Мр Драгана Остојић, Нега букових шума на Честобродици, 2002.
П 273. Др Мирјана Оцокољић, Утицај старости на репродуктивну функционалност магнолиофита, 2011.
ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
(202 наслова у 11 дисциплина)
архитектура (45)
Д 17. Мр Александар Виденовић, Црна Трава – живот, криза и нада, 1996.
Д 39. Др Ружица Божовић Стаменовић, О просторима лечења – центри дневне неге, 1997.
Д 58. Др Душан П. Вуксановић, Традиционална архитектура Црне Горе и биоклиматизам, 1998.
Д 79. Др Ева Ваништа Лазаревић, Урбана реконструкција, 1999.
Д 335. Др Милица Максић, Политике изградње великих трговина у Србији, 2014.
Д 333. Др Милена Вукмировић, Пешачки простор и компетитивни идентитет града, 2014.
А 31. Мр Љиљана Благојевић, Модерна кућа у Београду (1920–1941), 2000.
А 45. Мр Јелена Ивановић Шекуларац, Предшколске установе и комфор, 2000.
А 99. Мр Наташа Даниловић, Грађевинско земљиште у процесу транзиције, 2003.
А 108. Мр Александар Игњатовић, Архитектонски почеци Драгише Брашована 1906–1919, 2004.
А 126. Мр Владимир Миленковић, Архитектонска форма и мултифункција, 2004.
А 153. Мр Ана Богданов, Архитектоника кубуса, 2006.
А 154. Мр Јована Михолчић, Сеоска кућа у централној Србији и Астурији – северна Шпанија до XX века, 2006.
А 204. Мр Драгана Мецанов, Стамбена архитектура Београда 1947–1967, 2008.
А 229. Мр Милена Динић, Мешовите функције у обнови градског центра, 2009.
А 232. Мр Милица Максић, Како усмерити изградњу великих трговина, 2009.
А 238. Мр Ивана С. Богдановић Протић, Урбана регенерација вишеспратног становања, 2009.
А 240. Мр Саја Косановић, Еколошки исправне зграде – Увод у планирање и пројектовање, 2009.
А 258. Мр Милена Станојевић, Модерна кућа у Нишу и Нишкој Бањи (1918–1941), 2011.
А 260. Мр Јелена Велев, Градски центри у процесу транзиције, 2012.
А 266. Мр Милена Кордић, Међупростор, 2012.
П 23. Мр Дијана Милашиновић Марић, Архитекта Јан Дубови, 2001.
П 60. Мр Драгана Минић Шинжар, Урбанистички параметри и стандарди становања у Београду, 2003.
П 74. Мр Драгана М. Васиљевић Томић, Наткривени градски простори, 2003.
П 95. Мр Ранка М. Гајић, Парцелација и физичка структура града – примери реконструкције, 2004.
16
П 102. Мр Александар Ђ. Кековић, Особености Паштровске куће, 2005.
П 128. Мр Ратка Чолић, Партиципативно планирање, 2006.
П 136. Др Љиљана Василевска, Рурални развој у регионалним оквирима, 2006.
П 191. Мр Ксенија Н. Стевановић, Ренесанса железничких терминала, 2008.
П 218. Мр Татјана Стратимировић, Непрекинути простор – Модерна кућа, 2009.
П 225. Мр Драгана Ћоровић, Вртни град у Београду, 2009.
П 231. Др Александар Кековић, Стамбена архитектура модерне Ниша / Moderne style housing architecture in Niš, 2009.
П 238. Мр Наташа Ћуковић Игњатовић, Фасада – адаптације и трансформације, 2010.
П 259. Мр Милан Вујовић, Архитектонска композиција аеродромског путничког терминала форма
„претпоставља“ функцију, 2011.
П 292. Др Светислав Г. Поповић, Даниловград архитектоника симболика простора / Danilovgrad Architectonics
Symbolism Space, 2011.
П 294. Мр Злата Вуксановић Мацура, Визија социјалног становања у Београду (1919–1941), 2011.
П 320. Мр Мирослава Петровић Балубџић, Река и градски простори у Србији / Rivers and City Space in Serbia, 2013.
П 331. Мр Слађана Марковић, Водич кроз дигитални ланац у архитектури / The guide through the process of the
digital chain in architecture, 2013.
П 365. Мр Синиша Цвијић, Модерна стамбена архитектура – Бањалука 1929–1941, 2014.
И 5. Др Срђан Жикић, Српски средњовековни намештај, 2007.
И 6. Др Предраг В. Милошевић, Мате Бајлон, архитекта (1906–1995), 2009.
ЕД 20. Др Светлана Стевовић, др Драгана Василски, Одржива архитектура, 2010.
ЕД 36. Др Даница Станковић, Простори за децу, 2012.
С 33. Ивана Лукић, Одрживи развој у урбаном приобаљу на примеру Нишке тврђаве и кеја Нишаве, 2014.
ИНТ 16. Иван Станојев, Скулптура која краде архитектуру, 2010.
грађевинарство (15)
Д 15. Др Иван Несторов, Нове оптималне картографске пројекције, 1996.
Д 21. Мр Дејан Коматина, Отворени токови густих мешавина, 1997.
Д 122. Др Ксенија Јанковић, Дробљена опека као агрегат за бетон, 2001.
Д 135. Др Дејан Коматина, Отворени токови густих мешавина – теорија и експерименти, 2001.
А 24. Мр Дејана Ђорђевић, Моделирање нагло променљивих отворених токова, 1999.
А 27. Мр Тина Милановић, Квалитет воде у акумулацијама (моделирање, оцењивање, праћење), 1999.
А 123. Мр Марина Трајковић, Испитивање динамичких карактеристика линеарних система, 2004.
П 122. Др Марина Мијалковић, Анализа просторних линијских носача по Теорији другог реда, 2005.
П 126. Др Мирко Борисов, Развој ГИС, 2006.
П 127. Др Светлана Стевовић, Еколошки менаџмент у хидроенергетици, 2006.
П 179. Мр Јелена Божиловић Ристоска, Имплементација бенчмаркинга у грађевинарству, 2008.
П 197. Др Владимир Ј. Николић, Прорачун модела АБ шипа типа „Николић” методом нумеричке анализе, 2008.
П 198. Др Сузана Д. Копривица, Носивост плитких анкера, 2008.
П 343. Др Дејана Ђорђевић, Просторно течење на речним ушћима (утицајни чиниоци) / Controls of threedimensional flow at river confluences, 2013.
П 344. Др Драган Костић, Стабилни двопојасни ланчанични системи, 2013.
електротехника (28)
Д 4. Др Зоран Стаменковић, Интегрисана кола – пројектовање, производња, принос, 1996.
Д 46. Др Срђан Миленковић, Вештачке неуронске мреже, 1997.
Д 67. Др Дејан М. Гвоздић, МСМ фотодетектори, 1999.
Д 71. Др Милан Тадић, Полупроводничке наноструктуре, 1999.
Д 95. Dr. Dušan Jokanović, Resource management in parallel computers, 1999.
Д 112. Др Дејан Н. Лутовац, Универзални компјутерски сигнално-сигурносни систем, 2000.
Д 129. Др Гојко Јоксимовић, Анализа кварова кавезног индукционог мотора, 2001.
Д 212. Др Борис Лончар, Радијациона отпорност меморијских и пренапонских заштитних компонената, 2006.
Д 269. Др Ненад Н. Цветковић, Утицај цилиндричне и полусферичне нехомогености тла на уземљиваче, 2010.
Д 286. Др Лидија Коруновић, Параметри модела потрошње дистрибутивне мреже, 2011.
Д 300. Др Лазо М. Манојловић, Нови приступи у анализи нискокохерентних интерферограма, 2012.
17
Д 304. Др Милош Сланкаменац, Електрични, диелектрични и нелинеарни прекидачки параметри код
полупроводника, 2012.
Д 331. Др Стефан Панић, Унапређење перформанси бежичног преноса у фединг окружењу / Performances
improvement of wireless communication in fading enviroment, 2014.
А 51. Мр Андреја Самчовић, Подопсежно кодовање слика, 2000.
А 80. Мр Драган Спасић, Постнет рачунарска мрежа и Интернет сервиси, 2002.
