Příloha č. 1 Písemné výzvy
SOAA-3486 /30-2013
Technická specifikace jednotlivých zařízení
Výměna níže uvedených klimatizačních zařízení (dále též jen "zařízení") je prováděna na základě povinnosti stanovené nařízením Evropského
parlamentu a Rady ES č. 1005/2009 o použití regulovaných látek a výrobků a zařízení, jež obsahují látky HCFC (zejména čl. 11) a také na základě
nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (zejména článek 9).
Základní požadavky na provedení zakázky (díla):
* Vyměněné zařízení musí být v souladu s platnými normami a právními předisy.
* Vyměněné zařízení musí mít zachován výkon minimálně na úrovni stávajícího.
* Vyměněné zařízení musí mít nižší energetickou náročnost než zařízení původní, minimálně energetickou třídu A.
* Vyměněné zařízení musí být kompatibilní se stávající vzduchotechnikou a MAR (měření a regulace).
* Dodavatel musí provést kompletní výměnu původního zařízení a plnícího média včetně ekologické likvidace a tuto likvidaci musí doložit
písemným potvrzením o ekologické likvidaci.
* Dodavatel musí doložit k nabídce autorizaci na montáž a servis jednotlivých zařízení.
* Zadavatel doporučuje uchazečům, vzhledem ke složitosti jednotlivých zařízení, osobní účast na stanovených prohlídkách objektů
uvedených v příloze č. 2 Písemné výzvy.
* Celková cena realizace díla uvedená v Písemné výzvě je maximální možná a nelze jí navyšovat a musí obsahovat demontáž
stávajícího zařízení, jeho ekologickou likvidaci, dodávku a montáž nového zařízení, uvedení do provozu včetně provedení revizí,
zaškolení obsluhy a zkušebního provozu v rozsahu 30 dní. Samozřejmostí je poskytnutí záruky minimálně na 24 měsíců od předání
díla
ostréhoStátního
provozuoblastního
zadavateli,archivu
a to pov úspěšném
zkušebního
30 dnů.
* V do
objektech
Praze platí absolvování
zvlaštní ochranný
režim, provozu
takže veškeré
práce musí být prováděny v pracovní době
jednotlivých okresních archivů nebo v jiné době po zvláštní písemné dohodě s jednotlivými řediteli či ředitelkami okresních archivů a za
přítomnosti zaměstnanců archivů.
* Dodavatel musí do kalkulace ceny započítat i přesuny hmot u klimatizačích jednotek umístěných například na střechách objektů nebo jinak hůře
dostupných místech budov.
* Technická dokumentace bude zaslána zadavatelem prostřednictvím uschovny.cz na písemné požádání uchazeče.
SOkA Benešov,Pod Lihovarem 2145, 256 01 Benešov
Klima jed.DAIKIN SPLIT R60F7W1 / FT60GV1B (R22 - 1,7kg)
ks
1
celková výměna zařízení
Objem klimatizovaných místnotí:
cca. 2764 m3
Požadovaná teplota v klimatizovaných místnostech:
15 - 18 C°
Požadovaná vlhkost vzduchu v klimatozovaných istnostech:
40 - 55 %
SOkA Kutná Hora, Benešova 257/33, 284 01 Kutná Hora
Bloková chladící jednotka DUNHAM-BUSH Eazy 265 ZME venkovní
(R22)
ks
2
celková výměna zařízení
Objem klimatizovaných místnotí:
cca. 5100 m3
Požadovaná teplota v klimatizovaných místnostech:
15 - 18 C°
Požadovaná vlhkost vzduchu v klimatozovaných istnostech:
40 - 55 %
Klimatizační jednotka DUNHAM-BUSH venkovní (R22) (7,5 kW a 2x
6,5 kW)
ks
3
celková výměna zařízení
Objem klimatizovaných místnotí:
cca. 900 m3 (celkem tři místnosti)
Požadovaná teplota v klimatizovaných místnostech:
běžná teplota kancelářských prostor
Požadovaná vlhkost vzduchu v klimatizovaných mistnostech:
běźná vlhkost v kancelářských prostorách
Stránka 1 z 2
SOkA Mělník, Pod Vrchem 3358, 276 01 Mělník
Klima jednotka TRANE TTK 536ND 00CA (R22 )
ks
1
celková výměna zařízení
Klima jednotka TRANE TTK 048 ND 00B4 (R22 )
ks
1
celková výměna zařízení
Objem klimatizovaných místnotí:
cca. 1900 m3
Požadovaná teplota v klimatizovaných místnostech:
15 - 18 C°
Požadovaná vlhkost vzduchu v klimatozovaných istnostech:
40 - 55 %
SOkA Rakovník, Plzeňská 2493, Rakovník
Přímé chlazení pro VZT typ KPJ 32 se 2 kompresory (R22 - 12kg)
ks
1
celková výměna zařízení
Objem klimatizovaných místnotí:
cca. 4800 m3
Požadovaná teplota v klimatizovaných místnostech:
15 - 18 C°
Požadovaná vlhkost vzduchu v klimatozovaných istnostech:
40 - 55 %
SOkA Příbram, Beneše 337, 261 01 Příbram
Kondenzační jed. CARRIER 2695E05369 pro vzduchotechniku (R22)
Klima jednotka MITSUBISHI SPLIT PU 2VJA (R22)
ks
1
celková výměna zařízení
ks
1
celková výměna zařízení
Objem klimatizovaných místnotí:
cca. 4800 m3
Požadovaná teplota v klimatizovaných místnostech:
15 - 18 C°
Požadovaná vlhkost vzduchu v klimatozovaných istnostech:
40 - 55 %
SOkA Kladno, depozitář Rozdělov, Severní 3127, Kladno
Klima jednotka ACSON AHBS60R (R22 - 4,6kg)
ks
3
celková výměna zařízení
Objem klimatizovaných místnotí:
cca. 2200 m3
Požadovaná teplota v klimatizovaných místnostech:
15 - 18 C°
Požadovaná vlhkost vzduchu v klimatozovaných istnostech:
40 - 55 %
Stránka 2 z 2
Download

Technická specifikace jednotlivých zařízení Základní