T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği
İLAÇ HATALARI VE İSTENMEYEN
REAKSİYONLAR İLE İLGİLİ LİSTELER
Doküman Kodu: YÖN.LS.01
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi: 00.00.00
Sayfa No: 1 / 4
YAZILIŞI, SÖYLENİŞİ BENZEYEN İLAÇLAR:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ASPİRİN
DİFİLİN
İSOPTİN
PREDNOL
KAPTORİL
ADEDPİRON
ALDOLAN
CORDORON
PREDNOL
ASPİRİN
CORDORON
AMİNOCARDOL
SODYUM BİKARBONAT
AMİODARON
DOPAMİN
ATROPİN
DİGOKSİN
İSORDİL
NORODOL
MUSCORİL
AKİNETON
ANDOLAR
ONADRON
PREDNİSOLON
CORASPİN
CORASPİN
NORODOL
SODYUM KLORÜR
AMİNOFİLİN
DORMİCUM
ETKİLEŞİMİ TEHLİKELİ İLAÇLAR:
1
2
3
4
5
6
7
Warfarin + NSAİ (Asetilsalisilik asid, Paracetemol, Metamizol sodyum)
Warfarin + Fenitoin
ACE İnhibitörü 9 Delix + Potasyum Preparatı
ACE İnhibitörü + Delix + Spirinolakton
Digoxin + Amiodorone
Digoxin + Verapamil
Teofilin + Kinolon grubu antibiyotikler
HAZIRLAYAN
Kalite Birimi
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Direktörü
İl Ambulans Servisi Başhekimi
Ahmet KARAÇOCUK
Dr. Ülkü Dilek KUTLUCA
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği
İLAÇ HATALARI VE İSTENMEYEN
REAKSİYONLAR İLE İLGİLİ LİSTELER
Doküman Kodu: YÖN.LS.01
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi: 00.00.00
Sayfa No: 2 / 4
YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLAR:
İLAÇ GRUBU
1. Adrenerjik Agonistler
İLAÇ İSMİ
ANTİDOT
Adrenalin (Epinefrin)
Propofol
Sevorane
2. Anestezikler
Forane
Pental Na
Dormicum
3. Analjezik
4. Asetilkolin Antagonisti
5. Insulin IV
6. IV Heparin
Duragesic
Atropin
Humulin
Glucagen
Nevparin
Protamin
Dobutamine Flk
Dopamin Ampul
İsoptin amp
Digoxin amp/tb
7. Kardiyovasküler İlaçlar
Diltizem amp/tb
Perlinganit amp
Jetocain
Beloc amp
HAZIRLAYAN
Kalite Birimi
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Direktörü
İl Ambulans Servisi Başhekimi
Ahmet KARAÇOCUK
Dr. Ülkü Dilek KUTLUCA
Doküman Kodu: YÖN.LS.01
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi: 00.00.00
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği
İLAÇ HATALARI VE İSTENMEYEN
REAKSİYONLAR İLE İLGİLİ LİSTELER
Sayfa No: 3 / 4
Efedrin amp
Potasyum Klorür Ampul >1
mEq/ml
8. Konsantre Elektrolitler
Serum Sale Ampul
Aldolan Ampul
Fentanyl Ampul-Flakon
Morfin Ampul
9. Narkotik Analjezikler
Naloxane
Rapifen ampul
Ultiva Flakon
Contramal amp
Esmeron Flakon
10. Nöromüsküler Blokör Ajanlar
Lystenon Fort Amp
Neostigmin
Pavulon Amp
11. Teofilin
12. Trankilizan
Carena Amp/Teobag
Diazem Ampul
Cısplatin 100mg/100ml Dbl 1 Flk
Cısplatin 50mg Flk
Emthexate 2,5 Mg 100 Tablet
13. Kemoterapötikler
Etoposıd Ebewe 100mg/5ml Flk
Gemzar 1 Gr Flk
Holoxan 1 Gr Flk
Holoxan 2 Gr Flk
HAZIRLAYAN
Kalite Birimi
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Direktörü
İl Ambulans Servisi Başhekimi
Ahmet KARAÇOCUK
Dr. Ülkü Dilek KUTLUCA
Doküman Kodu: YÖN.LS.01
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Revizyon No: 0
Revizyon Tarihi: 00.00.00
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği
İLAÇ HATALARI VE İSTENMEYEN
REAKSİYONLAR İLE İLGİLİ LİSTELER
Sayfa No: 4 / 4
Hycamtın 4 Mg Flk
Mıtomycin-C 10 Mg.Flk.
Neupogen 30mu Sc/Iv Inf
%50 Dextroz Solüsyonu
14. Yüksek konsantrasyonlu IV Dextroz
%30 Dextroz Solüsyonu
%20 Dextroz Solüsyonu
15. Yüksek konsantrasyonlu IV Sodyum
Klorür
HAZIRLAYAN
Kalite Birimi
%3 NaCl Solüsyonu
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Direktörü
İl Ambulans Servisi Başhekimi
Ahmet KARAÇOCUK
Dr. Ülkü Dilek KUTLUCA
Download

İlaç Hataları ve İstenmeyen Reaksiyonlar İle İlgili