А 95. Мр Горан Марковић, Динамичко рутирање саобраћаја у телекомуникационим мрежама, 2003.
А 101. Мр Наташа Живић, Аутокорелациона функција музичког сигнала, 2003.
А 113. Мр Миона Андрејевић, Неуронске мреже у моделовању, 2004.
А 150. Мр Милош Сланкаменац, Мерење пречника и протока у бушотинама, 2006.
П 22. Др Војислав В. Митић, Структура и електрична својства BaTiO3-керамике, 2001.
П 32. Др Десимир Ж. Вучић, Циклична спектрална анализа сигнала, 2000.
П 35. Др Бранка Јокановић, Велимир Трифуновић, дипл.инж., Двоструки-Y балуни, 2002.
П 52. Др Владимир Петровић, Мултисензорско сједињавање слика, 2003.
П 80. Dr. Vladimir Petrović, Multisensor Signal-level Image Fusion, 2004.
П 161. Мр Бранислав Вулевић, Радиофреквенцијско зрачење у околини GSM базних станица, 2007.
П 230. Др Вера Петровић, Диелектрична керамика магнезијум-титаната, 2006.
П 262. Др Весна Јавор, Електромагнетно поље атмосферског пражњења / Lightning Electromagnetic Field, 2011.
П 322. Др Драгана Перић, IP – радио мреже изнад 70 GHz, 2013.
енергетика (5)
Д 126. Др Драгослава Стојиљковић, Азотни оксиди при сагоревању домаћих лигнита, 2001.
А 169. Мр Дејан Бркић, Природни гас као гориво за грејање, 2006.
ИНТ 18. Вукица Јанковић, Економско-географски фактори гасификације Србије, 2011.
ИНТ 29. Саша Смиљанић, Геотермална енергија – енергија будућности, 2012.
ИНТ 33. Тамара Ћеранић, Управљање малом хидроелектраном, 2012.
информатика (26)
Д 211. Др Бранко Милосављевић, Претраживање мултимедијалних докумената, 2006.
Д 237. Др Милан Видаковић, Агентска окружења, 2007.
Д 274. Др Ана М. Савић, Систем за учење на даљину InternetUcenje, 2010.
Д 285. Др Драган Ивановић, Системи за складиштење научних садржаја, 2011.
Д 287. Др Данијела Тешендић, Циркулација библиотечке грађе, 2011.
Д 288. Др Бојана Димић Сурла, Едитор за MARC 21 записе, 2011.
Д 289. Др Данијела Боберић Крстићев, Претраживање и преузимање библиографских записа, 2011.
Д 290. Др Владан Вучковић, Напредни шаховски алгоритми и системи, 2011.
Д 295. Др Милош Милованчевић, Савремени концепт вибродијагностике ротационих машина, 2011.
Д 297. Др Младен Чуданов, Стратешка примена информационих и комуникационих технологија, 2011.
Д 303. Др Горан Сладић, Контрола приступа у пословним системима, 2011.
А 159. Мр Јелена Јовановић, Динамичко креирање едукативних садржаја на семантичком Web-у, 2006.
А 160. Мр Виолета Дамјановић, Додир Web интелигенције, 2007.
А 176. Мр Младен Чуданов, Пројектовање организације и ИКТ, 2007.
А 202. Мр Бојан Бакмаз, Квалитет сервиса у хетерогеним бежичним мрежама, 2008.
А 203. Мр Александар Ковачевић, Претраживање звучних записа, 2008.
А 205. Мр Горан Сладић, Контрола приступа XML документима, 2008.
А 223. Мр Душан Окановић, Ажурирање и праћење Java апликација, 2009.
П 90. Др Хазбо Скоко, Модели усвајања ICT у аустралијским и југословенским МСП, 2004.
П 121. Др Снежана Младеновић, Динамичко распоређивање у железничком саобраћају, 2005.
П 146. Мр Зоран В. Живковић, Сложене PKI архитектуре, 2007.
П 160. Мр Предраг Јанићијевић, ICT у моделовању динамичких Dial-a-Ride система, 2007.
П 211. Мр Светлана Н. Митровић, Е-запошљавање, 2008.
П 314. Др Светлана Николичић, Логистика ланаца снабдевања и информационе технологије, 2012.
П 327. Др Владимир Вујин, Електронско образовање у рачунарском облаку, 2013.
ИНТ 36. Дејан Дунђерски, Паралелизација мрежних протокола, 2013.
18
машинство (23)
Д 7. Др Милосав Георгијевић, Динамика дизалица – експериментална и моделска анализа, 1996.
Д 30. Др Аранђел Бабић, ЦА моделирање у пројектовању теретних вагона, 1997.
Д 62. Dr. Jovan V. Filipović, Film Boiling over a Moving Horizontal Surface, 1998.
Д 84. Др Иван Костић, Турбулентни гранични слој на аеропрофилима – интегрални адаптивни приступ, 1999.
Д 92. Др Весна Милошевић Митић, Магнето-термоеластично савијање танких плоча, 1999.
Д 100. Др Лидија Матија, Ендохедрални фулерени, 1999.
Д 138. Др Драган Петровић, Динамика судара вагона, 2001.
Д 176. Др Угљеша Бугарић, Методологија анализе рада једнопозиционих машина, 2003.
Д 182. Др Михаило П. Лазаревић, Математичко моделирање и управљање редундантним системима –
биомеханички приступ, 2004.
Д 194. Др Нина Анђелић, Оптимизација танкозидих конструкционих елемената, 2005.
Д 221. Др Ненад Зрнић, Динамика обалских контејнерских дизалица, 2006.
Д 226. Др Пеђа Милосављевић, Одржавање техничких система по концепту TPM и Six Sigma, 2007.
Д 227. Др Дејан Ивезић, Робусни контролери процеса млевења, 2006.
А 12. Мр Пеђа Милосављевић, Одржавање алатних машина – технички век и циклус, 1999.
А 29. Мр Александар Јанкуловић, Моделирање и интеграција предузећа, 1999.
П 15. Др Нада Живановић, Како до TQM-а?, 2000.
П 20. Др Драган И. Темељковски, Завојне пресе са варијабилним моментом инерције замајца, 2000.
П 42. Др Радован Петровић, Математичко моделирање и идентификација параметара клипно-аксијалних
пумпи, 2002.
П 49. Др Славица Цветковић, Развој савремених производних стратегија у индустрији, 2002.
П 59. Др Милорад Драгојевић, Развој нашег наоружања – ВТИ као судбина, 2003.
П 66. Др Надежда Шубара, Замор и процена века шинских конструкција, 2003.
П 79. Др Милан Коларевић, Брзи развој производа, 2003.
П 300. Др Саша Живановић, Развој едукационе машине са паралелном кинематиком, 2012.
организационе науке (11)
Д 127. Др Ђуро Кутлача, Оцењивање технолошког нивоа фирми и сектора националне економије, 2001.
Д 310. Др Марина Јовановић Миленковић, Информационо-комуникационе технологије у здравственом
систему, 2012.
А 72. Мр Небојша Закић, Изазови окружења и организационе промене, 2002.
А 233. Мр Маринко Масларић, Приступ управљању ланцима снабдевања, 2009.
П 53. Др Зајим П. Смајић, Принципи организације рада, 2003.
П 110. Др Биљана Рамић, Реорганизација установа културе, 2005.
П 182. Др Живорад Васић, Управљање променама на пројектима у електропривреди, 2008.
П 183. Dr. Nebojša Nikolić, Monte Carlo Modeling of Military Queueing Systems – Challenge of the Initial Transience, 2008.
П 200. Др Гордана Радић, Болоњски процес – Студије рачунарства, 2008.
П 217. Др Самед Каровић, Савремене технологије и структура артиљеријских јединица у Војсци Србије, 2009.
ЕД 27. Др Милосав Георгијевић, Техничка логистика, 2011.
рударство и геологија (4)
Д 125. Др Драган М. Игњатовић, Избор помоћне механизације за површинске копове лигнита, 2001.
А 228. Мр Ивана Царевић, Геологија Голубачких планина / Geology of Golubac Mountains, 2009.
П 144. Др Зорица Томић, Карбонатни минерали у Pb и Zn лежиштима копаоничке области, 2007.
