CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Konference
Vzdělání a uplatnitelnost.
Co (ne)můžeme dát našim studentům
29. a 30. ledna 2015, Umělecké centrum Konvikt, Olomouc
1
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Organizátor konference
Katedra psychologie a Katedra aplikované ekonomie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Partneři konference
Česká asociace studentů psychologie - ČASP, o. s
Nakladatelství Portál
Předseda programového výboru:
Předseda organizačního výboru:
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Programový výbor:
Výkonný manažer:
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Ing. Jiří Klvač, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Řehan
Organizační výbor:
Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Franc
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Mgr. Lucie Vavrysová
Bc. Jaroslava Suchá
Bc. Martin Nevřela
Eva Švidrnochová
Jan Střelec
Tomáš Krám
Fotografka:Bc. Kateřina Böhmová
2
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Záštitu nad konferencí převzali:
prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci
doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Místo konání konference
Umělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc 771 80
Barokní budova bývalého jezuitského Konviktu je jednou z nejstarších součástí olomoucké
univerzity. Po její náročné a velkorysé rekonstrukci získala Univerzita Palackého prostorný
historický komplex s mnoha originálními prostorami. Pět uměnovědných a uměnovýchovných kateder filozofické a pedagogické fakulty tak dostalo nové posluchárny, ateliéry, studia,
reprezentativní konferenční sály pro mezinárodní setkání a pracovny pro své studenty a pedagogy. Historické centrum Olomouce bylo současně obohaceno o další středisko vzdělanosti,
kultury a umění.
Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným výuce a výzkumu, ale
je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Osobnosti a soubory zde vystupující jsou spojeny s odborným zaměřením zdejších pracovišť a s jejich styky s umělci a
odborníky z České republiky i ze zahraničí. Olomoučané a turisté zde navštěvují filmová a
divadelní představení, koncerty v koncertní síni v Kapli Božího Těla i výstavy instalované v
rozlehlých chodbách. Umělecké centrum UP je otevřeno i o prázdninách pro konání letních
škol, divadelních přehlídek a výtvarných plenérů.
Přednáškové místnosti
Auditorium maximum, místnost č. 109
Carolina 009
3
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Katedra psychologie Filozofické fakulty je odborné pracoviště Univerzity Palackého, která je
druhou nejstarší univerzitou v českých zemích. Historie olomouckého vysokého školství začíná r. 1566 zřízením jezuitské koleje, která o šest let později získala práva jako jiné evropské
univerzity. Novodobá historie univerzity se datuje od roku 1946, kdy došlo k obnovení její
činnosti. V dnešní době má univerzita osm fakult, které navštěvuje více než 21 tisíc studentů.
Svým dominantním postavením dává Univerzita Palackého historické Olomouci charakter
typického univerzitního města. Atraktivní prostředí starobylého města a jeho inspirující kulturní duch se doplňují s moderními metodami bádání, které vědecká pracoviště fakult nabízejí.
Katedra psychologie se profiluje ve třech základních okruzích:
● vzdělávání
● vědecko-výzkumné aktivity
● praktická výuka
Katedra psychologie nabízí několik odlišných forem studia oboru psychologie:
●
●
●
●
●
Bakalářské jednooborové prezenční studium;
Magisterské jednooborové prezenční studium;
Bakalářské kombinované studium;
Magisterské navazující kombinované studium;
Postgraduální studium (klinická psychologie a pedagogická psychologie).
Vedle základního vzdělání v psychologických vědách katedra nabízí programy celoživotního vzdělávání (psycholog ve zdravotnictví, psychologie pro učitele středních škol,
práce školního specialisty na ŽS a SŠ, postgraduální vzdělání v dopravní psychologii, základy
krizové intervence pro poradenské pracovníky ve školách a další) a kvalifikační programy
(rigorózní a habilitační řízení).
V současnosti je výzkum na Katedře psychologie rozdělen do následujících oblastí:
• Kognitivní (obecná) psychologie
• Vývojová psychologie a psychologie rodiny
• Sociální psychologie a psychologie osobnosti
• Poradenská, pedagogická a školní psychologie
• Klinická psychologie, diagnostika a psychoterapie
• Psychologie práce, organizace a dopravní psychologie
4
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
• Metodologie, statistika a experimentální psychologie
Bližší informace o katedře psychologie FF UP se dozvíte na webových stránkách:
http://psych.upol.cz/
Kontaktní adresa:
Katedra psychologie
Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc
Tel: +420 585 633 501, E-mail: [email protected]
5
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Katedra aplikované ekonomie
Katedra aplikované ekonomie vznikla v roce 1998 původně jako Kabinet aplikované ekonomie za účelem zajištění výuky ekonomických disciplín na Filozofické fakultě. Rozhodujícím
mezníkem byl rok 2005, kdy katedra získala akreditaci bakalářského a posléze také magisterského studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia, který se tak stal prvními ekonomickými studiemi na Univerzitě Palackého v její historii vůbec.
