СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ (ФИЗИОТЕРАПЕУТ) ‐ основне студије 1. година Први семестар Назив предмета: АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА СА МЕДИЦИНСКОМ ЕТИКОМ БИОМЕХАНИКА Препоручена литература: Анатомија човека, Марјан Бошковић Основи физиологије човека, Душан Митровић и сарадници Социјална медицина са здравственом статистиком и биоинформатиком, Гордана Арсић‐Комљеновић, Христо Анђелски 1. Основи социјалне псиохологије‐ Рот Н., Београд 2. Медицинска етика‐ Марић Ј., Београд 2003.. 1. Ј.Симоновић, Ј. Вуковић, Д. Ристановић, Р.Радовановић, Д.Попов, Биофизика у медицини, Београд, Медицински факултет, поглавље: БИОМЕХАНИКА 2. Николић В., Худец М. Принципи и елементи биомеханике, Школска књига, Загреб, 1988. (одабрана поглавља) 3. Мејовшек М., Биомеханикан спорта, Приручник за спортске тренере, Загреб, 1997. 4. Нордин М., Франкел ВХ., Басиц биомецханицс оф мускулосцелетал сyстем, Пхиладелпхиа, Лондон; Леа&Фебигер 1989. 5. Садржаји у еле. форми 1. година Други семестар Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПАТОЛОГИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА КИНЕЗИОЛОГИЈА *** ЗДРАВСТВЕНА НЕГА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Препоручена литература: 1. „„Сурвивал Енглисх“, Оxфорд Университy Пресс, Оxфорд, 2000. 2. Љ.Јовковић „Мастеринг Енглисх Граммар анд Струцтуре“, Београд, 2002. 3. Садржаји у еле. форми 1.
Патологија, Даница Вукићевић и сарадници, 2010. 2.
Онколошка патологија, Мирослав Опрић, 1995. 3.
Патологија за студенте више медицинске школе, Вујадин Татић, 1999. 4.
Патологија срчаних валвула, Вујадин Татић, 2010. 1. Фармакологија, Владислав Варагић и Миленко Милошевић 2/
Др Живојин Зец: Основи кинезиологије. 3/
Др Слободан Николић:, С. Вучуревић: Практикум из кинезиологије.
1. Вера Коњикушић, Нада Коцев: Здравствена нега у процесу рехабилитације, Чигоја штампа, Београд 2005. 2. Садржаји у еле. форми Изборни предмети у 1. години: Назив предмета: ПСИХОМОТОРНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА БИОЛОШКЕ ОСНОВЕ ПОНАШАЊА Препоручена литература: Психомоторни развој детета, Вера и Никола Иланковић, 2009. Рестауративна психијатрија 2, Вера и Никола Иланковић, 2001. 2. година Трећи семестар Назив предмета: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА*** Препоручена литература: 1. Иланковић В, Иланковић Н.: Рестауративна кинезитерапија, Београд, 2001 2. Иланковић В, Иланковић Н.: Психомоторни развој детета, Београд, 2001. и 2004. ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ МЕДИЦИНЕ ОПШТА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА*** Интерна медицина, Лелица Тодоровић, 2009. ХИРУРГИЈА СА ОРТОПЕДИЈОМ 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 1. М. Јевтић, В. Весовић‐Потић; Физикална медицина, Медицински факултет, Крагујевац,1997 2. В. Михајловић; Основи физикалне медицине, Медицинска књига, Београд,1992 3. Крузен ФХ; Хандбоок оф Пхyсицал Медицине анд Рехабилитатион ВБ Саундерс Цомпанy, Пхиладелпхиа, 1997 Стевовић Д: ХИРУРГИЈА, савремена Администрација,Београд 2000. Вишњић М: ХИРУРГИЈА, Просвета,Ниш,2005. Домазет Н. ХИРУРГИЈА СА ОРТОПЕДИЈОМ И ТРАУМАТОЛОГИЈОМ, ИКА’’Тачка’’, Београд Ратна хирургија, Владислав Степић и сарадници, 2001. Хирургија Једњака, Зоран Герзић, 1998. Хирургија урогениталних органа, Сава Петковић, 1950. Абдоминална хирургија: питања и одговори, Стојан Секулић, 2007. 1. Стеван Јовић: Неурорехабилитација, "Филип Вишњић", Београд, 2004. 2. Борис Недвидек: Основи физикалне медицине и медицинске рехабилитације, Медицински факултет, Нови Сад, 1986.. 3.Милован Стевановић: Медицинска рехабилитација телесно‐
инвалидних лица,ГИП "Култура", Београд, 1990. 4. Крусенс’с Ханбоок оф Псyсицал Медицне ан рехабилитатион 5. Неуроортопедија и неурорехабилитација, Александар Раичевић, 2004. 6. Орална рехабилитација и говор, Ана Петровић, 2002. 2. година Четврти семестар Назив предмета: НЕУРОЛОГИЈА Препоручена литература: 1.
Левић З.: НЕУРОЛОГИЈА, Београд, 2003. 2.
Ратна неурологија, Братислав Магдић, Бранко Раичевић, Перо Умићевић, Стеван Петковић, 2001. 3.