Д 336. Др Срђан Костић, Математичко моделовање побуђених и индукованих потреса у рударству, 2014.
саобраћај (7)
Д 6. Др Душко Бајин, Саобраћај у градској улици – еколошки аспект, 1996.
Д 225. Др Сања Баук, Интелигентни информациони системи у поморству, 2006.
Д 305. Др Оља Чокорило, Управљање безбедношћу ваздухоплова, 2012.
Д 320. Др Слађана Јанковић, B2B интеграција саобраћајних система, 2013.
Д 324. Др Валентина Басарић, Саобраћајни модели у функцији управљања саобраћајном потражњом, 2013.
19
А 234. Мр Горан Дракулић, Информационо-комуникациона инфраструктура у транспорту, 2009.
ИНТ 32. Андреа Ђоројевић, Бенчмаркинг у транспорту путника, 2012.
технологија (26)
Д 31. Др Мирјана Р. Јовановић, Интеракција компонената и деградација платинских катализатора, 1997.
Д 57. Др Горан Т. Владисављевић, Вишефазни мембрански процеси у рамским модулима, 1998.
Д 233. Др Драган Величковић, Ултразвучна екстракција жалфије (Salvia L.), 2007.
Д 236. Др Мелина Калагасидис Крушић, Хидрогелови и контролисано отпуштање лековитих супстанци, 2007.
Д 249. Др Зорана Арсенијевић, Сушење суспензија у индустрији, 2008.
Д 256. Др Зита Шереш, Ултрафилтрација у индустрији шећера, 2009.
Д 275. Др Александра Р. Зарубица, Модификовани цирконијум(IV)-оксид – обећавајући катализатор за процес
изомеризације, 2010.
Д 314. Др Марија Милановић, Суперпарамагнетизам код наночестичних цинк-ферита, 2013.
А 9. Мр Јасминка Стојадинов, Микробиолошка деконтаминација лековитог биља персирћетном киселином, 1999.
А 14. Мр Виктор Недовић, Имобилисани ћелијски системи у ферментацији пива, 1999
А 82. Мр Драган С. Пешић, Добијање циклодекстрина / Obtaining of cyclodextrins, 2002.
А 92. Мр Драган Т. Величковић, Врсте рода жалфија – хемијски састав и антимикробно деловање, 2003.
А 109. Мр Татјана Топаловић, Бојење модификоване вуне, 2004.
А 200. Мр Ивана Т. Станисављевић, Ултразвуком до уља из дувана, 2008.
П 142. Др Ђорђе Окановић, Кувана шунка, 2006.
П 175. Др Предраг В. Вукосављевић, Бистрење и концентрисање воћних сокова применом мембранских
сепарационих процеса, 2008.
П 178. Мр Светлана Лакићевић, Биодизел из уља семена дувана, 2008.
П 196. Др Зоран В. Јањушевић, Контактна површина метал – калуп, 2008.
П 216. Др Славица Весковић, Бактериоцини БМК – Могућности примене у производњи ферментисаних
кобасица, 2009.
П 244. Мр Данијела Раичевић, Лабораторија и квалитет вина, 2010.
П 258. Др Милана Будимир, Потенциометријско одређивање цијанида / Potentiometric Determination of Cyanide, 2011.
П 278. Др Ацо Јанићијевић, Нове апаратуре за раст кристала из растопа, 2011.
П 285. Др Снежана Б. Станковић, Комфор одеће, 2012.
П 287. Др Владимир М. Томовић, Хлађење свињског меса, 2012.
П 295. Др Драгана Шороња Симовић, Нутритивна вредност лиснатог пецива, 2012.
П 310. Др Александар Јокић, Примена поступка одзивне површине у моделовању микрофилтрације, 2012.
хидрогеологија (12)
Д 47. Др Душан Р. Стојадиновић, Хидрогеолошке карактеристике Великоморавског басена, 1997.
Д 51. Мр Душан Мијовић, Хидрогеологија гранодиорита Србије, 1997.
Д 89. Др Петар Докмановић, Хидрогеологија терцијарних басена Србије, 1999.
А 37. Мр Бранко Миладиновић, Хидрогеологија РЕМБАС-а, 2000.
А 103. Мр Весна Ђукић, Хидрауличко-хидролошка анализа отицаја, 2009.
П 58. Др Зоран Н. Никић, Хидрогеолошка анализа формирања и регионализација малих вода, 2003.
П 89. Др Душан Р. Стојадиновић, Водни потенцијали крушевачке области, 2004.
П 105. Др Снежана Коматина Петровић, Улога геофизике у процени природне заштићености подземних вода од
загађивања, 2005.
П 145. Др Милан А. Димкић, Самопрoчишћавајући ефекти филтрације подземних вода, 2007.
П 147. Др Марина Бабић Младеновић, Режим наноса Дунава / Sediment Regime of the Danube River, 2007.
П 181. Др Владимир Б. Анђелковић, Моделирање у геотехници, 2008.
И 3. Др Милан А. Димкић, Самопрочишћавајући ефекти филтрације подземних вода, 2007.
20
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
(297 наслова у 15 дисциплина)
андрагогија
А 18. Мр Виолета Орловић, Образовањем до социјалног успеха, 1999.
антропологија (2)
П 266. Др Татјана Павлица, Биоморфолошке карактеристике становништва Бачке и Баната, 2011.
ИНТ 37. Данило Трбојевић, Антропологија американизације Холокауста, 2013.
безбедност (14)
Д 330. Др Ана Јузбашић, Интегрисана безбедност критичних инфраструктура, 2014.
А 261. Мр Марија Благојевић, Безбедност, заштита и спасавање у ванредним ситуацијама, 2011.
П 6. Др Зоран Кековић, Држава, безбедност и животна средина, 1999.
П 180. Др Весела Радовић, Заштита верских објеката од пожара, 2008.
П 234. Др Чедомир С. Ивановић, Безбедносни менаџмент савремене школе, 2010.
П 250. Др Александра Љуштина, Еколошки деликти и полиција, 2010.
П 332. Мр Саво Милашиновић, Импликације корупције на безбједност Црне Горе, 2013.
П 342. Др Хатиџа Бериша, Последице политичког насиља на Косову и Метохији, 2013.
П 357. Др Биљана Стојковић, Безбедност као предуслов развоја, 2014.
П 363. Др Хатиџа Бериша, Концепт велике Албаније као претња националној безбедности
Републике Србије, 2014.
ЕД 25. Блажо М. Радовић, Моћ и немоћ преговарања, 2010.
ИНТ 41. Владимир Цветковић, Интервентно-спасилачке службе у ванредним ситуацијама, 2013.
ИНТ 45. Марија Поповић, Савремени концепт националне безбедности, 2013.
ИНТ 55. Марија Мандић, Самоубилачки тероризам у савременом свету / Suicide terrorism
in the modern world, 2014.
економија (86)
Д 10. Др Зорица Вујошевић, Макроеконометријско моделирање, савремени методи, 1996.
Д 19. Др Гордана Миловановић, Транзиција у источној Европи и светска трговина, 1997.
Д 35. Др Драгана Раденковић Јоцић, Стране инвестиције у земљама у транзицији, 1997.
Д 59. Др Зорица Васиљевић, Економска ефективност инвестиција у пољопривреди, 1998.
Д 60. Др Милош Тодоровић, Увоз капитала и привредни развој, 1998.
Д 66. Др Гордана Вукелић, Процене вредности пољопривредног предузећа, 1998.
Д 68. Др Драгомир Раденковић, Економске концепције еврокомунизма, 1998.
Д 94. Др Весна Д. Јаблановић, Приватизација – генератор егзогених и ендогених циклуса, 1999.
Д 130. Др Бојан Ј. Илић, Стратегије формирања цена у условима дисконтинуитета, 2001.
Д 230. Др Љиљана Контић, Стратегија оздрављења предузећа, 2006.
Д 241. Др Ана Д. Ануфријев, Модели конкурентности пензионих фондова у Србији, 2007.
Д 243. Др Оља Мунитлак Ивановић, Одрживи развој као редефинисан приступ економском развоју, 2007.
Д 246. Др Зоран Здјелар, Упоређивање лизинга и дуга, 2008.
Д 247. Др Слађана Барјактаровић Ракочевић, Улога банака на тржишту хартија од вредности у Србији, 2008.