KAE FF UP nabízí bakalářské a magisterské navazující dvouoborové studium APLIKOVANÁ EKONOMICKÁ STUDIA.
Svým studentům a absolventům KAE nabízí:
Náplň studia orientovanou na praxi
Součástí studijních plánů jsou odborné stáže ve firmách v ČR i zahraničí - zadávání témat
diplomových prací dle požadavků partnerských organizací a firem z regionu - výuku odborníky z praxe - možnost zapojit se do mezinárodní organizace AIESEC.
Progresivní metody výuky
Kvalitně vybavené učebny včetně možnosti zápůjčky notebooků pro studenty - využívání ICT
včetně sociálních sítí ve výuce - pravidelnou výuku v prostředí Second Life - kurzy zaměřené
na soft skills - možnost přípravy komplexního business plánu - kurzy projektového managementu - možnost zapojit se do grantových projektů na FF UP i mimo ni - spolupráce s Vědeckotechnickým parkem UP a Podnikatelských inkubátorem.
Výuku v souladu se současnou úrovní znalostí na mezinárodní úrovni
Kurzy vedené zahraničními odborníky v angličtině - široké spektrum studijních stáží na zahraničních univerzitách spojené s bohatou nabídkou grantové podpory - kurzy reflektující
aktuální trendy v oblasti vědy a výzkumu - dovednostní semináře motivující studenty k vlastní vědeckovýzkumné činnosti - možnost aktivně vystoupit na mezinárodní konferenci a publikovat na odborné úrovni.
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katedra aplikované ekonomie
Křížkovského 12
771 80 Olomouc
dočasné sídlo katedry: tř. Svobody 26
e-mail: kae(at)ff.upol.cz
tel.: +420 585 633 317
6
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Doprava na místo konference
Umělecké centrum Konvikt se nachází v centru Olomouce (Univerzitní 3, Olomouc).
Z autobusového nádraží jede tramvajová linka č. 4, výstupní stanice Náměstí Republiky.
Z vlakového nádraží jede tramvajová linka č. 2, 3, 4, 6, výstupní stanice Náměstí Republiky.
Poté po cca 5 minutách pěší chůze dorazíte do Uměleckého centra Konvikt.
Placené parkoviště naleznete hned na Náměstí Republiky nebo v podzemním, krytém parkovišti Hanáckého pluku 1153/4, Olomouc.
Večerní program pro účastníky konference
První den konference, ve čtvrtek 29. 1. 2015, proběhne od 20:00 společenský program s rautem. Samotná restaurace M3 bude otevřena pro účastníky konference od 19:00. Večerem bude
provázet ECCE MUSICA proměnlivé seskupení, věnující se především interpretaci staré
hudby.
Doprava k M3
Od hlavního nádraží tramvajová linka č. 2,3,4,6. Zastávka U Bystřičky. Nebo stejné tramvajové linky z Náměstí republiky, směr hlavní nádraží. M3 je rohovou restaurací u řeky Moravy. Z uvedené tramvajové zastávky je to cca 5 minut směrem k centru po pravé straně.
7
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Program konference
29. ledna 2015
8.30 – 18:00 Registrace (předsálí Auditoria), registrace běží po celou dobu konference
Místnost (Auditorium, místnost č. 1009)
9:30 – 11:30 Uplatnitelnost absolventů a vzdělávání
Uplatnitelnost absolventů UP (Petr Bilík)
Představení projektu „MBA“ (Matúš Šucha)
Národní (a evropská) kritéria výstupů ze vzdělávání psychologů (Vladimír Řehan)
Význam nepraktického vzdělávání pro praxi (Stanislav Štech)
Diskusní fórum o uplatnitelnosti absolventů
11:30 – 11:45 Přestávka
11:45 – 13:15 Kariéra pro 21. století: možnosti a jejich (ne)výhody (Michal Martoch)
13:15 – 14:30 Oběd
14:30 – 16:00 Podnikatelské prostředí a nové možnosti podnikání
Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí – příklad ČNB (Jiří Rusnok)
Co to znamená byt digitálním nomádem? (Daniel Hastík)
16:00 – 16:15 Přestávka
16:15 – 17:00 Střet ekonomik, lidí a zbraní (Aleš Michl)
17:00 – 18:00 Employability, psychological literacy
Employability of university graduates (Jacqui Taylor)
Activities how to improve the psychological literacy (Jacqui Taylor)
17:00 – 18:00 Co nás zastavuje na cestě za našimi cíli? (Petr Jurník, workshop, místnost Carolina)
od 20:00 Společenský večer s rautem (M3 - Masarykova třída 889/3), restaurace bude otevřena pro účastníky konference od 19:00 hod.