Бихевиорална неурологија мождане трауме, Драган Павловић, 1999. 4.
Корелативна неуроанатомија и функционална неурологија, Јосепх Цхусид, 1979. 5.
Клиничка неурологија, Боривоје Радојичић, 2006. МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СА НЕУРОПСИХОЛОГИЈОМ КЛИНИЧКА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 1 *** Садржаји у еле. форми 1. М. Јевтић, В. Весовић‐Потић; Физикална медицина, Медицински факултет, Крагујевац,1997 2. В. Михајловић; Основи физикалне медицине, Медицинска књига, Београд,1992 3. Крузен ФХ; Хандбоок оф Пхисицал Медицине анд Рехабилитатион ВБ Саундерс Цомпану, Пхиладелпхиа 1997. 4. Садржаји у еле. форми 1. Иланковић В, Иланковић Н.: Рестауративна кинезитерапија, Београд, 2001 КЛИНИЧКА КИНЕЗИТЕРАПИЈА 1 *** 2. Иланковић В, Иланковић Н.: Психомоторни развој детета, Београд, 2001. и 2004. Изборни предмети у 2. години: Назив предмета: ОСНОВИ РАДНЕ ТЕРАПИЈЕ. СПОРТ КОД ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Препоручена литература: Основи радне терапије, Слободан Николић 1. Стевановић М., Нецић М.: Спорт и рекреација у рехабилитацији инвалида 2. Јевтић М.: Физикална медицина и рехабилитација /поглавље‐физиотерапеутски аспекти спортских активности у старости/ 3. Котуровић Љ., Јеричевић Д.: Корективна гимнастика 3. година Пети семестар Назив предмета: ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ СА МЕНТАЛНОМ ХИГИЈЕНОМ ПСИХИЈАТРИЈА Препоручена литература: Психологија личности и ментална хигијена, Неда Субота и Лана Марија Иланковић, 2009. 1. Проф.др сц.мед. Ј.Марић: Клиничка психијатрија, XИ прерађено и допуњено издање, Београд, 2005. 2. С.Морић‐Петровић и сар. Психијатрија, Мед.књига Београд‐Загреб, 1987 3. Ратна психијатрија са менталном хигијеном, Прерадовић и група аутора, 2001. 4. Психијатрија: практикум, дијагностика, терапија,Димитрије Миловановић, 1978. 5. Психијатрија за дефектологе, Андреја Крајгер Гузина, 1995. 6. Психијатрија са медицинском психологијом, С. Стојиљковић, 1962. 7. Практикум психијатрија са негом, Дивна Кекуш, 2004. 8. Психијатрија 1, Предраг Каличанин, 2002. 9. Психијатрија 2, Предраг Каличанин, 2002. 10. Психијатрија 3, Предраг Каличанин, 2002. 1. Крузен ФХ; Хандбоок оф Пхyсицал Медицине анд РехабилитатионВБ Саундерс Цомпанy, Пхиладелпхиа, 1997 ПРОТЕТИКА И ОРТОТИКА 2. З Цонић: Основе физикалне медицине и рехабилитације,Науцна књига, Београд, 1980 1. М. Јевтић, В. Весовић‐Потић; Физикална медицина, Медицински факултет, Крагујевац,1997 2. В. Михајловић; Основи физикалне медицине, Медицинска књига, Београд,1992 3. Крузен ФХ; Хандбоок оф Пхисицал Медицине анд Рехабилитатион ВБ Саундерс Цомпану, Пхиладелпхиа 1997. КЛИИЧКА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА 2 *** 1. Иланковић В, Иланковић Н.: Рестауративна кинезитерапија, Београд, 2001 КЛИНИЧКА КИНЕЗИТЕРАПИЈА 2 *** 2. Иланковић В, Иланковић Н.: Психомоторни развој детета, Београд, 2001. и 2004. 3. година Шести семестар Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Препоручена литература: 1. Група аутора:Методологија НИР.Веларта,Београд,1999. Допунска: 2. Вучковић‐Декић Љ,Миленковић П,Шобић В.Етика научноистраживачког рада у биомедицини.Српско лекарско друштво‐Академија медицинских наука, Медицински факултет универзитета у Београду,2002. 3. Садржаји у еле. форми Изборни предмети у 3. години: Назив предмета: ИНТЕГРАЛНА И ИНТЕГРАТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНО ЗАКОНОДАВСТВО Препоручена литература: 1. Иланковић В. и Н.: Рестауративна кинезитерапија, Београд, 2004. 2. Иланковић Н. и В. : Рестауративна психијатрија 2, Београд, 2001. 3. Иланковић В. и Н. : Психомоторни развој детета, Београд, 2004. 1. Тимотић Боривоје, Анђелски Христо: Здравствено законодавство, Елит‐Медица, Београд, 2004. 2. Група аутора: Социјална медицина, Београд, 2001. Допунска: 3. Марић Јован, Медицинска етика, X допуњено издање, Центар за издавачку делатност Феријалног савеза Србије, Београд, 2000. 
Download

Високи струковни терапеут