Д 254. Др Војислав Секерез, Стратегијски аспект управљања трошковима набавке, 2009.
Д 259. Др Саво Радоњић, Западни Балкан и евроинтеграције – перспектива Србије, 2009.
Д 267. Др Горан Дашић, Управљање односима са потрошачима и интерактивност, 2010.
Д 273. Др Иван Стефановић, Стратегије организација у дисконтинуираном окружењу, 2010.
Д 263. Др Јелена Божовић, Каматна политика банкарског сектора Србије, 2009.
Д 277. Др Иван Божовић, Специфичности процеса транзиције у АП Косово и Метохија, 2010.
Д 279. Др Срђан П. Жикић, Мобинг, 2010.
Д 293. Др Игор Трандафиловић, Брендирање Србије – препреке и препоруке, 2011.
Д 296. Др Диона Гргар, Како постати конкурентан?, 2011.
Д 307. Др Ана Савић, Оперативни ризици у банкама, 2012.
Д 308. Др Сандра Једнак, Развој економије засноване на знању: могућности и ограничења, 2012.
21
Д 312. Др Драгана Новаковић, Међународни односи и глобализација, 2012.
Д 317. Др Небојша Пушара, Економско-финансијска анализа транзиције у земљама Југоисточне Европе, 2012.
А 63. Мр Ђенђи Мајор, Принудно слетање, 2001.
А 70. Мр Иван Воденичаревић, Ревизија и контрола рачуноводственог информационог система, 2001.
А 79. Мр Љиљана Контић, Промене – услов опстанка, 2002.
А 83. Мр Љубица Јарић, Трансфер технологије у Аустралији, 2002.
А 120. Мр Слађана Барјактаровић Ракочевић, Инвестиционо банкарство и тржиште хартија од вредности, 2004.
А 122. Мр Љубомир Костић, Зашто је сива економија тако жилава?, 2004.
А 164. Мр Игор Трандафиловић, Марка у савременој тржишној привреди, 2006.
А 174. Мр Славица Цицварић, Бренд – креирање, позиционирање и одржавање, 2006.
А 208. Мр Сања Ђорђевић, Реструктурирање и реорганизација предузећа, 2008.
А 211. Мр Младен Перић, Тржиште корпоративне контроле, 2008.
А 217. Мр Саша Стефановић, Хипотекарна тржишта и инструменти, 2009.
А 224. Мр Иван М. Марковић, Развој Светске трговинске организације, 2009.
А 225. Др Зоран Стефановић, Институционалистички правац економске мисли, 2009.
А 227. Мр Александра Тошовић Стевановић, Конкурентске предности и иновације, 2009.
А 241. Мр Јован Контић, Стратегије раста предузећа, 2010.
А 244. Мр Изабела Лацмановић, Електронско банкарство, 2010.
А 245. Мр Сања Шкорић, Тржишна доминација и њена злоупотреба, 2010.
А 259. Мр Исодора Ацин, Одговорност произвођача за производе с недостатком и заштита потрошача, 2011.
А 262. MSc Selena Totić, Advanced Models in Value-At-Risk Assessment, 2011.
А 269. Мр Ивана Петровић, Управљање тржишним ризиком у осигурању, 2013.
А 270. Мр Александра Јовановић, Мала и средња предузећа и економски развој региона Ниш / Small and medium
sized enterprises and economic development of the Region of Niš, 2013.
П 2. Др Стево С. Цвјетићанин, Развој и производно-тржишна структура Србије, 1999.
П 5. Др Јозефина Беке Тривунац, Пруденциона регулација и надзор над банкама, 1999.
П 8. Мр Јелена Галић, Монетарна власт у земљама у транзицији, 2000.
П 26. Др Јован Б. Душанић, Новац, 2001.
П 29. Др Сергије Димитријевић, Структурне промене у пољопривреди Србије средином 20. века, 2001.
П 41. Мр Драгољуб Вукосављевић, Монетарна политика и привредна стабилност, 2002.
П 123. Dr. Hazbo Skoko, Theory of Parallel Import and its Protection, 2005.
П 124. Dr. Branka Krivokapić Skoko, Ethnicity and Entrepreneurship: Empirical Research on Ethnic Groups in New Zealand
Agriculture, 2006.
П 134. Dr. Hazbo Skoko, Information or Quantum economics: Essays, 2006.
П 139. Др Цариша Х. Бешић, Бенчмаркинг – пут ка пословној изврсности, 2006.
П 167. Др Мирјана Куљак, Корпорације и њихови циљеви, 2007.
П 187. Мр Гордана Јухас, Хипотекарно тржиште, 2008.
П 193. Мр Александра Брадић Мартиновић, Цене акција – утврђивање и предвиђање, 2008.
П 208. Др Искра Аћимовска Малетић, Јавне установе, 2009.
П 209. Др Душица З. Карић, Ризици електронског банкарства и заштита, 2008.
П 251. Др Гордана Мрдак, Акционарство у Србији, 2010.
П 252. Мр Стеван М. Мушицки, Утицај радне средине на успешност производног процеса, 2010.
П 256. Мр Жељко Нинчић, Србија и корупција, 2011.
П 275. Др Гордана Јухас, Секјуритизација, највећа финансијска иновација 20. века, 2011.
П 289. Мр Милош Радуловић, Положај Народне банке Србије у европским интеграцијама Републике Србије, 2011.
П 298. Др Слађана Барјактаровић Ракочевић, Инвестиционо банкарство и тржиште хартија од вредности, 2012.
П 305. Др Виолета Зековић, Улога страних инвестиција у привредном развоју, 2012.
П 318. Др Љиљана Фијат, Мере против прања новца у банкама, 2012.
П 324. Др Маријана Милуновић, Берзе у условима финансијске кризе / Stock Exchanges in Conditions of Financial
Crisis, 2012.
П 353. Мр Гордана Ђ. Радовић, Финансирање пољопривреде у Републици Србији, 2014.
22
П 340. Мр Ивана Петровић, Еволуција регулативе солвентности у осигурању, 2013.
ЕД 5. Др Звонко Сајферт, др Предраг Атанасковић, др Александар Зеремски, Стратегија и управљање
инвестицијама у функцији безбедности саобраћаја, 2008.
ЕД 7. Др Драгољуб Вукосављевић, Монетарна политика у Србији 1981–2006, 2008.
ЕД 9. Др Љиљана Контић, Иновације – изазови за будућност, 2008.
ЕД 21. Др Душица З. Карић, Банке и међународне финансијске институције, 2010.
ЕД 34. Др Гордана Јухас, Криза на хипотекарном тржишту САД, 2012.
ЕД 41. Јелена Божовић, Утицај финансијске кризе на банкарски сектор Србије, 2013.
С 13. Сања Стошић, Приватизација у Србији, 2008.
С 18. Мр Младен Перић, Инструменти тржишта обвезница, 2010.
ИНТ 4. Бојан Милићевић, Методолошки приступ оцени финансијског стања предузећа, 2009.
ИНТ 25. Ведран Томић, Савремена економска криза и утицај на пољопривреду Србије, 2012.
ИНТ 38. Бранка Новчић, Како успешно управљати брендом?, 2013.
ИНТ 42. Марина Влашковић, Планирање иновација, 2013.
маркетинг (19)
Д 299. Др Славица Цицварић Костић, Комуникације и релациони маркетинг: примена у јавној управи, 2011.
А 36. Мр Душко Марић, Позоришни маркетинг, 2000.
А 77. Мр Љиљана Новаковић, Утицај дизајна на конкурентност производа у маркетингу, 2002.
А 81. Мр Весна Талић-Цветојевић, Успешан наступ на сајму, 2002.
А 171. Мр Јелена Ивањац, Изазови еколошког маркетинга, 2006.
А 184. Мр Тамара Властелица, Медијска кампања – публицитет и оглашавање, 2007.
А 207. Мр Катица Радосављевић, Канали маркетинга воћа, 2008.
А 264. Мр Ружица Радуљ, Улога географског порекла у брендирању аграрних производа, 2012.
А 271. Мр Ивана Теодоровић Стојановић, Односи с јавношћу и комуникација са децом као публиком, 2014.
П 12. Др Живка Пржуљ, Култура и предузетништво, 1999.