8
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
30. ledna 2015
místnost Auditorium, č. 109
9:00 – 10:30 Absolventi a jejich kompetence
Znalosti a dovednosti absolventů studia psychologie v realitě klinické praxe (Zdeněk Kolařík)
Zkušenosti s absolventy studia psychologie v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
p.o. Zlín (Jarmila Hasoňová)
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:15 Nemáte co napsat do CV? Prodejte svůj potenciál (Ivana Olivová, workshop, Auditorium Maximum)
12:15 –13:00 Přestávka
13:00 – 14:30 Najdi své místo (Jaroslav Procházka, workshop, místnost Carolina 009)
15:00-16:30 Cesta k úspěšnému absolventovi začíná u uchazeče úspěšného u přijímacích zkoušek
na VŠ (Miroslav Charvát, Lucie Viktorová)
Klíčové kompetence absolventů projektu MBA (Matúš Šucha)
16:30 –17:00 Slavnostní ukončení konference
Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny v programu.
Za název a abstrakt příspěvku odpovídá autor.
9
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Přípěvky konference
(řazeno abecedně)
Uvádíme abstrakta, které jsme měli od autorů k dispozici.
Co nás zastavuje na cestě za našimi cíli?
PETR JURNÍK
Petr se více než 15 let zabývá prací s lidmi, kteří hledají změnu finanční situace a životního
stylu. Na této přednášce bude sdílet své zkušenosti v práci s lidmi, jejich motivaci, proč začínají pracovat na změně a proč jich tolik skončí v půli cesty.
Trh je zaplaven knihami, semináři a workshopy o tom, jak si co nejlépe sestavit svůj seznam
cílů. Na této přednášce budeme mluvit o tom, proč, přes všechnu tu „motivaci“, 99% lidí
svých (nejen pracovních) cílů nikdy nedosáhne a jaké vlastnosti mají ti, kteří patří do onoho
„šťastného“ jednoho procenta.
Kariéra pro 21. století: možnosti a jejich (ne)výhody
MICHAL MARTOCH
Svět se rychle mění a s ním se samozřejmě mění i přístup k práci i vydělávání peněz. Každý z
nás stojí v životě před rozhodnutím, jestli chce pracovat v roli zaměstnance, který může mít tu
svobodu chodit domů s prázdnou hlavou, nebo dává raději přednost řídící funkci v pozici manažera či upřednostňuje nezávislost na volné noze. Možná také někteří z vás preferují přijmout zodpovědnost nejen za sebe, ale také za jiné lidi v roli podnikatele. Anebo byste se
chtěli stát investorem, který umí peníze množit bez vlastního přičinění. Jak se dnes věci skutečně mají bez obalu se dozvíte nejen z mé vlastní zkušenosti zaměstnance, manažera nadnárodní firmy, volnonožce, podnikatele se zaměstnanci i drobného investora, ale také z příběhů
jiných úspěšných či neúspěšných lidí.
Michal již 9 let (spolu)pracuje na dálku nezávisle na místě a čase se zákazníky a kolegy z celého světa. Současně bydlí ve vznikajícím vesnickém cohousingu 9 Pramenů ve Starém Jičíně, na místě, které miluje a kde si vytváří cestu k soběstačnosti. Zde by měla také většina sousedů pracovat z domova. Se ženou Monikou podporuje dceru Elu, aby našla svůj talent a silné
stránky a mohla být v životě skutečně šťastná. Více o michalovi: www.michalmartoch.cz.
10
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Najdi své místo
JAROSLAV PROCHÁZKA
Studenti, ale i spousta zaměstnanců se neustále ptá a hledá, v čem jsou dobří, co jsou jejich
silné stránky, čemu by se měli věnovat? Zároveň mnoho lidí v dnešní době zkouší realizovat
své nápady, ať už ve firmách či formou podnikání. Hodně z nich ale neuspěje, různé výzkumy
říkají 70-90%. Kde je problém? Jak postupovat? Klíčem je viditelná hodnota a ověřování v
praxi. V tomto přibližně 4h workshopu vytvoříme týmy podle hodnot, zájmů i dovedností
účastníků a naučíme se metodou Lean startup popisovat, ověřovat, realizovat a upravovat
nápad v praxi. Účastníci si v týmu najdou svoje místo a naučená dovednost jim pomůže být
úspěšnější jak v dnešním zaměstnání, tak v podnikání.
