Plnička dutinek FIGURETTA - elektrická
návod k používání
1) zapojte zástrčku přístroje do zásuvky a zapněte jej tlačítkem ON/OFF; zasvítí se kontrolka
2) páku zvedněte do horní polohy a otevřete tak komoru; naplňte zásobník tabákem
3) tabák pozorně naplňte i v rozích plnícího otvoru přístroje 4) opatrným otáčením nasuňte
prázdnou dutinku na plnící zobáček 5) pro zapnutí plnění vraťte páku do výchozí spodní
polohy
Důležité: Před použitím plničky čtěte pozorně návod k použití. Při použití násilí na výrobek
propadá záruka. Vlhký tabák způsobuje zanášení a může blokovat mechanismus; nepoužívejte
násilí v případě, že se přístroj zaseknul. Příliš vysušený nebo jemný tabák může též způsobit
zablokování výrobku. Čistěte přístroj po každém použití, prodloužíte tak jeho životnost.
Vyhrazujeme si neuznat záruku v případě přestavby přístroje, nesprávného používání přístroje
nebo poruchy z důvodu mechanického poškození.
Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz
Plnička dutinek FIGURETTA - elektrická
návod k používání
1) zapojte zástrčku přístroje do zásuvky a zapněte jej tlačítkem ON/OFF; zasvítí se kontrolka
2) páku zvedněte do horní polohy a otevřete tak komoru; naplňte zásobník tabákem
3) tabák pozorně naplňte i v rozích plnícího otvoru přístroje 4) opatrným otáčením nasuňte
prázdnou dutinku na plnící zobáček 5) pro zapnutí plnění vraťte páku do výchozí spodní
polohy
Důležité: Před použitím plničky čtěte pozorně návod k použití. Při použití násilí na výrobek
propadá záruka. Vlhký tabák způsobuje zanášení a může blokovat mechanismus; nepoužívejte
násilí v případě, že se přístroj zaseknul. Příliš vysušený nebo jemný tabák může též způsobit
zablokování výrobku. Čistěte přístroj po každém použití, prodloužíte tak jeho životnost.
Vyhrazujeme si neuznat záruku v případě přestavby přístroje, nesprávného používání přístroje
nebo poruchy z důvodu mechanického poškození.
Distributor: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz
Download

Návod - Fortis