П 78. Мр Душко Марић, Позоришна продукција, 2003.
П 152. Мр Љубиша Вуковић, Маркетинг у квалитету – процес развијања и управљања производом, 2007.
П 329. Др Милица Костић Станковић, Маркетиншко комуницирање у управљању односима са купцима / Marketing
communications in customer relationship management, 2013.
П 328. Др Маја Ристић, Публика мјузикла, 2014.
ИНТ 28. Драгана Маринковић, Стратегија односа с јавношћу, 2012.
ИНТ 43. Др Марија Јевтић, Маркетинг у превенцији гојазности / Marketing in the prevention of obesity, 2013.
ИНТ 48. Миа Ковачевић, Развој публике у извођачким уметностима /Audience development in performing arts, 2014.
ИНТ 50. Јована Аврамовић Ђорђевић, Савремени токови уметничког тржишта: уметници и нове компетенције
/ Contemporary Trends of Art Market: Artists and New Competencies, 2014.
ИНТ 51. Ива Бубања, Штампани медији у савременој рекламној пракси, 2014.
менаџмент (23)
Д 65. Др Јасмина Омербеговић Бијеловић, Метауправљање и квалитет управљања, 1998.
Д 72. Др Ненад Пенезић, Управљање развојем малих предузећа, 1998.
Д 253. Др Владимир Маринковић, Људски ресурси пред изазовима глобализације, 2009.
Д 301. Др Марко М. Михић, Стратешко управљање пројектима, 2011.
А 180. Мр Милош Јевтић, Лидерство у променама, 2007.
А 201. Мр Тања Милић, Лидерска стратегија новог доба, 2008.
А 206. Мр Марко М. Михић, Пројектно оријентисана организација – процеси менаџмента, 2008.
П 232. Др Небојша Закић, Иновације и менаџмент пословних процеса, 2009.
П 257. Др Предраг К. Никић, Емоционална интелигенција у менаџменту и организационом понашању, 2011.
П 268. Мр Борко Поповић, Системи менаџмента, 2011.
П 299. Др Борислав Пелевић, Менаџмент спортских догађаја, 2012.
П 307. Др Ивана Мариновић Матовић, Награђивање менаџера у банкарском сектору Србије, 2012.
П 323. Др Виолета Зубанов, Улога менаџмент тимова у пословној организацији, 2012.
П 326. Др Сања П. Маринковић, Менаџмент иновација у услугама, 2012.
23
П 338. Др Наташа Петровић, Управљање еколошком подобношћу производа, 2013.
П 347. Др Снежана Виденовић, Коучинг, 2014.
ЕД 4. Др Звонко Сајферт, др Дејан Ђорђевић, др Цариша Бешић, Менаџмент и моћ размене знања, 2007.
ЕД 6. Др Звонко Сајферт, др Дејан Ђорђевић, др Цариша Бешић, Менаџмент – историја и пракса, 2008.
С 17. Др Зоран Вукашиновић, Стратешко планирање у здравству, 2010.
ИНТ 9. Весна Јовановић, Ортопедија и менаџмент, 2009.
ИНТ 14. Јелена Ђуран, Академско предузетништво, 2010.
ИНТ 19. Вељко Мијушковић, Менаџмент ланца снабдевања – модерни концепти и стратегије, 2011.
ИНТ 54. Ивана Стошић, Нематеријална мотивација, 2014.
педагогија (21)
Д 200. Др Наташа Вујисић Живковић, Педагошко образовање учитеља – развијање васпитног концепта, 2005.
А 56. Мр Сунчица Мацура Миловановић, Ромска деца и школа: како истопити грудву?, 2001.
А 190. Мр Ђурђа Гријак, На прагу писмености, 2007.
А 191. Мр Анђелка Булатовић, Предшколство у Црној Гори (1903–2006), 2007.
А 219. Мр Милена Ковачевић, Школа у природи – школа будућности, 2008.
П 24. Мр Гордана Брун, Образовање и васпитање за опстанак, 2001.
П 265. Др Бранка Савовић, Анализа дискурса – методолошки осврт на примену у педагогији, 2011.
П 315. Мр Љиљана Ђуровић, Еколошко васпитање и развој еколошке свести у основној школи, 2012.
П 316. Др Руженка Шимоњи Чернак, Двојезичност и образовање / Dvojjazyčnost’ a vzdelávanie, 2012.
ЕД 8. Лидија Мишкељин, спец., Дечји вртић као извор курикулума, 2008.
ЕД 10. Наташа Милановић, спец., Таксономија и усвајање појмова, 2008.
ЕД 13. Мр Драгиша Радојковић, Модуларизација у средњем стручном образовању, 2008.
ЕД 15. Др Живка Крњаја, Контекст у учењу и подучавању, 2009.
ЕД 38. Др Гордана Ж. Мијаиловић, Игра у предшколском курикулуму, 2012.
С 20. Тања Шијаковић, Одељењски старешина – активности под лупом, 2011.
ИНТ 6. Луција Андре, Педагогија музичког конструкта, 2009.
ИНТ 7. Оливера Каменарац, Развој комуникацијских компетенција – потреба и нужност, 2009.
ИНТ 8. Биљана Лунгулов, Како ученици виде своје наставнике, 2009.
ИНТ 11. Тамара Боровица, Вршњачко образовање – на путу од стратегије до теорије, 2010.
ИНТ 12. Сања Петковска, Идеја универзитета и Болоњски процес, 2010.
ИНТ 49. Далибор Стојановић, Дечја креативност у културно-образовној делатности, 2014.
политикологија (5)
П 76. Др Весна Ђукић Дојчиновић, Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме, 2003.
П 283. Мр Жељко Ј. Лежаја, Заштита културних добара у оружаном сукобу, 2011.
С 24. Милош Хрњаз, Међународни суд правде и употреба силе, 2012.
ИНТ 24. Марко Вековић, Црна Гора и Римокатоличка црква (1622–1878), 2012.
ИНТ 26. Никола Млађеновић, Сукоб генерација и холивудски филм, 2012.
право (35)
Д 13. Др Драган Јовашевић, Фалсификовање исправе – теорија и пракса, 1996.
Д 16. Др Драган Батавељић, Дилеме поделе власти у СРЈ, 1996.
Д 23. Мр Нина Шћепановић, Телесни интегритет и материјална штета, 1997.
Д 33. Др Невена Петрушић, Ванпарнични поступак за деобу, 1997.
Д 143. Др Ранка Рачић, Сукцесија у процесном односу, 2002.
Д 218. Др Предраг Цветковић, Међународно право страних инвестиција, 2007.
Д 251. Др Наташа М. Томић, Ризици и заштита од јонизујућег зрачења, 2009.
Д 261. Др Олга С. Јовић, Права детета – између идеје и стварности, 2009.
Д 262. Др Владимир Боранијашевић, Пресуде у парничном поступку, 2009.
А 1. Мр Желимир Кешетовић, Цензура у Србији, 1998.
А 48. Др Снежана Миладиновић, Легат – кроз правну науку и законодавство, 2000.
А 55. Мр Мирослав Свирчевић, Свитање демократије у Вестминстеру, 2001.
А 94. Мр Татјана Јевремовић, Прекогранична промена седишта друштва у комунитарном праву, 2003.
24
А 97. Мр Наташа М. Томић, Нуклеарна енергија – ризици и контрола, 2003.
А 130. Мр Владимир Боранијашевић, Противизвршење, 2005.
А 138. Мр Олга С. Јовић, Сурогат материнство – нова димензија родитељства, 2005.
А 155. Мр Светлана Ристовић, Полицијски менаџмент у сузбијању криминалитета, 2006.
А 179. Мр Марија Игњатовић, Старатељство над малолетницима – некад и сад / Старателство над
малолетни лица – во минатото и денес, 2007.
П 1. Др Драган Батавељић, Начело поделе власти од античког полиса до модерних држава, 1999.
П 13. Др Драган Јовашевић и Тарик Хашимбеговић, Кривична дела фалсификовања, 2000.
П 28. Др Љубица Мандић, Неблаговремена жалба у ванпарничном поступку, 2001.
П 138. Др Ненад Аврамовић, Страна директна улагања и транзиција, 2006.
П 195. Мр Јелена Шантрић, Кривично право и здравље, 2009.