Jaroslav je IT mentor a lektor soft-skills a kreativních workshopů, kterého baví podporovat
lidi v hledání toho, kde jim to nejvíc sedí a firmy v inovacích, doručování skutečné hodnoty a
změně kultury. Pro začínající podnikatele, ty, co se chtějí zlepšit už existující podnikání, ale i
zaměstnance vede podnikatelský inkubátor ve Viva Ostrava a stejné aktivity organizuje i pro
studenty vysokých škol v Ostravě. Poznal a pracoval v několika malých a středních českých
firmách, institucích i velkých mezinárodních korporacích. Spolupořádal a vytvářel konference
Kvalita ve vzdělávání, Konference o talentu ve Viva Ostrava či připravovaný Ostravský
TEDx. O své zkušenosti se rád dělí také v několika knihách, e-knihách či jako garant pisatel
HRkavarna.cz. K zastižení je na emailu [email protected]
Info a odborný blog: www.differ.cz
Viva Inkubátor: inkubátor ve Viva Ostrava
O podnikání: Nedávné vystoupení v ČT
Národní (a evropská) kritéria výstupů ze vzdělávání psychologů
VLADIMÍR ŘEHAN
Sdělení podá informaci o tvorbě národního rámce požadovaných výstupních kompetencí
(znalostí, dovedností a způsobilosti) ve vzdělávání psychologů, korespondenci s požadavky
Europsycholog a jejich aplikaci při úpravách studijního programu Psychologie na FF UP
Olomouc. Dále popíše implementaci kritérií kvality v koncipování, výuce a hodnocení každé
jednotlivé disciplíny výuky na příkladu z oblasti klinické a pracovní psychologie. V závěru
autor otevře prostor pro komparaci „představ akademiků“ a „očekávání praktiků“.
11
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
Autor je absolvent psychologie v Olomouci, 20 let pracoval jako klinický (a poradenský) psycholog v praxi, nyní uzavírá 25 let působení na Katedře psychologie FF UP Olomouc, kterou
také cca 18 roků vedl, vykonával funkce proděkana, děkana a prorektora. Po příchodu na VŠ
se snažil zkušenosti z praxe uplatnit při změnách ve studijní nabídce oboru psychologie tak,
aby se posílila uplatnitelnost absolventů v měnících se požadavcích „trhu práce“.
Nemáte co napsat do CV? Prodejte svůj potenciál.
IVANA OLIVOVÁ
Workshop, kde se dozvíte kdy je čas začít budovat svoji profesní historii, že absence praxe a
zkušeností nejsou zaměstnavateli vnímány tak citlivě jako neochota, pasivita nebo přeceňování schopností. Proč na vedení firmy uděláte při pohovoru větší dojem deseti lety strávenými
ve skautu než červeným diplomem. A kde společně zjistíme, které znalosti a dovednosti budou budoucím zaměstnavatelem oceňovány a které vůbec nezaberou. Workshop, kde budete
mít příležitost si vypracovat vlastní desatero osobní strategie, jak hledat nové pracovní místo.
Ivana je nezávislým konzultantem pro personální procesy v organizacích. Za svoji profesní
historii nasbírala hodně důležitých pracovních zkušeností, které ji přivedly až na manažerské
pozice v mezinárodních korporacích. V tvrdém světě mezinárodního obchodu vedla pracovní
týmy a získala tak další důležité kompetence. Ty nyní využívá ve prospěch zejména českých
firem: specializuje se na ověřené, praktické a efektivní poradenství v oblasti recruitmentu,
rozvoje talentů, kariérního růstu zaměstnanců a pomáhá organizacím nastavovat firemní procesy pro zvýšení konkureční výhody. Ivana je lektorskou soft skills a kariérním poradcem.
Její velkou profesní radostí je odhalování skrytého potenciálu v lidech. Smysl své práce vidí v
propojování dvou světů: světa představ, očekávání a potřeb zaměstnanců se světem požadavků a výkonu zaměstnavatelů.
Více se můžete dozvědět na: www.viaoliva.cz
Zkušenosti s absolventy studia psychologie v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. Zlín
JARMILA HASOŇOVÁ
Ředitelka Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve Zlíně.
Příspěvek se věnuje problematice připravenosti absolventů na požadavky budoucí práce v
institucích a organizacích odpovídajícího typu. V úvodu budou prezentovány služby Centra
poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvkové organizace, působícího na území
Zlínského kraje, v souvislosti s možnostmi uplatnění absolventů studia psychologie. V pří-
12
CZ.1.07/2.2.00/28.0138
Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a psychologických studijních programů
spěvku budou prezentovány zkušenosti psychologů organizace - absolventů mj. také Katedry
psychologie FF UP v Olomouci, zaměřené na míru propojení teoretického vyučování s praxí.
Znalosti a dovednosti absolventů studia psychologie v realitě klinické praxe
ZDENĚK KOLAŘÍK
Klinický psycholog, dětský klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec.
Anotace příspěvku: zkušenosti s absolventy studia psychologie a jejich znalostmi a dovednostmi s ohledem na potřeby praxe. Jaká jsou očekávání zaměstnavatele a jaká je realita?
13
Download

Bulletin abstraktů