T.F.A. STRAHOVICE
Pořadatel SDH Strahovice
Datum konání:
19.10.2013 v sobotu
Místo konání:
Strahovice, škola
Prezentace:
8.00 – 8.45
Nástup soutěžících:
8.50
Začátek soutěže:
9.00
Velitel soutěže:
Boček Petr
Hlavní rozhodčí:
Plaček Josef
Pojištění:
pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel
nezajišťuje
Technické ustanovení:
soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A.
Startovné:
150 Kč/závodník
Kategorie:
muži s dýchacím přístrojem jako zátěží
ženy
Podmínky pro start:
-soutěžící je starší 18-ti let
-platná lékařská prohlídka (odpovídá vysílající organizace)
-ochranné pomůcky dle propozic soutěže
Ostatní:
-výstroj si zajistí každý soutěžící sám (zásahový oblek –
třívrstvý schváleného typu se všemi odnímatelnými částmi,
zásahové rukavice, zásahová helma, sportovní tričko, sportovní
obuv
-dýchací přístroj bude k zapůjčení u pořadatele
-počet závodníků je omezen (40 soutěžících)
-měření času: elektronickou časomírou, popř. stopky
-občerstvení pro závodníky připraveno (v odpoledních hodinách
bude probíhat výstava techniky a ukázky zásahů)
Ceny:
muži: 1.-10. místo
Ženy: 1.-5. Místo
Přihlášky:
e-mail: [email protected]
mobil: 739 510 414 (Boček Petr)
Popis soutěže:
a) po odstartování soutěžící roztáhne dvě nezavodněné hadice
„B“, které odloží za vyznačenou metu, musí je položit, ne hodit
b)následuje Hammer Box: uchopí 15 kg kladivo a následně bouchá o
strop a dno kovové klece. Celkem 60 úderů (30 horní a 30 spodní
deska). Po splnění počtu úderů bude upozorněn poklepem na rameno.
c)další disciplína je přenesení dvou barelů cca 15kg a odložení na
vyznačenou metu. Musí je položit, ne hodit.
d)následuje bariéra 2x2m, kterou musí soutěžící překonat jakýmkoliv
způsobem bez pomocí postranních vzpěr. Jsou pouze tři pokusy, pokud
nepřekoná překážku ani na třetí pokus, může překonat překážku pomocí
připraveného žebříku
e)další disciplínou je výstup na lešení a vytažení cca 20 kg závaží na
laně.
f)následuje transport cca 80 kg figuríny za vyznačenou metu, pouze
Rauthekovým úchopem. Jakékoli jiné uchopení není dovoleno.
g)další disciplínou je motání „B“ hadice a odložení na vyznačené místo
h)následuje výstup do 3. patra Základní školy a doběh do cíle… 
disciplíny pro ženskou kategorii budou upraveny- snížení váh závaží,
upravení bariéry, upravení počtu úderů na hammerboxu, atd.. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati a překážek!
Start:
sotěžící startuje v předepsané výstroji s VDUP jako zátěží. Minimální zásoba
vzduchu je 80% plnícího tlaku lahve. Takto ustrojený soutěžící plní všechny disciplíny.
Soutěžící musí být v prostoru startu plně ustrojen 30 sekund před zahájením pokusu. Po celou
dobu pokusu nesmí žádnou část výzbroje ani výstroje sundat, rozepínat nebo jinak upravovat.
Vyjímkou je pouze případ nevolnosti nebo zdravotní indispozice, v tomto případě je to
dovoleno a tím je pokus ukončen.
PŘIHLÁŠKA
T.F.A. STRAHOVICE 2013
JSDHO, HZS, HZS PODNIKU: ………………………………………
Poř.
Jméno a příjmení
Datum narození
Prohlašuji(me), že přihlášení účastník(ci) splňuje(jí) zdravotní způsobilost ke startu dle
propozic.
…………………….
…………………………..
Download

TFA Strahovice 2013.pdf