П 272. Мр Нада Н. Дебељачки, Супсидијарност као начин јавног управљања у условима децентрализације, 2011.
П 312. Др Марина Јовићевић Симин, Интелектуална својина и мала и средња предузећа, 2012.
П 330. Мр Дарко Марковић, Командна одговорност, 2013.
П 341. Мр Дарко Марковић, Заједнички злочиначки подухват /Joint Criminal Enterprise, 2013.
П 356. Мр Денис Перинчић, Остваривање права потрошача, 2014.
П 367. Др Татјана Живковић, Инспекцијски надзор у области заштите животне средине, 2014.
П 366. Др Живорад Рашевић, Забрана дискриминације у приватном праву, 2014.
ЕД 18. Др Драган Батавељић, мр Анка Војводић, Европски федерализам на почетку XXI века, 2009.
ЕД 26. Др Наташа М. Томић Петровић, Право и заштита од јонизујећег зрачења, 2011.
ИНТ 27. Драгана Митрић, Надлежност Међународног центра за решавање инвестиционих спорова, 2012.
ИНТ 44. Мирјана Јешић, Флексибилни облици запошљавања, 2013.
ИНТ 53. Сара Почуча, Осигурање живота у Републици Србији и у свету, 2014.
психологија (26)
Д 74. Др Тамара Џамоња Игњатовић, Психодијагностика и савремени модели личности, 1999.
Д 101. Др Биљана Требјешанин, Психологија патриотизма и обрасци социјализације, 1999.
Д 150. Др Снежана Смедеревац, Говор и личност или говор личности, 2002.
Д 181. Др Марија Зотовић, Стрес и ментално здравље деце: студија последица бомбардовања, 2004.
Д 281. Др Маријана Младеновић, Самомотивација, 2010.
А 13. Мр Иван Јерковић, Превремени полазак у школу – шанса или ризик?, 1999.
А 20. Мр Марија Зотовић, Ратни стрес. Постоје ли отпорна деца?, 1999.
А 22. Мр Јасна Хрнчић, Делинквент или пацијент – студија породичног неуспеха, 1999.
А 25. Мр Драгана Стевовић, Ауторитарност и поглед на свет, 1999.
А 30. Мр Снежана Мирков, Учење учења, 1999.
А 57. Мр Јелена Врањешевић, Промена слике о себи: аутопортрет адолесценције, 2001.
А 178. Мр Јелица Петровић, Емоционални темељи социјалне компетенције, 2007.
А 183. Мр Маријана Младеновић, Представа о себи и мотивација за рад, 2007.
А 192. Мр Ивана Михић, Родитељство у породицама са адолесцентом: фактори квалитета, 2007.
А 199. Мр Јелена Шакотић Курбалија, Психотерапеути – личност и професионални развој, 2008.
А 242. Мр Тијана Мировић, Ране маладаптивне схеме – схеме које праве проблеме, 2010.
А 253. Мр Милица Јовичић, Како остварити задовољство послом?, 2010.
П 25. Мр Бранислав Марковић, Селф психологија и радни савез, 2002.
П 56. Мр Борис Кордић, Здравље и лековитост у савременој психоанализи, 2003.
П 133. Др Зденка Нововић, Веза између депресије и анксиозних стања – један, два или три поремећаја, 2006.
П 227. Др Снежана Филиповић, Групна терапија адолесцената из породица алкохоличара, 2010.
П 229. Мр Гордана Ђигић, Ромска деца и тестови интелигенције, 2009.
П 241. Др Драгана Батић, Деца и развод – перспектива адолесцента, 2010.
П 263. Др Хаџи Милош В. Видаковић, Психолошко аскетски аспекти спорта / Psychological and Ascetic Aspects of
Sport, 2011.
П 271. Др Гордана Никић, Љубав и партнерски односи, 2011.
П 360. Др Јасна Вељковић, Психодрама и промена, 2014.
25
социологија (30)
Д 49. Др Весна Ђукић Дојчиновић, Право на разлике село – град, 1997.
Д 73. Др Дубравка Валић Недељковић, Радијски интервју, 1999.
Д 271. Др Данијела Здравковић, Промене у примарном залеђу: враћање у заједницу, 2010.
Д 282. Др Анђелка Булатовић, Жена Црне Горе кроз вјекове (XVIII–XIX), 2010.
Д 319. Др Војин Видановић, Социјалне последице транзиције у Србији, 2013.
А 26. Мр Неђо Даниловић, Морал војске у грађанском рату, 2000.
А 53. Мр Мирослава Стопић, Етносело – културна вредност Србије / Ethno-village – the Cultural Value of Serbia, 2001.
А 68. Мр Небојша Петровић, Путеви истраживања ауторитарности, 2001.
А 98. Мр Јелена Р. Предојевић, О фертилитету становништва Косова и Метохије, 2003.
А 115. Мр Маја Костић, Утицај демографских чинилаца на поремећаје артикулације, 2004.
А 117. Мр Данијела Здравковић, Тихомир Ђорђевић у кључу српске етносоциологије, 2004.
А 145. Мр Драган Ћаловић, Јосип Броз Тито: студија имиџа, 2006.
А 163. Мр Владан Станковић, Мушко-женски односи кроз векове, 2006.
А 193. Мр Војин Видановић, Социјална интеграција деце без родитељског старања, 2007.
А 213. Мр Наталија Перишић, Социјална политика – изазови и перспективе европеизације, 2008.
А 254. Мр Марко М. Ђорђевић, Културни обрасци у времену медијског спектакла, 2011.
П 55. Др Неђо Даниловић, Снага морала, 2003.
П 115. Мр Душко Томић, Положај СПЦ у конфликту на Косову и Метохији, 2006.
П 194. Мр Хајрадин Радончић, Војска Србије у мировним операцијама Уједињених нација, 2008.
П 277. Др Анђелка В. Булатовић, Црногорка у XX вијеку, 2011.
П 290. Др Славка Л. Драшковић, Кључ успеха – пут ка личном напредовању и богатству, 2011.
П 293. Др Љиљана Манић, Непрофитне организације и јавност, 2011.
П 311. Мр Мирјана Нешић, Ислам и модерна држава, 2012.
П 321. Др Весна С. Црњански, Људски потенцијал и друштвена одговорност у здравственим установама
Србије, 2012.
П 325. Др Ивана Тодевска, Корупција сега и овде / Corruption now and here, 2013.
П 372. Др Данијела Здравковић, Социјални контрасти у пограничју (општина Трговиште), 2014.
ИНТ 1. Данијела Спасић, Карактеристике породичног насиља у Србији, 2009.
ИНТ 15. Марта Томић, Жене у академској професији и мушко окружење – студија случаја, 2010.
ИНТ 39. Бранислава Краговић, Масовни медији у глобалном добу, 2013.
ИНТ 40. Јелена Цвијовић, Мреже интелектуалне дијаспоре и односи с јавношћу / Intellectual diaspora networks and
public relations, 2013.
статистика (13)
Д 114. Др Радојка Малетић, Априорне методе класификације општина у Србији, 2000.
А 64. Мр Радмила Драгутиновић Митровић, Анализа панел серија, 2002.
П 140. Др Анђелија Ивков, Демографска слика Војводине, 2006.
Е 1. Едиција Научници Југославије, 1. свеска (1905–1996), 1999.
Е 2. Едиција Научници Југославије, 2. свеска (1905–1999), 2000.
Е 3. Едиција Научници Југославије, 3. свеска (1905–2000), 2002.
Е 4. Едиција Научници Југославије, 4. свеска (1905–2001), 2003.
Е 5. Едиција Научници Југославије, 5. свеска (1905–2002), 2003.
Е 6. Едиција Научници Србије и Црне Горе, 6. свеска (1905–2003), 2005.
Е 7. Едиција Научници Србије и Црне Горе, 7. свеска (1905–2004), 2006.
Е 8. Едиција Научници Србије и Црне Горе, 8. свеска (1905–2005), 2006.
Е 9. Едиција Научници Србије, 9. свеска (1905–2006) – квалитативни показатељи, 2007.
Е 10. Едиција Научници Србије, 10. свеска (1905–2006), 2008.
туризмологија (12)
Д 102. Др Добрица Јовичић, Туризам и животна средина – концепција одрживог туризма, 2000.
Д 178. Др Снежана Бесермењи, Утицај хидрографских објеката на туризам у Војводини, 2004.
Д 219. Др Анђелија Ивков, Фолклорно наслеђе у туризму Војводине, 2006.
26
Д 332. Др Наташа Секуловић, Кризе и њихов утицај на туризам у Србији / Crises and their impact on tourism in
Serbia, 2014.
А 170. Мр Татјана Пивац, Урбани центри у културном туризму Бачке, 2007.
А 188. Мр Ана Панџић, Дворци Војводине, 2007.
А 195. Мр Ивана Ћурувија, Квалитет услуга туристичких водича / The quality of the service of tour guides, 2007.
А 197. Мр Милош Ћурувија, Фактори развоја туризма на Синајском полуострву, 2007.
А 226. Мр Мирослав Ивановић, Културно наслеђе у туризму југозападне Србије, 2009.
П 34. Др Невенка Пјевач, Ваљевске планине – могућности развоја туризма, 2002.
П 212. Др Лукреција Ђери, Понашање потрошача на туристичком тржишту, 2009.
А 268. Мр Марија Најдић, Емоционално брендирање у туризму, 2012.
филозофија (2)
А 250. Мр Валентина Чизмар, Ниче и афирмација живота, 2010.
ИНТ 23. Мирјана Крнић Ракочевић, Језик и смисао, 2012.
физичка култура (8)
Д 82. Др Душко Илић, Моторна контрола и учење брзих покрета, 1999.
Д 134. Др Зоран Машић, Динамичка чврстоћа – особина човека, 2001.
Д 242. Др Александар Јанковић, Социолошко-психолошке карактеристике фудбалера, 2007.
П 101. Мр Александра Санадер, Ритмичка гимнастика – моделне карактеристике гимнастичарки, 2005.
П 120. Др Станимир Стојиљковић, Ефекти трчања у различитим зонама интензитета, 2005.
П 276. Мр Јован Шурбатовић, Категоризација спортова, 2011.
П 309. Др Веско Драшковић, Хипокинезија – болест савременог човека, 2012.
ЕД 17. Др Душко Илић, мр Жељко Рајковић, Владимир Мрдаковић, др Дарко Митровић, мр Небојша Илић,
Биомеханика и моторна контрола веслања, 2009.
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(81 наслова у 2 дисципне)
језик и књижевност (75)
Д 3. Мр Веселин Марковић, Марсел Пруст и други реалисти, 1996.
Д 5. Мр Наташа Петковић, Британци о Србији – 1900. до 1920, 1996.
Д 54. Др Јелена Косановић, Лаза Костић и естетика романтизма, 1997.
Д 149. Др Павле Секеруш, Les Slaves du Sud dans le miroir français (1800–1850), 2002.
Д 185. Др Ана Вујовић, Француска цивилизација у уџбеницима француског језика, 2004.
Д 255. Др Јасмина Ђорђевић, Енглески језик у вишекултурној Србији, 2009.
Д 257. Dr. Ana Jovanović, Student and teacher attitudes in foreign language instruction, 2009.
Д 272. Др Весна Пилиповић, Обрада и усвајање пасива, 2010.
Д 284. Др Виолета Стојичић, Теорија колокација, 2010.
Д 292. Др Јована Реба Кулаузов, Мистицизам Јеле Спиридоновић Савић, 2011.
Д 337. Др Милица Матић, Сан као стварност у романима Дона ДеЛила, 2014.
А 2. Мр Драгана Чорбић-Вукићевић, Поетика читања – критика прозе 1868–1901, 1998.
А 5. Мр Александра Николић, У потрази за изгубљеним именом – Женски ликови у романима Милоша Црњанског, 1998.
А 10. Мр Марина Марковић, Шекспир и покрет – истраживање елизабетанске конвенције глуме, 1998.
А 16. Мр Ирена Павловић, Владета Поповић – живот и дело, 1999.
А 71. Мр Марија Кнежевић, Лоренс у Италији, 2002.
А 73. Мр Ана Миловановић, Српска бајка у драми за децу, 2002.
А 93. Мр Бисера С. Јевтић, Образовање у схватањима Доситеја, 2003.
А 105. Мр Милица Спремић, Смрт краља Артура сер Томаса Малорија у тумачењима савремене критике, 2003.
А 119. Мр Наташа Каранфиловић, Три лица аустралијске прозе, 2004.
А 132. Мр Горан Зељић, Устаљене конструкције у новинском језику, 2005.
А 137. Мр Јасмина Ђорђевић, Две позоришне револуције – од првих идеја до последица, 2005.
А 146. Мр Соња Филиповић, Изговор и писање рачунарских англицизама у српском језику, 2005.
27
А 168. Мр Јелена Брајовић, Аутобиографска фикција и детињство Маргерит Јурсенар, Натали Сарот и
Маргерит Дирас, 2006.
А 185. Мр Марија Грујић, Бахтин и феминистичка књижевна анализа / Bakhtin and Feminist Literary Analysis, 2007.
А 214. Мр Диана Продановић Станкић, Животиње у пословицама на енглеском и српском језику, 2008.
А 216. Мр Весна Богдановић, Пачворк романи Алис Вокер и Тони Морисон, 2009.
А 221. Мр Оливера Жижовић, Поетика и психологија гротеске, 2009.
А 230. Мр Данијела Прошић Сантовац, Home and School Use of Mother Goose, 2009.
А 231. Мр Сергеј Мацура, Позориште Хенрија Џејмса / Henry James’s Theatre, 2009.
А 246. Мр Златко Грушановић, Три драме Љубомира Симовића, 2010.
А 248. Мр Јована Реба Кулаузов, Женски Исток и Запад, 2010.
А 249. Мр Нина Половина, Лингвистички приступ концепту жене, 2010.
А 257. Мр Виолета Весић, Томас Пејн: кораком независности и трагом људских права, 2011.
П 36. Мр Александра Изгарјан, Непрекинута црна прича, 2002.
П 37. Др Стојан Бербер, Црњански – пролегомена за патографију, 2001.
П 57. Др Ксенија Голубовић Браиек, Пропартиципи – кључ турске синтаксе, 2003.
П 108. Мр Сања Голијанин Елез, Духовни палимпсест песништва Десанке Максимовић, 2005.
П 135. Мр Јелисавета Шафрањ, Анализа дискурса уџбеника енглеског језика, 2006.
П 137. Др Александра Корда Петровић, Од робота до инсеката, 2006.
П 157. Dr Vesna Cakeljić, Identité de la femme noire dans la nouvelle africaine, 2007.
П 159. Мр Милена Ивановић, Прелазност у украјинском и српском језику: функционални аспект, 2007.
П 170. Др Ксенија Ајкут, Турске постпозиције – „речи без значења”, 2007.
П 190. Др Слободан Живковић, Мислилац и свет: епископ Николај Велимировић, 2008.
П 226. Др Јелисавета Шафрањ, Реторичка организација пословне вести, 2009.
П 261. Др Драгана Дробњак, Француски и српски у контакту и контрасту, 2011.
П 308. Мр Драгана Гак, Лорејн Хансбери и (афро)америчка породица, 2012.
ЕД 3. Др Ксенија Ајкут, Пропартиципи – кључ турске синтаксе, 2007.
ЕД 16. Др Слободан Живковић, Достојевски и дело Јустина Поповића, 2009.
ЕД 28. Др Сања Голијанин Елез , Лирски кругови у песничком књижју, 2011.
ЕД 29. Др Милица Спремић, Политика, субверзија, моћ: новоисторијска тумачења Шекспирових великих
трагедија, 2011.
И 1. Мирољуб Јевтовић, Ка бољем учењу читања, 2004.
И 4. Академик Светомир П. Стожинић, Мудрости – светлост векова, 2007.
ИНТ 2. Јелена Лазић, Аспекти темпоралности, 2009.
ИНТ 3. Тијана Спасић, Изгнанство у „Бледу ватру” и „Роман о Лондону”, 2009.
ИНТ 10. Ана Халас, Од „лошег” ка стандардном енглеском, 2010.
ИНТ 21. Александра Петковић, Учење страних језика и мотивација, 2011.
ИНТ 34. Саша Милошевић, Облици глагола прве врсте у српском језику, 2012.
ИНТ 46. Тијана Матовић, Стваралаштво Силвије Плат: страствене апокалипсе једног феникса, 2013.
ИНТ 52. Жељка Јанковић, Un casse-tête linguistique et traductologique : l’imparfait narratif français /
Проблематика аспекта и превођења француског наративног имперфекта, 2014.
Др Јелена Филиповић, Моћ речи – Огледи из критичке социолингвистике, 2009.
Др Милорад Драгојевић, Тишина звона, 2005.
Др Срећко М. Николић, Шкрипе врата нико не отвара, 2006.
Славо Р. Одаловић, Сонети и друге љубавне дуге, 2007.
Др Милорад Драгојевић, Вихор, 2007.
Мирјана С. Јовић, Странпутице, 2007.
Слободан Живковић, Света Катарина на Синају, 2010.
Мирјана С. Јовић, Вештачки људи, 2010.
Слободан Живковић, Драме, ужасно саме, 2010.
Слободан Живковић, Над реком Хамбер, 2010.
Слободан Живковић, Драме... 2, 2011.
28
Љиљана Фијат, Софија од Месеца, 2011.
Slobodan Živković, Over the river Humber, 2012.
Slobodan Živković, Dramas... 2, 2012.
Слободан Живковић, Наших гора глас, 2014.
библиотекарство (6)
Д 27. Мр Невенка Перуновић, Принципи набавне политике у библиотекама, 1997.
А 46. Мр Татјана Манојловић, Позоришне библиотеке и архиви Београда, 2000.
А 149. Мр Драгана Милуновић, Библиотеке за хендикепиране, 2006.
П 148. Мр Весна Булајић, Књижевна националност у УДК, 2007.
П 220. Мр Славица Јанковић, Читаоци у дечјој библиотеци, 2009.
И 7. Станиша Војиновић, Библиографија радова Сергија Димитријевића, 2009.
ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ
(26 наслова у 3 дисциплине)
археологија (2)
Д 52. Др Радмило Петровић, Крстови Византијског царства, 1997.
П 169. Мр Мирко Пековић, Параћинска културна група, 2007.
историја (18)
Д 11. Др Шербо Растодер, Политичке борбе у Црној Гори 1918–1929, 1996.
Д 29. Мр Јасмина Ђорђевић, Драчевица и Риђани средином XVI вијека, 1997.
Д 38. Мр Биљана Шимуновић, Матица српска у Краљевини Југославији, 1997.
Д 50. Др Бранко Надовеза, Балкански социјалисти и балканска федерација, 1997.
А 21. Мр Весна Димитријевић, Историјско на поштанским маркама (1931–1952), 1999.
А 129. Мр Слободан Бјелица, Радикали у Војводини 1919–1929, 2004.
А 147. Мр Мирјана Николић, Радио у Србији (1924–1941), 2006.
П 21. Др Сергије Димитријевић, Комунистичка партија Југославије у легалном периоду њеног постојања
1919–1921. године, 2001.
П 77. Др Сергије Димитријевић, Комунистичка партија Југославије у легалном периду њеног постојања 1919–
1921. године (допуњено издање), 2003.
П 210. Др Мелина Гризо, Дипломатија македонског питања 1919–1934, 2009.
ЕД 31. Др Бранка Протић Гава, Војвођанска гимнастика као феномен свеопште културе (историјски осврт
1851–1991), 2011.
С 16. Маријана Вуковић, Praestate Domino, auctores liberalium litterarum collegimus, 2009.
ЗБ 3. Пет година Задужбине Андрејевић од 1994. до 1999, 1999.
ЗБ 5. Седам година Задужбине Андрејевић од 1994. до 2001, 2002.
ЗБ 6. Десет година Задужбине Андрејевић од 1994. до 2004, 2004.
ЗБ 7. 650 монографија Задужбине Андрејевић од 1994. до 2007, 2008.
ЗБ 8. Најуспешнији проналазачи у Србији 2008, 2008.
ЗБ 9. 800 књига и 15 година Задужбине Андрејевић, 2009.
историја уметности (6)
П 153. Dr Zoja Bojić, Stanislav Rapotec, a Barbarogenius in Australian art, 2007.
П 158. Dr Zoja Bojić, Imaginary homelands, the art of Danila Vassilieff, 2007.
П 354. Др Петрија Јовичић, Феминизам у наративу сликарки, 2014.
ЕД 35. Ивана Женарју, Хероји, политика, свакодневница: илустровани свет Српске Зоре (1876–1881), 2012.
ИНТ 20. Викторија Камилић, Архитекта Светозар Јовановић, 2011.
Александра Милутиновић, Светлост и сенка у импресионизму, 2014.
29
УМЕТНОСТ
(13 наслова у 5 дисциплина)
музикологија (6)
Д 1. Др Јадранка Хофман Јаблан, Симетрија музичког дела, 1995.
А 148. Мр Наталија Мацура, Културна политика у области музике, 2006.
А 252. Мр Мирјана Хајдуковић, Поставка руку у настави виолине, 2010.
ЕД 2. Мирјана Хајдуковић, спец., Музичко дело у настави виолине, 2005.
ЕД 24. Мр Наташа Црњански, Музичка семиотика кроз D-S-C-H, 2010.
С 30. Наталија Јовић, Александер техника и примарни инструмент / Alexander technique and primary instrument, 2014.
филм (4)
П 260. Мр Ана Ђурковић, У трагању за изгубљеном истином, 2011.
А 263. Мр Александра Миловановић, Имагинарно поље филмске слике, читање и интерпретација, 2011.
А 265. Мр Сандра Николић, Нарација и савремени филм: холивудски модел, 2012.
ИНТ 5. Биљана Радовић, Преживљавање филма, 2009.
примењена уметност
А 110. Мр Сања Драгутиновић Коматина, Конзервација зидних слика у гробницама и пећинама, 2004.
стрип
А 42. Мр Аница Туцаков, Стрип у Србији 1975–1995, 2000.
театрологија
А 47. Мр Миомир Петровић, Ослобођење драме, 2000.
САВЕТОВАЊА
(3 наслова)
ЗБ 1. и ЗБ 2. Водни ресурси слива Велике Мораве и њихово коришћење, I саветовање, 1998.
ЗБ 4. Водни ресурси слива Велике Мораве и њихово коришћење, II саветовање, 2000.
УНОСНА ЗАНИМАЊА
(4 наслова)
Л 1. Мирољуб Јевтовић, Зелена ризница, 2004.
Л 2. Др Радош М. Павловић и мр Радосав Јевђовић, Зачинско поврће, 2002.
Л 3. Др Зоран Марковић и др Вера Митровић Тутунџић, Гајење риба, 2003.
Л 4. Божана Караман, Гајење пужева, 2003.
ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА
(9 наслова)
ИНТ 22. Мирела Томаш, Органска производња хране и сертификација, 2011.
ИНТ 30. Милош Павловић, Водни ресурси у органској пољопривреди, 2012.
Л 5. Др Бранка Лазић, Органско повртарство, 2011.
Л 6. Др Владан Богдановић, Козарство – приручник за успешно гајење коза, 2011.
Л 7. Др Слободан Миленковић, Органска производња јагодастог воћа, 2011.
Л 8. Др Нада Кораћ, Органско виноградарство, 2011.
Л 9. Др Радосав Јевђовић, Органска производња лековитог биља, 2012.
Л 10. Др Снежана Ољача, Органска пољопривредна производња, 2012.
Л 11. Др Радосав Јевђовић, Производња и дорада семена неких лековитих биљака, 2013.
30
МАТУРСКИ РАДОВИ
ЗБ 10. Матурски радови школска 2011/2012. година, 2013.
ЗБ 11. Матурски радови школске 2012/2013. године, 2014.
МЕТОДОЛОГИЈА
Стандарди издавачке делатности Задужбине Андрејевић, 2013.
Напомена:
Радови промовисани у новембару 2014. подвучени су линијом.
Када поручујете књиге, молимо да наведете ознаку уписану испред имена аутора
(пример: Д 1, П 21, А 42, С 16, ИНТ 8...).
31
Слике са свечаног скупа одржаног 27. новембра 2014. у Задужбини Илије М. Коларца.
32
Download

bilten zadužbine